• Odbor: vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
    • Staňte sa vychovávateľmi v školských kluboch detí alebo kvalifikovanými pracovníkmi v domovoch sociálnych služieb pre všetky vekové kategórie.
    • Odbor: animátor voľného času
    • Naučte sa projektovať a organizovať voľný čas vo výchovných, vzdelávacích a kultúrnych zariadeniach alebo v inštitúciách cestovného ruchu.
    • Školská jedáleň
     • Krajské kolo SOČ

      Dňa 29. 3. 2023 sa naše žiačky zúčastnili na Krajskom kole SOČ (stredoškolská odborná činnosť) , ktoré sa konalo na Strednej priemyselnej elektrotechnickej škole Karola Adlera v Dúbravke. Svoju odvahu si pred trojčlennými komisiami vyskúšali žiačky : Marcela Čmehýlová a Barbora Krausová z 3. B , Nina Oborová a Vanessa Mikulášková zo 4. A a Tereza Špičková zo 4. CV. Dievčatá vynikajúco zvládli obhajobu svojich prác a takisto ich nezaskočila žiadna otázka zo strany hodnotiacej komisie.

      V odbore 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba sa na treťom mieste umiestnila Nina Oborová zo 4. A, ktorá odprezentovala svoju prácu o folklóre. Na prvom mieste sa umiestnila Marcela Čmehýlová z 3. B , ktorá predviedla aj excelentnú ukážku vlastnej odevnej tvorby - šaty podľa Diora.

      V odbore 13 - História, filozofia, právne vedy sa na treťom mieste umiestnila Barbora Krausová.

      Výherkyniam s

     • Oceňovanie učiteľov

      Pri príležitosti „Dňa učiteľov“ sa v stredu 29. marca v modranskom kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné popoludnie pre pedagógov škôl pôsobiacich na pôde mesta Modry. V rámci každoročného udeľovania ocenení si z rúk primátora Modry, zástupcov komisie školstva a mestského zastupiteľstva prevzali ocenenia učitelia nominovaní riaditeľmi jednotlivých škôl. Za našu školu to boli v tomto roku pani PhDr. Viera Kotásková a pani Mgr. Barbora Uhrovičová. Obom srdečne blahoželáme.

     • Divadelné predstavenia v marci

      Divadlo Ludus opäť nesklamalo. Mohli sme sa o tom presvedčiť počas dvoch predstavení, ktoré prišli zahrať aj mimo ich domovskej scény. Prvé úžasné predstavenie, ktorého sme sa zúčastnili s I.CLV a I.B bolo 14.3. 2023 v Pezinku. Pozreli sme si zdramatizovaný román Na západe nič nové od Remarquea z prostredia prvej svetovej vojny v podaní štyroch hercov. Aj napriek tomu, že príbeh nás zarmútil, verne zobrazil vojnové prostredie a prežívanie mladých ľudí. Scéna sa nám menila pred očami akoby zázračne a my sme s napätím čakali, ako to celé skončí. Okrem tých, ktorí sme už knihu čítali. O týždeň, 23.3.2023 sme zase boli očarení iným predstavením. Tento raz sa hralo v Modre predstavenie Máj, pôvodne od K.H. Máchu. Romantizmus na pódiu sme zažili viacerými zmyslami. Hudba, tanec, hovorené slovo, vizuálne efekty a maľovanie pieskom dotvorili výborný kultúrny zážitok pre našich druhákov. Tešíme

     • LYŽIARSKY KURZ 2023

      V dňoch od 5. do 10. marca 2023 sa konal lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz, ktorého sa zúčastnilo 78 žiakov 2. ročníka. Dlhé roky na Makove vystriedali Nízke Tatry a lyžiarske stredisko SKI centrum Bačova Roveň vo Vyšnej Boci, kde sa naše dievčatá a chlapci každým dňom zdokonaľovali. V pondelok boli žiaci rozdelení do skupín podľa ich schopností a začali prvé hodiny výuky na svahu, kde naši inštruktori prostredníctvom rôznych cvičení pomáhali deťom v získaní nových lyžiarskych a pohybových zručností. Každým dňom sa naši študenti zdokonaľovali, prekonávali svoj strach a odstraňovali nedokonalosti, čo bolo vidno aj na ich výkone. Mnohí sa počas týždňa posunuli o niekoľko skupiniek vyššie a aj tí, ktorí na lyžiach stáli po prvýkrát, nabrali odvahu a po niekoľkých hodinách a cvičeniach dokázali svah zdolať. Lyžovanie v podvečerných hodinách vystriedal oddych, spoločenské hry a voľný program,

