• Krajina komiksu

     • Trieda 3.B sa spolu so svojim slovenčinárom A. Hercegom rozlúčila pred prázdninami s hodinami slovenčiny na výstave Krajina komiksu. Študentky sa v úvode dozvedeli metodiku práce pre deti v MŠ s komiksom ako druhom grafického prejavu. V ďalšej časti sa rozoberalo komiksové spracovanie textu slovenskej ľudovej rozprávky Plavčík a Vratko, ako aj využitie literárnych textov v prostredí MŠ. A nakoniec si interaktívnu výstavu mohli, samozrejme, vyskúšať študentky z pohľadu detského návštevníka. Za milé aktivity a sprevádzanie ďakujeme pani Mgr. M. Kvetkovej, riaditeľke KC Modra.

     • Slávnostné ukončenie šk. roka 2016/2017

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční o 8.15 h v spoločenskej miestnosti, kde zároveň odmeníme najaktívnejších a najúspešnejších žiakov 1. - 3. ročníkov. Následne si žiaci prevezmú vysvedčenia od svojich triednych učiteľov.

     • PaKA opäť získala certifikát Zelenej školy

     • Naša škola bola opäť úspešná v medzinárodnom environmentálnom projekte Zelená škola. Už po tretíkrát sme získali certifikát a vlajku Zelenej školy. Veľmi sa tešíme a ďakujeme všetkým - koordinátorke Zelenej školy p. Moravčíkovej, členom kolégia Zelenej školy a ostatným priaznivcom, ktorí sa na tomto úspechu podieľali a pomáhali nám.

                                                                                                                                           vedenie PaKA

     • Zmena organizácie vyučovania

     • V dňoch 27. - 29. júna bude vyučovanie končiť o 12.10 hod.

     • O Z N A M

     • Oznamujeme Vám, že potvrdenia o návšteve školy taktiež aj potvrdenia potrebné na vybavenie cestovného sa budú vydávať od 21.08.2017 z dôvodu čerpania dovolenky.

     • Prijímacie skúšky na študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo – pomaturitné štúdium

     • Výsledky z prvého termínu prijímacej skúšky spolu s poradím uchádzačov budú zverejnené až po skončení druhého termínu skúšky.

      Druhý termín talentových skúšok na pomaturitné štúdium sa koná 24.08. 2017.

     • 2. kolo prijímacích skúšok

     • Dňa 20. júna 2017 sa koná 2. kolo prijímacich skúšok na štúdijný odbor vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť.

     • Pozvánka na vernisáž

     • Mgr. Pavol Šima-Juriček srdečne pozýva kolegov, študentky, ale aj ich priateľov a známych na vernisáž svojej výstavy 1. júna (štvrtok) o 18. hodine v Starej radnici v Trnave. Výstava potrvá do 28. júna 2017.

      Teším sa na stretnutie s vami na vernisáži!

       

    • Kráčajme s ľudovou piesňou
     • Kráčajme s ľudovou piesňou

     • V piatok (5.5.2017) sa v spoločenskej miestnosti zišli priaznivci ľudovej hudby. Už tretíkrát sa konala súťaž v speve ľudových piesní, ktorú zorganizovala p. Oškerová spolu so skupinou tretiačok kreatívnej hudobnej výchovy. Porota (v zložení p. Oškerová, p. Strakošová, p. Trojanovská a p. riaditeľka Nemcová) mala i tento rok náročnú úlohu vybrať tie NAJ speváčky. Nakoniec sa zhodli a tu sú výsledky:

      1.miesto – Jana Goreková z 3.A

      2.miesto – Jana Petrusová z 1.B

      3.miesto – Dominika Šubová z 3.B

      V kategórii duo boli ocenené Martina LaskovskáKamila Imríšková z 1.A

      Špeciálna cena KHV – Katarína Kakašová z 3.A

      Sme radi, že si táto súťaž našla svojich priaznivcov a tešíme sa opäť o rok :-)

    • Jarné upratovanie
     • Jarné upratovanie

     • Dňa 15.05.2017 sa žiaci 1. ročníkov (1.B, 1.A, 1.LV) zapojili do každoročného jarného upratovania okolia školy - v spolupráci s mestom Modra. Žiaci spoločne s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi vyčistili priľahlý park v okolí budovy školy, detské ihrisko, okolie okolo garáží po zastávku autobusu, chodník k MŠ Kalinčiakova, ako aj školský dvor. Drevenému detskému ihrisku obnovili starý náter. wink

       

     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • Rozlúčka so štvrtákmi - Obrázok 1 4.A    Rozlúčka so štvrtákmi - Obrázok 2 4.LB

