Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie

PAKAMO

Občianske združenie OZ PAKAMO

Občianske združenie OZ PAKAMO bolo zaregistrované dňa 23.10. 2015.

OZ PAKAMO je zapísané do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2017.

Hlavným cieľom združenia je podporovať predovšetkým vzdelávacie programy a projekty v oblasti vzdelávania. Združenie podporuje aktivity Strednej odbornej školy pedagogickej v Modre v oblastiach:

  1. kultúrne a športové aktivity žiakov
  2. zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy nad rámec prostriedkov zo štátneho rozpočtu (inovácia učebných pomôcok, prístrojov a zariadení didaktickej techniky, výpočtová technika)
  3. ďalšie vzdelávanie učiteľov
  4. propagácia školy na verejnosti
  5. zabezpečenie externej odbornej podpory rozvoja školy (prednášková činnosť, poradenské a iné služby škole)

 

Orgány občianskeho združenia sú:

  1. členská schôdza
  2. správna rada
  3. revízna komisia

 

Správna rada OZ pAKAMO bola zvolená na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 11.11.2015 v zložení:

Mgr. Iveta Sečanská, Mgr. Pavol Šima-Juriček, Dagmar Kadlečíková, Mgr. Monika Nemcová, Mgr. Andrea Paluchová

Za predsedu OZ PAKAMO bola na schôdzi Správnej rady dňa 12.11. 2015 zvolená Mgr. Andrea Paluchová.

Hospodárom OZ pAKAMO je p. Alena Vladová.