     • Beseda s Adrianou Krištofíkovou

      Na našej škole sa uskutočnila beseda s názvom Súčasná literárna tvorba očami autorky Adriany Krištofíkovej. Adriana Krištofíková je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v odbore slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Gymnáziu Karola Štúra v Modre a je mimoriadne plodnou spisovateľkou. Na svojom konte má 13 románov, ktoré písal sám život a sú skôr určené ženským citateľkám. Našim žiačkam porozprávala o svojej tvorbe, kde čerpá námety a inšpiráciu, tiež im aj rozdala cenné a praktické rady o tom, ako postupovať pri publikovaní vlastnej tvorby.

      Chcem sa poďakovať vedeniu za umožnenie organizácie tejto akcie, ďakujem aj pani Adriane Krištofíkovej za pútavú besedu a v neposlednom rade vyslovujem poďakovanie aj žiačkam 3. CV za navodenie priateľskej atmosféry, úprimný záujem a podnetné otázky do diskusie.

      Mgr. Pavol Blaho

     • Máme tu nové číslo Pakárskeho echa!

      Minulý týždeň vyšlo nové, krásne a voňavé číslo školského časopisu. Môžete sa v ňom dočítať o podujatiach, na ktorých sme sa zúčastnili, nájsť svoju odpoveď z dotazníka o Demokratke Erži, dozvedieť sa o pedagogickom zbore, potešiť sa našou a vašou umeleckou tvorbou – textami aj výtvarnými prácami a na poslednej strane vás čaká...no, veď pohľadajte sami J. Každá trieda dostala výtlačky Pakárskeho echa od našich skvelých redaktoriek a jeden kus na vás čaká aj na chodbe. Rozhliadnite sa. Príjemné čítanie vám praje redakcia.

     • So slovenčinármi v divadle – Cyrano z predmestia

      Pred pár rokmi bol po 42 rokoch v Divadle Nová scéna znovu uvedený kultový slovenský muzikál Cyrano z Predmestia. Dve tretiacke triedy – 3.B a 3.A – si boli 14. 2. 2023 pozrieť znovu uvedené predstavenie so svojimi slovenčinármi A. Hercegom a P. Blahom. Keď sme zasadli do hľadiska, boli sme zvedaví, ako nás osloví libreto Alty Vášovej, texty J. Štrassera a K. Peteraja či hudba M. Vargu a P. Hammela. Predsalen, muzikál vznikal pred takmer polstoročím...

     • So slovenčinármi na diskusii s Veronikou Šikulovou

      Štvrtkový večer (9. 2. 2023) sme strávili v útulnom priestore modranského KC Lýceum pri diskusii Literárny kabinet so spisovateľkou Veronikou Šikulovou. Reč bola o spisovateľských začiatkoch a aj o knihách, ktoré autorke vyšli v poslednom čase. V debate sme sa dozvedeli o vzťahu k Francúzsku a M. Proustovi. V. Šikulová premýšľala tiež o slove v umeleckej tvorbe, a to aj v kontexte diela maďarského spisovateľa P. Esterházyho. Hostka rozprávala aj o literatúre pre deti, kritizovala najmä súčasnú obsahovú a jazykovú kvalitu textov pre najmenších a zdôrazňovala, že pri práci s detským čitateľom sú dôležité fantázia, hravosť a štylistická kvalita. V závere sa otázkami do diskusie zapojili aj naše študentky.

