• ZAPÁJAME SA DO PROJEKTOV V ROKU 2022

     • K práci učiteľa často, v dnešnej dobe veľmi často, patria, okrem učenia aj rôzne iné úlohy. Za tento rok sa nám v telocvikárskom kabinete okrem bežných úloh ako je plánovanie a organizácia kurzov, súťaží a rôznych školských podujatí, podarilo zapojiť do viacerých projektov, vďaka ktorým sa nám mali zlepšiť podmienky vo vyučovacom procese.
      V šk. roku 2021/2022 to bol projekt ,,Otvorená škola”, podporovaný Bratislavským samosprávnym krajom, kde sme pre našu školu získali finanačné prostriedky na pomôcky v hodnote 4900€. Veľká vďaka preto patrí aj BSK, ktorý umožnuje aktívnym školám vytvoriť si lepšie podmienky na výučbu.

       V druhom projekte “Šport deťom” ide spoluprácu s Občianskym združením “Modrá líška”. Prostredníctvom tohto projektu dostalo niekoľko študentiek našej školy možnosť vyskúšať si nadobudnuté teoretické vedomosti aj priamo v praxi a to prácou s deťmi v oblasti športu. O projekt je veľký záujem a to nie len zo strany detí, ale aj našich študentiek a my dúfame, že sa ich podarí zapojiť do projektu v čo najväčšom počte.

      Profesijný rozvoj pedagógických zamestnancov je taktiež veľmi potrebný a tak sme počas prázdnin absolvovali štvordňové školenie ,,Škola v pohybe” na FTVŠ UK Bratislava, kde sme svoje vedomosti obohatili o inovatívne poznatky v oblasti športu.
      A tak sa v tomto školskom roku tešíme na nové cvičenia a hry, ktoré si s využitím nových pomôcok spoločne s Vami vyskúšame.                                                    

                                                                                                                                  S pozdravom

                                                                                                                                                    Kabinet TŠV

     • "Dobrý štart"

     • "Aj tento rok sme pre naše prváčky pripravili teambuldingové doobedie aktivít, počas ktorých sa mohli lepšie spoznať a zažiť zábavu. Žiačky sme viedli k tomu, aby sa medzi sebou rozprávali a spoznávali, spoločne si vytvorili pravidlá triedy, pod ktoré sa podpísali a visia v ich kmeňovej učebni. Po krátkej prestávke sme sa spoločne rozprávali o rôznych obavách, ktoré nás trápia či už z dôvodu príchodu na novú školu a do nového kolektívu alebo z dôvodu začiatku nového školského roku. Doobedie sme uzavreli aktivitou dážď, pri ktorej sme zistili, že kolektív môže spoločne toho veľa dosiahnuť. Tento rok bol špecifický aj tým, že sme do aktivít po prvý krát čiastočne zapojili aj triedne učiteľky, za čo im veľmi pekne ďakujem. O prípravu a realizáciu aktivít sa postarali manželia Belákovci." --

                                                                                                                                                                  Ján Belák

     • Boli sme súčasťou vinobrania v Modre

     • Kto sa v sobotu 10.9.2022 nachádzal v Modre, určite mu neunikol tradičný alegorický sprievod a hrnčiarska labovka, ktoré sa konali ako súčasť vinobrania. Aj my sme boli pri tom.  Naše  žiačky a to: Sára Brunovská , Sára Graňáková a Viktória Slamková z I.CLV, Simona Gajdošová z I. B, Simona Volná z II.B, Ivana Macková z II.CLV, Barbora Herdová a Rebeka Forro z II.A, dievčatá  zo IV.BV Sandra Bartková , Tamara Hulíková a Bernadeta Vitálosová. Našou úlohou bolo znázorniť viazanie vinohradu pántom, ktorý vidíte na fotografiách za pásom každej z nás a striekať vinič historickými „špricňami“. Tradičné oblečenie a rekvizity nám požičalo Kultúrne centrum Modra. Celý sprievod sa niesol v tradičnom duchu a každá skupina znázorňovala jeden druh práce počas vinohradníckeho roka. Ďakujeme všetkým žiačkam, za účasť a ochotu prísť do Modry aj v sobotu, reprezentovať ju a preniesť sa na chvíľu do histórie, ktorá takto ožíva a v modernej podobe je stále živá v našom regióne. Ďakujem pani prof. Sečanskej za spoluprácu a zhotovenie fotodokumentácie.

