• Mikulášska besiedka v MŠ na SNP v Modre
     • Mikulášska besiedka v MŠ na SNP v Modre

     • Dňa 5.12.2017 počas pedagogickej praxe dievčatá z III.A triedy (P.Guldanová, A.Hornáková, D.Jankovičová, M.Lobíková, V.Mikulová, M.Sumegová, A.Petrovičová, V.Slabejová) spríjemnili deťom z MŠ SNP dopoludnie Mikulášskou besiedkou. Vymysleným príbehom o zvieratkách, ktoré sa chystajú na príchod Mikuláša, doplnený spevom a  tancom potešili nejedného detského diváka, ale aj pani učiteľky a rodičov. Detské očká sa však najviac rozžiarili príchodom Mikuláša, ktorý odvážny spev a recitáciu detí odmenil sladkým balíčkom. Žiačky nacvičili besiedku pod vedením p. prof. Sečanskej, ktorej patrí srdečné poďakovanie.

                                                                                        Mgr. Katarína Badinková

    • Beseda s etnologičkou
     • Beseda s etnologičkou

     • Vo štvrtok 23.11.2017 sme si so žiakmi prvých a druhých ročníkov v rámci podujatia Adventná Modra spríjemnili večer besedou s poprednou slovenskou etnologičkou Katarínou Nádaskou. Predstavila nám tradície od stridžích dní, cez adventné, vianočné zvyky a toto zaujímavé rozprávanie sme ukončili o návrate ku koledovaniu v našich mestách a dedinách. Už teraz sa tešíme na ďalšie pripravované stretnutie... 

                                                                                                                                                Mgr. Martina Pukančíková

    • Výstava: Anna Franková - odkaz dejín dnešku
     • Výstava: Anna Franková - odkaz dejín dnešku

     • Študentky SOŠ Pg v Modre sprevádzajú do 1. 12. 2017 výstavou Anna Franková - odkaz dejín dnešku, ktorú pripravil Anne Frank House, Amsterdam a v slovenskej verzii ju vystavujeme v budove SOŠ Pg v Modre v spoločenskej miestnosti. Výstavou prevedú naše študentky a študent z 2. roč. 

      Výstava je realizovaná vďaka podpore týchto partnerov: 

      Ministerstvo spravodlivosti SR

      Bratislavský samosprávny kraj

      The Conference of Jewish Material Claims Against Germany

      Múzeum SNP Banská Bystrica

      Nadácia Milana Šimečku

      Stručný popis výstavy:

      Hlavným námetom výstavy je životný príbeh mladej židovky Anny Frankovej počas druhej svetovej vojny.  Svoje myšlienky a pocity si v úkryte zapisovala do denníka, ktorý sa po jej smrti stal svetoznámym. Výstava sa zaoberá nielen problematikou obdobia druhej svetovej vojny a historickou faktografiou, ale aj otázkou diskriminácie v minulosti i súčasnosti na základe rôznorodých kritérií – rasových, náboženských, etnických a podobne. Jej osobitosťou je sprostredkovanie dejín z pohľadu jednotlivca – dievčaťa, ktoré bolo v rovnakom veku, ako je cieľová skupina výstavy (študenti). Zároveň ponúka veľký priestor na diskusiu a zamyslenie sa nad hodnotou ľudských práv, tolerancie, demokracie a humanizmu.

    • MY a BIBLIOTÉKA
     • MY a BIBLIOTÉKA

     • Opäť po roku (9.11.2017) sa žiaci 2. ročníkov v počte 55 spolu s pedagógmi Mgr. Monikou Nemcovou, Mgr. Ivetou Sečanskou a Mgr. Martinou Pukančíkovou zúčastnili už 25. ročníka knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA doplneného výstavou Pedagogika zameranou na prezentáciu učebníc, školských pomôcok a vzdelávacích softvérov v bratislavskej Inchebe. Veľtrhu sa zúčastnilo 200 vystavovateľov z 8 krajín sveta. Asi najväčším lákadlom pre nás bol skvost Luxusnej knižnice z vydavateľstva IKAR – tvojzväzkové dielo SIXTÍNSKA KAPLNKA, ktoré vážilo takmer 30kg a obsahovalo fotky Sixtínskej kaplnky v mierke 1:1. Všetkých nás pri vstupe ohúrila a najmä jej cena, ktorá tiež bola „luxusná“ - 12 500 eur.

      Z každej strany na nás dýchala vôňa kníh a vďaka žánrovej rozmanitosti si každý z nás našiel medzi množstvom kníh „tú svoju“. Bohatú knižnú ponuku dopĺňal i sprievodný program venovaný knihám a čítaniu, tvorivým dielňam, v  ktorých sme si mohli aj my vyskúšať pestrú ponuku nových hier, či pocítiť atmosféru skutočného antikvariátu.

      Nikto z nás neodišiel bez knižného darčeka určeného sebe alebo svojim blízkym. Vrátili sme sa plní dojmov a hlavne s poznaním, že kniha dokáže náš život naplniť a obohatiť.

      Tešíme sa opäť na ďalšie knižné stretnutie o rok.

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

     • Pozývame všetkých rodičov na triedne schôdze rodičov, ktoré sa uskutočnia dňa 13.novembra 2017 (pondelok) o 16:00 v jednotlivých triedach. Po skončení triednych schôdzí máte možnosť informovať sa o študiných výsledkoch a prípadných problémoch svojho dieťaťa u jednotlivých vyučujúcich.

      O 15:30 bude stretnutie zástupcov rodičov - členov Rady rodičov v riaditeľni školy.