• Vitajte na stránkach našej školy!
     • Zmena zvonenia

      Riaditeľstvo školy oznamuje, že od 1. septembra 2019 bude upravené zvonenie (zmena sa týka 6. a 7. vyučovacej hodiny):

      1. hod. 7.50 - 8.35

      2. hod. 8.40 - 9.25

      3. hod. 9.30 - 10.15

      4. hod. 10.35 - 11. 20

      5. hod. 11.25 - 12.10

      obedová prestávka 30 minút

      6. hod. 12.40 - 13. 25

      7. hod. 13.30 - 14.15

    • „Jazykový kvet“ 2019
     • „Jazykový kvet“ 2019

      Posledná bodka za štúdiom na našej škole....posledný úspech pre našu školu...nám priniesla študentka dnes už bývalej 4.A Karolína Pinčeková, ktorá nás reprezentovala v celoslovenskom kole recitačnej súťaže z RJ "Jazykový kvet“.

      Tentokrát to bolo najvyššie hodnotenie - 1. miesto v kategórii SŠ prevzatá tvorba. Aj v Nitre ukázala svoje recitačné schopnosti, kvality a svojim suverénnym prejavom si 1. miesto bezpochyby zaslúžila. Teším sa z jej úspechov, ktoré za dva roky dosiahla v recitácii a boli prínosom pre našu školu.

    • Oznam
     • Oznam

      Riaditeľka SOŠ Pg v Modre oznamuje, že udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov na deň 21.06.2019 (piatok) a na deň 24.06.2019 z dôvodu konania talentových skúšok na PMŠ. Vyučovanie bude pokračovať v utorok 25.06.2019.

    • Blíži sa deň hodnotenia projektu Zelená škola
     • Blíži sa deň hodnotenia projektu Zelená škola

      Ako už isto viete, celý školský rok sme sa snažili plniť rôzne úlohy v rámci medzinárodného projektu Zelená škola. Keďže sa nám podarilo úlohy splniť, rozhodli sme sa znovu zabojovať o certifikát Zelená škola a vlajku siete Eco - schools.

      Hodnotiaca návšteva sa uskutoční 6. 6. 2019.

      Držte nám palce, aby sme obstáli!

    • DofE rozvíja talent a aj cez čitateľskú gramotnosť
     • DofE rozvíja talent a aj cez čitateľskú gramotnosť

      Zaujímavú aktivitu si pre svoje spolužiačky z I. BV pripravila Klaudia Linhartová, účastníčka bronzovej úrovne Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Rozhodla sa prečítať 10 kníh, zostaviť z nich rebríček a predstaviť každú knihu spolužiakom. Klaudia o každej knihe pútavo a veselo rozprávala, zhodnotila, čo bolo plusom či mínusom knihy a na záver zhrnula argumenty v prospech podľa nej najlepších kníh spomedzi vybranej desiatky. Aj takto chcela kamarátov v triede presvedčiť, že čítať knihy sa oplatí. V júni čaká Klaudiu i ostatných účastníkov DofE expedícia v prírode, na ktorú sa už všetci tešia.

  • Partneri

   • DofE
   • Zelená škola
   • JA SLOVENSKO
  • Fotogaléria

   • Mladý Európan 2019
   • Rozlúčka so štvrtáčkami
   • Turnaj v stolnom tenise
   • Súťaž o najoriginálnejšiu stoličku
   • PČOZ 2019
   • Ruské slovo 2019
   • Medzinárodné dni
   • Komiksová súťaž v Prahe
   • Hviezdoslavov Kubín