• Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, 900 01 Modra

      Eduid: 100001212

      Podmienky prijatia na štúdium v študijnom odbore

      7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

      (dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium) pre školský rok 2022/2023

       

      Podmienky prijatia uchádzačov:

      1. absolvovanie talentovej skúšky 
      2. zisk minimálne  20 bodov na talentovej skúške
      3. podľa Štátného vzdelávacieho programu  nemôže  byť prijatý žiak, ktorý:
       1. má nekorigovateľné poruchy reči - poruchy výslovnosti  hlások r, s, š, k, l, g (viď poznámka)
       2. poruchy farbocitu
       3. je oslobodený od telesnej výchovy
       4. má vážne zrakové a sluchové postihnutie

      V prijímacom konaní  na uvedený odbor uchádzači získavajú body za overovanie špeciálnych schopností a zručností alebo nadania (talentová skúška) podľa nasledovných kritérií:

      1. jazykové zručnosti (max. 15 bodov), hodnotí sa :
      • správna výslovnosť a artikulácia, výrazné čítanie a správne pochopenie umeleckého textu (max. 1O bodov)
      • vyjadrovacie schopnosti, komunikatívnosť vo forme rozhovoru (max. 5 bodov)
      1. výtvarné zručnosti (max. 15 bodov)
      • úlohou je vytvoriť počas 90 minút dózu  na predmety (perá, šperky ...) pomocou materiálu, ktorý si uchádzačka prinesie so sebou (škatuľky, farebný papier, temperové farby, štetce, gombíky, koráliky ...)
      • hodnotí sa nápad, kreativita, čistota prevedenia
      1. hudobné zručnosti (max. 15 bodov)
      • uchádzač si prinesie zoznam 5 ľudových piesní, ktoré aktívne ovláda (melódiu aj text). Zo zoznamu komisia vyberie 1 pieseň, ktorú uchádzač zaspieva (max. 5 bodov)
      • intonácia – zopakovať po členke komisie zahraný tón na slabiku "la" (max. 5 bodov)
      • rytmické cítenie – zopakovať po členke komisie niekoľko jednoduchých rytmických motívov (max. 5 bodov)
      • nie je nutné ovládať hru na hudobný nástroj
      1. pohybové zručnosti  (max. 15 bodov)
      • zopakovanie  predvedenej jednoduchej pohybovej ukážky (max. 7,5 bodov, ukážku si pozrite nižšie)
      • predvedenie jednoduchej hernej činnosti  v loptovej hre podľa vlastného výberu , napr. odbíjanie obojruč zhora (prstami), odbíjanie obojruč zdola („báger“), pohyb s loptou (dribling), streľba na kôš (max. 7,5 bodov)
      • nehodnotí sa výkon, ale miera predpokladov na rozvoj pohybových zručností
      V prípade rovnosti bodov o poradí uchádzačov rozhoduje:
      1. počet bodov za hudobné zručnosti
      2. počet bodov za jazykové zručnosti
      3. počet bodov za pohybové zručnosti

      Poznámka:

      V prípade, že uchádzač má poruchu reči, môže byť prijatý, len ak predloží najneskôr v deň konania talentovej skúšky potvrdenie od logopéda. V potvrdení musí byť uvedené, že uchádzač je v logopedickej starostlivosti a jeho porucha reči je korigovateľná.

       

      Mgr. Maroš Jakim, riaditeľ školy

       

      • Pohybová ukážka

  !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');