• Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, 900 01 Modra

      Eduid: 100001212

      Podmienky prijatia na štúdium v študijnom odbore

      7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

      (dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium) pre prijímacie konanie v školskom roku 2022/2023

       

      Podmienky prijatia uchádzačov:

      1. absolvovanie talentovej skúšky 
      2. zisk minimálne  20 bodov na talentovej skúške
      3. podľa Štátného vzdelávacieho programu  nemôže  byť prijatý žiak, ktorý:
       1. má nekorigovateľné poruchy reči - poruchy výslovnosti  hlások r, s, š, k, l, g (viď poznámka)
       2. poruchy farbocitu
       3. je oslobodený od telesnej výchovy
       4. má vážne zrakové a sluchové postihnutie

      V prijímacom konaní  na uvedený odbor uchádzači získavajú body za overovanie špeciálnych schopností a zručností alebo nadania (talentová skúška) podľa nasledovných kritérií:

      1. jazykové zručnosti (max. 15 bodov), hodnotí sa :
      • správna výslovnosť a artikulácia, výrazné čítanie a správne pochopenie umeleckého textu (max. 1O bodov)
      • vyjadrovacie schopnosti, komunikatívnosť vo forme rozhovoru (max. 5 bodov)
      1. výtvarné zručnosti (max. 15 bodov)
      • úlohou je vytvoriť počas 90 minút dekoratívny predmet (dóza na perá alebo šperky, vázička, šperky, fotorámik ...) pomocou materiálu, ktorý si uchádzačka prinesie so sebou (škatuľky, farebný papier, temperové farby, štetce, gombíky, koráliky, drôtik, špagát ...)
      • hodnotí sa nápad, kreativita, čistota prevedenia. Za každú zložku je možné získať maximálne 5 bodov. Výsledné hodnotenie je súčtom získaných bodov. 
      • UPOZORNENIE: Odporúčame použiť minimum polotovarov. Pracovný postup má byť na vyššej úrovni ako dosahujú deti v MŠ.
      1. hudobné zručnosti (max. 15 bodov)
      • uchádzač si prinesie zoznam 5 ľudových piesní, ktoré aktívne ovláda (melódiu aj text). Zo zoznamu komisia vyberie 1 pieseň, ktorú uchádzač zaspieva (max. 5 bodov)
      • intonácia – zopakovať po členke komisie zahraný tón na slabiku "la" (max. 5 bodov)
      • rytmické cítenie – zopakovať po členke komisie niekoľko jednoduchých rytmických motívov (max. 5 bodov)
      • nie je nutné ovládať hru na hudobný nástroj
      • Výsledné hodnotenie je súčtom získaných bodov.
      1. pohybové zručnosti  (max. 15 bodov)
      • zopakovanie  predvedenej jednoduchej pohybovej ukážky (max. 7,5 bodov, ukážku si pozrite dole pod textom)
      • predvedenie jednoduchej hernej činnosti  v loptovej hre podľa vlastného výberu , napr. odbíjanie obojruč zhora (prstami), odbíjanie obojruč zdola („báger“), pohyb s loptou (dribling), streľba na kôš (max. 7,5 bodov)
      • nehodnotí sa výkon, ale miera predpokladov na rozvoj pohybových zručností. Uchádzačka si prinesie so sebou športové oblečenie a obuv.
      V prípade rovnosti bodov o poradí uchádzačov rozhoduje:
      1. počet bodov za hudobné zručnosti
      2. počet bodov za jazykové zručnosti
      3. počet bodov za pohybové zručnosti

      Poznámka:

      V prípade, že uchádzač má poruchu reči, môže byť prijatý, len ak predloží najneskôr v deň konania talentovej skúšky potvrdenie od logopéda. V potvrdení musí byť uvedené, že uchádzač je v logopedickej starostlivosti a jeho porucha reči je korigovateľná.

       

      Mgr. Maroš Jakim, riaditeľ školy

       

      • Pohybová ukážka

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
    • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
    • Sokolská 6
     900 01 Modra
     Slovakia
    • 162 787
    • 2020678693
    • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
    • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej.
     https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate
     +421 33/6472580 klapka 36
    • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej.
     +421 33/6472580 klapka 13
     E-mail:
     jozefizof@svosmo.sk
   • Prihlásenie

  !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');