Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie
Praktická forma MS Predmety , formy, termíny a hodnotenie MS

MATURITA 2018

Praktická forma MS

Praktická forma maturitnej skúšky sa koná v dňoch 16. - 20. 4. 2018.

 

PČOZ1 - denné štúdium, predseda PMK: Mgr. M. Vráblová

Časový harmonogram:

Pondelok 9.00 - 14.40 - hudobné činnosti 

Utorok 9.00 - 15.00 - pohybové činnosti

Streda 9.00 - 15.00 - literárno-jazykové činnosti

Štvrtok 9.00 - 15.30  - výtvarné činnosti

Piatok 9.00 - 14.30 - vývarné a pohybové činnosti

Podrobný harmonogram: 2018_harmonogram_PCOZ_denne_studium.xlsx

 

PČOZ2 -  pomaturitné štúdium, predseda PMK: Mgr. M. Čandiková

Harmonogram:   2018_harmonogram_pomaturitné štúdium.docx