      V piatok 12.05.2017 sme sa pred odchodom na akademický týždeň opäť rozlúčili s tohtoročnými maturantami a popriali im veľa šťastia pri ústnych maturitných skúškach. Po slávnostnom príhovore maturantky Kristíny Balážovej zo 4.A sme - ako každý rok - odmenili šikovné a aktívne žiačky 4.ročníkov za ich štvorročnú prácu, úsilie a za účasť na školských a mimoškolských aktivitách. Cenu Ferdinanda Píseckého (diplom a finančnú odmenu) v školskom roku 2016/2017 získal žiak 4.LB triedy Michal Liener. V tomto školskom roku sme udelili i Mimoriadne ocenenie riaditeľkou školy žiačke zo 4. A triedy  Kristíne Priebrachovej.

      Všetkým maturantom želáme, aby im maturitná skúška dopadla čo najlepšie...  smiley

     • Deň kalokagatie

     • V zmysle hesla OH "Citius, Altius, Fortius" („Rýchlejšie, vyššie, silnejšie“) sa celá PaKA vo štvrtok (11.5.) zapojila do DŇA KALOKAGATIE, ktorý organizačne zastrešila p.Tatiana Horká spolu so svojou triedou 4.LB.  Táto aktivita bola zorganizovaná v rámci olympijských festivalov, ktoré organizuje Bratislavský samosprávny kraj.

      Do rôznych športových disciplín družstiev i jednotlivcov sa zapojili študenti i pedagógovia školy, družstvá niesli názvy starovekých gréckych národov: Ióni, Tráci, Arumuni...Súťažilo sa v starých olympijských disciplínach, ktoré boli samozrejme prispôsobené súčasným podmienkam školy: dromos (beh), píxvé (hod), hoplítodromos (beh ťažkoodencov), kelés (jazda na koni), skok s haltérami (skok do diaľky so závažím)...

      Súčasťou súťaže družstiev aj jednotlivcov bol vedomostný test z histórie olympijských hier - žiaci mali možnosť dozvedieť sa informácie z histórie prostredníctvom Olympijskej abecedy, ktorú zostavila T. Horká a bola v časovom predstihu umiestnená na schodisku školy. Súťaž jednotlivcov sa niesla v duchu otca novodobých OH Pierra de Coubertina: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“

      Jednotlivci museli absolvovať 5 súťažných disciplín a za každú získali jeden olympijských kruh v podobe pásky na ruku. No a zlatým klincom bol duel vo florbale medzi učiteľmi a žiakmi.

      A kto vyhral? Predsa všetci, ktorí sa zúčastnili... 

      Vyhodnotenie_Dna_kalokagatie(1).docx

     • Deň narcisov 

     • 7. apríla sa uskutočnil 21. ročník Dňa narcisov. Tento deň sa niesol v žltej farbe umelých i živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej chorobe.Zakúpením tohto jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Do tejto verejno-prospešnej zbierky realizovanej Ligou proti rakovine sa opäť zapojila aj naša škola. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra boli žiačky tretích ročníkov - Inés Fábryová 3.A,  Dominika Mojžišová 3.A, Simona Odrášková 3.B, Michaela Pinčeková 3.B.

      Hoci bolo nepriaznivé počasie, žiačkam sa podarilo vyzbierať 486,80 Eur.

      Ďakujeme dievčatám za účasť na tejto zbierke a všetkým, ktorí prispeli na pomoc onkologickým pacientom.

                                                                                                             Mgr. K. Badinková

    • Festival duchovnej poézie
     • Festival duchovnej poézie

     • Dňa 27.4.2017 sa priaznivci umenia - i naše študentky z tried II.A, II.BV a III.A pod vedením p. Trojanovskej a p. Sečanskej - stretli  v sobášnej sieni na Súkenníckej ulici v Modre, aby si na jubilejnom 10.ročníku Festivalu duchovnej poézie pripomenuli život a dielo básnika Jána Smreka. Pásmo básní na tému Žena a kvet si vypočuli v podaní recitátorov Juraja Sarvaša a Márie Olejníkovej. Celý večer bol podfarbený slávnymi melódiami z operiet Gejzu Dusíka v podaní Júlie Jamriškovej a Dušana Jarjabka, s klavírnym sprievodom Dušana Stankovského.  