      Martina Pukančíková

     • Máme svetovú šampiónku!

     • Srdečne blahoželáme Lenke Tománkovej z 3.CV, ktorá v silnej konkurencii získala bronzovú medailu na dorasteneckých majstrovstvách sveta v džude. Tie sa konali koncom augusta v Sarajeve, kde sa v zápase o tretie miesto postavila súperke Ghonim z Egypta, ktorú hodila v 22. sekunde zápasu na ukážkový Ippon (celý bod, ktorým končí zápas pred časovým limitom).

      Lenke prajeme ešte veľa športových úspechov a sme hrdí, že reprezentuje nielen našu školu a okres, ale i celé Slovensko.

       

      Mgr. Soňa Trojanovská

       

     • Vitajte v školskom roku 2022/2023!

     • Slávnostné otvorenie nového školského roku je pre žiakov denného štúdia 5. septembra 2022 o 8.00 hod. Žiaci pomaturitného štúdia začínajú 5. septembra 2022 o 14.30 hod. Všetci žiaci (aj pomaturitní) pri nástupe do školy predkladajú písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti elektronicky - návod. Ak nie je možné podať vyhlásenie elektronicky, môžete si ho stiahnuť a priniesť v papierovej podobe.

      pisomne_vyhlasenie_o_bezprizakovosti_ziaka.pdf

     • Čajová párty

     • V rámci hodín biológie si študentky prvých ročníkov pripravili praktické hodiny, na ktorých sme sa oboznámili s liečivými bylinami.  Prezentácie dievčat z jednotlivých tried I. A, I. B a I. CLV, boli doplnené ukážkami rastliniek a dievčatá tak mohli spoznávať aj vône jednotlivých rastlín. Na záver sme si  preskúšali kuchárske umenie a dievčatá spoločne uvarili bylinkové čaje a ochutnávali ich. Študentky si touto praktickou ukážkou upevnili svoje znalosti o jednotlivých liečivých bylinách.

                                                                                                Mgr. Lenka Štancelová

     • Hawaii Sport Party

     • Po úspešnom plaveckom kurze sa v pondelok 27.6.2022 konala na kúpalisku v Modre after party v štýle HAWAII. Tento deň bol zameraný na špotrové výkony v bazéne a na pláži. Pre žiakov všetkých ročníkov pripravili naše telocvikárky p. uč. Fázik a Kosáková zábavno-športový program plný súťaží ako SUCHÝ UTERÁK, ČAŠNÍK VO VODE, PIŠTOĽNÍCI , OPITÝ HAVAJČAN, WELCOME DRINK, VODNÁ BOMBA či BEH PO HORÚCOM PIESKU. Samozrejme sme mysleli aj na žiakov, pre ktorých šport nie je silnou stránkou a tak sa mohli zapojiť do súťaže o najlepší havajský dresscode či najkrajší vejár našej párty. 

      Umiestnenie v športových súťažiach:

      1. miesto - 3.CLV

      2. miesto - 3.B

      3. miesto - 1.A

       

      Najlepší dresscode:

      1. miesto - Tamara Hulíková (3.CLV)

      2. miesto - Alexandra Žáčiková (2.A)

      3. miesto - Laura Kapucianová (1.A)

       

      Najlepší vejár - Ema Kavčiaková (3.B)

       

      Po kúpalisku sme sa zhromaždili na školskom dvore, kde pre všetkých účastníkov bolo pripravené občerstvenie, ktoré zabezpečili p. uč. Kuznecovova, Kotásková, Štancelová, Mičunková a Strakošová.

