• Krajské kolo SOČ 2017
     • Krajské kolo SOČ 2017

     • V dňoch 5. a 6.apríla 2017 sa konalo Krajské kolo SOČ , ktoré tradične organizovala SPŠE K. Adlera v Bratislave. Zúčastnili sa ho Mária Kormúthová, Soňa Piterková,  Mária Vidličková z 3.A a Slávka Cubinková, Miriam Šimková a Romana Žemberyová z 3.B. V silnej konkurencii súťažiacich z celého Bratislavského kraja získala Miriam Šimková (a jej štvornohá figurantka Limba) 2. miestoMária Vidličková 3. miesto v súťažnom odbore Problematika voľného času.

      K tomuto skvelému umiestneniu im srdečne blahoželáme. yes

      I keď ostatným našim dievčatám „šťastena“ nepriala, i tak im ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. smiley

      Mirke Šimkovej budeme koncom apríla držať palce, aby sa jej darilo aj na celoslovenskom

      kole SOČ v Banskej Bystrici.

       

                Mgr. Jana Jurovčáková, metodik SOČ

     • Zmena organizácie vyučovania

     • Vo štvrtok 14. septembra 2017 bude vyučovanie končiť o 13.10 hod.

       

     • Zápis do 1. ročníka

     • Zápis do 1. ročníka denného štúdia pre študijný odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo je predĺžený. Uchádzači sa môžu zapísať v dňoch 3. - 6. apríla 2017 od 7.30 do 14.30. hod.

    • Hviezdoslavov Kubín 2017
     • Hviezdoslavov Kubín 2017

     • Dňa 9.3.2017 sa v priestoroch Malokarpatského osvetového strediska v Modre konal 63. ročník okresného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali študentky Veronika Brestovanská z 1.A (pod vedením p.prof. Ivety Sečanskej), Karolína Pinčeková z 2.A (pod vedením p.prof. Adama Hercega) a Barbora Richterová z 3.A (pod vedením p.prof. Soni Trojanovskej). V silnej konkurencii recitátorov z okresov Bratislava I. a II., Malacky, Senec a Pezinok si 3. miesto vybojovala Barbora Richterová a čestné uznanie získala Karolína Pinčeková.

      Oceneným blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

      Mgr.Soňa Trojanovská

    • Projekt "Educate Slovakia"
     • Projekt "Educate Slovakia"

     • V týždni od 6.2. do 10.2.2017 sa naša škola zapojila do projektu "EDUCATE SLOVAKIA". Hostili sme 2 študentky z Brazílie a Ruskej federácie. V rámci projektu lektorky interaktívnou formou vzdelávali našich žiakov 2., 3. a 4. ročníka o kultúre a tradíciách svojich krajín. Veľkým prínosom pre naše žiačky bola možnosť zapojiť sa do diskusií a taktiež príležitosť dozvedieť sa zaujímavé informácie o školstve a systéme vzdelávania v krajinách, z ktorých lektorky pochádzajú. Diskusie a prednášky prebiehali v anglickom jazyku za prítomnosti vyučujúcich ANJ. Na záver pobytu dievčatá z 2.A pripravili lektorkám rozlúčku v podobe ukážky slovenskej ľudovej kultúry.

                                                                                                          Mgr. Juraj Tibenský

    • Stredoškolská odborná činnosť 2017
     • Stredoškolská odborná činnosť 2017

     • Dňa 15.2.2017 sa uskutočnilo na našej škole - tak ako každý rok - školské kolo SOČ-ky. Z triednych kôl 3.A a 3.B doň postúpilo po 5 prác, ktoré priniesli veľa zaujímavých tém. Súťažné práce boli zo 4 súťažných odborov: Problematika voľného času, Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba, Zdravotníctvo a farmakológia, Pedagogika, psychológia, sociológia. Prezenzácie jednotlivých súťažných prác hodnotila komisia v  tomto zložení: p. Jurovčáková (metodička SOČ), p. Trojanovská a p. Sečanská. Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich účasť a úsilie, ktoré venovali vypracovaniu a prezentovaniu svojich prác.

      Víťazmi a postupujúcimi do krajského kola SOČ sú:

      Problematika voľného času:

      1. miesto - Mária Vidličková 3.A, 2. miesto - Miriam Šimková 3.B

      Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba:

      1. miesto - Soňa Piterková 3.A, 2. miesto - Mária Kormúthová 3.A

       Zdravotníctvo a farmakológia, Pedagogika, psychológia, sociológia:

      2. miesto - Romana Žemberyová 3.B

      Pedagogika, psychológia, sociológia:

      2. miesto - Slávka Cubinková 3.B

      Víťazom blahoželáme a v krajskom kole im budeme držať palce.      Mgr. Jana Jurovčáková