     • Ivana Macková tretia v komiksovej súťaži v Prahe

      Naša študentka Ivana Macková zaznamenala úspech v komiksovej súťaži v Prahe. Jej práca bola 30. 1. 2023 ocenená tretím miestom. Do súťaže sa ešte z našej školy zapojili Anna Nádašská a Pavlína Rybnikárová. Komiksy I. Mackovej a A. Nádašskej boli aj medzi vystavenými študentskými prácami v Refektáři budovy Matfyzu Univerzity Karlovej na Malej Strane. Všetky komiksy vznikli na námet audiovizuálnych nahrávok pamätníkov pokrývajúcich dejiny 20. storočia.

     • Diskusia Európsky pamätník holokaustu

      Prvou časťou tohtoročného vzdelávacieho programu pre študentov pri príležitosti Medzinárodného dňa obetí holokaustu bola 27. 1. 2023 účasť 15 prihlásených študentiek na diskusii Európsky pamätník holokaustu, ktorú organizovalo Zastúpenie Európskej komisie v SR.

      Počas nej sme hľadali odpovede na otázky „Prečo sa holokaust stal?“ či „Môže sa také niečo, ako bol holokaust, ešte zopakovať?“ Hosťami diskusie, ktorú moderoval vedúci Zastúpenia EK v SR pán V. Šucha, boli novinárka D. Mozolová, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR R. Kutaš a T. Stern, predseda Bratislavskej židovskej obce. Záznam z diskusie si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=Xt7Ilg6u0is&t=4s

     • Žena novej doby

      Pre väčšinu študentiek bolo meno Alžbeta Gwerková-Göllnerová neznáme. Všetko zmenila premietanie filmu Žena novej doby a diskusia s autorkou filmu Annou Gruskovou. Podujatie predstavilo inšpiratívny príbeh literárnej vedkyne, historičky, demokratky bojujúcej za práva žien a účastníčky SNP, rovnako ako jej vnútorný svet a rodinný život až po tragickú smrť, ktorá bola pomstou za protifašistické postoje. Okrem toho študentská diskusia s pani A. Gruskovou otvorila mnohé aktuálne témy – od postavenia ženy v spoločnosti, cez vnímanie súčasnej podoby demokracie až po umeleckú filmovú tvorbu.

     • Beseda s pánom Stanislavom Štepkom

      Dňa 2. februára 2023 sa na pôde našej školy uskutočnila beseda s pánom Stanislavom Štepkom, zakladateľom a dlhoročným umeleckým vedúcim Radošinského naivného divadla. Besedy sa zúčastnili žiaci tretieho a štvrtého ročníka a jej cieľom bolo oboznámenie žiakov s tvorbou Radošinského naivného divadla z pohľadu jeho zakladateľa. Súčasťou tohto podujatia bol aj kultúrny program, ktorý nacvičili naše žiačky pod vedením Mgr. Sylvie Oškerovej.Pre nás všetkých bolo naozaj veľkou cťou, že pán Štepka si aj napriek svojej pracovnej vyťaženosti našiel čas prísť k nám na besedu a podeliť sa s nami o svoje bohaté pracovné, ale i životné skúsenosti. Diskusia prebehla v priateľskom a vtipnom duchu, záujem zo strany žiakov bol naozaj veľký. Po skončení besedy si pán Štepka so svojím sprievodom pochutnali na dobrom obede v našej školskej jedálni.Vyslovujem veľké ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli s organizo

     • Martin Klinčúch u nás …

      Má len 20 rokov, no už stihol stáť na divadelných doskách, zabaviť publikum v tv show
      “Tvoja tvár znie povedome”, či zahrať si v populárnom seriáli “Pán profesor” a “Mama na
      prenájom”. Taký je sympatický a talentovaný Martin Klinčúch, začínajúci herec a spevák a
      brat našej Paulínky Klinčúchovej. Prekvapila nás jednoduchosť a úprimné slová obyčajného
      20 ročného chalana v mikine z Trenčianskych Stankoviec, ktorý sa prišiel podeliť o svoj
      životný príbeh k nám do školy.
      Z rozhovoru s ním sme zistili, aký je Martin mimo obrazovky, ako ho podporovala rodina a
      najmä formovala mama a život na dedine. Ako ho dnes obohacuje život herca, či aké
      pozitíva alebo negatíva sú spojené so životom vo svete showbiznisu. V rozhovore sme sa
      dozvedeli aj to, čo ho naučilo herectvo, čím chcel byť, keď bol mladý, ako sa dostal na
      konzervatórium (“výmenou za vysnívaný pobyt v tábore”), aký má vzťah k sociálnym si