       

      Ďakujeme všetkým kolegom a vedeniu za účasť a pomoc, BSK za finančný príspevok a taktiež všetkým žiakom, ktorí si prišli užiť záverečné dni školského roku 2021/2022.

       

      Fázik, Kosáková

     • Plavecký kurz

     • V dňoch 20.-24.06.2022 sa naši prváci a niekoľko tretiakov zúčastnilo plaveckého kurzu vo Vincovom lese v Sládkovičove.
      Počas piatich dní si viac ako 80 študentov našej školy zdokonaľovalo techniku niekoľkých plaveckých štýlov, ako sú napríklad prsia, kraul, znak, či absolvovalo množstvo hier vo vode, ktoré budú môcť uplatniť neskôr v praxi so svojími zverencami. Okrem praktickej časti sprevádzali náš kurz aj teoretické prednášky o pravidlách správania sa pri a vo vode, prevencia pred topením a utopením sa, ale aj to, ako pomôcť topiacemu sa, či to ako zorganizovať kurz v prírode. Niektorí zdatnejší plavci si dokonca vyskúšali aj nie ľahkú záchranu topiaceho sa v bazéne. Vo večerných hodinách bol plavecký kurz obohatený o kultúrno-zábavný program ktorý si pre nás pripravili žiaci všetkých tried prvého ročníka. Vedomostné kvízy, úlohy preverujúce telesnú zdatnosť a iné aktivity, ktoré si pre nás pripravili, pobavili nie len študentov, ale aj pedagógov. Touto cestou by sme chceli poďakovať študentom za ich aktívnu účasť na plaveckom výcviku a skvelý program. Veľká vďaka patrí aj všetkým učiteľom, ktorí sa kurzu zúčastnili, či kurz pripravili a vymenili tak na týždeň svoje rodiny a komfort aby sa mohli postarať o viac ako 80 študentov.
       

      Všetkým ešte raz ďakujeme a prajeme pekné leto 😊

     • 2.B PMŠ sa lúči so školou....

     • Prišli sme, videli sme , zažili sme, zvládli sme.....odišli sme ako pani učiteľky, zodpovedné a pripravené zúročiť všetko, čo sme sa počas dvojročného štúdia snažili naučiť, pochopiť a zvládnuť.....verím, že s touto myšlienkou odchádzali „moje dievčatá“ zo školy v deň, keď si hrdo odnášali svoje vysvedčenie....

      Aj keď to nebolo vždy ľahké, občas s veľkým sebazaprením, na úkor rodiny, blízkych....môžu byť dievčatá šťastné a spokojné, zase sú o level vyššie...

      Prajem im veľa zdravia a úspechov v osobnom živote, ale najmä v ich práci, ktorá je ich poslaním-učiť, vychovávať,  tvoriť, formovať tých najmenších....verím, že vždy s láskou.....je to jediná cesta....

                                                                                                            Triedna učiteľka Mgr. Sylvia Oškerová

     • Náš život v Salamance

     • Desať minút pred druhou hodinou ráno a my vstávame z postele. Pomalé až únavné presúvanie sa na letisko Schwechat. Všade je tma a v každom z nás zakorenená radosť. Pani profesorka Monika a pán profesor Jorge netrpezlivo čakajú, kým nazbierajú svojich študentov. Vôkol je cítiť jemná panika a stres. Tí ktorí už leteli predávajú skúsenosti druhým, ktorí sa pýtali: teraz čo?, jeeežiš, čo mám robiť?!, zbalil/a som sa podľa teba dobre? Štyri hodiny ráno a tieto otázky si presúvame medzi sebou. Lietadlo má nedostatok priestoru pre naše batožiny. Ľudia sa začnú pripútavať, tak sa začneme aj my. Prídu na rad letušky, ktoré začnú demonštrovať, čo máme robiť, ak sa stane havária. Nič deprimujúce! Motory sa naštartujú, samozrejme pilot pripravený. Zrýchlia na hlasitosti. Prsty prepletené s oporou vedľa nás. Ani nevieme ako a sme v oblakoch. Z hora je vždy všetko krajšie, pokojnejšie a preto panika opadne. Pristávanie je ľahké, celkom hladké.

