• Začiatok školského roku 2018/2019
     • Začiatok školského roku 2018/2019

     • Slávnostné otvorenie nového školského roku  bude pre žiakov denného štúdia 3. septembra 2018 o 8.00 hod v spoločenskej miestnosti.

      Začiatok školského roku (prvé konzultácie) pre pomaturitné štúdium je 10. septembra 2019 o 14.30 hod. Podrobnejšie info v časti Pomaturitné štúdium.

    • Komisionálne (opravné skúšky)
     • Komisionálne (opravné skúšky)

     • Komisionálne (opravné) skúšky sa konajú 24. 8. 2018 od 8.00 hod. Skúška z anglického jazyka a dejepisu - v malej učebni č.24 na 1. poschodí, skúška z metodiky tvorivej dramatiky - v učebni tvorivej dramatiky na 2. poschodí.