• "Mikuláš" na ZŠ Vajanského
     • "Mikuláš" na ZŠ Vajanského

     • Dňa 6.12.2018 - tak ako každý rok - zavítal do ZŠ na Vajanského ul. v Modre Mikuláš. Pod výborným zamaskovaním by ste len ťažko spoznali Marínu Hatalovú, Barboru Kňazovickú, Luciu Kováčovú, Sofiu LukačovičovúPavlínu Tomšíkovú - žiačky IV.BV. Deťom prvého stupňa urobil Mikuláš veľkú radosť a podľa slov pani učiteliek bol ten tohtoročný najlepším za posledné roky.

      Menovaným žiačkam preto patrí veľké   ĎAKUJEME.

                                                                                                           Mgr. Jana Jurovčáková

    • Okresné a krajské kolo v stolnom tenise
     • Okresné a krajské kolo v stolnom tenise

     • Túto jeseň sme sa rozhodli využiť naše stolnotenisové školy a zapojili sme sa do Okresného kola v súťaži družstiev. Vďaka novej posile Silvii Vargovej z I. BV triedy sme turnaj vyhrali a postúpili do Krajského kola.Tam sme síce neuspeli, ale v konkurencii ligových hráčok z bratislavských škôl sme obstáli so cťou a nazbierali nové skúsenosti. Okrem Silvii ďakujeme aj Lucii Bernátovej z III. B, Terke Sobolovej zo IV. BVMirke Kučíkovej z III. LV za reprezentáciu školy.

      Poďakovanie patrí aj Lenke Štancelovej za administratívnu prípravu, ktorá je z roka na rok zložitejšia.

                                                                                                                                                                            T. Horká

       

    • My a MiniErasmus 2019 - „Zaži výšku ešte pred prihláškou“
     • My a MiniErasmus 2019 - „Zaži výšku ešte pred prihláškou“

     • Ak chceš zistiť, aká vysoká škola je pre teba tá pravá, zapoj sa do projektu MiniErasmus, ktorý ti umožní navštíviť skutočné vyučovanie na vysokých školách a povie ti, ako a kam správne vykročiť zo strednej školy. 

      V rámci profesijnej orientácie a kariérového poradenstva sme sa zapojili do projektu MiniErasmus. V nedeľu poobede 17. novembra 2019 sme sa my, žiačky IV. A triedyVeronika Papierniková a Laura Tomšová, stretli plné očakávania a obáv v budove Slovenskej technickej univerzity v Bratislave spolu s ostatnými účastníkmi tohto projektu. Bolo nás skoro 500 a čakali nás tri dni na vysokej škole. My sme si vybrali Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského, pretože obe by sme chceli v budúcnosti študovať na tejto fakulte. Ale každý z nás, keď vypĺňal prihlášku do tohto projektu si mohol vybrať rôzne fakulty a  školy.

                  V pondelok sme sa stretli v budove Pedagogickej fakulty UK o deviatej hodine ráno. Čakali nás skutočné prednášky, semináre, ktoré boli veľmi zaujímavé. V rámci nich sme spoznali a vyskúšali si pomôcky pre nevidiacich, rôzne hudobné nástroje na prednáške muzikoterapie, stretli sme sa s absolventmi tejto fakulty a mali sme tak príležitosť sa s nimi porozprávať. Nemenej zaujímavé boli aj prednášky z estetiky, slovenčiny a grafomotoriky. Zistili sme, že nie všetci profesori na vysokých školách sú prísni, ale naopak, sú milí a je s nimi zábava. Poobede na nás čakal rôznorodý program napr.: workshopy, Networking night, laser game, prednášky o cestovaní...  

      MiniErasmus je akčný štvordňový projekt nabitý zážitkami, ktorý ti pomôže vyriešiť zásadnú otázku kam sa mám uberať po strednej škole a pri tom ti umožní spoznať veľa nových ľudí.

      Aj keď sme sa častokrát stratili v Bratislave, vďaka tomuto projektu sme si vyskúšali život vysokoškolákov „na nečisto“. Sme rady, že sme sa zapojili do tohto projektu, ktorý nám dal  nové zážitky a priniesol nové kamarátstva.