      MADRID

      Madrid má málo a pritom všetko. ( Ramón Gómez de la Serna ) Que te pasa! Materinský jazyk sa v tomto momente mení na jazyk zaľúbencov. Kráčame chodníkmi k poznaniu. Pamiatky, spomienky, stopy. Postupne sa meníme na španielsku vodu. Pramení z nás a nakoniec sa vyparí. 37 stupňov. Jorge a Monika nám dopriali voľnosť dospelosti, ktorou sme prišli až k poslednej zastávke Palacio Real. Tam sme stratili silu kráčať, ale túžba za dobrodružstvom nás neopúšťala. Na pár hodín bol Madrid náš.

       

      SALAMANCA

      Cesta v autobuse plnom spiacich ľudí. Tri hodiny a sme tam, kde to všetko začína. Batožiny v rukách a nohy nám smerujú k miestu, ktoré budeme nasledujúcich sedem dní nazývať domovom. Ubytovanie prebehlo bez problémov. Kľúčom otvoríme svoje izby, položíme batožiny, nadýchneme sa a stanú sa z nás „chicas“ a „chicos“. Sedíme za prestretými stolmi a všetci spoločne večeriame prvú večeru. V kúpeľni sa stretneme znovu. Vystriedame si úsmevy plné očakávaní a peny zo zubnej pasty. Uložíme sa do postele, zatvoríme oči a čakáme kým bude ráno a začiatok nového dňa.

       

      13. 6. 2022

      Zobúdzame sa do nového dňa plného slnka a čvirikania vtákov. Načúvame ruchu z vonka. Pozrieme sa na seba a vidíme, akí sme zničení z krátkeho spánku, no úsmev máme stále na tvári. Raňajkujeme v duchu zvláštnej radosti, ktorá v nás prevláda a prebíja všetku únavu. 9:30 sedíme v triedach, kde si prezeráme učebné pomôcky. Zvedavým pohľadom skúmame okolie a lektora, ktorý nás nešetrí svojimi znalosťami. Hola me llamo..., tengo... aňos y vivo en Eslovaquia. O jednej hodine poobede sa zas stretneme všetci na izbách, kde diskutujeme o svojich pocitoch. Niektorí sa vyberú na prechádzku a niektorí ostanú v tichosti rozjímať vo svojich posteliach. 14:30 sedíme spolu znova za prestretými stolmi a obedujeme jedlo za jedlom. Pripravení a upravení sa všetci vyberieme na prehliadku nášho týždňového miesta s názvom domov. Plaza Mayor, La Clerecía, Catedral de Salamanca... Slnko nás páli a cítime ho až pod kožou. Pomaly skrze nás preniká a my si to vychutnávame. Osem hodín večer a nás čaká Ruta de Tapas. Z jednej reštaurácie do druhej. Ochutnávka Španielska je presne to, čo potrebujeme. Nakoniec sedíme všetci za jedným stolom. Smiech, jedlo, rozhovory, fotoaparáty a my. Jeden tím prepojený skvelým duchom.

       

      14. 6. 2022

      Martes. Zobúdzanie, hygiena, raňajky, škola. Nie je to stereotyp, ako sa zdá. Každý deň je niečím iný. Náladou, úsmevom, programom, pohľadmi a rozhovormi. Učíme sa, steká z nás pot, no klíma je na každom rohu. Príjemne nám chladí jemné kvapky na tele. Ani nevieme ako a je päť hodín poobede. Prechádzame mestom a hľadíme vôkol seba. Budovy, stromy, reštaurácie, ľudia. Nič neunikne naším prenikavým očiam. Postupne začneme náš dočasný domov milovať. Navštívime las Catedrales, Huerto de Calixto y Melibea y la Cueva de Salamanca. Rufi rozpráva zaujímavosť za zaujímavosťou. Kiežby sme jej všetko rozumeli! Pani profesorka Monika nám zreprodukuje kratšiu časť. Rufi nás totižto vôbec nešetrila. Ani chôdzou. Oči nám žiaria, duša ožila. Krása nevídaná. Hltáme a zachytávame všetko čo sa len dá nasať do človeka. Múzeum je pokojnejšie, priam ani človeka. Všetci sme rozmiestnení v priestore plného umenia. Zmysly nám pracujú a my ich podporujeme na lepšiu výkonnosť. Starý pán s okuliarmi spustenými na nose, šedivou bradou a fúzmi, hľadí s prekríženými rukami za chrbtom do neznáma. Fantázia si vymyslí svoje. Nakoniec vidíme len nočnú oblohu, hviezdy a horoskop. Naše oči sa zatvoria a čakajú, kým sa znova otvoria o pár hodín neskôr.

