• "Deň župných škôl" 2018
     • "Deň župných škôl" 2018

     • Dňa 19.01.2018 sa naša škola zúčastnila každoročnej prezentácie stredných škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v rámci akcie "Deň župných škôl" v Bratislave v OC Avion. Prezentácie školy sa zúčastnili pod vedením Mgr. M. Nemcovej a Mgr. I. Sečanskej  Bianka Schwarzová a Lucia Rečná zo 4.A. Našu školu veľmi pekne  reprezentovali žiačky 4.A triedy - Katarína Kakašová - spev, Sandra Konečná a Janka Pišková - hra na saxofóne a priečnej flaute a žiačky 4.B triedy - Romana Žemberyová a Karolína Ondrišáková, ktoré vystúpili s ľudovou piesňou. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiačkám za výbornú reprezentáciu školy.

    • PF 2018
     • PF 2018

     • „Nech prichádzajúci nový rok naplní vaše srdcia nádejou, otvorí vám nové možnosti a prinesie vám veľa prísľubov pre lepšiu budúcnosť. Želáme Vám všetkým krásny nový rok, v ktorom zahodíte za hlavu všetky vaše starosti.“

      Maturantom želáme veľa šťastia, trpezlivosti a energie pre úspešné zvládnutie maturitných skúšok ...

    • Vianočná akadémia žiakov
     • Vianočná akadémia žiakov

     • Dňa 20.12.2017 sa po kratšej prestávke opäť uskutočnila na našej škole Vianočná akadémia žiakov s názvom "Trieda baví triedu". Všetky triedy mali možnosť hudobnými, dramatickými, tanečnými a speváckymi vystúpeniami ukázať svoju šikovnosť a talent. Každá trieda si svoj program pripravila sama a túto úlohu zvládli na jednotku. Programom nás sprevádzali žiačky III.A - Roberta Šmotláková a Anička Ďuráková. Jednotlivé vystúpenia boli hodnotené porotou v zložení našich učiteľov: p.Tibenský, p. Okapalová, p. Pukančíková, p. Šima-Juriček. Porota mala ťažkú úlohu - cenu víťazstva v podobe torty si odniesla trieda II.B.

    • Vianočný bazár
     • Vianočný bazár

     • Dňa 18.12.2017 sa uskutočnil na našej škole 3. ročník Vianočného bazáru, na ktorom sa jednotlivé triedy prezentovali svojimi výtvormi a výrobkami s vianočnou tematikou, ako i chutnými domácimi koláčikmi, oblátkami a iným chutným jedlom. Atmosféru bazára nám spríjemnili vianočné melódie a slovný doprovod p. profesora Šimu - Jurička. Každý, kto mal záujem, mohol ochutnať sladkosti alebo nakúpiť si malé darčeky. Môžeme povedať, že každým rokom je náš vianočný bazár vydarenejší. Tešíme sa na ďalší úspešný ročník ...

     • Výtvarná súťaž "Petrohrad očami detí"

     • 2. ročníka výtvarnej súťaže "Petrohrad očami detí", ktorú organizovalo mesto Lučenec pod záštitou gubernátora mesta Sankt Peterburg a generálneho konzula SR v Sankt Peterburgu, sa zúčastnili v tomto šk. roku aj naše žiačky pod vedením p. Šimu - Jurička. Úlohou súťažiacich bolo stvárniť mesto Petrohrad ľubovoľnou výtvarnou technikou. Zúčastneným dievčatám sa darilo a umiestnili sa na krásnom 2. a 3. mieste. 2. miesto získala Alexandra Suttoová z 1.A a 3. miesto obsadila Kristína Mizerová z 2.B triedy. Srdečne blahoželáme...

    • Otvor srdce, daruj knihu 2017
     • Otvor srdce, daruj knihu 2017

     • Do predvianočnej charitatívnej akcie Otvor srdce, daruj knihu 2017 sa v spolupráci s Kníhkupectvom Folly Modra a Komunitnou nadáciou Revia zapojili 18. 12. aj naši študenti a jedna pani profesorka. Na škole sme vyzbierali: 2.LV = 20,65 EUR, 2.B = 6,31 EUR, 4.A = 2,38 EUR, 3.A = 6,05 EUR, 1.A = 11,10 EUR, 3.BV = 1,73 EUR a pre úplnosť 1.BV = 0 EUR, 4.B sa nemohla zúčastniť, lebo písala písomku. Spolu sme vyzbierali 48,22 EUR.

