• Všeobecné informácie

    •  

     V školskom roku 2020/2021 otvárame nasledovné štúdijné odbory:

     názov odboru počet žiakov

     termín prijímacej skúšky

     7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - denné štúdium   

     62

     23. marec 2020

     7662 M animátor voľného času 8 11. a 14. mája 2020
     7670 M pedagogický asistent 10 11. a 14. mája 2020
     7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 12 11. a 14. mája 2020
     7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - pomaturitné štúdium, externá forma 60

     22.6.2020 - 1.kolo

     27.8.2020 - 2.kolo