       

       

      15. 6. 2022  

      Hodiny komunikácie sa nám páčia najviac. Hľadať, počúvať a rozprávať. Klíma v triedach nás chladí. Cítime ju všade. Hodiny nám prídu dlhšie. Ulice lemované stromami a špecifickou architektúrou nás volajú. Chceme cítiť kultúru hlboko zakorenenú v každom z nás. Chceme sa ňou stať. Naobedovaní sa všetci stretneme v malej miestnosti na začiatku chodby. Veronika nás svojim prejavom uchváti. Občianska vojna bola a vždy bude vojnou utrpenia. Archív nám pomôže otvoriť myseľ a nazrieť, aspoň čiastočne do prežívania ľudí v danom období plného smútku a strachu. Tapiséria Pabla Picassa nám sťahuje žalúdok. Dôsledne si ju prezeráme a hľadáme v nej odpovede. S hlavami utrápenými myšlienkami, sa rýchlou chôdzou presúvame na hodinu s názvom Salsa. Čašník, ktorý nám zabezpečuje pohodlie za prestretými stolmi, má tri životy. Jedným z nich je tanec. Nájdeme si druhú polovičku a vábivo pohybujeme bokmi. Myseľ sa nám vyčistí. Trieda plná smiechu a hudby. Deň zakončíme varením. Telo sa nám zohreje a príde únava. So strachom ochutnávame, čo sme pripravili. Jedlo nám poskytne potrebný liek.

       

      16. 6. 2022

      Por favor, un café sólo, un café con leche y azúcar alebo un café sin leche. Španielčina sa k nám dostáva rýchlo. Jemné opálenie je na nás vidieť. Tik- tak a sedíme za lavicami. Gramatika je zložitejšia, ako sme očakávali. ¿Alguna pregunta? No, nada. Po škole sa ideme prejsť, no slnko nás páli čím ďalej tým viac. Voda stále so sebou. Tekutina v tele. Nachvíľu sa ocitneme v Rokforte. San Esteban nám zobral na pár minút dych. Pocit padania je len ilúzia na schodoch. Bocian je tam, kde aj my. Sleduje nás z každej veže. Chocolate con churros. Každý si sadne za stôl s výhľadom na la Plaza Mayor. Vychutnávame si slastný moment. Nastáva príprava na párty. Áno, párty. ¿Entiendes? Krásni ľudia s ešte zaujímavejšou povahou. Jedinečnosť. Tancujeme, spievame, smejeme sa, kričíme a predovšetkým žijeme pre danú chvíľu. Všetci spolu na jednom mieste plnom lásky k Salamance. Jedna hodina ráno, chodba je rušná a my s ňou. Noc a deň, nezabudneme na teba!

       

      17. 6. 2022

      Posledná hodina. Posledné učenie. Posledná otázka a posledná odpoveď. Niektorí sa tešia, niektorí majú divný pocit. Opakujeme a precvičujeme. Nakoniec darček a poďakovanie. Gracias por todo. ¡Adiós! Zošity odložíme, oblečenie, ktoré ešte zostalo vyberieme. Prechádzka za poobedného slnka. Už sa neuvidíme. No niekedy si možno povieme ¡Hola! El botón charro. Stred Salamanca, neskôr ochrana. Abanico na pamiatku. Gincana, ktorá nám osvieži pamäť. Rozdelíme sa do skupín a hľadáme odpovede na otázky, ktoré sa nachádzajú niekde v našej hlave. Pýtame sa okoloidúcich, pýtame sa internetu. Niekedy aj seba samých. Víťazi získali výhru. Večer máme voľný, preto sa vyberieme do ulíc života.