      Splnili sme priania štyrom deťom za 48,30 EUR: Lukáš 16 r. si prial knihu Najväčšie objavy ľudstva,Maxim 4 r. si prial knihu Hviezdička, Michal 11 r. si prial knihu Euro 2016 a knihu Futbalový sprievodca sme nadelili 14 r. Šimonovi.

      Zbierku a balenie kníh zrealizovali B. Gerátová, A. Hladíková, M. Kahúnová, L. Vaváková spolu s p. profesorom A. Hercegom.

      Všetkým ochotným darcom ďakujeme a prajeme rovnako pekné Vianoce, ako spravili oni deťom.

    • Eva Hokinková úspešne na medzinárodnom behu Hodonín - Holíč - Skalica 2017
     • Eva Hokinková úspešne na medzinárodnom behu Hodonín - Holíč - Skalica 2017

     • Na štart 27. ročníka medzinárodného cestného behu Hodonín - Holíč - Skalica 2017 sa 16. 12. 2017 postavila s číslom 318 aj  Eva Hokinková zo 4.A, pre ktorú to boli vôbec prvé súťažné bežecké preteky. Eva sa rozhodla absolvovať tento náročný, 12,6 km dlhý, zimný beh a na trati nesklamala. Trať viedla z moravského Hodonína cez Holíč do Skalice a Eva ju zvládla v čase 1:32:47 hod., dostala zo seba všetko a medzi juniorkami obsadila 3. miesto. Záverečný dobeh do cieľa s ňou v rámci povzbudzovania absolvoval aj A. Herceg. Pre beh sa rozhodla v rámci Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a za mentora si vybrala p. profesora A. Hercega, ktorý beh absolvoval tiež v čase 55:32 min. Spoločne sa o behu a tréningu rozprávali a určili si tiež taktiku behu.  V cieli oboch bežcov čakalo milé prekvapenie - naše dve študentky, Dušana Kopčeková a Lenka Komarová, si pripravili veľký transparent a pri finiši v cieľovej rovinke hlasno povzbudzovali. Evu v cieli čakali i rodičia a sestra. V cieli všetci spolu pri čaji podebatovali o behu a trati.

      Na štart behu sa postavilo vyše 430 bežcov, od profesionálnych atlétov až po tých rekreačných. 

      Eve srdečne gratulujem :)

      A. Herceg

    • Mikulášska besiedka v MŠ na SNP v Modre
     • Mikulášska besiedka v MŠ na SNP v Modre

     • Dňa 5.12.2017 počas pedagogickej praxe dievčatá z III.A triedy (P.Guldanová, A.Hornáková, D.Jankovičová, M.Lobíková, V.Mikulová, M.Sumegová, A.Petrovičová, V.Slabejová) spríjemnili deťom z MŠ SNP dopoludnie Mikulášskou besiedkou. Vymysleným príbehom o zvieratkách, ktoré sa chystajú na príchod Mikuláša, doplnený spevom a  tancom potešili nejedného detského diváka, ale aj pani učiteľky a rodičov. Detské očká sa však najviac rozžiarili príchodom Mikuláša, ktorý odvážny spev a recitáciu detí odmenil sladkým balíčkom. Žiačky nacvičili besiedku pod vedením p. prof. Sečanskej, ktorej patrí srdečné poďakovanie.

                                                                                        Mgr. Katarína Badinková

    • Beseda s etnologičkou
     • Beseda s etnologičkou

     • Vo štvrtok 23.11.2017 sme si so žiakmi prvých a druhých ročníkov v rámci podujatia Adventná Modra spríjemnili večer besedou s poprednou slovenskou etnologičkou Katarínou Nádaskou. Predstavila nám tradície od stridžích dní, cez adventné, vianočné zvyky a toto zaujímavé rozprávanie sme ukončili o návrate ku koledovaniu v našich mestách a dedinách. Už teraz sa tešíme na ďalšie pripravované stretnutie... 

