Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie
 • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

  S potešením blahoželáme žiačke 4.A triedy Ester Vařákovej1. miestu v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 16.1.2019 na Gymnáziu v Pezinku. Ester súťažila sama vo svojej kategórii, absolvovala písomný test a ústnu časť. Obsadila skvelé 1. miesto.  Ester sa na olympiádu pripravovala pod vedením Mgr. J. Tibenského.

  Srdečne blahoželáme k úspechu a držíme palce v krajskom kole!

                                                                                                              učitelia anglického jazyka

 • Spotrebiteľský seminár

  Tento rok sme  predmet „Viac ako financie“ s druhákmi odštartovali vo štvrtok 10. 1. 2019 praktickou prednáškou. Pani Zalaiová z Ministerstva hospodárstva prišla s témou nám blízkou - „Práva spotrebiteľa“. Svoje rozprávanie oživila spoločenskou hrou, kde si žiaci mohli otestovať svoje vedomosti na uvedenú tému. Nielen, že sa študenti dozvedeli o svojich právach a získali informácie o tom, na koho sa v prípade potreby obrátiť, ale dostali aj drobné darčeky a škola získala spoločenské hry, ktoré určite využijeme na hodinách VAF.

                                                                                                                               Mgr. Barbora Uhrovičová

 • Zmena rozvrhu na pomaturitnom štúdiu

  Zmena rozvrhu na pomaturitnom štúdiu sa týka len I.A PMŠ triedy - predmety VVM a MLV.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Rozvrh na 2. polrok pre pomaturitné štúdium

  Rozvrh na 2. polrok pre pomaturitné štúdium nájdete v časti ROZVRH. Konzultácie v druhom polroku začínajú 21. januára 2019.

 • Vianoce sa blížia ...

  Krásne vianočné sviatky plné pohody, lásky, pokoja a v novom roku veľa zdravia, šťastia a úspešných dní

  praje všetkým SOŠ Pg.

 • Vianočná akadémia

  Dňa 11.12. sme sa v KDĽŠ stretli na Vianočnej akadémii, ktorú zorganizovala 3.B pod vedením svojej triednej - pani profesorky Oškerovej. Do programu sa zapojili všetky triedy a naše študentky a študenti opäť dokázali, že majú talent, dobré nápady a v priebehu týždňa (aj s nácvikmi v popoludňajších hodinách) zvládli bez výrazného narušenia vyučovania naozaj krásne vystúpenia. Ich hudobné, tanečné, športové a dramatické čísla všetkých pobavili, prekvapili i dojali. Záver akadémie patril našim štvrtáčkam, ktoré predviedli to najlepšie zo svojich stužkových slávností. Programom sprevádzali tretiačky Lucia Bernátová a Erika Krállová

  Radi by sme touto cestou poďakovali všetkým, ktorí sa zapojili do vianočného programu a do jeho prípravy. Vďaka patrí i tým, ktorí výzdobou prispeli ku krásnej vianočnej atmosfére v škole - p.profesorovi Šima-Juričkovi a p.profesorke Horkej. 

 • Tematický týždeň

  Trieda I.A si pripravila na posledný týždeň pred Vianocami Tematický týždeň. Každý deň prídeme v inom oblečení podľa danej témy na konkrétny deň. V pondelok: vianočný deň. V utorok: pyžamový deň. V stredu: retro deň. Vo štvrtok: módna katastrofa. Vyhodnotenie sa uskutoční v piatok počas 1.-2. hodiny. Hodnotiť sa bude počet čo najviac zapojených žiakov za každú triedu spolu za celý týždeň. Tešíme sa na vás. Dúfame, že sa zúčastníte spolu s nami. Odmena bude odovzdaná v januári.

                                                                                                              Vaše prváčky z I.A.  

 • Exkurzia "Vianočná Viedeň"

  Prvý decembrový týždeň  už tradične patrí exkurzii po Viedni spojenou s návštevou vianočných trhov pred krásne vysvietenou radnicou.  Takúto možnosť 4.12.2018 využili prevažne žiaci I.A a I.BV triedy. Okrem toho sa zúčastnili aj staršie žiačky z druhého a tretieho ročníka. Naša exkurzia začala návštevou Umelecko-historického múzea, kde sa bolo naozaj na čo pozerať. Od pamiatok starovekého Egypta po poklady Habsburgovcov. Ďalej sme sa prešli historickým jadrom mesta. Pani sprievodkyňa nám priblížila históriu významných budov z čias monarchie a pridala sem-tam nejakú zaujímavosť. Nasledoval voľný program, kde buď žiaci obdivovali pamiatky centra pri Dóme sv. Štefana alebo sa rozpŕchli po obchodoch hľadať inšpirácie na vianočné darčeky. A na záver očakávané viedenské vianočné  trhy s príjemnou atmosférou, ku ktorej prispeli všade navôkol sviečkami ozdobené stromy. Stihli sme toho veľmi veľa vidieť aj napriek tomu, že nám navečer počasie už neprialo.  Sme veľmi radi, že sme si mohli nemčinu vyskúšať v reálnej situácii a vďaka za organizáciu patrí pani prof. Moravčíkovej, ktorá celú exkurziu zabezpečila.