       

      Veronika Papierniková, Laura Tomšová

                                                                                                       žiačky IV.A triedy

    • Okresné kolo vo florbale
     • Okresné kolo vo florbale

     • Vo štvrtok 29.11.2018 sa družstvo našich dievčat zúčastnilo okresného kola vo florbale.  Florbalový turnaj usporiadalo Gymnázium Pezinok. Základ nášho družstva tvorili žiačky prvých ročníkov  a dievčatá z 2. A. Všetky dievčatá statočne bojovali, ale nielen skúsenosti, ale aj povestný kúsok šťastia chýbal k tomu, aby v tvrdej konkurencii obsadili lepšie ako 4. miesto.                                                                                                                  Ďakujeme všetkým študentkám za bojovnosť a vzornú reprezentáciu školy...

                                                                                                                         Mgr. Lenka Štancelová

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

     • Dňa 11.12. sme sa v KDĽŠ stretli na Vianočnej akadémii, ktorú zorganizovala 3.B pod vedením svojej triednej - pani profesorky Oškerovej. Do programu sa zapojili všetky triedy a naše študentky a študenti opäť dokázali, že majú talent, dobré nápady a v priebehu týždňa (aj s nácvikmi v popoludňajších hodinách) zvládli bez výrazného narušenia vyučovania naozaj krásne vystúpenia. Ich hudobné, tanečné, športové a dramatické čísla všetkých pobavili, prekvapili i dojali. Záver akadémie patril našim štvrtáčkam, ktoré predviedli to najlepšie zo svojich stužkových slávností. Programom sprevádzali tretiačky Lucia Bernátová a Erika Krállová

      Radi by sme touto cestou poďakovali všetkým, ktorí sa zapojili do vianočného programu a do jeho prípravy. Vďaka patrí i tým, ktorí výzdobou prispeli ku krásnej vianočnej atmosfére v škole - p.profesorovi Šima-Juričkovi a p.profesorke Horkej. 

    • Tematický týždeň
     • Tematický týždeň

     • Trieda I.A si pripravila na posledný týždeň pred Vianocami Tematický týždeň. Každý deň prídeme v inom oblečení podľa danej témy na konkrétny deň. V pondelok: vianočný deň. V utorok: pyžamový deň. V stredu: retro deň. Vo štvrtok: módna katastrofa. Vyhodnotenie sa uskutoční v piatok počas 1.-2. hodiny. Hodnotiť sa bude počet čo najviac zapojených žiakov za každú triedu spolu za celý týždeň. Tešíme sa na vás. Dúfame, že sa zúčastníte spolu s nami. Odmena bude odovzdaná v januári.

                                                                                                                  Vaše prváčky z I.A.  

     • Volejbalový turnaj dievčat SŠ

     • Na našej škole sa dňa 20.11.2019 uskutočnil volejbalový turnaj dievčat SŠ z príležitosti osláv dňa študentstva. Turnaja sa zúčastnili školy : Gymnázium Pezinok, Obchodná akadémia Pezinok, Gymnázium Modra a naša škola. Turnaj sa hral systémom každý s každým. Víťazom turnaja sa stala Gymnázium Pezinok, na druhom mieste skončila naša škola, ktorú reprezentovali žiačky :Hrutková Nikola IV. A ,

      Jamborová Denisa III. A,  Škanderová Sofia III. A, Tóthová   Dominika III. A, Schwarzová Lujza   III. A, Prášilová  Alexandra Glória  III. A,  Solčányová Ľudmila III. A, Gajdošechová Veronika II. BV, Rybárová Adriana I.LCV, na treťom mieste skončila Obchodná akadémia Pezinok.Poďakovanie patrí žiačkam Linhartová  Klaudia II. BV a  Kudláčová Tereza    I. B, ktoré sa starali o ukazovateľ skóre a fotili turnaj. Taktiež poďakovanie patrí Mgr. Kuznecovej Oľge a žiačkam Spustová Sarah I.CLV,  Šlapková Lucia I.CLV za prípravu občerstvenia pre účastníkov turnaja.

                                                                                   Mgr. Dušan Rehák

       

    • "17. november"
     • "17. november"

     • Aj tento rok sme si pripomenuli 17. November. Dievčatá zo IV.BV pripravili pásmo, ktorým pripomenuli historické udalosti (viď. video). Vydaril sa aj kvíz, inšpirovaný televíznou reláciou. Vo vedomostiach z rôznych oblastí súťažili medzi sebou triedne tímy a tím učiteľov. Organizátorky zvládli na výbornú aj technickú stránku. Digitálnu techniku nahradili hracími kartami a vyhodnocovanie odpovedí až na menšie nedostatky bolo objektívne.

