• Modranské veršobranie

     • „Prázdny je svet. Lásky v ňom niet. Neverím, neveríš.“ (E.B.Lukáč)

      Dňa 17.10.2019 sa v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v  Modre uskutočnil už X. ročník tradičného modranského podujatia venovaného oberaniu básní na viničových listoch pod názvom Modranské veršobranie.

      Tento rok sa pre toto podujatie ako predloha stali básne známeho slovenského poeta – neosymbolistu Emila Boleslava Lukáča, jedného z  najpesimistickejších autorov medzivojnovej poézie. Tie boli priblížené študentom tretieho a  štvrtého ročníka našej školy prostredníctvom Bieleho divadla v podobe poetodramatického predstavenia „Oprav ma, ak smiem“. Poetodramatická performácia vznikla na základe hereckých etud, recitácie a spevu členov Bieleho divadla na motívy básní z Lukáčovej zbierky O láske neláskavej. Pôsobivé dramatické pásmo bolo doplnené slovom Ľubomíry Mihálikovej, ktorá nám predstavila osobnosť a  literárnu tvorbu Emila Boleslava Lukáča. Celé podujatie obohatila výstava známych detských ilustrátorov Petra Cpina a Svetozára Mydla, ktorú pripravil pre nás syn Daniela Heviera, Tomáš Hevier. Zaujal nás čitateľský denník Daniela Heviera, ako aj proces vzniku jeho literárnych textov, ale aj jednotlivých kresieb detských ilustrátorov. A keďže išlo o oberanie básní na viničových listoch, ani tie sme si nezabudli pooberať v podobe úryvkov z básní viacerých slovenských autorov napísaných na viničových listoch.

      Odchádzali sme so zmiešanými pocitmi, v duchu Lukáčových paradoxov, ale aj naplnení prekvapením z významu jeho básní, ktoré sú aj po toľkých rokoch pravdivé, a v ktorých aj v dnešnej dobe môžeme nájsť všeobecne platné symboly a odkazy.

       

      Tereza Baďurová, žiačka III.A

            Mgr. Iveta Sečanská

     • Divadelné predstavenie v Pezinku

     • V stredu 23.10. sa II.A zúčastnila v kultúrnom dome v Pezinku divadelného predstavenia  s názvom November 89, aby si pripomenuli výročie Nežnej revolúcie a prehĺbili svoje vedomosti o udalostiach a praktikách, ktoré boli bežné pred rokom 1989. Kombinácia divadla a premietaného dokumentu nám priblížila, ako sme sa mohli obliekať, o čom spievať, písať texty, čo si kúpiť v obchode a ukázala prepojenia aj na dnešnú dobu. Po predstavení sme sa v Malokarpatskom múzeu presunuli do histórie nášho vinohradníckeho kraja, kde nám predstavili  postupy pestovania hrozna a výroby vína. Interaktívne prvky v múzeu naše žiačky upútali a svoje poznatky si spoločne preverili v záverečnom kvíze. Dozor a organizáciu zabezpečili triedna učiteľka II.A a PaedDr. A. Herceg.

       

      Martina Pukančíková

     • Slávnostná certifikácia Zelených škôl

     • Dňa 9.10. 2019 zástupcovia našej školy prebrali na slávnostnej certifikácii v Bratislave medzinárodný certifikát Zelenej školy a vlajku siete Eco – schools pre našu školu. Tento certifikát sme získali už štvrtýkrát po sebe a tak sa opäť môžeme pýšiť titulom Zelená škola.

      Všetkým, ktorí sa na tomto veľkom úspechu podieľali, ďakujem.

                                                                                         Ing. Mária Moravčíková

     • Kurz ochrany života a zdravia

     • Ako  každoročne, tak aj v tomto roku sme usporiadali tretí, záverečný kurz nášho vzdelávacieho programu, ktorý sme zrealizovali v mesiaci september v rekreačnom zariadení Kollárovo pri Ostrom Grúni.

       Prvý deň sme počas cesty navštívili Banskú Štiavnicu s prehliadkou Nového Zámku a pamiatok tohto starobylého mesta. Okrem prvého daždivého dňa nám aj tento rok vyšlo pekné počasie, a tak dievčatá mohli stráviť celé dni v prírode. Spoločne sme si užili aj veľké množstvo aktivít. Osvedčilo sa rozdelenie do družstiev podľa znamení zverokruhu, vďaka ktorému žiačky pracovali nie ako jednotlivé triedy, ale ako kolektív tretieho ročníka. Zrealizovali sme aj nočnú hru, ktorá bola pre niektoré dievčatá veľkým zážitkom. V diskusiách sme sa rozprávali nielen o civilnej obrane a o ochrane prírody, ale sumarizovali sme zážitky a poznatky zo všetkých kurzov. Verím, že pre dievčatá sú všetky kurzy veľký prínosom, pretože prispievajú nielen k zvyšovaniu profesionálnej odbornosti našich absolventov, ale vďaka nim sa upevňujú aj triedne kolektívy a medzitriedne vzťahy.

