Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Pukančíková
I.BV Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Barbora Uhrovičová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Sečanská
II.BV Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Badinková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Belák
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Sylvia Oškerová
III.LV Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Kuznecovová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Strakošová
IV.BV Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Viera Kotásková
I.A PMŠ Triedny učiteľ Mgr. Jana Jurovčáková
I.B PMŠ Triedny učiteľ Mgr. Soňa Trojanovská
II.A PMŠ Triedny učiteľ PaedDr. Tatiana Horká
II.B PMŠ Triedny učiteľ Mgr. Lenka Štancelová

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.11.2018