       

      18. 6. 2022

      Vstávame skôr, ako obvykle. Raňajky 7:15, odchod 8:00. Smer Segovia a Avila. Nové mestá, noví ľudia, nové pamiatky. Segovia, si nádherná. Kráčame po tebe, zastavíme sa a naše oči padnú na spiacu ženu, ďalej od teba. Smerujeme k palácu Alcazar. Neskôr už len rozchod a my, rozdelení v skupinkách. Zastávky v obchodoch, na káve, obede. Krk nás bolí z pohľadu na mestské múry. Nakoniec sedíme na svojich miestach a smerujeme do Avili. Pokoj, rozmanitosť a jedinečnosť. Vietor fúka a stáva sa našou súčasťou. Katedrála je prázdna. Nikde ani nohy. Avila si nedotknutá. Spoločná fotka s názvom mesta a výhľadom. Potom už len autobus na ceste. Všetci usadení za prestretými stolmi večeriame poslednú večeru. Niektorí sa balia hneď po príchode, druhí zas pred spaním. Lúčime sa s minulosťou a prítomnosťou. Stretneme sa na terase. Sviečky pripravené, balóny tiež. Všetko najlepšie Body!

       

      19. 6. 2022

      Tri hodiny ráno. Deň, ktorý by sme chceli ešte odložiť. Batožiny pred internátom s názvom Mester. Dlhé a únavné kroky k autobusu. Ulice sa s nami v tichosti nelúčia. Dopriali nám odchod spevu. Ešte jeden pohľad na náš dočasný domov a oči sa nám zatvoria. Sme na letisku. Batožiny dôkladne skontrolované a my samozrejme tiež. Chorizo cestuje s nami. Lietadlo je plné, no miesto pre batožiny máme. ¡Te extraňaré Espaňa! Tvoja krása sa dotkla nás a my teba. Spomínaj na nás, ako na študentov, ktorým si dopriala cítiť tvoju lásku. Pristávanie je drsné, celkom plné obáv. Sme na mieste, kde sme sa všetci stretli dobre naladení a nadšení novým dobrodružstvám. Teraz utekáme, aby sme stihli odvoz domov. Salamanca, mala si si nás nechať!

       

      Autor: Vanessa Mikulášková (III.A Stredná pedagogická škola, Modra)

       

     • Výstava z Nórska, Laco Teren – Keramika a premietanie dokumentu

     • Horúci letný deň 21. 6. 2022 sme strávili v príjemnom prostredí SNM – MĽŠ Múzeum slovenskej keramickej plastiky, kde sme pripravili pre študentov 2.A, 2.B, 2.CV, 3.A a 3. CLV vzdelávanie v múzeu. Študentom sa v expozícii venovala kurátorka múzea, Mgr. Viera Tarkayová, ktorej touto cestou ďakujeme.

      Navštívili sme dve zaujímavé výstavy. Prvá „Bleu and white nostalgia“ z nórskeho Porselensmuseet Telemark museum Porsgrunn ( https://www.telemarkmuseum.no/porselensmuseet/ ) nám priblížila začiatky a rozvoj jedinej fabriky na výrobu porcelánu v južnej časti Nórska v Porsgrunne, jej umeleckú tvorbu a prezentáciu vývoja dizajnu porcelánových výrobkov od svojich počiatkov až do súčasnosti. 

      Na druhej výstave Laco Teren – Keramika ( https://www.lacoteren.com/post/laco-teren-keramika-modra ) sme obdivovali menej známu časť tvorby súčasného slovenského umelca Laca Terena. Výstava bola nainštalovaná v pôsobivom prostredí bašty, v ktorej sídli Galéria I. Bizmayera.