      V rámci akcie boli vyhodnotené najzdatnejšie študentky v tomto škol. roku:

      1. miesto – Vanesa Mikulová IV.A

      2. miesto – Michaela Valková II.A

      3. miesto – Sofia Škanderová II.A

      Najzdatnejšou triedou sa stala II.A trieda.

      BLAHOŽELÁME!

      Dievčatám zo IV.BV ďakujeme za vydarenú akciu a za ich ochotu a aktivitu pri príprave a organizácii aj vo svojom voľnom čase v popoludňajších hodinách.

                                                                                           Garantom akcie bola T. Horká

    • Charitatívny beh
     • Charitatívny beh

     • Naše dievčatá podporili dobrú vec!

      V mesiaci november sa naše študentky z 2.A rozhodli podporiť dobrú vec a z tohto dôvodu sme sa zúčastnili Charitatívneho behu No Finish Line. Za každý jeden kilometer, ktorý dievčatá odbehli, bolo organizátorom venované 1 euro  na výstavbu špeciálneho centra pre deti v nemocnici na Kramároch. Dievčatám sa spoločne podarilo odbehnúť 141km, a práve takouto sumou prispeli na výstavbu centra.

      Všetkým zúčastneným dievčatám ďakujem!                                             Mgr. Lenka Štancelová

     • Obhájili sme vlaňajšie prvenstvo

     • V piatok 29.11.2019 sme sa zúčastnili obvodného kola v stolnom tenise žiačok okresu Pezinok. Súťaž usporiadala Obchodná akadémia Pezinok v športovej hale. Cenné body a postup do krajského kola pre našu školu vybojovali študentky Silvia Vargová z 2. BV, Sabina Takáčová z 2.A , Zuzana Brocková a Lucia Bernátová zo 4. B. Menovite by som chcela pochváliť Silviu Vargovú, ktorá neprehrála ani jeden zápas

      Všetkým dievčatám ďakujem za bojovnosť a vzornú reprezentáciu školy              

                                                                                                                                               Mgr. Lenka Štancelová

    • Obvodné kolo v basketbale dievčat - máme 1. miesto
     • Obvodné kolo v basketbale dievčat - máme 1. miesto

     • Dňa 22.11.2019 sa uskutočnilo Obvodné kolo oblasť Pezinok v basketbale dievčat. Súťaže sa zúčastnili tri družstvá a to: Obchodná akadémia Pezinok, Gymnázium Pezinok a SOŠ pedagogická Modra. Našu školu reprezentovali: Gajdošová Zuzana, Hianiková Janka, Hirnerová Lenka, Hladíková Aneta, Klampárová Kristína, Kopuncová Kristína, Kupkovičová Veronika, Polačiková Veronika, Prášilová Gloria a Takáčová Sabína.    Súťaž sa uskutočnila v Športovej hale SOU, Komenského ul. Pezinok.Hrací systém bol, že sa hralo každý s každým. Víťazom sa stalo družstvo SOŠ pedagogickej Modra, ktoré zvíťazilo v oboch stretnutiach a tak postúpilo na krajské majstrovstvá.

      Mgr. Dušan Rehák

     • Zážitkové centrum vedy Aurelium

     • V mesiacoch september a október sa naša škola vrámci podpory spolupráce BSK a vedeckého centra Aurelium zúčastnila zaujímavej exkurzie pod vedením pani učiteľky Moravčíkovej, Uhrovičovej a Okapalovej.

      Exkurzie sa zúčastnili žiaci prvých a druhých ročníkov. Najskôr sme však navštívili Bratislavský hrad a pozreli si výstavu "Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave" a výstavu "Martin Benka", ktorá bola unikátna množstvom vystavených obrazov tohoto autora.

      Po návšteve hradu sme sa presunuli do zážitkového centra, kde nám pracovníci najskôr predviedli "Laserovú show" a oboznámili nás so samotným centrom, kde si žiaci sami vyskúšať rôzne princípy fungovania javov, či už fyzikálnych, matematických, chemických. Najviac sa žiačkami páčila zvuková miestnosť, trénovanie postrehu a automobilový trenažér.