                                                                                                                                       Mgr. Martina Pukančíková

 • Okresné a krajské kolo v stolnom tenise

  Túto jeseň sme sa rozhodli využiť naše stolnotenisové školy a zapojili sme sa do Okresného kola v súťaži družstiev. Vďaka novej posile Silvii Vargovej z I. BV triedy sme turnaj vyhrali a postúpili do Krajského kola.Tam sme síce neuspeli, ale v konkurencii ligových hráčok z bratislavských škôl sme obstáli so cťou a nazbierali nové skúsenosti. Okrem Silvii ďakujeme aj Lucii Bernátovej z III. B, Terke Sobolovej zo IV. BVMirke Kučíkovej z III. LV za reprezentáciu školy.

  Poďakovanie patrí aj Lenke Štancelovej za administratívnu prípravu, ktorá je z roka na rok zložitejšia.

                                                                                                                                                                        T. Horká

   

 • "Mikuláš" na ZŠ Vajanského

  Dňa 6.12.2018 - tak ako každý rok - zavítal do ZŠ na Vajanského ul. v Modre Mikuláš. Pod výborným zamaskovaním by ste len ťažko spoznali Marínu Hatalovú, Barboru Kňazovickú, Luciu Kováčovú, Sofiu LukačovičovúPavlínu Tomšíkovú - žiačky IV.BV. Deťom prvého stupňa urobil Mikuláš veľkú radosť a podľa slov pani učiteliek bol ten tohtoročný najlepším za posledné roky.

  Menovaným žiačkam preto patrí veľké   ĎAKUJEME.

                                                                                                       Mgr. Jana Jurovčáková

 • Okresné kolo vo florbale

  Vo štvrtok 29.11.2018 sa družstvo našich dievčat zúčastnilo okresného kola vo florbale.  Florbalový turnaj usporiadalo Gymnázium Pezinok. Základ nášho družstva tvorili žiačky prvých ročníkov  a dievčatá z 2. A. Všetky dievčatá statočne bojovali, ale nielen skúsenosti, ale aj povestný kúsok šťastia chýbal k tomu, aby v tvrdej konkurencii obsadili lepšie ako 4. miesto.                                                                                                                  Ďakujeme všetkým študentkám za bojovnosť a vzornú reprezentáciu školy...

                                                                                                                     Mgr. Lenka Štancelová

 • "17. november"

  Aj tento rok sme si pripomenuli 17. November. Dievčatá zo IV.BV pripravili pásmo, ktorým pripomenuli historické udalosti (viď. video). Vydaril sa aj kvíz, inšpirovaný televíznou reláciou. Vo vedomostiach z rôznych oblastí súťažili medzi sebou triedne tímy a tím učiteľov. Organizátorky zvládli na výbornú aj technickú stránku. Digitálnu techniku nahradili hracími kartami a vyhodnocovanie odpovedí až na menšie nedostatky bolo objektívne.

  V rámci akcie boli vyhodnotené najzdatnejšie študentky v tomto škol. roku:

  1. miesto – Vanesa Mikulová IV.A

  2. miesto – Michaela Valková II.A

  3. miesto – Sofia Škanderová II.A

  Najzdatnejšou triedou sa stala II.A trieda.

  BLAHOŽELÁME!

  Dievčatám zo IV.BV ďakujeme za vydarenú akciu a za ich ochotu a aktivitu pri príprave a organizácii aj vo svojom voľnom čase v popoludňajších hodinách.

                                                                                       Garantom akcie bola T. Horká

 • Zmena v rozvrhu pre pomaturitné štúdium

  Zmeny v rozvrhu nastali pre II.B PMŠ. Chybný údaj z 19.11. bol odstránený.

 • Volejbalový turnaj ku Dňu študentstva

  Aj tento rok naša škola zorganizovala volejbalový turnaj ku Dňu študentstva. Turnaj sa uskutočnil dňa 20.11.2018 a zúčastnili sa ho dievčatá z OA Pezinok, Gymnázium Modra, Gymnázium Pezinok a naša škola SOŠPg Modra. Základ družstva tvorili skúsené štvrtáčky, ale nestratili sa a bojovnosť preukázali aj druháčky a prváčky. Dievčatá zabojovali a v tvrdej konkurencii obsadili 2. miesto. Poďakovanie patrí aj našim bývalým kolegyniam E. Holecovej a M. Benkovej, ktoré pomohli s rozhodovaním aj kaučovaním.

                                                                                                 Mgr. Lenka Štancelová

 • Na 17. november ´89 nezabúdame...

  V utorok 13. 11. sme si v škole pripomenuli udalosti z novembra 1989 v Československu a Deň boja za slobodu a demokraciu. 