    • Prezentácia školy na Úrade BSK
     • Prezentácia školy na Úrade BSK

     • Dňa 17. 2. 2017 sme sa pod vedením pani riaditeľky zúčastnili prezentácie našej školy na Úrade BSK. Prezentovali sme sa v duchu fašiangových tradícií - po výtvarnej i tvorivej stránke. Veľká vďaka patrí p. Šima-Juríčkovi, ktorý spolu s dievčatami - Michaelou Kramárovou a Karolínou Horváthovou zabezpečil fašiangovú výzdobu panelov i prípravu zmenšených fašiangových postavičiek. Dievčatá z 2.A, 3.A a 4.LB - Miriam Dujničová, Inés Fábryová, Lucia Rečná, Katarína Baxová - vyrábali darčeky v podobe fašiangových symbolov - morenu a turoňa. O dobrú náladu sa postarali folkloristky Patrícia Malinková a Katarína Halenárová. Každý účastník zasadnutia zastupiteľstva BSK dostal fašiangovú postavičku spolu s výborným medovníčkom, ktoré pripravila so svojimi žiačkami p. Kuznecovová.

    • Boli sme na „lyžiarskom“...
     • Boli sme na „lyžiarskom“...

     • Kurz zimných pohybových aktivít sa tento rok vydaril. Mali sme krásne slnečné počasie a dostatok snehu. Z 33 nelyžiarok zvládli základnú techniku lyžovania všetky dievčatá okrem jednej. Niektoré potrápil chrípkový vírus, ale pani doktorka to zvládla. Vedúcou kurzu bola pani profesorka Horká.

       

     • Zmena organizácie vyučovania

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňa 2. februára 2017 bude vyučovanie z organizačných dôvodov končiť o 13.10 hod.

     • Deň župných škôl v Avione

     • Dňa 20.01.2017 sa naša škola pod vedením p. riaditeľky Mgr. Moniky Nemcovej, Mgr. Ivety Sečanskej a žiačok 3.A triedy Bianky Schwarzovej a Lucii Rečnej zúčastnili na prezentácii našej školy v rámci Dňa župných škôl v Avione určeného pre žiakov 9. ročníkov ZŠ a ich rodičov. Užili sme si deň plný dobrej nálady, hudby, ale predovšetkým sme sa všetkým deviatakom a ich rodičom snažili sprostredkovať informácie o možnosti štúdia na našej škole. Pevne veríme, že sme v konkurencii 45 stredných škôl obstáli a tešíme sa na našich nových prvákov, zatiaľ však len deviatakov. 

                            Mgr. Iveta Sečanská smiley

    • Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu
     • Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu

     • Dňa 14.12.2016 prebehlo vyhodnotenie vianočnej výzdoby jednotlivých tried. Výzdobu posudzovali p. Šima-Juriček, p. Nemcová a p. Štrbková. Každá trieda mohla získať max. 10 bodov. Pochvalu si zaslúžia všetky zapojené triedy, ktoré si spestrili svoje triedy rôznymi vianočnými motívmi. Víťazom najkrajšej vianočnej výzdoby je (opäť) 1. LV trieda pod vedením p. Kuznecovovej s počtom 26 bodov. Sladkú odmenu odovzdáme 1.LV v pondelok 19.12. počas Vianočného bazáru.

      Bodové hodnotenie všetkých tried:

      1.LV - 26 b

      3.B  - 24 b

      1.A  - 22 b

      2.BV - 22 b

      3.A  - 20 b

      4.A - 14 b

      1.B - 11 b

      2.A + 4.LB - 0 b

     • Študentky PaKA Modra v projekte Mini-Erasmus 2016

     • V období od 20. - 24.11.2016 sa študentky 4. ročníkov mohli zapojiť do projektu Mini-Erasmus 2016, počas ktorého si vyskúšali prostredie a vyučovanie na vybraných univerzitách. V priebehu jedného semestrálneho týždňa si vyskúšali, aké je to byť vysokoškolákom. Nie je to však len o výbere správnej vysokej školy. Cieľom bolo ukázať, že už dnes sa oplatí zaujímať sa o svoju budúcnosť.

      Aktivity na škole koordinoval A. Herceg, za spoluprácu ďakujeme organizácii Future generation Europe.

      Projekt Mini-Erasmus je pod oficiálnou záštitou Slovenského predsedníctva Rady Európskej Únie.

      Tu sú niektoré reakcie našich študentiek po absolvovaní projektu  Mini-Erasmus 2016, s ktorými sa s nami podelili:

      Na projekte sa mi páčilo, ako sme mali zmysluplne vyplnený deň. Mali sme veľmi milé tútorky-dievčatá, ktoré sa o nás starali. Spoznali sme vďaka tomuto projektu veľa nových ľudí.

      V nitrianskej pedagogickej fakulte sa mi veľmi páčilo. Prednášky vyberali zo všetkých odborov, aby sme vedeli, aké predmety na akom odbore sú. Prednášky trvali hodinu a pol a profesori prednášali záživne. Najviac však bola prednáška z anglického jazyka, pretože profesorka rozprávala čistou angličtinou.