                                                                                                                                                Mgr. Martina Pukančíková

    • Výstava: Anna Franková - odkaz dejín dnešku
     • Výstava: Anna Franková - odkaz dejín dnešku

     • Študentky SOŠ Pg v Modre sprevádzajú do 1. 12. 2017 výstavou Anna Franková - odkaz dejín dnešku, ktorú pripravil Anne Frank House, Amsterdam a v slovenskej verzii ju vystavujeme v budove SOŠ Pg v Modre v spoločenskej miestnosti. Výstavou prevedú naše študentky a študent z 2. roč. 

      Výstava je realizovaná vďaka podpore týchto partnerov: 

      Ministerstvo spravodlivosti SR

      Bratislavský samosprávny kraj

      The Conference of Jewish Material Claims Against Germany

      Múzeum SNP Banská Bystrica

      Nadácia Milana Šimečku

      Stručný popis výstavy:

      Hlavným námetom výstavy je životný príbeh mladej židovky Anny Frankovej počas druhej svetovej vojny.  Svoje myšlienky a pocity si v úkryte zapisovala do denníka, ktorý sa po jej smrti stal svetoznámym. Výstava sa zaoberá nielen problematikou obdobia druhej svetovej vojny a historickou faktografiou, ale aj otázkou diskriminácie v minulosti i súčasnosti na základe rôznorodých kritérií – rasových, náboženských, etnických a podobne. Jej osobitosťou je sprostredkovanie dejín z pohľadu jednotlivca – dievčaťa, ktoré bolo v rovnakom veku, ako je cieľová skupina výstavy (študenti). Zároveň ponúka veľký priestor na diskusiu a zamyslenie sa nad hodnotou ľudských práv, tolerancie, demokracie a humanizmu.

    • MY a BIBLIOTÉKA
     • MY a BIBLIOTÉKA

     • Opäť po roku (9.11.2017) sa žiaci 2. ročníkov v počte 55 spolu s pedagógmi Mgr. Monikou Nemcovou, Mgr. Ivetou Sečanskou a Mgr. Martinou Pukančíkovou zúčastnili už 25. ročníka knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA doplneného výstavou Pedagogika zameranou na prezentáciu učebníc, školských pomôcok a vzdelávacích softvérov v bratislavskej Inchebe. Veľtrhu sa zúčastnilo 200 vystavovateľov z 8 krajín sveta. Asi najväčším lákadlom pre nás bol skvost Luxusnej knižnice z vydavateľstva IKAR – tvojzväzkové dielo SIXTÍNSKA KAPLNKA, ktoré vážilo takmer 30kg a obsahovalo fotky Sixtínskej kaplnky v mierke 1:1. Všetkých nás pri vstupe ohúrila a najmä jej cena, ktorá tiež bola „luxusná“ - 12 500 eur.

      Z každej strany na nás dýchala vôňa kníh a vďaka žánrovej rozmanitosti si každý z nás našiel medzi množstvom kníh „tú svoju“. Bohatú knižnú ponuku dopĺňal i sprievodný program venovaný knihám a čítaniu, tvorivým dielňam, v  ktorých sme si mohli aj my vyskúšať pestrú ponuku nových hier, či pocítiť atmosféru skutočného antikvariátu.

      Nikto z nás neodišiel bez knižného darčeka určeného sebe alebo svojim blízkym. Vrátili sme sa plní dojmov a hlavne s poznaním, že kniha dokáže náš život naplniť a obohatiť.

      Tešíme sa opäť na ďalšie knižné stretnutie o rok.

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

     • Pozývame všetkých rodičov na triedne schôdze rodičov, ktoré sa uskutočnia dňa 13.novembra 2017 (pondelok) o 16:00 v jednotlivých triedach. Po skončení triednych schôdzí máte možnosť informovať sa o študiných výsledkoch a prípadných problémoch svojho dieťaťa u jednotlivých vyučujúcich.

      O 15:30 bude stretnutie zástupcov rodičov - členov Rady rodičov v riaditeľni školy.