     • Úspechy v jazykových súťažiach

     • Úspechy v jazykových súťažiach - Obrázok 1 Úspechy v jazykových súťažiach - Obrázok 2 

      Dňa 12.04. 25.04 a 27.04.2017 sa v Pezinskom KC konali každoročné jazykové súťaže v nemeckom jazyku "Aj pán Goethe by mal radosť" a v anglickom jazyku "Novodobo so Shakespearom". Našu školu reprezentovali žiačky Michaela Prutkayová z 1.LV, ktorá sa umiestnila na 2. mieste v kategórii - prednes poézie v nemeckom jazyku, Miriam Dujničová z 2.A ktorá obsadila 1. miesto v kategórii - prednes piesne s hudobným sprievodom v anglickom jazyku a Silvia Sedláčková z 1.LV, ktorá sa umiestnila na 2. mieste v kategórii - prednes poézie v anglickom jazyku.Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za výborné reprezentovanie našej školy.yes 

    • Celoslovenské kolo SOČ
     • Celoslovenské kolo SOČ

     • Dňa 27.04.2017 sa konalo celoslovenské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu reprezentovala žiačka 3.B triedy Miriam Šimková, ktorá sa v konkurencii 16 súťažiacich umiestnila na veľmi peknom 6. mieste v odbore Problematika voľného času. Mirke Šimkovej blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy v rámci Slovenska. yes

    • Festival Anasoft litera 2017
     • Festival Anasoft litera 2017

     • Silvester Lavrík čítal z knihy Nedeľné šachy s Tisom

      Jeden z desiatich finalistov prestížneho slovenského literárneho ocenenia Anasoft litera, dramatik a prozaik Silvester Lavrík, zavítal na autorské čítanie a diskusiu do našej školy v rámci festivalu Anasoft litera 2017. Na podujatí sa okrem študentov PaKA zúčastnili aj študenti zo susedného GKŠM.

      S. Lavrík prečítal úryvky z historického románu Nedeľné šachy s Tisom a diskutoval so študentami o samotnom románe. Reč bola aj o jednej z historických postáv z románu, keď o nej povedal: „ Jozef Tiso sa ako politik precenil, ako kňaz sklamal a ako človek zlyhal.“ Študentov zaujímalo, čo S. Lavrík číta, ako vníma kritiku, ale aj s kým by sa rád stretol.  Za spoluprácu ďakujeme OZ ars_litera.

      Adam Herceg

    • Školenie animátorov na PaKA
     • Školenie animátorov na PaKA

     • Dňa 4.4.2017 sa animátori zo 4.L zúčastnili školenia s profesionálnym šéfanimátorom a event managerom, ktorý svoje 17-ročné skúsenosti v tejto oblasti odovzdáva systémom "Learn by doing". Žiaci strávili príjemný a zábavný deň nielen oboznámením sa s teóriou, ale hlavne praktickým tréningom. Na záver celodenného školenia získali certifikát o absolvovaní školenia v slovenskom aj anglickom jazyku.  

    • Beseda na tému "Spoznaj moderný Izrael"
     • Beseda na tému "Spoznaj moderný Izrael"

     • Dňa 11. 4. 2017 žiaci 4.L zorganizovali v rámci praxe besedu s pánom Petrom Švecom (dobrovoľník ICEJ) na tému ,,Spoznaj moderný Izrael", ktorej sa zúčastnili spolužiaci zo 4.A a 4.B triedy. Na tejto besede sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o blízkovýchodnej krajine z geografického, technického, kultúrneho, ale aj ekonomického hľadiska. Konkrétne nás zaujalo spracovanie slanej vody na pitnú, ekonomická vyspelosť krajiny alebo ich spoločenský život. Dozvedeli sme sa aj niečo nové o izraelskom cestovnom ruchu a o školskom systéme. Sme veľmi radi, že sme mali možnosť zúčastniť sa tejto besedy. Besedu nám pomohla zorganizovať ICEJ v spolupráci s Veľvyslanectvom Štátu Izrael na Slovensku a pán profesor A. Herceg. 

      /text: Cibulová, E. Nogová, Kanková, L. Nogová, foto: Baloghová 4.L/

     • Súťaž Mladý Európan 2017

     • Dňa 5.4.2017 sa uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2017 pod záštitou IK Európskej komisie. Pod vedením PaedDr. Adama Hercega sa každoročne do tejto súťaže zapájajú aj žiaci našej školy. V tomto roku sa súťaže zúčastnili dievčatá - Viktória Bániková, Mirka Dujničová, Róberta Šmotláková z 2.A. Účasti na súťaži predchádzala dôkladná vedomostná príprava. Dievčatá obstáli veľmi dobre v konkurencii tímov z bratislavských gymnázií a modranského gymnázia. Z celkového počtu 12 tímov obsadili 9. miestoCeny za účasť im odovzdal vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR - pán Dušan Chrenek. Dievčatám ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.