• Výstava z Nórska, Laco Teren – Keramika a premietanie dokumentu

     • Horúci letný deň 21. 6. 2022 sme strávili v príjemnom prostredí SNM – MĽŠ Múzeum slovenskej keramickej plastiky, kde sme pripravili pre študentov 2.A, 2.B, 2.CV, 3.A a 3. CLV vzdelávanie v múzeu. Študentom sa v expozícii venovala kurátorka múzea, Mgr. Viera Tarkayová, ktorej touto cestou ďakujeme.

      Navštívili sme dve zaujímavé výstavy. Prvá „Bleu and white nostalgia“ z nórskeho Porselensmuseet Telemark museum Porsgrunn ( https://www.telemarkmuseum.no/porselensmuseet/ ) nám priblížila začiatky a rozvoj jedinej fabriky na výrobu porcelánu v južnej časti Nórska v Porsgrunne, jej umeleckú tvorbu a prezentáciu vývoja dizajnu porcelánových výrobkov od svojich počiatkov až do súčasnosti. 

      Na druhej výstave Laco Teren – Keramika ( https://www.lacoteren.com/post/laco-teren-keramika-modra ) sme obdivovali menej známu časť tvorby súčasného slovenského umelca Laca Terena. Výstava bola nainštalovaná v pôsobivom prostredí bašty, v ktorej sídli Galéria I. Bizmayera.

      Súčasťou vzdelávania v múzeu bolo aj premietanie krásneho filmového dokumentu od režiséra M. Šulíka Modranská majolika, o vzniku a výrobe modranskej majoliky a prehliadka stálej expozície.

      Za spoluprácu ďakujem kolegyniam Mgr. M. Pukančíkovej, Mgr. I. Sečanskej, Mgr. A. Strakošovej.

       

      PaedDr. Adam Herceg

      foto: M. Čmehýlová, 2.B; E. Gulaiová, 2.A

       

       

     • "Zlatý Amos" 2022.......

     •   Dňa 15.6. som mala možnosť  zúčastniť sa galavečera "Zlatý Amos“. Zlatý Amos, je anketa, v ktorej sú oceňovaní najlepší učitelia z celého Slovenska. Medzi vybranými top 7 učiteľmi bola aj naša pani profesorka Sylvika Oškerová. Zrazu som sedela vo veľkej sieni, obklopená kamerami. Okamžite sa vo mne prebudila eufória a entuziazmus podporiť moju pani profesorku. Z pohľadu mňa, ako študentky, to bola veľmi zaujímavá, príjemná, ale aj trocha smutná skúsenosť. Prečo zaujímavá a príjemná ? Strávili sme spolu so spolužiačkami príjemné chvíle. I keď niekedy nešlo všetko podľa plánu, baby sa vždy postarali o zábavu. Prečo smutná ? Bola som tam podporovať moju pani profesorku. Držala som jej veľmi palce, no  šťastie sa usmialo na niekoho iného. Podľa mňa si každý jeden učiteľ zaslúži takéto ocenenie, pretože vykonáva povolanie, poslanie, ktoré je, bohužiaľ, málo ocenené.

       Teraz premením  smútok na radosť. V jeden deň sme mali krásne zážitky, ktoré by sme určite nezažili, ak by veci išli tak ako mali 😉. Som veľmi vďačná za možnosť zúčastniť sa "Zlatého Amosa". Pre mňa bude pani profesorka Sylvika Oškerová vždy víťazom ❤

                                                                                                           Ema Harnúšková, 2.B

        "Zlatý Amos" bol pre nás plný emócií a skúseností. Videli, sme ako funguje televízny štáb v plnom prúde. Stretli sme sa so žiakmi s rôznych škôl, s rôznou kultúrou a ich učiteľmi. Naše dievčatá mali možnosť  nazrieť do zákulisia "Zlatého Amosa". Spoločne sme podporovali našu pani učiteľku - Sylviu Oškerovú, ktorá žiarila na javisku od samotného začiatku. Pani učiteľka bola nominovaná žiakmi za svoju dlhoročnú prácu, priateľský prístup a cesty, na ktoré nasmerovala nie jedného žiaka.