      V trnavskej pedagogickej fakulte bolo veľmi dobre. Utvrdilo ma to v tom, že by som tam chcela študovať. Počas prednášok a seminárov nás niektorí prednášajúci zapájali a pýtali sa nás na náš názor. Brali nás do kolektívu, čomu som sa potešila. Boli to tri veľmi dobre strávené dni na vysokej škole.

      Som rada, že som sa mohla týmto spôsobom oboznámiť so školou, na ktorú by som chcela ísť. Bola som spokojná aj so študentkami, ktoré nás sprevádzali. Páčilo sa mi, že tútori mali pre nás pripravený program obhliadky Trnavy. Ak sa mi niečo nepáčilo, tak to bolo to, že sme mali fakultu ďaleko od miest, kde sme sa mali stretávať a bolo málo času na premiestňovanie.

      „Mala som možnosť na tri dni navštevovať UKF v Nitre, konkrétne Pedagogickú fakultu. Projekt sa mi veľmi páčil, podľa môjho názoru to bola skvelá skúsenosť. Skúsila som si, ako prebiehajú jednotlivé prednášky, oboznámila som sa s fakultou, so životom študentov, s mestom Nitra. Mala som tútora, vďaka ktorému som sa orientovala a veľmi mi pomáhal. Určite odporúčam tento projekt aj ostatným študentom, ktorí sa nezapojili, je skvelé vyskúšať si život na vysokej škole, predtým ako tam nastupujem.“

                                                                                 Adam Herceg

    • Naši animátori voľného času v reportáži Slovenského rozhlasu
     • Naši animátori voľného času v reportáži Slovenského rozhlasu

     • Dňa 1. 12. 2016 sa zástupcovia našich animátorov voľného času Katka Baxová, Timea Baloghová a Michal Liener spoločne so svojim pedagógom Adamom Hercegom zúčastnili nahrávania reportáže s redaktorom Slovenského rozhlasu (RTVS) Štefanom Janákom o predvianočných podujatiach v Malokarpatskom regióne. Reportáž si môžete vypočuť 16. 12. 2016 vo vysielaní Sro. Animátori spropagovali svoje predvianočné animačné aktivity – Živý orloj v Modre, Akadémiu kulinárstva so seniormi a charitatívnu akciu Otvor srdce, daruj knihu, ktoré pripravujú na predmetoch MAČ a PRAX a v spolupráci s MKN Revia.

                                                                               Adam Herceg

    • Krst knižky poézie
     • Krst knižky poézie

     • Dňa 23.11.2016 pokrstila v priestoroch ŠI svoju prvotinu pod názvom Čas, láska, život študentka 4.LB Katka Halenárová. Vydanie knižky poézie finančne podporila Malokarpatská komunitná nadácia Revia a krstnou mamou sa stala vedúca vychovávateľka ŠI pani Jarmila Bútorová. Katke aj my želáme ešte mnoho kreatívnych myšlienok a "tvorivé pero" aj do budúcnosti.

                                                  Mgr. Soňa Trojanovská

     • Prezentácia SŠ

     • Dňa 24.11.2016 sme sa zúčastnili podujatia "Prezentácia stredných škôl" v Skalici pod vedením p. zástupkyne Paluchovej, p. Trojanovskej (vedúcej PK odborných predmetov pre AVČ) a p. Kotáskovej (vedúcej PK odborných predmetov pre VOČ). Pri prezentácii našej školy pomáhali aj žiačky 2.A triedy - Vanesa Mikulová a Lucia Matulová, ktorým ďakujeme za ich účasť. 

     • Deň boja za slobodu a demokraciu: imatrikulácie + volejbalový turnaj

     • Dňa 16.11.2016 si žiaci PaKA pripomenuli štátny sviatok "Deň boja za slobodu a demokraciu". Hlavnú myšlienku tohto dňa pripomenula prezentáciou PaedDr. Tatiana Horká. Zároveň sme do "cechu študentov" na PaKA Modra prijali žiakov 1. ročníkov, ktorých tretiačky "potrápili" nenáročnými úlohami. Našich prvákom želáme veľa šťastia, chuti do učenia a nech sa im v novej škole darí...smiley Pri príležitosti tohto sviatku sa odohral i tradičný volejbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili študenti SŠ - PaKA Modra, Gymnázium Modra, Gymnázium Pezinok, OA Pezinok. Víťazom turnaja bol tentokrát športový tím z Gymnázia Pezinok. Dievčatá z PaKA Modra obsadili pekné 2. miesto.

    • Oceňovanie študentov primátorom mesta
     • Oceňovanie študentov primátorom mesta

     • Dňa 16.11.2016 sa uskutočnilo každoročné oceňovanie úspešných a aktívnych žiakov ZŠ a SŠ primátorom mesta Modra. V tomto školskom roku boli na návrh triednych učiteľov ocenené dve žiačky 4. ročníka - Kristína Priebrachová zo 4.A a Katarína Baxová zo 4.LB, ktoré si od primátora mesta prebrali pekné vecné ceny.