• Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ SOŠ Pg v Modre oznamuje, že udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno na stredu 5. mája 2021 z dôvodu konania talentových skúšok. Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 6. mája 2021.

    • Prosíme vás o 2% vašich daní
     • Prosíme vás o 2% vašich daní

     • Milí rodičia, aj tento rok vás prosíme o darovanie 2% vašich daní nášmu Občianskemu združeniu OZ PAKAMO. Informácie o použitých finančných prostriedkoch za minulé zdaňovacie obdobie a podrobný postup ako poukázať podiel zaplatenej dane nájdete TU

      ĎAKUJEME!

     • Online školské kolo SOČ - poznáme postupujúcich

     • Dňa 8. 3. 2021 sa uskutočnilo online školské kolo SOČ, do ktorého postúpilo deväť študentiek z 3.BV a 3.A. Školské kolo pripravili učitelia slovenčiny M. Pukančíková a A. Herceg, ktorí aj napriek dištančnej výučbe chceli dať študentkám príležitosť zúčastniť sa súťaže SOČ a postupujúcim reprezentovať školu v krajskom kole. Súťažiace prezentovali svoje práce cez zoom a rovnako tak prebiehali diskusie o prácach. Všetky zúčastnené študentky dostanú ako cenu knihu podľa vlastného výberu a diplom.

      Dievčatá, ďakujeme vám za námahu a snahu pri príprave prác a prezentácií SOČ. Postupujúcim do krajského kola držíme palce!

      Výsledky školského kola:

      Pedagogika, psychológia, sociológia

      1.Lenka Hrušková - postup do krajského kola

      2. Vivien Orsolya Soóky  - postup do krajského kola

      3. Viktória Ďurianová, Nikita Lužáková, Barbora Prišticová

      Teória kultúry

      2.Mária Kalivodová  - postup do krajského kola

      3. Katarína Schwarzová

      História, filozofia, právne vedy

      1. Veronika Kupkovičová  - postup do krajského kola

      Problematika voľného času

      3. Alexandra Svetlíková

       

      Mgr. Martina Pukančíková

      PaedDr. Adam Herceg

     • Súťaž Denníka N pre študentov


     • Pomôžte nám lepšie spoznať a pochopiť, čo prežívajú mladí ľudia. Ako trávite čas v izolácii? Čo vám robí starosť alebo radosť? Z vašich skúseností vytvoríme mozaiku skúseností a príbehov, ktorá priblíži kovidovú krízu aj generáciám po nás. Vaša správa môže byť list, úvaha, denníkový záznam, foto, kresba, video, komix, báseň, čo len chcete. Najlepšie príspevky oceníme.
      V prípade záujmu zapojiť sa, prosím, pošlite mail na paka.kniznica@gmail.com
       

      Čo?
      krátky alebo dlhší text (max. 4 strany)
      fotografie, obrázok alebo maľbu (samostatne alebo sprevádzané textom, max. 10 kusov)
      video (max. 3 minúty)
      Pokiaľ si nie ste istí, či je váš príspevok vhodný, napíšte nám na sutaz@dennikn.sk.

      A ceny?
      Najlepšie príspevky ocení organizátor odmenami:
      miesto: 300 eur
      miesto: 200 eur
      miesto: 100 eur

      Uzávierka pred odoslaním zo školy: 3. 4. 2021

       

     • Aj takto sa to dá ...