                                                                                                         Marcela Čmehýlová,2.B

       

       

       

      Okrem ceny "Zlatý Amos" sa odovzdávala aj cena  „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda...“

      V tomto roku bol nominovaný náš bývalý kolega - Paľko Šima-Juríček....Tešíme sa a srdečne blahoželáme.....

     • Prijímacie konanie na pomaturitné štúdium

     •   V pondelok 20.6.2022 sa uskutoční prijímacie konanie na pomaturitné štúdium v odbore 7649 N učiteľstvo a vychovávateľstvo pre materské školy. Prezencia uchádzačov bude prebiehať v čase od 7.10 do 7.55 hod. Začiatok prijímacieho konania je stanovený na 8.00 hod.                                                                             

                                                                                                                                                           Mgr. Maroš Jakim 

                                                                                                                                                               riaditeľ školy 

     • Riaditeľské voľno

     • V pondelok 20. júna 2022 budú mať žiaci školy riaditeľské voľno, z dôvodu konania prijímacích skúšok pre pomaturitné štúdium.

      Upozorňujeme žiakov, že sú všetci odhlásení z obedov. Tí, ktorí majú záujem o stravu, sa musia prihlásiť najneskôr v piatok 17.6. do 11.00 hod.

     • Prijímacie skúšky - 2. kolo

     • Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest na študijné odbory: 

      7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť.

      7662 M animátor voľného času

      Termín podávania prihlášok na 2.kolo je do 12.06.2022 do 23:00 hod.

     • Naša posledná akcia pred maturitou – zbierka pre Ukrajinu

     • Aj keď sme boli tesne pred maturitou, rozhodli sme sa ako zástupkyne najstarších študentov na pegine zorganizovať pomoc pre vojnou zasiahnutých ľudí zo susednej Ukrajiny.

      Druhý marcový týždeň roku 2022 sme preto na našej škole začali finančnú zbierku na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu.

      V škole sa do mája vyzbieralo 230 €. Z toho 160 € sme sa rozhodli darovať organizácii Slovenský Červený kríž a zvyšných 70 € sme prispeli neziskovej organizácii Človek v ohrození, ktorá v kolektívnych centrách v Zakarpatsku na západe Ukrajiny zabezpečuje pitnú vodu a jedlo, hygienické potreby, zdravotnícke vybavenie, matrace, deky, kuchynské vybavenie, práčky, sprchy, toalety pre ľudí, ktorí sa nemajú kam vrátiť.

       

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť na túto zbierku.

       

                                                                                                                                               Laura Bulavová, 4.BV

                                                                                                                                               Zuzana Gajdošová, 4. BV

                                                                                                                                               Mária Kalivodová, 4. BV

       

     • Maturanti sadili stromčeky

     • Už tretí rok funguje na našej škole environmentálna aktivita a to výsadba stromčekov. Aj tento rok maturantky a maturanti z končiacich tried IV.A a IV.BV zasadili v piatok 20.5. 2022 s pani učiteľkou Kuznecovovou a triednymi učiteľkami svoje tuje a zanechali tak za sebou zelenú stopu, ktorá tu po nich zostane ešte dlhé roky. Sadenie stromčekov prebiehalo počas posledného dňa, kedy sa maturanti lúčili so školou. Stromčeky si môžete všimnúť pri plote a to pri chodníku smerom ku Kultúrnemu domu Ľ. Štúra. 

                                                                                                                    Mgr. Martina Pukančíková

     • Návrat odbornej praxe do školských zariadení

     •     Po dvoch rokoch covidových obmedzení sa v tomto školskom roku opäť realizovala odborná prax v cvičných materských školách a školských kluboch detí v meste Modra.