      Súčasťou vzdelávania v múzeu bolo aj premietanie krásneho filmového dokumentu od režiséra M. Šulíka Modranská majolika, o vzniku a výrobe modranskej majoliky a prehliadka stálej expozície.

      Za spoluprácu ďakujem kolegyniam Mgr. M. Pukančíkovej, Mgr. I. Sečanskej, Mgr. A. Strakošovej.

       

      PaedDr. Adam Herceg

      foto: M. Čmehýlová, 2.B; E. Gulaiová, 2.A

       

       

     • "Zlatý Amos" 2022.......

     •   Dňa 15.6. som mala možnosť  zúčastniť sa galavečera "Zlatý Amos“. Zlatý Amos, je anketa, v ktorej sú oceňovaní najlepší učitelia z celého Slovenska. Medzi vybranými top 7 učiteľmi bola aj naša pani profesorka Sylvika Oškerová. Zrazu som sedela vo veľkej sieni, obklopená kamerami. Okamžite sa vo mne prebudila eufória a entuziazmus podporiť moju pani profesorku. Z pohľadu mňa, ako študentky, to bola veľmi zaujímavá, príjemná, ale aj trocha smutná skúsenosť. Prečo zaujímavá a príjemná ? Strávili sme spolu so spolužiačkami príjemné chvíle. I keď niekedy nešlo všetko podľa plánu, baby sa vždy postarali o zábavu. Prečo smutná ? Bola som tam podporovať moju pani profesorku. Držala som jej veľmi palce, no  šťastie sa usmialo na niekoho iného. Podľa mňa si každý jeden učiteľ zaslúži takéto ocenenie, pretože vykonáva povolanie, poslanie, ktoré je, bohužiaľ, málo ocenené.

       Teraz premením  smútok na radosť. V jeden deň sme mali krásne zážitky, ktoré by sme určite nezažili, ak by veci išli tak ako mali 😉. Som veľmi vďačná za možnosť zúčastniť sa "Zlatého Amosa". Pre mňa bude pani profesorka Sylvika Oškerová vždy víťazom ❤

                                                                                                           Ema Harnúšková, 2.B

        "Zlatý Amos" bol pre nás plný emócií a skúseností. Videli, sme ako funguje televízny štáb v plnom prúde. Stretli sme sa so žiakmi s rôznych škôl, s rôznou kultúrou a ich učiteľmi. Naše dievčatá mali možnosť  nazrieť do zákulisia "Zlatého Amosa". Spoločne sme podporovali našu pani učiteľku - Sylviu Oškerovú, ktorá žiarila na javisku od samotného začiatku. Pani učiteľka bola nominovaná žiakmi za svoju dlhoročnú prácu, priateľský prístup a cesty, na ktoré nasmerovala nie jedného žiaka.

                                                                                                         Marcela Čmehýlová,2.B

       

       

       

      Okrem ceny "Zlatý Amos" sa odovzdávala aj cena  „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda...“

      V tomto roku bol nominovaný náš bývalý kolega - Paľko Šima-Juríček....Tešíme sa a srdečne blahoželáme.....

     • Prijímacie konanie na pomaturitné štúdium

     •   V pondelok 20.6.2022 sa uskutoční prijímacie konanie na pomaturitné štúdium v odbore 7649 N učiteľstvo a vychovávateľstvo pre materské školy. Prezencia uchádzačov bude prebiehať v čase od 7.10 do 7.55 hod. Začiatok prijímacieho konania je stanovený na 8.00 hod.                                                                             

                                                                                                                                                           Mgr. Maroš Jakim 

                                                                                                                                                               riaditeľ školy 

     • Riaditeľské voľno

     • V pondelok 20. júna 2022 budú mať žiaci školy riaditeľské voľno, z dôvodu konania prijímacích skúšok pre pomaturitné štúdium.

      Upozorňujeme žiakov, že sú všetci odhlásení z obedov. Tí, ktorí majú záujem o stravu, sa musia prihlásiť najneskôr v piatok 17.6. do 11.00 hod.

