Pedagogická a kultúrna akadémia Modra

Prihlásenie
Streda 2. 9. 2015
Počet návštev: 4091835

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Aktuálne je ...

 • Začiatok školského roku 2015/2016

  Oznámenie

  Riaditeľstvo PaKA oznamuje študentom denného štúdia, že slávnostné otvorenie šk. roku bude 2. septembra 2015 o 8.00 hod. 

  Riaditeľstvo PaKA oznamuje študentom pomaturitného štúdia, že prvá konzultácia bude v piatok 4. septembra 2015 o 14. 30 hod.

 • Poradie uchádzačov na diaľkové pomaturitné štúdium na šk. rok 2015/2016.

 • Septembrový termín maturít

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že mimoriadny termín ústnej formy maturitných skúšok je v utorok 8. septembra 2015.

  Harmonogram_MS__september.docx

   

   

 • Koncom šk.roka 2014/2015 sme odmenili 32 úspešných a aktívnych žiakov, ktorí sa počas školského roka zapájali do rôznych školských a mimoškolských aktivít, súťaží a projektov /športových, výtvarných, jazykových, literárnych/, a tak úspešne reprezentovali našu školu v rámci regiónu i Slovenska. Taktiež sme odmenili žiakov, ktorí školský rok ukončili s výborným prospechom a dochádzkou i za ich svedomitý prístup k vzdelávaniu.

 • Dňa 23.06.2015 sa uskutočnil na škole Športový deň v duchu hesla: "Všetci za jedného, jeden za všetkých" v rámci projektu Otvorená škola 2015. Žiaci si na konci šk.roka zasúťažili v jednotlivých športových disciplínach a víťazným družstvám boli udelené diplomy. Športový deň bol príjemným ukončením posledných vyučovacích dní. Za organizáciu Športového dňa patrí vďaka PaedDr. Horkej a vyučujúcim TV.

 • Výsledok záverečného hodnotenia programu Zelená škola

  Rada Zelenej školy na základe hodnotiacej návštevy rozhodla, že získavame certifikát a vlajku Zelená škola. Získaný certifikát má platnosť nasledujúce 2 školské roky - 2015/2016 a 2016/2017. Slávnostná certifikácia sa bude konať 8.-9.októbra v Piešťanoch. Do programu Zelená škola sú zapojení žiaci z jednotlivých ročníkov aj v rámci ekologického krúžku pod vedením Ing. Márie Moravčíkovej.

 • HANKIN (aj NÁŠ) úspech v LITERÁRNOM KEŽMARKU

  V dňoch 11. – 12. júna 2015 sa naša žiačka (momentálne už úspešná maturantka) HANKA ŠEVČÍKOVÁ zúčastnila slávnostného  vyhodnotenia celoslovenskej autorskej súťaže 50. ročníka Literárneho Kežmarku.

  Nielenže precítila atmosféru tohto mesta, ale aj v 3. kategórii – poézia,  určenej pre študentov stredných škôl a gymnázií, vďaka svojim 5 básňam získala nádherné 3. miesto.

 • Článok v Modranských zvestiach

  Pedagogická a kultúrna akadémia Modra- Zelená škola

  Už štvrtý rok je naša škola zapojená do medzinárodného programu Zelená škola.V školskom roku 2014/2015 bola prioritnou témou Zelenej školy voda. Na tento školský rok sme si podrobne pripravili plán aktivít, ktoré sme chceli splniť.

  Stanovili sme si 11 hlavných aktivít a ďalších 7 vedľajších. Hlavné aktivity sa výlučne týkali vody a tie sa nám podarili splniť všetky. Do týchto aktivít sa zapájali naši študenti, ale aj pedagogický zbor našej školy.

 • Všetci, ktorí pôsobíme na pedagogickej škole dlhší čas, sme počuli o Pedagogických hrách. Bola to športová súťaž, ktorú na „striedačku“ organizovali pedagogické školy.

  Preto sme privítali výzvu PaSA Levice, ktoré sa podujali túto tradíciu obnoviť.

   

  PODARILO SA IM TO NA JEDNIČKU!

  Pedagogické hry sa obnovili po 28 rokoch. Zúčastnili sa na nej klasické pedagogické školy: PaSA Levice, PaSA Lučenec, PaSa Prešov, PaKA Modra. Zo „starých“ škôl chýbala Levoča a Turčianske Teplice.

 • Výsledky prijímacieho konania

  14. 5. 2015

  11. a 14. mája sa konali prijímacie skúšky na štúdijné odbory:

  animátor voľného času a vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť.

  vysledky_prijimacieho_konania_2015.xlsx