      V samotnom centre by vedeli stráviť aj niekoľko hodín, určite by sa každému páčila takáto forma vzdelávania.

       

      B. Uhrovičová

     • Súťaž - Innovation camp

     • Tento rok sme sa opäť zapojili do súťaže Innovation Camp realizovanej vrámci projektu finančného vzdelávania - predmetu Viac ako financie a tentokrát úspešne. Z 29 tímov prihlásených z celého Slovenska, sa mohlo súťaže zúčastniť iba 10 vyžrebovaných stredoškolských  tímov, čo sa nám podarilo. Do súťaže bolo zapojených 5 žiačok z prvých ročníkov našej školy: Simona Kubáňová I. B, Kristína Súkupčáková I. A, Simona Števíková I. A, Barbora Tollarovičová I. B a Linda Reyová I. CLV + dve náhradníčky.

      Innovation Camp je celodenná súťaž, ktorá sa konala  13. novembra v Bratislave, priamo na ústredí Slovenskej sporiteľne v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne a nadáciou JA Slovensko. Samotná súťaž predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracovali na reálnej výzve v zmiešaných tímoch z rôznych škôl z celého Slovenska (podmienkou je, že z jednej školy nemôžu byť žiaci v jednom tíme). Úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotouNajlepšie 3 tímy získali hodnotné ceny. Medzi ocenenými boli aj naše žiačky.

      V tímovej aktivite vyhrala Kristína Súkupčáková spolu s jej tímom. Na 2. mieste sa umiestnil tím s Lidnou Reyouvou a na 1. mieste bola ocenená Barbora Tollarovičová s jej tímom.

      Vďaka tejto súťaži si študenti mohli precvičiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšali si tímovú prácu pri riešení výzvy a spoluprácu s konzultantmi – mentori z praxe. Na základe výzvy im súťaž priblížila fungovanie firiem v reálnom podnikateľskom prostredí.

      Cieľom súťaže bolo zároveň motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce.

      B. Uhrovičová

     • MESTO MODRA OCEŇOVALO ŠTUDENTOV

     • Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa študentov udelilo Mesto Modra ocenenia najlepším žiakom a študentom našich základných a stredných škôl. Každý vyniká v niečom inom, ale jedno majú spoločné - chcú veľa vedieť a učenie ich baví. Ocenenia z rúk primátora Modry Juraja Petrakoviča, viceprimátora Mariána Gavorníka a poslankyne Andrey Kukumbergovej si prevzalo 11 mladých ľudí..

    • Pripomíname si 30. výročie Nežnej revolúcie ´89
     • Pripomíname si 30. výročie Nežnej revolúcie ´89

     • V mesiacoch október a november 2019 si študenti našej školy pripomínajú 30. výročie Nežnej revolúcie 1989 sériou podujatí a vzdelávacích aktivít. Tu je ich prehľad:

      Velvet talkshow o Nežnej revolúcii / hostia herec J. Bača, komik T. Hudák, producent M. Hečko, moderuje L. Pelč (9. 10.)

      November ´89 – divadelné predstavenie Divadelné centrum Martin (23. 10.)

      Nemá trieda – interaktívna hodina dejepisu 2. ročníkov inscenovaná hercami Divadla J. Palárika Trnava S. Soldanovou, M. Kochanom a M. Jánošom a diskusia s historikom Ľ. Morbacherom (25. 11.)

      pracovné listy November ´89 – práca a diskusia na vyučovacej hodine

      30 / 89 - vyše 100-stranový magazín o Nežnej revolúcii ako darček pre študentov od Denníka N

      Za spoluprácu pri príprave podujatí k 30. výročiu Nežnej revolúcie ďakujem kolegyniam Mgr. I. Sečanskej, Mgr. M. Pukančíkovej a KC Modra.

       A. Herceg, školský koordinátor pre oblasť ľudských práv

      foto: rtvs

     • Václav Kostelanski na našej škole

     • V pondelok 7. októbra 2019 sa konala ďalšia beseda v 3. ročníku ceny René, ktorá vznikla, aby sa mladí čitatelia dostali k aktuálnym slovenským knihám, no tiež aj preto, aby o nich uvažovali a diskutovali a aby v hlasovaní vybrali svojho víťaza spomedzi 5 nominovaných kníh.