          Na pár mesiacov však bola prax v zariadeniach obmedzená pre nezaočkovaných študentov, ale od marca sa všetko vrátilo do normálu. Študenti mohli opäť pretaviť teoretické vedomosti v praktické skúsenosti a nadobudnúť pedagogické zručnosti pre budúce povolanie v priamej činnosti s deťmi. Táto skúsenosť sa nedá ničím nahradiť. Pedagogické zručnosti študenti nadobúdali pod odborným vedením cvičných učiteliek a vychovávateliek, ktoré ich usmerňovali v priamej činnosti s deťmi, odovzdávali im pedagogické skúsenosti a posilňovali ich sebadôveru v začínajúce pedagogické schopnosti. 

         Dôležitú úlohu v odbornom vedení študentov mali aj učitelia odbornej praxe a metodici odborných predmetov, ktorí študentom poskytovali konzultácie a viedli ich k správnej teoretickej príprave. Za prejavené úsilie, pomoc a odborné vedenie všetkým pedagógom   patrí úprimné poďakovanie. 

         Veríme, že nadobudnuté skúsenosti žiaci zúročia počas súvislej odbornej praxe realizovanej v mieste svojho bydliska a svojim svedomitým a zodpovedným prístupom k povinnostiam budú šíriť dobré meno našej školy. 

         Snáď budúca jeseň neprinesie žiadne obmedzenia a budeme môcť realizovať odbornú prax v cvičných MŠ a ŠKD tak ako pominulé roky. 

         Tešíme sa na spoluprácu a ústretovosť aj v budúcom školskom roku.

                                                                                                                     Mgr. Katarína Badinková

       

     • Dobročinná zbierka - „Deň narcisov“

     • 28. apríla sa konal  26. ročník finančnej zbierky „Deň narcisov“.                                                V tento deň ulice miest zaplavili žlté kvietky - narcisy. Každý, kto si narcis  pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.   

      Aj tento rok sa do zbierky zapojila  naša škola. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra boli žiačky tretích ročníkov – Anabela Gígelová 3.A, Soňa Kubovičová 3.A, Martina Hajdáková 3.CLV, Simona Václavová 3.CLV.

      Žiačky vyzbierali sumu  457,50 Eur.

      Ďakujeme dievčatám za účasť na tejto zbierke a všetkým, ktorí prispeli na pomoc onkologickým pacientom.

                                                                                                   Mgr. Katarína Badinková

     • Reťazové sprevádzanie pamiatkami Bratislavy

     • Vo štvrtok 5.mája si animátori z 3.CLV triedy opäť raz vyskúšali úlohu sprievodcov. Tentoraz si pripravili reťazové sprevádzanie historickým centrom nášho hlavného mesta. Navzájom si predstavili známe i menej známe pamiatky, zamerali sa nielen na historické fakty, ale aj na zaujímavosti a legendy, ktoré sa k nim viažu. Mohli si tiež prakticky „ohmatať“ konkrétne znaky architektonických slohov, z ktorými sa teoreticky oboznámili na hodinách TDK a KPD.

                                                                                                                                              Mgr. Alžbeta Strakošová.

     • Dobrovoľníci na hranici

     • S kamarátkou Miškou Chudíkovou zo IV.A  sme dlho uvažovali, ako by sme mohli osobne pomôcť v tejto náročnej situácii, ktorú zažívajú ľudia na Ukrajine. Keď som dostala pozvanie, či by som nechcela prísť na jeden aprílový týždeň do Michaloviec do krízového centra ako dobrovoľníčka, hneď som im napísala. Po dlhšom uvažovaní o tom, ako to zvládneme so školou, predsa len sme v maturitnom ročníku, sme pozvanie prijali a zaregistrovali sa na oficiálnej stránke Dobrovoľníci na hranici. Najviac potrebovali nočné služby, tak sme si dali hneď 4 nočné po sebe. Náš čas v Michalovciach bol obmedzený a chceli sme ho využiť najlepšie ako sa dá. Keď sme prišli do centra, koordinátor nám rozdelil prácu. Obidve sme pracovali v humanitárnych stanoch, kde sa rozdávali najnutnejšie hygienické potreby, detské oblečenie a oblečenie pre dospelých. Prvá nočná bola najnáročnejšia, no s každou ďalšou službou sa to zlepšovalo.  Postupne sme si našli nových priateľov z rôznych kútov Slovenska aj Ukrajiny. Niekedy naša služba pozostávala iba z rozdania úsmevu, hrania sa s deťmi, či prihovorenia sa náhodne postávajúcim Ukrajincom a Ukrajinkám. Náš zvyšný čas sme si krátili hraním kariet s vojakmi. Ku koncu sme tam chceli zostať aj dlhšie, zapáčilo sa nám to. Bohužiaľ, nemohli sme, ale rozhodne sa tam ešte vrátime znovu. V tomto čase je to pre nás to najdôležitejšie, čo môžeme urobiť. Pomáhať.