    • Veršobranie 2017
     • Veršobranie 2017

     • Tradičné modranské podujatie venované oberaniu básní napísaných na viničových listoch sa tento rok nieslo v duchu Smrekovej Maľovanej abecedypoézie pre deti. Hneď v úvode všetkých privítala organizátorka podujatia Ľubomíra Miháliková. Hosťami večera boli poetka Gabriela Spustová – Izakovičová, Ľubomír Piktor – člen kočovného divadla PIKI a, samozrejme, deti z troch modranských materských škôl a hosťujúcej MŠ zo Smoleníc. Hudobnými vstupmi nás sprevádzali žiaci zo ZUŠ v Modre.

      Jedinečná a osobitá atmosféra recitácie, spevu a tanca detí z MŠ nadchla nielen rodičov detí, ale aj naše žiačky, ktoré detským recitátorom pri ich verejnom vystúpení držali palce a odmenili ich búrlivým potleskom. Záverečnou bodkou podujatia bolo originálne vystúpenie Ľubomíra Piktora v hre Keď mama nie je doma. Nechýbali v nej vtipné situácie, ktoré vyčarovali deťom, ale aj nám, dospelým, úsmev na tvári. A my sa už tešíme na ďalšie stretnutie s literatúrou.

                                                                                                                                                Mgr. Soňa Trojanovská

                                                                                                                                                

    • Projekt "Jedno želanie" na hodine ETV
     • Projekt "Jedno želanie" na hodine ETV

     • "Jedno želanie" je názov projektu, ktorý som sa rozhodol vypracovať na našej škole tento rok. Úlohou žiakov bolo predstaviť si, že majú len jedno jediné želanie. Želanie sa mohlo týkať hocičoho, či už to bolo niečo pre nich samých alebo nejaké všeobecné želanie. Potom si vybrali farebný papier a svoje jediné želanie naň napísali. Na hodinách etickej výchovy v 2.LV triede sme týchto 204 papierikov nalepili na kartón. 

      Cieľom projektu je uvedomiť si, že my - ľudia máme rôzne želania a sme jedineční. Uvedomiť si, že častokrát si želáme niečo, čo možno v skutočnosti ani nepotrebujeme. Uvedomiť si, že čo my vlastníme alebo máme, môže niekto iný považovať za svoje vlastné želanie. Uvedomiť si naše hodnoty a postoje. 

      Chcel by som poďakovať všetkých zúčastneným a osobitne žiačkám a Lukášovi Billovi z 2.LV, ktorí mi pomohli projekt spracovať do výslednej podoby. Všetky želania si môžete prečítať na nástenke na 2. poschodí.

      Mgr. Ján Belák

    • Medzinárodná cena vojvodu z Edinbourghu (DofE)
     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinbourghu (DofE)

     • V školskom roku 2016/2017 sa do projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinbourghu zapojilo 15 žiačok. Vybrali si veľmi zaujímavé aktivity, ktoré chcú plniť v jednotlivých oblastiach (šport, talent, dobrovoľníctvo). Držíme im palce a veríme, že sa im podarí úspešne dôjsť do cieľa a zúčastniť sa slávnostnej ceremónie odovzdávania cien.

                         koordinátori projektu Mgr. Ján Belák, Mgr. Iveta Sečanská

    • Dni duševného zdravia - „Dni nezábudiek“
     • Dni duševného zdravia - „Dni nezábudiek“

     • V dňoch od 29.9 – 3.10.2017 sa na Slovensku konala celonárodná zbierka Dni nezábudiek 2017.

      Zbierka  upozorňuje na dôležitosť duševného zdravia a podporuje rozvoj siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálne začlenenie. Dňa 2.októbra sa do  zbierky organizovanej Ligou za duševné zdravie zapojila aj naša škola. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra boli dievčatá z 3.BV triedy: Sofia Lukačovičová, Marína Hatalová, Veronika Zvolenská, Katarína Vogelová. Spoločne vyzbierali sumu 133,21 €.

      Ďakujeme dievčatám za ochotu zúčastniť sa zbierky a taktiež všetkým, ktorí sa rozhodli svojim príspevkom pomôcť ľuďom s duševnými poruchami. Nezabúdajme, že bez duševného zdravia nie je ani fyzické zdravie.     

                                                                                                   Mgr. Katarína Badinková

    • Okresné kolo v cezpoľnom behu
     • Okresné kolo v cezpoľnom behu

     • Bojovnosť sa oplatí!

