Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Dodavateľské faktúry od 1.1.2015 sú zverejnené na http://vucba-dokumenty.assecosolutions.sk/00162787/faktury/

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 610125671 BVS 54,29 s DPH 10.03.2011
Faktúra 1104003 Monte pbs s.r.o. 210,54 s DPH 15.04.2011
Faktúra 11110190 Teplo Modra s.r.o. 2 490,65 s DPH 15.04.2011
Faktúra 1002311 SOŠVO 378,00 s DPH 15.04.2011
Faktúra 2001411 SOŠVO 70,20 s DPH 15.04.2011
Faktúra 1162011 LUKA TEAM s.r.o. 39,83 s DPH 15.04.2011
Faktúra 5118246375 Orange Slovensko 44,49 s DPH 15.04.2011
Faktúra 6725106173 T-COM 45,08 s DPH 15.04.2011
Faktúra 20110304 Peter Peško STORY 208,64 s DPH 06.04.2011
Faktúra 201103 Alena Vladová 250,00 s DPH 15.04.2011
Faktúra 9010000911 ASC Applied Software Consultans 156,00 s DPH 06.04.2011
Faktúra 7442061297 SPP 195,92 s DPH 06.04.2011
Faktúra 1620035822 Mestský úrad Modra 1 089,00 s DPH 06.04.2011
Faktúra 111120709 BVS 123,71 s DPH 06.04.2011
Faktúra 111003365 3P plus 118,04 s DPH 06.04.2011
Faktúra 1105200561 Impromat-Slov 80,86 s DPH 06.04.2011
Faktúra 11110191 Teplo Modra s.r.o. 905,69 s DPH 15.04.2011
Faktúra 611104645 BVS 58,96 s DPH 15.04.2011
Faktúra 7316978852 SPP 53,00 s DPH 06.04.2011
VO: Súhrnná správa 3/2019 maľovka, pokládka podláh 19 254,18 s DPH 16.07.2019 Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
zobrazené záznamy: 1-20/745