     • Prijímacie skúšky - 2. kolo

     • Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest na študijné odbory: 

      7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť.

      7662 M animátor voľného času

      Termín podávania prihlášok na 2.kolo je do 12.06.2022 do 23:00 hod.

     • Naša posledná akcia pred maturitou – zbierka pre Ukrajinu

     • Aj keď sme boli tesne pred maturitou, rozhodli sme sa ako zástupkyne najstarších študentov na pegine zorganizovať pomoc pre vojnou zasiahnutých ľudí zo susednej Ukrajiny.

      Druhý marcový týždeň roku 2022 sme preto na našej škole začali finančnú zbierku na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu.

      V škole sa do mája vyzbieralo 230 €. Z toho 160 € sme sa rozhodli darovať organizácii Slovenský Červený kríž a zvyšných 70 € sme prispeli neziskovej organizácii Človek v ohrození, ktorá v kolektívnych centrách v Zakarpatsku na západe Ukrajiny zabezpečuje pitnú vodu a jedlo, hygienické potreby, zdravotnícke vybavenie, matrace, deky, kuchynské vybavenie, práčky, sprchy, toalety pre ľudí, ktorí sa nemajú kam vrátiť.

       

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť na túto zbierku.

       

                                                                                                                                               Laura Bulavová, 4.BV

                                                                                                                                               Zuzana Gajdošová, 4. BV

                                                                                                                                               Mária Kalivodová, 4. BV

       

     • Maturanti sadili stromčeky

     • Už tretí rok funguje na našej škole environmentálna aktivita a to výsadba stromčekov. Aj tento rok maturantky a maturanti z končiacich tried IV.A a IV.BV zasadili v piatok 20.5. 2022 s pani učiteľkou Kuznecovovou a triednymi učiteľkami svoje tuje a zanechali tak za sebou zelenú stopu, ktorá tu po nich zostane ešte dlhé roky. Sadenie stromčekov prebiehalo počas posledného dňa, kedy sa maturanti lúčili so školou. Stromčeky si môžete všimnúť pri plote a to pri chodníku smerom ku Kultúrnemu domu Ľ. Štúra. 

                                                                                                                    Mgr. Martina Pukančíková

     • Návrat odbornej praxe do školských zariadení

     •     Po dvoch rokoch covidových obmedzení sa v tomto školskom roku opäť realizovala odborná prax v cvičných materských školách a školských kluboch detí v meste Modra.

          Na pár mesiacov však bola prax v zariadeniach obmedzená pre nezaočkovaných študentov, ale od marca sa všetko vrátilo do normálu. Študenti mohli opäť pretaviť teoretické vedomosti v praktické skúsenosti a nadobudnúť pedagogické zručnosti pre budúce povolanie v priamej činnosti s deťmi. Táto skúsenosť sa nedá ničím nahradiť. Pedagogické zručnosti študenti nadobúdali pod odborným vedením cvičných učiteliek a vychovávateliek, ktoré ich usmerňovali v priamej činnosti s deťmi, odovzdávali im pedagogické skúsenosti a posilňovali ich sebadôveru v začínajúce pedagogické schopnosti. 

         Dôležitú úlohu v odbornom vedení študentov mali aj učitelia odbornej praxe a metodici odborných predmetov, ktorí študentom poskytovali konzultácie a viedli ich k správnej teoretickej príprave. Za prejavené úsilie, pomoc a odborné vedenie všetkým pedagógom   patrí úprimné poďakovanie. 

         Veríme, že nadobudnuté skúsenosti žiaci zúročia počas súvislej odbornej praxe realizovanej v mieste svojho bydliska a svojim svedomitým a zodpovedným prístupom k povinnostiam budú šíriť dobré meno našej školy. 

         Snáď budúca jeseň neprinesie žiadne obmedzenia a budeme môcť realizovať odbornú prax v cvičných MŠ a ŠKD tak ako pominulé roky. 

         Tešíme sa na spoluprácu a ústretovosť aj v budúcom školskom roku.

                                                                                                                     Mgr. Katarína Badinková

       

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');