• Účelové cvičenie v prírode a Európsky týždeň športu

     • V stredu 27.9. 2017 sa uskutoční účelové cvičenie žiakov 1. a 2. ročníka.

      Nástup žiakov je o 8.00 na školskom dvore v športovom oblečení.

      Žiaci 3. a 4. ročníka sa v stredu učia podľa rozvrhu. Výnimkou je 3. vyučovacia hodina, počas ktorej sa títo žiaci zapoja do Európskeho týždňa športu. Po skončení 2. hodiny sa žiaci (3. a 4. roč.) v športovom oblečení presunú na školský dvor. Po veľkej prestávke  pokračujú vo vyučovaní podľa rozvrhu.

       

     • Príspevok rodičov

     • Oznam pre rodičov: číslo účtu ZRPŠ:SK29 0900 0000 0000 1919 4132  (príspevok rodičov na šk. rok 2017/2018 vo výške 50€ - určený na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole). 

     • Zmena názvu školy

     • Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodlo o zmene v sieti škôl a školských zariadení SR. Zmena spočíva v zmene názvu Pedagogickej a kultúrnej akadémie na:

      Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

      s účinnosťou od 1. 9. 2017.

     • Záujmové vzdelávanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      V šk. roku 2017/2018 otvárame v rámci záujmového vzdelávania tieto krúžky:

      Internetový krúžok

      Pohybové aktivity

      Ekologický krúžok

      Príprava na „DofE“ (medzinárodná cena vojvodu z Edinbourghu)

      Konverzácia v anglickom jazyku

      Krúžok výtvarnej tvorivosti

      Prosíme žiakov, aby si premysleli, o ktorý z uvedených krúžkov majú záujem. V pondelok

      18. septembra budú žiakom rozdané vzdelávacie poukazy a budú sa na krúžky prihlasovať.

       

     • Doprava počas Vinobrania

     • Vo štvrtok 14.09.2017 od 12:00 hod.  a v pondelok do 12:00 budú zrušené zastávky Modra obchodný dom, Modra Štúrova a Modra kaplnka. Náhradné zastávky na smer Pezinok a Trnava budú dočasne premiestnené ku kinu na Kalinčiakovu ulicu.

      Mesto Modra bude uzatvorené z dôvodu konania Vinobrania 2017 od 12:00 14.9.2017 do 12:00 18.9.2017.

     • Zmena organizácie vyučovania

     • Vo štvrtok 14. septembra 2017 bude vyučovanie končiť o 13.10 hod.