     • Zaujímavú hodinu mali možnosť zažiť žiačky III.BV na hodine ekológie. Počas dištančného vzdelávania zorganizovali online diskusiu s Viktorom Vinczem a takto to dopadlo: 

     • Triedne kolá stredoškolskej odbornej činnosti

     • Aj napriek zmeneným podmienkam sa počas decembra konali v online priestore triedne kolá žiakov III.BV a III.A.  Tretiaci si zvolili rôznorodé témy týkajúce sa voľného času, ekologických problémov dneška, ich študijných odborov, náročných tém, problémov s ktorými sa stretávajú či pohľad na slovenské tradície.  Tento rok si mohli zvoliť interpretáciu literárneho diela z odporúčaných diel v treťom ročníku. Výber prác - spomedzi vyše 60 - nebol najľahší, ale všetko sme zvládli a do ďalšieho kola postupujú:

      Za III.A:

      1.Veronika Kupkovičová Fantazijný svet Grékov

      2. Ďurianová Domáce vzdelávanie

      3. Lužáková Čítanie kníh rodičmi deťom

      4. Schwarzová Čaro svadby v minulosti

      5. Soóky Procesy akomodácie a asimilácie v živote osôb postihnutých Aspergerovým syndrómom

      Za III. BV:

      1. Lenka Hrušková: Závislosť na pornografii

      2. Mária Kalivodová: Tipy a triky pri kreslení čiernobieleho portrétu

      3. Barbora Prišticová: Samovraždy detí a mládeže na Slovensku, ich motívy a možnosti prevencie

      4. Alexandra Svetlíková: Techniky vyšívania

       

      Mgr. M. Pukančíková

      PaedDr. A. Herceg

     • Online čítačka kníh

     • Aj tento rok pokračujeme v online čítačke kníh. Tešíme sa na vás vo štvrtok 4. februára 2021 o 17.00 hod.

      Mgr. Ján Belák

     • Oznam riaditeľa školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      týmto si Vám dovoľujem oznámiť, že od 11.1.2021 pokračuje až do odvolania vyučovací proces dištančnou formou podľa platného rozvrhu. Po usmernení zo strany nadriadených orgánov Vám poskytneme ďalšie informácie.

      Je naším spoločným záujmom urobiť všetko preto, aby vzdelávanie detí bolo bezpečné pri dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení.

      V Modre, 8.1.2021                                                                                  Mgr. Maroš Jakim

                                                                                                                         riaditeľ školy

     • Online čítačka kníh

     • "Aj dnes (štvrtok) vás čaká skvelá čítačka kníh s výnimočným programom. Poďme sa spoločne vydať na Østrovnavštíviť Les prízrakovdozvedieť sa, čo sú Šeptuchyaký bol v skutočnosti Jánošík, i to, ako sa šije Čepiec. Tešíme sa na vás v tradičnom čase o 17:00." 

      Mgr. Ján Belák

     • Pokračovanie v dištančnom vzdelávaní

     • Vzhľadom k nízkemu počtu žiakov a rodičov, ktorí by súhlasili s nástupom na prezenčné vyučovanie za podmienok, ktoré stanovilo Ministerstvo školstva, zostávame aj naďalej pri dištančnom vzdelávaní.

                                                                                                                           Mgr. Maroš Jakim - riaditeľ školy                                                                                                                                                        

       

       

     • Online čítačka kníh

     • "Aj dnes (štvrtok) je pre vás pripravená super online čítačka kníh. Čakajú vás skvelé, miestami možno aj strašidelné príbehy. Vidíme sa už tradične o 17:00." 

      Mgr. Ján Belák

     • (Ne)tradičný vianočný bazár 2020

     • Milí žiaci, milí kolegovia, s blížiacimi sa Vianocami aj tento rok prichádza náš tradičný bazár. Netradičný bude v tom, keďže zatiaľ presne nevieme dátum, kedy sa všetci spolu v škole stretneme prebehne online formou. Vianoce sú charakteristické svojou atmosférou, ktorú symbolizuje stromček, adventný veniec alebo oblátky. Na Facebooku nájdete skupinu (Ne)tradičný vianočný bazár 2020, kde môžete pridať fotografie vašich vlastnoručne vyrobených dekorácii, darčekov a vyzdobených stromčekov. Takto sa spoločne podelíme o vianočnú atmosféru.