      Veronika Kupkovičová IV.A

       

     • Praktické maturity na našej škole

     • Apríl je tradične mesiacom, kedy sa konajú praktické maturity pre žiačky a žiakov z odborov učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. Tento rok sme sa už po prestávke konečne vrátili k maturitným skúškam vo forme výstupov  z hudobnej, telesnej, literárnej a výtvarnej výchovy. Študentky pracovali s deťmi z modranských materských škôl a školských klubov detí. Vyskúšali si, aké je to napríklad nacvičiť s deťmi tanec, pieseň, rôzne pohybové aktivity, naučiť báseň či vytvoriť malé umelecké dielo.  Naši opatrovatelia a vychovávatelia zase prezentovali pred komisiou svoje praktické práce. Okrem toho prebiehali v rovnakom čase aj obhajoby praktických maturitných prác, ktoré realizovali pomaturitné študentky. Študenti prekonali svoje prvotné obavy a nervozitu, ukázali svoje praktické vedomosti po dlhých rokoch štúdia a praktické maturity nakoniec zvládli. K úspechu a bezproblémovému priebehu maturitných výstupov veľkou mierou prispeli svojou aktivitou a ochotou naučiť sa niečo nové aj šikovné deti z MS Kalinčiakova, MS Sládkovičova, MS SNP, MS Vajanského a ŠKD ZŠ Vajanského a ŠKD ZŠ Ľ. Štúra. Vedenie SOŠ pedagogickej ďakuje za spoluprácu všetkým pani učiteľkám a vychovávateľkám zo spomenutých materských škôl a školských klubov detí, ktoré deti priviedli a zabezpečili možnosť pre naše študentky ukázať, ako to s deťmi vedia.

      Mgr. Martina Pukančíková

       

     • Okresné kolo v basketbale žiačok stredných škôl

     • Dňa 26.4.2022 sa konalo Okresné kolo v basketbale žiačok stredných škôl. Naše dievčatá v Pezinku porazili všetky družstvá, a tak si z prvého miesta zaistili postup na Krajské kolo do Bratislavy. Veľká pochvala za úspešnú reprezentáciu školy patrí Rebeke Vidovej z 1.CLV, Monike Hrickovej, Justíne Matalíkovej, Kataríne Hacajovej, Romane Kodajovej, Bibiane Škoríkovej z 2.B, Sabine Urbanovej, Lucii Jurenkovej z 3.A a Sabine Vávrovičovej z 3.B.

      GRATULUJEME !

                                                                                                                                              Mgr. Alexandra Kosáková

     • Naša strieborná Lenka Tománková

     • Blahoželáme k veľkému úspechu našej žiačky, Lenky Tománkovej, z II.CV triedy, ktorá obsadila druhé miesto v Európskom pohári v džude, ktorý sa konal dňa 10.4.2022 v Tepliciach v Českej republike. .

      Sme veľmi radi, že robí dobré meno našej škole. 

     • Posledný deň praxe štvrtáčok v ZŠ Ľ. Štúra a ZŠ Vajanského

     • Čas tečie ako voda... O tom vedia povedať svoje aj žiačky zo IV. BV. Ešte len prednedávnom sa zoznamovali s  prvákmi v školskom klube ZŠ Ľ. Štúra a s tretiakmi v ZŠ Vajanského v Modre a už 21. 04. sa s nimi aj lúčili.

