Pedagogická a kultúrna akadémia Modra

Prihlásenie
Utorok 24. 5. 2016
Počet návštev: 4661603

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Aktuálne je ...

 • Dňa 19. mája 2016 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnia účelového cvičenia v prírode. Nástup žiakov je o 8.00 hod na školskom dvore. 

 • Vysledky_prijimacieho_konania_2016(1).xlsx z odboru 7662 M - animátor voľného času a 7646 M - vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť.

 • Riaditeľstvo školy oznamuje, že termín 1. kola prijímacej skúšky pre pomaturitné štúdium bol z organizačných dôvodov zmenený na 17. júna 2016.

 • V rámci predmetu MTD a ako súčasť aktivít Zelenej školy odohrala skupina žiačok 2.A pod vedením PhDr. Danice Eckertovej interaktívnu Ekohru  "Chráňme naše lesy a zvieratká". Hra je zameraná na separovanie odpadu, kompostovanie a vzťah k životnému prostrediu. Divadelné predstavenie sa uskutočnilo 10.5. a 17.5.2016 pre deti z MŠ SNP. Predstavenia budú naďalej pokračovať v júni, septembri a októbri pre deti z ďalších modranských MŠ. Cieľom ekohry je viesť deti už od predškolského veku k ochrane ŽP.

 • V dňoch 4.-5. mája 2016 odohrali študentky 3.A, 3.LB pod vedením Mgr. Sylvie Oškerovej dramatické spracovanie  hudobnej rozprávky "Cínový vojačik". Rozprávka bola určená pre malého diváka, t. j. deti predškolského veku /5.-6.ročné/. V stredu /4. 5.2016/ boli do priestorov PaKA pozvané deti zo všetkých MŠ  a takisto deti zo špeciálnej ZŠ v Modre. Vo štvrtok / 5.5.2016/ bola rozprávka predvedená deťom v MŠ v Budmericiach. Študentky podali skvelý a profesionálny výkon i napriek tomu, že rozprávku odohrali v týchto dňoch 5-krát, pre každú MŠ zvlášť.

 • Dňa 19.04.2016 sa žiačky 1. a 2. ročníkov zúčastnili každoročného jarného upratovania okolia školy - v spolupráci s mestom Modra. Dievčatá spoločne s vyučujúcimi vyčistili priľahlý park pri škole, dve detské ihriská, okolie okolo garáží po zastávku autobusu, chodník k MŠ Kalinčiakova aj školský dvor. 

  Na jarnom upratovaní v areáli školy sa podieľali aj členovia "Zelenej školy", ktorí sa postarali o úpravu bylinkovej záhradky a školského kompostoviska.

 • Dňa 12.04.2016 sa žiačky Kristína Pinčeková (3.LB) a Lucia Prikrylová (4.A) zúčastnili súťaže v nemeckom jazyku "Aj pán Goethe by mal radosť" a obe obsadili 1. miesta vo svojich kategóriách prednes piesne s hudobným doprovodom a prednes piesne bez hudobného doprovodu.

  Dňa 19.04. a 21.04.2016 pokračovala súťaž v anglickom jazyku "Novodobo so Shakespearom". S poéziou vystúpila Nikola Drinková (3.LB), ktorá sa umiestnila na 3. mieste. Lucia Prikrylová svoje záverečné pôsobenie v tejto súťaži opäť premenila na víťazstvo v kategórii prednes piesne s hudobným doprovodom. A na záver - Bianka Schwarzová (2.A) obsadila 2. miesto v kategórii prednes piesne bez hudobného doprovodu.

 • Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňa 20.4. 2016 bude vyučovanie končiť o 13.10 hod.

   

 • Rozvrh pre pomaturitné štúdium bol zmenený. Zmeny sa týkajú I. A PMŠ (1 hodina)  a I. B PMŠ (6 hodín) - dňa 8. apríla 2016. 

 • V dňoch 7.-8.apríla 2016 sa konalo v Bratislave na SPŠ elektrotechnickej krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti, v ktorom sa tradične nestratilo ani 6 našich študentov.

      V silnej konkurencii  študentov z celého Bratislavského kraja sa umiestnili nasledovne:

  Michal Liener, 3.LB  obsadil 3.miesto v odbore Problematika voľného času,