Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie
Zloženie rady školy a harmonogram stretnutí

Rada školy

Zloženie rady školy a harmonogram stretnutí

 

Zloženie Rady školy pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Modre:

PhDr. Viera Kotásková (pedagogický zamestnanec) - predseda 

Mgr. Ján Belák (pedagogický zamestnanec)

Jana Urbanovičová (nepedagogický zamestnanec)

Ing. Peter Melicher (rodič)

Ľuboš Tichý (rodič)

Pavol Rybárik (rodič)

Miroslava Dujničová (žiačka)

Mgr. Peter Fitz (zástupca zriaďovateľa)

Ing. Ivan Patoprstý (zástupca zriaďovateľa)

Ing. Anna Poliačiková (zástupca zriaďovateľa)

Mgr. Oliver Solga (zástupca zriaďovateľa)