Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie

Prihláška na štúdium

 

PRIHLASKA_NA_POMATURITNÉ ŠTÚDIUM.doc

 

K prihláške je nutné priložiť kópiu overeného maturitného vysvedčenia!

Bez overenej kópie maturitného vysvedčenia a potvrdenia od lekára je prihláška neplatná.

 

Prihlášky na diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium s overným maturitným vysvedčením a

potvrdením od lekára treba posielať na adresu riaditeľstva školy najneskôr:

do 31. mája na prvé kolo prijímacích skúšok,

do 31. júla na druhé kolo prijímacích skúšok.