  Bol "mŕtvy študent" spravodajská hra, ktorá sa vymkla ŠtB z rúk? Bol generál Lorenc strojcom prevratu? Ako to bolo s Ludvíkom Zifčákom, ktorý bol príslušník ŠtB a v spravodajskej hre medzi demonštrantmi predstieral "mŕtveho študenta"? "Nuž spravodajská hra, ktorá mala dostať do väzenia za šírenie poplašnej správy disidenta Petra Uhla sa so svojou primitívnou štbáckou logikou obrátila proti svojim zosnovateľom. Prebudila sa mlčiaca väčšina a ľudia v novembri 1989 si vydobili slobodu." povedal počas prednášky a diskusie Dr. Ľ. Morbacher z OZ Living memory. 

  Študenti druhých ročníkov sa dozvedeli oveľa viac - nielen odpovede na tieto otázky. Hovorilo sa aj o tom, aké dezinformácie a hoaxy sa šíria o Nežnej revolúcii ´89 a ako ich vyvrátiť faktami, ako vyzerala komunistická normalizácia, či aké svetové udalosti umožnili pád komunistickej totality v Československu. 

  PaedDr. Adam Herceg

 • Prezentácia SOŠ pedagogickej počas jesene

  Ako každý rok, aj túto jeseň od 28.9.2018 do 19.10.2018  sa Stredná odborná škola pedagogická zúčastnila na podujatí pre žiakov deviatych ročníkov s názvom Deň župných škôl v Avione a následne Župná škola pre teba v Pezinku, Senci a Malackách. V stánku našej školy našli záujemcovia všetky potrebné informácie o študijných odboroch a mohli sa priamo od učiteľov a žiačok dozvedieť zaujímavosti o fungovaní školy, rôznych organizovaných aktivitách, ktoré nám oživujú bežné  školské dni či o pestrom školskom živote. Kto sa nehanbil prísť, čakala ho aj sladká odmena – medovníky upečené priamo v našej  škole od našich žiakov. Najlepšie je však vidieť na vlastné oči, a tak niektoré naše šikovné dievčatá ukázali svoj talent  v speve, hre na husle,  cheer či scénickom tanci.

  Mgr. Martina Pukančíková

 • "Modranské veršobranie"

  Aj tento rok sme sa zúčastnili tradičného modranského podujatia venovaného oberaniu básní napísaných na viničových listoch - Modranského veršobrania, ktorý už desiatykrát zorganizovala pani Ľubomíra Miháliková. V rámci tohto podujatia si dopoludnia žiaci našej školy mohli pozrieť divadelné predstavenie Teatra Komika: Ja a môj brat – obrazy zo života Jána a Sama Chalupku. Príbeh dvoch slovenských spisovateľov, ktorí túžili, milovali, pochybovali, ale neprestali vo svojom živote veriť, že ich národná snaha a literárna tvorba zmenia dejiny Slovákov. Dvaja bratia, dva životy, ale jeden spoločný cieľ.Pôsobivú atmosféru celému predstaveniu dodali herecké výkony mladých umelcov Mateja Babeja a Viktórie Petrášovej.

  Popoludní sme sa spolu so študentkami 1., 2. a 4. ročníkov stretli so spisovateľom, glosátorom, zakladateľom martinského antikvariátu a "hraškológom" Jánom Cígerom. V príjemnom prostredí mestskej knižnice sme si vypočuli úryvky z jeho knihy Glosy a zo zbierky poviedok Výbuch. Dozvedeli sme sa, ako knižky vznikali a čo ho inšpirovalo pri ich písaní. Tiež nám porozprával o literárnej súťaži „Janko Hraško ešte žije“  a o organizovaní workshopov s názvom Hraškola, čo boli témy veľmi blízke našim študentkám - budúcim učiteľkám v MŠ, ktorým sa vtipné a spontánne rozprávanie pána Cígera veľmi páčilo. Zo stretnutia sme všetci odchádzali s príjemným pocitom a dúfame, že sa na podobnom podujatí uvidíme opäť o rok.

   

  Mgr.Iveta Sečanská, Mgr.Soňa Trojanovská

 • Súťaž "Škultétyho rečňovanky"

  Vlastná literárna tvorba bola predmetom 27. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže „Škultétyho rečňovanky“ organizovanej Hontiansko-novohradskou knižnicou Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Zapojili sme aj my a to ešte v minulom školskom roku.  Oplatilo sa počkať si na výsledky. Úspech dosiahla žiačka II.BV Monika Šebestová s jej veľmi originálnymi básňami písanými dokonca v českom jazyku. Monikina poézia oslovila porotcov natoľko, že získala 1. miesto v kategórii poézia. A aby tvorba všetkých výhercov nezostala niekde zabudnutá, usporiadatelia vydali zborník so súťažnými prácami. Ukážky z Monikinej literárnej tvorby si budete môcť prečítať v prvom vydaní školského časopisu.

  Blahoželáme a prajeme veľa tvorivých úspechov!

  Mgr. Martina Pukančíková

 • Zmena rozvrhu na pomaturitnom štúdiu

  Rozvrh pre pomaturitné štúdium bol zmenený. Zmeny sa dotkli tried I.B PMŠ a II.A PMŠ. Ďakujeme za pochopenie.

strana: