• Účelové cvičenie v prírode a Európsky týždeň športu

     • V stredu 27.9. 2017 sa uskutoční účelové cvičenie žiakov 1. a 2. ročníka.

      Nástup žiakov je o 8.00 na školskom dvore v športovom oblečení.

      Žiaci 3. a 4. ročníka sa v stredu učia podľa rozvrhu. Výnimkou je 3. vyučovacia hodina, počas ktorej sa títo žiaci zapoja do Európskeho týždňa športu. Po skončení 2. hodiny sa žiaci (3. a 4. roč.) v športovom oblečení presunú na školský dvor. Po veľkej prestávke  pokračujú vo vyučovaní podľa rozvrhu.

       

     • Príspevok rodičov

     • Oznam pre rodičov: číslo účtu ZRPŠ:SK29 0900 0000 0000 1919 4132  (príspevok rodičov na šk. rok 2017/2018 vo výške 50€ - určený na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole). 

     • Zmena názvu školy

     • Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodlo o zmene v sieti škôl a školských zariadení SR. Zmena spočíva v zmene názvu Pedagogickej a kultúrnej akadémie na:

      Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

      s účinnosťou od 1. 9. 2017.

     • Záujmové vzdelávanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      V šk. roku 2017/2018 otvárame v rámci záujmového vzdelávania tieto krúžky:

      Internetový krúžok

      Pohybové aktivity

      Ekologický krúžok

      Príprava na „DofE“ (medzinárodná cena vojvodu z Edinbourghu)

      Konverzácia v anglickom jazyku

      Krúžok výtvarnej tvorivosti

      Prosíme žiakov, aby si premysleli, o ktorý z uvedených krúžkov majú záujem. V pondelok

      18. septembra budú žiakom rozdané vzdelávacie poukazy a budú sa na krúžky prihlasovať.

       

     • Doprava počas Vinobrania

     • Vo štvrtok 14.09.2017 od 12:00 hod.  a v pondelok do 12:00 budú zrušené zastávky Modra obchodný dom, Modra Štúrova a Modra kaplnka. Náhradné zastávky na smer Pezinok a Trnava budú dočasne premiestnené ku kinu na Kalinčiakovu ulicu.

      Mesto Modra bude uzatvorené z dôvodu konania Vinobrania 2017 od 12:00 14.9.2017 do 12:00 18.9.2017.

     • Výsledky talentových skúšok na pomaturitné štúdium na šk. rok 2017/2018

     • Vysledky_talentovych_skusok_pre_pomaturitne_studium_na_sk._rok_2017-2018.xlsx

      Prijatí uchádzači dostanú rozhodnutie o prijatí. Prvá konzultácia pre prvý aj druhý ročník pomaturitného štúdia sa bude konať v piatok 8. septembra 2017. Úvodné stretnutie žiakov 1. ročníka bude v spoločenskej miestnosti na prízemí. Podrobnejšie informácie - v časti Pomaturitné štúdium - organizácia štúdia.

     • Krajina komiksu

     • Trieda 3.B sa spolu so svojim slovenčinárom A. Hercegom rozlúčila pred prázdninami s hodinami slovenčiny na výstave Krajina komiksu. Študentky sa v úvode dozvedeli metodiku práce pre deti v MŠ s komiksom ako druhom grafického prejavu. V ďalšej časti sa rozoberalo komiksové spracovanie textu slovenskej ľudovej rozprávky Plavčík a Vratko, ako aj využitie literárnych textov v prostredí MŠ. A nakoniec si interaktívnu výstavu mohli, samozrejme, vyskúšať študentky z pohľadu detského návštevníka. Za milé aktivity a sprevádzanie ďakujeme pani Mgr. M. Kvetkovej, riaditeľke KC Modra.

     • Slávnostné ukončenie šk. roka 2016/2017

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční o 8.15 h v spoločenskej miestnosti, kde zároveň odmeníme najaktívnejších a najúspešnejších žiakov 1. - 3. ročníkov. Následne si žiaci prevezmú vysvedčenia od svojich triednych učiteľov.

     • PaKA opäť získala certifikát Zelenej školy

     • Naša škola bola opäť úspešná v medzinárodnom environmentálnom projekte Zelená škola. Už po tretíkrát sme získali certifikát a vlajku Zelenej školy. Veľmi sa tešíme a ďakujeme všetkým - koordinátorke Zelenej školy p. Moravčíkovej, členom kolégia Zelenej školy a ostatným priaznivcom, ktorí sa na tomto úspechu podieľali a pomáhali nám.

                                                                                                                                           vedenie PaKA

     • Zmena organizácie vyučovania

     • V dňoch 27. - 29. júna bude vyučovanie končiť o 12.10 hod.

     • O Z N A M

     • Oznamujeme Vám, že potvrdenia o návšteve školy taktiež aj potvrdenia potrebné na vybavenie cestovného sa budú vydávať od 21.08.2017 z dôvodu čerpania dovolenky.

     • Prijímacie skúšky na študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo – pomaturitné štúdium

     • Výsledky z prvého termínu prijímacej skúšky spolu s poradím uchádzačov budú zverejnené až po skončení druhého termínu skúšky.

      Druhý termín talentových skúšok na pomaturitné štúdium sa koná 24.08. 2017.

     • 2. kolo prijímacích skúšok

     • Dňa 20. júna 2017 sa koná 2. kolo prijímacich skúšok na štúdijný odbor vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť.

     • Pozvánka na vernisáž

     • Mgr. Pavol Šima-Juriček srdečne pozýva kolegov, študentky, ale aj ich priateľov a známych na vernisáž svojej výstavy 1. júna (štvrtok) o 18. hodine v Starej radnici v Trnave. Výstava potrvá do 28. júna 2017.

      Teším sa na stretnutie s vami na vernisáži!

       

    • Kráčajme s ľudovou piesňou
     • Kráčajme s ľudovou piesňou

     • V piatok (5.5.2017) sa v spoločenskej miestnosti zišli priaznivci ľudovej hudby. Už tretíkrát sa konala súťaž v speve ľudových piesní, ktorú zorganizovala p. Oškerová spolu so skupinou tretiačok kreatívnej hudobnej výchovy. Porota (v zložení p. Oškerová, p. Strakošová, p. Trojanovská a p. riaditeľka Nemcová) mala i tento rok náročnú úlohu vybrať tie NAJ speváčky. Nakoniec sa zhodli a tu sú výsledky:

      1.miesto – Jana Goreková z 3.A

      2.miesto – Jana Petrusová z 1.B

      3.miesto – Dominika Šubová z 3.B

      V kategórii duo boli ocenené Martina LaskovskáKamila Imríšková z 1.A

      Špeciálna cena KHV – Katarína Kakašová z 3.A

      Sme radi, že si táto súťaž našla svojich priaznivcov a tešíme sa opäť o rok :-)

    • Jarné upratovanie
     • Jarné upratovanie

     • Dňa 15.05.2017 sa žiaci 1. ročníkov (1.B, 1.A, 1.LV) zapojili do každoročného jarného upratovania okolia školy - v spolupráci s mestom Modra. Žiaci spoločne s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi vyčistili priľahlý park v okolí budovy školy, detské ihrisko, okolie okolo garáží po zastávku autobusu, chodník k MŠ Kalinčiakova, ako aj školský dvor. Drevenému detskému ihrisku obnovili starý náter. wink

       

     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • Rozlúčka so štvrtákmi - Obrázok 1 4.A    Rozlúčka so štvrtákmi - Obrázok 2 4.LB

      V piatok 12.05.2017 sme sa pred odchodom na akademický týždeň opäť rozlúčili s tohtoročnými maturantami a popriali im veľa šťastia pri ústnych maturitných skúškach. Po slávnostnom príhovore maturantky Kristíny Balážovej zo 4.A sme - ako každý rok - odmenili šikovné a aktívne žiačky 4.ročníkov za ich štvorročnú prácu, úsilie a za účasť na školských a mimoškolských aktivitách. Cenu Ferdinanda Píseckého (diplom a finančnú odmenu) v školskom roku 2016/2017 získal žiak 4.LB triedy Michal Liener. V tomto školskom roku sme udelili i Mimoriadne ocenenie riaditeľkou školy žiačke zo 4. A triedy  Kristíne Priebrachovej.

      Všetkým maturantom želáme, aby im maturitná skúška dopadla čo najlepšie...  smiley

     • Deň kalokagatie

     • V zmysle hesla OH "Citius, Altius, Fortius" („Rýchlejšie, vyššie, silnejšie“) sa celá PaKA vo štvrtok (11.5.) zapojila do DŇA KALOKAGATIE, ktorý organizačne zastrešila p.Tatiana Horká spolu so svojou triedou 4.LB.  Táto aktivita bola zorganizovaná v rámci olympijských festivalov, ktoré organizuje Bratislavský samosprávny kraj.

      Do rôznych športových disciplín družstiev i jednotlivcov sa zapojili študenti i pedagógovia školy, družstvá niesli názvy starovekých gréckych národov: Ióni, Tráci, Arumuni...Súťažilo sa v starých olympijských disciplínach, ktoré boli samozrejme prispôsobené súčasným podmienkam školy: dromos (beh), píxvé (hod), hoplítodromos (beh ťažkoodencov), kelés (jazda na koni), skok s haltérami (skok do diaľky so závažím)...

      Súčasťou súťaže družstiev aj jednotlivcov bol vedomostný test z histórie olympijských hier - žiaci mali možnosť dozvedieť sa informácie z histórie prostredníctvom Olympijskej abecedy, ktorú zostavila T. Horká a bola v časovom predstihu umiestnená na schodisku školy. Súťaž jednotlivcov sa niesla v duchu otca novodobých OH Pierra de Coubertina: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“

      Jednotlivci museli absolvovať 5 súťažných disciplín a za každú získali jeden olympijských kruh v podobe pásky na ruku. No a zlatým klincom bol duel vo florbale medzi učiteľmi a žiakmi.

      A kto vyhral? Predsa všetci, ktorí sa zúčastnili... 

      Vyhodnotenie_Dna_kalokagatie(1).docx