• "Mikuláš" na ZŠ Vajanského
     • "Mikuláš" na ZŠ Vajanského

     • Dňa 6.12.2018 - tak ako každý rok - zavítal do ZŠ na Vajanského ul. v Modre Mikuláš. Pod výborným zamaskovaním by ste len ťažko spoznali Marínu Hatalovú, Barboru Kňazovickú, Luciu Kováčovú, Sofiu LukačovičovúPavlínu Tomšíkovú - žiačky IV.BV. Deťom prvého stupňa urobil Mikuláš veľkú radosť a podľa slov pani učiteliek bol ten tohtoročný najlepším za posledné roky.

      Menovaným žiačkam preto patrí veľké   ĎAKUJEME.

                                                                                                           Mgr. Jana Jurovčáková

    • Okresné a krajské kolo v stolnom tenise
     • Okresné a krajské kolo v stolnom tenise

     • Túto jeseň sme sa rozhodli využiť naše stolnotenisové školy a zapojili sme sa do Okresného kola v súťaži družstiev. Vďaka novej posile Silvii Vargovej z I. BV triedy sme turnaj vyhrali a postúpili do Krajského kola.Tam sme síce neuspeli, ale v konkurencii ligových hráčok z bratislavských škôl sme obstáli so cťou a nazbierali nové skúsenosti. Okrem Silvii ďakujeme aj Lucii Bernátovej z III. B, Terke Sobolovej zo IV. BVMirke Kučíkovej z III. LV za reprezentáciu školy.

      Poďakovanie patrí aj Lenke Štancelovej za administratívnu prípravu, ktorá je z roka na rok zložitejšia.

                                                                                                                                                                            T. Horká

       

    • Okresné kolo vo florbale
     • Okresné kolo vo florbale

     • Vo štvrtok 29.11.2018 sa družstvo našich dievčat zúčastnilo okresného kola vo florbale.  Florbalový turnaj usporiadalo Gymnázium Pezinok. Základ nášho družstva tvorili žiačky prvých ročníkov  a dievčatá z 2. A. Všetky dievčatá statočne bojovali, ale nielen skúsenosti, ale aj povestný kúsok šťastia chýbal k tomu, aby v tvrdej konkurencii obsadili lepšie ako 4. miesto.                                                                                                                  Ďakujeme všetkým študentkám za bojovnosť a vzornú reprezentáciu školy...

                                                                                                                         Mgr. Lenka Štancelová

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

     • Dňa 11.12. sme sa v KDĽŠ stretli na Vianočnej akadémii, ktorú zorganizovala 3.B pod vedením svojej triednej - pani profesorky Oškerovej. Do programu sa zapojili všetky triedy a naše študentky a študenti opäť dokázali, že majú talent, dobré nápady a v priebehu týždňa (aj s nácvikmi v popoludňajších hodinách) zvládli bez výrazného narušenia vyučovania naozaj krásne vystúpenia. Ich hudobné, tanečné, športové a dramatické čísla všetkých pobavili, prekvapili i dojali. Záver akadémie patril našim štvrtáčkam, ktoré predviedli to najlepšie zo svojich stužkových slávností. Programom sprevádzali tretiačky Lucia Bernátová a Erika Krállová

      Radi by sme touto cestou poďakovali všetkým, ktorí sa zapojili do vianočného programu a do jeho prípravy. Vďaka patrí i tým, ktorí výzdobou prispeli ku krásnej vianočnej atmosfére v škole - p.profesorovi Šima-Juričkovi a p.profesorke Horkej. 

    • Tematický týždeň
     • Tematický týždeň

     • Trieda I.A si pripravila na posledný týždeň pred Vianocami Tematický týždeň. Každý deň prídeme v inom oblečení podľa danej témy na konkrétny deň. V pondelok: vianočný deň. V utorok: pyžamový deň. V stredu: retro deň. Vo štvrtok: módna katastrofa. Vyhodnotenie sa uskutoční v piatok počas 1.-2. hodiny. Hodnotiť sa bude počet čo najviac zapojených žiakov za každú triedu spolu za celý týždeň. Tešíme sa na vás. Dúfame, že sa zúčastníte spolu s nami. Odmena bude odovzdaná v januári.

                                                                                                                  Vaše prváčky z I.A.  

    • "17. november"
     • "17. november"

     • Aj tento rok sme si pripomenuli 17. November. Dievčatá zo IV.BV pripravili pásmo, ktorým pripomenuli historické udalosti (viď. video). Vydaril sa aj kvíz, inšpirovaný televíznou reláciou. Vo vedomostiach z rôznych oblastí súťažili medzi sebou triedne tímy a tím učiteľov. Organizátorky zvládli na výbornú aj technickú stránku. Digitálnu techniku nahradili hracími kartami a vyhodnocovanie odpovedí až na menšie nedostatky bolo objektívne.

      V rámci akcie boli vyhodnotené najzdatnejšie študentky v tomto škol. roku:

      1. miesto – Vanesa Mikulová IV.A

      2. miesto – Michaela Valková II.A

      3. miesto – Sofia Škanderová II.A

      Najzdatnejšou triedou sa stala II.A trieda.

      BLAHOŽELÁME!

      Dievčatám zo IV.BV ďakujeme za vydarenú akciu a za ich ochotu a aktivitu pri príprave a organizácii aj vo svojom voľnom čase v popoludňajších hodinách.

                                                                                           Garantom akcie bola T. Horká

     • Exkurzia "Vianočná Viedeň"

     • Prvý decembrový týždeň  už tradične patrí exkurzii po Viedni spojenou s návštevou vianočných trhov pred krásne vysvietenou radnicou.  Takúto možnosť 4.12.2018 využili prevažne žiaci I.A a I.BV triedy. Okrem toho sa zúčastnili aj staršie žiačky z druhého a tretieho ročníka. Naša exkurzia začala návštevou Umelecko-historického múzea, kde sa bolo naozaj na čo pozerať. Od pamiatok starovekého Egypta po poklady Habsburgovcov. Ďalej sme sa prešli historickým jadrom mesta. Pani sprievodkyňa nám priblížila históriu významných budov z čias monarchie a pridala sem-tam nejakú zaujímavosť. Nasledoval voľný program, kde buď žiaci obdivovali pamiatky centra pri Dóme sv. Štefana alebo sa rozpŕchli po obchodoch hľadať inšpirácie na vianočné darčeky. A na záver očakávané viedenské vianočné  trhy s príjemnou atmosférou, ku ktorej prispeli všade navôkol sviečkami ozdobené stromy. Stihli sme toho veľmi veľa vidieť aj napriek tomu, že nám navečer počasie už neprialo.  Sme veľmi radi, že sme si mohli nemčinu vyskúšať v reálnej situácii a vďaka za organizáciu patrí pani prof. Moravčíkovej, ktorá celú exkurziu zabezpečila.

                                                                                                                                           Mgr. Martina Pukančíková