      Skupina dievčat na ZŠ Ľ. Štúra deťom pripravila divadelné predstavenie s názvom AKO DEDKO ŤAHAL REPKU. Deti najskôr netušili, o akej rozprávke bude naše divadlo, dozvedeli sa to až po motivácii a hádanke Majky Kalivodovej. Počas predstavenia sa deti ocitli v záhradke dedka (Janka Hianíková), babky (Viktória Kiselová) a ich pomocníkov: vnučky (Zuzana Gajdošová), mačky (Beáta Šimková) a myšky (Kristína Lacková). Spoločne sa snažili vytiahnuť obrovskú repu (Lucia Korecová), ktorú dedko zasadil. Nebolo to ľahké, ale nakoniec repku vytiahli. Predstavenie bolo ozvláštnené spevom a tancom, ktorý  kandidátky naučili aj deti. Tým sa to celé neskončilo, vo svetlách reflektorov zažiarili aj deti, ktoré sa obliekli do kostýmov a vyskúšali si rozprávku zahrať samé a s pomocou kandidátok repku vytiahnuť. Ale ešte predtým, ako si deti vyskúšali zahrať divadielko samé Majka si otázkami z rozprávky overila, či dávali dobrý pozor. Po minulom úspešnom predstavení o babke Perinbabke sa prišli na naše herecké výkony pozrieť aj deti a vychovávateľky z ostatných oddelení. Nakoniec, ako poďakovanie sme venovali pani vychovávateľke kyticu a každému dieťaťu drobnú sladkosť. Z praxe sme neodchádzali len s množstvom spomienok, ale aj s úsmevom na tvári a taktiež s darčekmi, ktoré pre nás vyrobili deti.

      Ani skupina dievčat na ZŠ Vajanského nezaháľala a pripravila si pre svojich tretiakov HRACÍ PLÁN ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT – ZÍSKAJ SVOJ POKLAD, pri ktorých boli deti rozdelené do malých skupín a na 6 stanoviskách plnili rôzne úlohy. Za splnenú úlohu dostali indíciu – slovo. Po získaní  6 indícií – slov poskladali  správne heslo: SVOJ POKLAD NÁJDEŠ TAM, KDE POOBEDIE TRÁVIŠ RÁD. Z hesla deti zistili, že poklad, ktorý hľadali sme ukryli v triede, v ich školskom klube. Poklad -  upečený chutný malinovo-čokoládový koláč a džúsy - bol schovaný na tajnom mieste, ktorý deti v triede bez problémov našli. Taktiež sme nezabudli pani vychovávateľke darovať kvety ako poďakovanie za cenné rady a skúsenosti, ktoré nám počas praxe poskytla.

      Na záver sa chceme poďakovať všetkým našim spolužiačkam,  ktoré boli ochotné pripraviť si pre deti športové aktivity, ako aj za ich snahu nacvičiť  si a zahrať divadlo a aj našej pani profesorke Sečanskej za podporu a trpezlivosť pri nacvičovaní divadelného  predstavenia a za rady a pomoc počas praxe.

      Alexandra Svetlíková, Zuzana Gajdošová, Alžbeta Bariná, žiačky IV.B

     • Peginské hasičky, hasiči

     • Pred Veľkonočnými prázdninami vyhlásilo vedenie školy v rámci prevencie a bezpečnosti cvičný požiarny poplach. Evakuáciu školy sme zvládli za 4,5 min.

      Nasledovala súťaž družstiev, ktorá preverila rýchlosť, šikovnosť a spoluprácu našich žiačok. Beh do schodov bol spojený s plnením úloh (oblečenie hasičského výstroja, triafanie na cieľ, „pumpovanie vody“).

      Výsledky:

      1. miesto: III.B (Pipinky) – 1,39 min

      2. miesto: I.A (Vikingovia) – 1,50 min

      3. miesto: II.A (Keksíky) – 1,52 min

      Ďakujeme animátorom z III.CLV a I.CLV triedy za prípravu a organizáciu a telocvikárkam Ole, Julke a Saške za pomoc pri rozhodovaní. Veľké „Ďakujem“ patrí vedúcemu nášho školského bufetu, ktorý zasponzoroval súťaž a zdvojnásobil hodnotu cien. Víťazi získali nákupné poukážky do školského bufetu.

