Pedagogická a kultúrna akadémia Modra

Prihlásenie
Nedeľa 2. 8. 2015
Počet návštev: 4034904

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 3.8.2015)
Malíčková Zuzana (II.A PMŠ)
Žideková Mária (IV.A)
Pozajtra (Utorok 4.8.2015)
Mišovičová Lenka (I.A)
Beňová Dominika (III.LV)
Beňáková Dominika (IV.A)
Dujsíková Dominika (III.A)
Görfölová Dominika (III.LV)
Mojžišová Dominika (I.A)
Pokojná Dominika (III.A)
Smutná Dominika (I.B)
Szelleová Dominika (II.LB)
Vörösová Dominika (IV.A)
Šubová Dominika (I.B)
Ďuricová Dominika (IV.A)

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • 2.kolo prijímacieho konania

  Oznámenie

  Riaditeľstvo PaKA oznamuje uchádzačom o štúdium na PaKA, že dňa 16.júna 2015 sa koná 2.kolo prijímacieho konania na študijný odbor animátor voľného času a vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť.

 • Koncom šk.roka 2014/2015 sme odmenili 32 úspešných a aktívnych žiakov, ktorí sa počas školského roka zapájali do rôznych školských a mimoškolských aktivít, súťaží a projektov /športových, výtvarných, jazykových, literárnych/, a tak úspešne reprezentovali našu školu v rámci regiónu i Slovenska. Taktiež sme odmenili žiakov, ktorí školský rok ukončili s výborným prospechom a dochádzkou i za ich svedomitý prístup k vzdelávaniu.

 • Bodové hodnotenie 1. kola prijím. skúšok na PMŠ zo dňa 26.06.2015.

 • Dňa 23.06.2015 sa uskutočnil na škole Športový deň v duchu hesla: "Všetci za jedného, jeden za všetkých" v rámci projektu Otvorená škola 2015. Žiaci si na konci šk.roka zasúťažili v jednotlivých športových disciplínach a víťazným družstvám boli udelené diplomy. Športový deň bol príjemným ukončením posledných vyučovacích dní. Za organizáciu Športového dňa patrí vďaka PaedDr. Horkej a vyučujúcim TV.

 • Výsledok záverečného hodnotenia programu Zelená škola

  Rada Zelenej školy na základe hodnotiacej návštevy rozhodla, že získavame certifikát a vlajku Zelená škola. Získaný certifikát má platnosť nasledujúce 2 školské roky - 2015/2016 a 2016/2017. Slávnostná certifikácia sa bude konať 8.-9.októbra v Piešťanoch. Do programu Zelená škola sú zapojení žiaci z jednotlivých ročníkov aj v rámci ekologického krúžku pod vedením Ing. Márie Moravčíkovej.

 • HANKIN (aj NÁŠ) úspech v LITERÁRNOM KEŽMARKU

  V dňoch 11. – 12. júna 2015 sa naša žiačka (momentálne už úspešná maturantka) HANKA ŠEVČÍKOVÁ zúčastnila slávnostného  vyhodnotenia celoslovenskej autorskej súťaže 50. ročníka Literárneho Kežmarku.

  Nielenže precítila atmosféru tohto mesta, ale aj v 3. kategórii – poézia,  určenej pre študentov stredných škôl a gymnázií, vďaka svojim 5 básňam získala nádherné 3. miesto.

 • Článok v Modranských zvestiach

  Pedagogická a kultúrna akadémia Modra- Zelená škola

  Už štvrtý rok je naša škola zapojená do medzinárodného programu Zelená škola.V školskom roku 2014/2015 bola prioritnou témou Zelenej školy voda. Na tento školský rok sme si podrobne pripravili plán aktivít, ktoré sme chceli splniť.

  Stanovili sme si 11 hlavných aktivít a ďalších 7 vedľajších. Hlavné aktivity sa výlučne týkali vody a tie sa nám podarili splniť všetky. Do týchto aktivít sa zapájali naši študenti, ale aj pedagogický zbor našej školy.

 • Všetci, ktorí pôsobíme na pedagogickej škole dlhší čas, sme počuli o Pedagogických hrách. Bola to športová súťaž, ktorú na „striedačku“ organizovali pedagogické školy.

  Preto sme privítali výzvu PaSA Levice, ktoré sa podujali túto tradíciu obnoviť.

   

  PODARILO SA IM TO NA JEDNIČKU!

  Pedagogické hry sa obnovili po 28 rokoch. Zúčastnili sa na nej klasické pedagogické školy: PaSA Levice, PaSA Lučenec, PaSa Prešov, PaKA Modra. Zo „starých“ škôl chýbala Levoča a Turčianske Teplice.

 • Výsledky prijímacieho konania

  14. 5. 2015

  11. a 14. mája sa konali prijímacie skúšky na štúdijné odbory:

  animátor voľného času a vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť.

  vysledky_prijimacieho_konania_2015.xlsx

 •      

  Dňa 7.mája 2015 sme sa slávnostne rozlúčili s tohtoročnými štvrtákmi a popriali im veľa šťastia pri ústnych maturitných skúškach. Po slávnostných príhovoroch sme - ako každý rok - odmenili šikovné a aktívne žiačky 4.ročníkov za ich štvorročnú prácu, úsilie a účasť na školských a mimoškolských aktivitách. Cenu Ferdinanda Píseckého v školskom roku 2014/2015 získala žiačka 4.A triedy Karin Haraštová.