      Dňa 29. 09.2017 sa naše študentky z I. A: Michaela Valková, Alexandra Süttöová Sofia Škanderová zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu. Dievčatá čakala náročná trať v dĺžke 3150m, ktorú pre všetkých zúčastnených pripravila ZŠ Kupeckého v Pezinku. Naše“ babenky“ zabojovali a v celkovom poradí  obsadili v súťaži družstiev krásne 2. miesto. V súťaži jednotlivcov Michaela po urputnom boji vo finiši vybojovala výborné 2. miesto, Sofia dobehla na 5. pozícii a Alex obsadila 7. miesto.

      Ďakujeme  dievčatám za bojovnosť, vďaka ktorej získali v súťaži pekné umiestnenie!

                                                                     Mgr. Lenka Štancelová

     • Dobročinná zbierka "Biela pastelka"

     • Dňa 22.09.2017 sa naša škola opäť zapojila do dobročinnej zbierky organizovanej Úniou nevidiacich a slabozrakých. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra boli dievčatá  z 3.A triedy - Miriam Dujničová, Viktória Bániková, Natália Straňáková, Aneta Krútilová, ktoré tvorili 2 tímy.

      Oba tímy spolu vyzbierali 341,11€.

      Ďakujeme dievčatám za ochotu zúčastniť sa zbierky a taktiež všetkým, ktorí sa rozhodli svojim príspevkom podporiť ľudí so zrakovým postihnutím. 

                                                    Mgr. Katarína Badinková

      Vďaku našej škole vyjadrila aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska:

      "Dobrý deň,

      ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu aj tento rok. Vám sa podarilo vyzbierať čiastku 341,11€. Tento rok sa podarilo v rámci BA kraja vyzbierať 21 209,54€. ĎAKUJEME a vrúcne aspoň takto virtuálne objímame každého dobrovoľníka  :)"

      Mgr. Jarmila Antalíková

      Vedúca Krajského strediska Bratislava

      Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

      Slovak Blind and Partially Sighted Union

                                                                                                                    

                                                                                                  

    • Boli sme na kurze ochrany života a zdravia ...
     • Boli sme na kurze ochrany života a zdravia ...

     • Aj tento školský rok začali tretiačky posledným povinným kurzom Ochrany života a zdravia. Didaktická hra v Banskej Štiavnici sa všetkým páčila. Počasie nám tento rok prekazilo pohybovo-technické aktivity v lese a museli sme si vymýšľať náhradný program. Dievčatá však boli kreatívne a družstvá zostavené podľa znamení zverokruhu preukázali, že vedia spolupracovať aj v netradičných zostavách.

      Film „Kult hákového kríža“ väčšinu dievčat rozplakal a diskusia o dnešnom extrémizme a terorizme v spoločnosti splnila svoj cieľ. Už tradične najväčší úspech mala beseda s hasičmi a lesom sa ozývala hasičská siréna plnou silou.

      „Ťažko“ pripravovanú nočnú hru sme museli kvôli búrke zrušiť, ale veríme, že aj na tento kurz sa bude spomínať len v dobrom...

      Žiačkam III.A a III.BV triedy patrí poďakovanie za disciplínu a priateľskú atmosféru, ktorá na kurze panovala. Ďakujem kolegyniam Oľge Kuznecovovej a Lenke Štancelovej za bezproblémový priebeh.

                                                                                                                          Vedúca kurzu PaedDr. Tatiana Horká

    • Spoluprácou proti extrémizmu
     • Spoluprácou proti extrémizmu

     • Trieda 4. B sa s pedagógom A. Hercegom zúčastnila v Divadle Aréna dňa 26. septembra 2017 diskusie a koncertu SPOLUPRÁCOU PROTI EXTRÉMIZMU. Podujatie pripravil Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s odborom INTERACT v rámci „DŇA EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCE“. Podujatie #ECDAY 2017 bolo určené pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a bolo spojené s diskusiou hostí - speváčky Celeste Buckingham, spisovateľa a publicistu Michala Havrana a župana Pavla Freša na tému „SPOLUPRÁCOU PROTI EXTRÉMIZMU“.