                                                                                                        

                                                                                                       Mgr. Lenka Štancelová

       

     • Župný športový deň

     • V stredu 25.09.2019 sa v Bratislave uskutočnil Župný športový deň Bratislavského samosprávneho kraja, ktorého sa zúčastnili aj študentky našej školy. Športové súťaže v atletike, futbale, volejbale, florbale, vedomostný kvíz a mnohé ďalšie súťaže prebiehali na Mladej garde a športoviskách Obchodnej akadémie na Račianskej. Naša škola sa zúčastnili turnaja vo volejbale, vedomostného kvízu a súťaží v atletike. Najviac sa darilo našim volejbalistkám, ktoré vybojovali výborné 3. miesto. Ale ani naše atlétky sa nedali zahanbiť a v skoku do diaľky vybojovala Terézia Rusnáková(1.B) spomedzi 25. pretekárok krásne 5. miesto výkonom 433cm, Tatiana Zeleňová(1.A) získala 7. miesto v behu na 800m a Lucia Sandnerová(2.BV)sa v behu na 100m umiestnila na 8. mieste. Veľmi pekné umiestnenie - 7. miesto - obsadili aj naše dievčatá z 3. A v zostave Lenka Poláková, Evka Sobotová a Alexandra Suttoová vo vedomostnom olympijskom kvíze.

      Všetkým dievčatám ďakujem za bojovnosť a vzornú reprezentáciu školy.

                                                                                                                                       Mgr. Lenka Štancelová

    • Dobročinné zbierky
     • Dobročinné zbierky

     •                                                                                                                                                                                     V mesiaci september a október sa tradične naša škola zapojila do dvoch dobročinných zbierok. Prvá zbierka „Biela pastelka“ sa uskutočnila 20.9.2019 a bola organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a na financovanie aktivít, ktoré zrakovo postihnutým pomáhajú začleniť sa do bežného života.

      Druhá zbierka „Dni nezábudiek“ sa konala 4. októbra 2019 a bola organizovaná Ligou za duševné zdravie. Výnos tejto zbierky je použitý na podporu rozvoja siete starostlivosti o ľudí  s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia.

      Dobrovoľníčkami obidvoch zbierok boli študentky 3.ročníkov (Bianka Mikéciová, Dominika Tóthová, Eva Gašparovičová, Vanesa Koštialová, Alexandra Prášilová, Petra Štefkovičová, Martina Kittlerová, Simona Galecká).

      Touto cestou chcem poďakovať dievčatám za dobrovoľnícku činnosť na zbierke                       a taktiež všetkým, ktorí prispeli dobrovoľnou finančnou čiastkou na pomoc ľuďom                    so zrakovým či duševným ochorením.

                                                                      

      Výnos zbierok:Biela pastelka“ 506,86 Eur         „Dni nezábudiek“ 232,80 Eur

       

                                                              Koordinátorka zbierok: Mgr. Katarína Badinková

                                                                                                                                                                                                                   

     • Návrat do minulosti počas tohtoročného vinobrania

     • Aj v tomto školskom roku sme sa ako škola zúčastnili sprievodu počas vinobrania  v Modre v sobotu 28.9.2019. Zapojili sa naše prváčky, druháčky a animátori zo IV.LV. Reprezentovali sme školu v roku 1919, kedy niesla názov  Masarykov I. štátny československý učiteľský ústav v Modre, ktorý bol namaľovaný aj na tabuľke, ktorú pre túto príležitosť pripravil pán prof. Šima–Juríček. Všetci zúčastnení boli oblečení v kostýmoch, ktoré mali pripomenúť túto éru. Keďže vtedy prevládali študenti nad študentkami, niektoré  dievčatá sa prezliekli za chalanov, čo sa im skvelo podarilo a kráčali hrdo celým námestím. Organizáciu a dozor zabezpečili Mgr. K. Badinková a Mgr. M. Pukančíková. Ďakujeme všetkým študentkám za účasť pri reprezentácii školy a Lukášovi ešte navyše za nesenie tabuľky.

      Mgr. Martina Pukančíková

  !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');