     • Santove dielničky

      V stredu 1. decembra sa naša škola ponorila do úžasnej a kreatívnej atmosféry Santových dielničiek. 12 rôznych kreatívnych workshopov, počas ktorých sme vyrábali ikebany, vianočné gule, papierových anjelov, pohľadnice, záložky, svietniky, ponožkových snehuliakov a mnoho iných krásnych vianočných ozdôb. Užili sme si spoločne strávený predvianočný čas a potešili sa ručne robenými výrobkami, ktoré nám budú zdobiť domovy. Podujatie organizovali animátori zo IV. CLV v rámci odbornej praxe a škriatkovia školského parlamentu s p. učiteľkou B. Uhrovičovou a ochotnými kolegovcami. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za spoločne strávený čas.

     • Toto sú zvončeky

      Najlepšie nápady sú spontánne. Ten náš vznikol v druhom vagóne počas cesty domov. Premenili sme nápad na skutočnosť. Tadááá - vianočný rozhlas Zvončeky .

      Chceli sme vytvoriť vianočnú atmosféru, a tak sme rozprávali o vianočných tradíciách v cudzine i na Slovensku, o horúcich novinkách vo svete. Tiež sme spoločne odpočítavali dni do Vianoc a obohatili chodby školy o vianočné melódie.

     • Muzikálová Paka show

      V utorok 21.12.2022 sme mali tú česť privítať celú našu školu v modranskom kultúrnom dome.

      Bolo to pri príležitosti konania sa veľkolepej MUZIKÁLOVEJ PAKA SHOW, ktorú sa našej triede pod vedením Karin Bučekovej a Simonky Števíkovej podarilo zorganizovať.

      Pri organizácií a plánovaní tejto akcie sme sa inšpirovali The Greatest Paka Show, ktorú v decembri 2019 iniciovala a zrealizovala vtedajšia 2.A spolu s pani profesorkou Oškerovou. Boli by sme veľmi rady, ak by sa tradícia vianočných akadémií na tejto škole udržala, preto sme sa danej úlohy tento rok zhostili my. Zamerali sme sa na Disney muzikály, ktoré našu generáciu sprevádzali detstvom a dospievaním. Našu show sme pojali ako súťaž, každá trieda si vylosovala jednu pieseň z konkrétneho filmu a ich úlohou bolo ju čo najvierohodnejšie napodobniť. Zapojili sme samozrejme aj štvrtácke triedy, ktoré predviedli tance z ich stužkových sláv

     • „Vianočná rozprávková chvíľa v MŠ“

      Dňa 15.12. 2022 dievčatá z 3.B triedy počas pedagogickej praxe uskutočnili vianočné besiedky pre deti v MŠ SNP a v MŠ Vajanského. Rozprávkovým príbehom pod názvom „Vianočná hádka“ deťom spríjemnili dopoludnie a vdýchli tak vianočnú atmosféru do tried.

      Deti so záujmom a nadšením vnímali dej rozprávky, ktorý bol obohatený o spev aj tanec. Príbeh a jeho predvedenie sa páčil nielen deťom, ale aj pani učiteľkám, začo naše dievčatá odmenili potleskom a žiarivým úsmevom. Za nácvik a odborné usmernenie patrí poďakovanie kolegyni Mgr. I. Sečanskej.

  • Partneri

   • DofE
   • Zelená škola
   • JA SLOVENSKO
  • Staňte sa našim fanúšikom

  • Zvonenia

   Nedeľa 2. 4. 2023
   • Na problémy nemusíš byť sám...

   • Žijeme v ťažkej dobe . Ak potrebuješ pomôcť, môžeš sa obrátiť na odborníkov... 

     

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');