       

                                                                                                                                       PaedDr. Tatiana Horká

       

     • Noc v škole

     • Vo štvrtok 31.3.2022 v podvečerných hodinách odštartovala v poradí už 3. Noc v škole na našej ,,pegine“. Deti sa schádzali vo vestibule pred vrátnicou s perfektnou náladou, ktorá ich neopustila počas celého večera, kde ich čakala registrácia a zapísanie sa na workshopy, ktoré im pripravili naši pedagógovia. Akcia začala kategóriou QUIZ TIME rozdelenou na dve časti – kvíz od učiteľov Belákovcov a Milujem Slovensko pod vedením p.u. Kosákovej a p.u. Tibenského. Po vedomostnom kole nasledovali 2.kolá piatich aktivít, z ktorých si deti mohli vybrať dve a to: U Picassa (technika akvarelu od p.u. Uhrovičovej), Hororová čítačka (strašidelné čítanie od p.u. Trojanovskej a p.u. Blaha), Ringo (netradičná pohybová hra, ktorú si pripravil p.u. Held), Populačná bomba (geografická prednáška a diskusia o raste svetovej populácie a jej dopade na našu planétu pod vedením p.u. Kosákovej a p.u.Tibenského) a naplánovaná večerná prechádzka po Modre, ktorú vzhľadom na upršané počasie vystriedali už dobre známe AKTIVITY s p.u. Sečanskou a p.u. Mičunkovou. Po zaujímavých a zábavných blokoch prišla na rad neskorá večera v podobe bagiet, ktorú zabezpečil školský bufet a vedenie školy, za čo veľmi ďakujeme. Posilnení sme sa vydali do poslednej časti programu, kde našich žiakov a žiačky čakali na výber rôzne druhy aktivít od hororového filmu cez spoločenské hry ako Krycie mená, Aktivity, Harry Potter a jeho boj o Rockford, hľadanie vraha v strategickej Mystérium, Dixit, boj proti vírusu v hre Pandemic atď. až po polnočnú vybíjanú. Chceli by sme veľmi poďakovať všetkých zapojeným žiakom za ich snahu a aktivitu na programe a taktiež pedagógom za ich strávený čas pri vymýšľaní a realizácii svojej aktivity. Tešíme sa na ďalšie spoločne strávené chvíle.

      A.Kosáková, J. Belák, B. Beláková

     • Príprava na talentové skúšky

     • Nakoľko sa blíži termín talentových skúšok, ponúkame všetkým potencionálnym záujemcom o štúdium v odbore 7649M (učiteľstvo) možnosť pripraviť sa na talentovky z telesnej výchovy priamo s našimi učiteľmi v dňoch 13.4. a 20.4.2022 v čase od 15.00 do 17.00 hod.

      Záujemcovia sa môžu nahlásiť prostredníctvom mailovej adresy: sekretariat@pakamo.sk.

      Tešíme sa na Vás.

     • Študenti „TIKali“

     • Blíži sa súvislá prax našich študentov, a preto sme s animátormi z 3.CLV zamierili do turistického informačného centra v Modre. Nakoľko aj toto môže byť náplňou ich práce po ukončení štúdia na našej škole, animátori sa dozvedeli niečo o práci v centre, ktoré ročne privíta viac ako 1000 návštevníkov. 

      Veľká vďaka patrí referentovi TIKu pánovi Mgr. Jakubovi Malíkovi, ktorý nás veľmi ochotne zasvätil do svojej práce a poskytol študentom propagačné materiály o Modre a okolí. 

      Klára, Nina, Maťa, Róbert a Tomáš sa pristavili aj pri rozprávkových keramických kachliciach, ktorých inštaláciu dokončili majstri keramikári Jan Vigľaš, Marián Liška, Igor Mesík v júli minulého roku v modranskej komunitnej záhrade. Ak si nájdete čas, vráťte sa do detstva a skúste uhádnuť, ktoré rozprávky sú na kachliciach zobrazené (komunitnú záhradu nájdete na Štúrovej 59).

       

      Mgr. Soňa Trojanovská

       

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');