      "Človek by mal čítať, aby z neho nebolo nekultúrne hovädo," tak nejak zakončil besedu na SOŠ pedagogickej v Modre autor Václav Kostelanski.

      Kto nepozná autora a jeho texty (zbierky poviedok Chuť zabiť, Incident a Virtuóz - všetko KK Bagala), mohol by si myslieť, že takýto slovník na školu nepatrí.

      Moderátor diskusie pedagóg Adam Herceg sa však sám autora pýtal, či sa on sám na škole stretol s podobnými textami alebo či by ho potešilo sa s nimi stretávať.

      Václav Kostelanski, hoci je mužom nemnohých slov, okúzlil a pobavil publikum na pedagogickej škole rozprávaním o ľuďoch, ktorých stretáva a ktorí sa objavujú v jeho prózach. Zároveň študoval špeciálnu pedagogiku, ku ktorej to mnohých modranských študentov určite ťahá, takže bol prínosnou návštevou aj v tomto ohľade.

       

      Článok a foto na webe LIC:

      https://www.litcentrum.sk/clanok/vaclav-kostelanski-na-sos-pedagogickej-v-modre?fbclid=IwAR0x5X95x2DXKDZ6HG_dBZNb4BP4wjY_0QJPc1ChMs2mjR5JOnM4RVCZJX4

       

       

      Soňa Uriková, LIC

     • Velvet talkshow o Nežnej revolúcii

     • 30. výročie Nežnej revolúcie a pád komunistickej totality sme si pripomenuli prvým zo série podujatí. Študenti našej školy zavítali 9. 10. na Velvet talkshow, ktorú moderoval Lukáš Pelč. Hosťami boli: herec Juraj Bača, stand-up komik Tomáš Hudák , Nataša Ďuričová či producent Maroš Hečko. Hostia zrozumiteľným a zábavným spôsobom priblížili historické udalosti Novembra ´89 a tiež špecifiká života v socializme. Talkshow doplnili aj piesne Karla Kryla.

      A. Herceg

     • Follow-up seminár - Anna Franková

     • Od 19. do 21.septembra 2019 sa v Bratislave zúčastnili naše študentky Terka, Silvia, Nika a študent Lukáš follow-up seminára. Zišli sa na ňom sprievodcovia výstavou Odkaz Anny Frankovej, ktorí chcú odkaz Anny Frankovej ďalej šíriť medzi svojimi rovesníkmi. Počas semináru získali praktické skúsenosti s lektorovaním na témy antisemitizmu, diskriminácie, predsudkov a stereotypov. Nadobudnuté skúsenosti môžu ďalej využiť v škole, či v svojom okolí a reálne tak prispieť k budovaniu otvorenej spoločnosti.

      Zároveň sa stanú súčasťou medzinárodnej siete sprievodcov a sprievodkýň z celého sveta pod názvom Anne Frank Youth Network. Seminár organizovala Nadácia Milana Šimečku.

      Terka a Nika koncom októbra preniesli skúsenosti z workshopov do aktivít, ktoré si pripravili pre svojich spolužiakov v škole. V rámci rovesníckeho učenia hovorili so spolužiakmi o problematike predsudkov, migrácie a stereotypov.

      A. Herceg

     • Škultétyho rečňovanky

     • Aj tento rok sme sa zapojili do literárnej súťaže Škultétyho rečňovanky.Cieľom bolo napísať maximálne 5 vlastných básní alebo prozaických útvarov na ľubovoľnú tému.  Naša žiačka z  III.BV,Monika Šebestová, sa zúčastnila už druhýkrát a rovnako druhý raz aj vyhrala 1.miesto v kategórii poézia žiakov strednej školy. K úspechu jej literárnej tvorby jej srdečne blahoželáme! 

                                                       Mgr. Martina Pukančíková

     • Odpad sa nevyparí

     • Naše študentky Eva Gašparovičová, Martina Snovická a Hana Vladymirecová aktívne pracujú v celomestskom projekte Odpad sa nevyparí. Našla si ich už aj televízia. Posúďte, aké  sú z nich televízne hviezdy.  Link je tu.