     • O 17. novembri 1989 tentoraz online

     • Po minuloročnom bohatom programe k 30. výročiu Nežnej revolúcie sme si tentoraz štátny sviatok 17. novembra pripomínali online formou. Na hodinách slovenčiny, dejepisu či občianskej náuky sme sa od prvých po štvrtý ročník pozreli cez piesne Nežnej revolúcie a ich texty. Žiaci interpretovali texty a počúvali piesne Sľúbili sme si lásku, Do batôžka, Modlitba pro Martu, Morituri te salutant. Žiaci 2.A a 2.B si pozreli online divadelné predstavenie November 1989 v podaní Divadelného centra z Martina. Na vyučovacích hodinách sme tiež diskutovali o mýtoch o socializme. Vzdelávací program prebiehal od 18. 11. do 26. 11. 2020.

      PaedDr. Adam Herceg 

     • Čitateľský projekt Cena René 2020 pokračuje online s e-knihami

     • Naša škola je opäť zapojená do čitateľského projektu Cena René. V máji 2020 porota zverejnila päticu finalistov, ktorých knihy študenti čítajú. Vydajú sa na Østrovnavštívia Les prízrakovdozvedia sa, čo sú Šeptuchyaký bol v skutočnosti Jánošík, i to, ako sa šije Čepiec. Najprv žiaci dostali v septembri tieto tlačené knihy v hodnote cca. 150 eur. Po prerušení vyučovania sme s organizátormi zareagovali nákupom e-kníh v hodnote cca. 345 eur, ktoré môžu zapojené študentky čítať doma na svojich mobiloch, pc či tabletoch. Do Ceny René sú zapojené Kristína, Dominika, Karin, Karolína, Klaudia, Alexandra, Katarína. Projekt podporujú: LIC, Anasoft litera, Fond na podporu umenia. Ďakujeme!

      PaedDr. Adam Herceg, koordinátor projektu

     • ONLINE IMATRIKULÁCIE – PAKÁRSKY ANJEL

     • Online imatrikulácie pod názvom „Pakársky strážny anjel“ sa stretli s odozvou, ktorú som ani nepredpokladala. Pokus o zlepšenie komunikácie medzi žiakmi položil možno základ novej študentskej tradície na našej škole.

      Do akcie sa zapojila vyše polovica tretiačok a prváčok a stále prebieha. Niektoré tretiačky sú ochotné vziať pod svoje krídla aj dve-tri svoje mladšie spolužiačky a prváčky sa „dožadujú“ nového anjela, lebo ten ich sa im neozval.

      Komunikácia prebieha na rôznych sociálnych sieťach a priebežne mi posielajú správy. Ponúkam malú ukážku:

      -    "Je to dokonalý nápad, rada som sa zapojila a rada zostanem anjelom až do konca štvrtého ročníka."

      -    "Táto skúsenosť mi priniesla, že by som sa nemala báť kontaktu s ľuďmi."

      -    "Je to sranda, mať kontakt aj s niekým, s kým by som asi normálne nenadviazala nejakú komunikáciu."

      -    "Chcem ukázať, že nikto sa tu na nikoho nehrá. Že na tejto škole ide o to, aby bol každý sám sebou                       a dôležitá  je spolupráca."

      -    "Rozhodne je to super akcia a zmazávajú sa tým rozdiely medzi ročníkmi."

       

      Tretiačky boli kreatívne aj vo vymýšľaní úloh. Okrem „klasických“ úloh sa objavili aj nové nápady: spoločný seriálový maratón, hranie online hier, pečenie koláčov, spievanie na ulici, maľovanie na obľúbenom mieste, tvorba básničky o učiteľovi, nočná hra cez Zoom...

       

      Ako povedala jedna prváčka vo svojom sľube: „Naša škola je tá najlepšia.“  A ja dodávam: „Naši študenti tiež.“

      Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili a pre ostatných sú „pakárske anjelské krídla“ stále roztiahnuté...

       

      T. Horká

       

      --

       

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');