Pedagogická a kultúrna akadémia Modra

Prihlásenie
Štvrtok 8. 10. 2015
Počet návštev: 4175450

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Aktuálne je ...

 • 8. 10. 2015

  Do galérie Návšteva galérie - Elesko boli pridané fotografie.

 • Akadémia modranských stredných škôl

  PaKA Modra pozýva všetkých žiakov, rodičov a priaznivcov na akadémiu modranských stredných škôl, ktorá sa koná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra, dňa 15. októbra 2015 o 17.00 hod. v KDĽŠ v Modre.

  Môžete sa tešiť na tradične zaujímavý program, plný hudobných, dramatických a športových vystúpení.

 • Voľné termíny na prenájom telocvične.

 • Účelové cvičenie v prírode

  V piatok 18. septembra bude pre žiakov 1. a 2. ročníka účelové cvičenie v prírode.

  Stretnutie žiakov je na školskom dvore o 8.00 hod.

 • V termíne od 7.-10.9.2015 sa základné a stredné školy v Bratislavskom kraji aktívne zapájali do projektu v rámci Európskeho týždňa športu" pod názvom „Zapoj sa a vyhraj športové pomôcky pre svoju školu“ s možnosťou vyhrať pre školy poukážky na nákup športových pomôcok v predajniach DECATHLON.

 • Poradie uchádzačov na diaľkové pomaturitné štúdium na šk. rok 2015/2016.

 • Septembrový termín maturít

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že mimoriadny termín ústnej formy maturitných skúšok je v utorok 8. septembra 2015.

  Harmonogram_MS__september.docx

   

   

 • Koncom šk.roka 2014/2015 sme odmenili 32 úspešných a aktívnych žiakov, ktorí sa počas školského roka zapájali do rôznych školských a mimoškolských aktivít, súťaží a projektov /športových, výtvarných, jazykových, literárnych/, a tak úspešne reprezentovali našu školu v rámci regiónu i Slovenska. Taktiež sme odmenili žiakov, ktorí školský rok ukončili s výborným prospechom a dochádzkou i za ich svedomitý prístup k vzdelávaniu.

 • Dňa 23.06.2015 sa uskutočnil na škole Športový deň v duchu hesla: "Všetci za jedného, jeden za všetkých" v rámci projektu Otvorená škola 2015. Žiaci si na konci šk.roka zasúťažili v jednotlivých športových disciplínach a víťazným družstvám boli udelené diplomy. Športový deň bol príjemným ukončením posledných vyučovacích dní. Za organizáciu Športového dňa patrí vďaka PaedDr. Horkej a vyučujúcim TV.

 • Výsledok záverečného hodnotenia programu Zelená škola

  Rada Zelenej školy na základe hodnotiacej návštevy rozhodla, že získavame certifikát a vlajku Zelená škola. Získaný certifikát má platnosť nasledujúce 2 školské roky - 2015/2016 a 2016/2017. Slávnostná certifikácia sa bude konať 8.-9.októbra v Piešťanoch. Do programu Zelená škola sú zapojení žiaci z jednotlivých ročníkov aj v rámci ekologického krúžku pod vedením Ing. Márie Moravčíkovej.