Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie

Projekt "Zelená škola"

ZELENÁ ŠKOLA

Čo je Zelená škola?

Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools.

Projekt pomáha realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie.

Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti.

Do programu je zapojených už viac ako 40 000 škôl z 53 krajín sveta.

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov.

 

7 krokov programu

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov:

1. Kolégium Zelenej školy – akčná skupina a organizačný garant programu na škole

2. Environmentálny audit – analýza súčasného stavu školy, ktorá je podkladom pre systematické plánovanie

3. Environmentálny akčný plán – dlhodobejšia vízia školy pre zníženie ekologickej stopy rozpracovaná na čiastkové ciele a aktivity

4. Monitoring a hodnotenie – priebežné monitorovania priebehu programu na škole a úspešnosti zavádzaných opatrení

5. Pro-environmentálna výučba – environmentálna výchova a vzdelávanie vo vyučovaní a Školskom vzdelávacom programe

6. Informovanie a spolupráca – presah pro-environmentálnych aktivít do života školy a jej okolia

7. Ekokódex – žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy na environmentálnu výchovu.

 Náplňou programu je splnenie týchto 7 krokov Zelenej školy počas certifikačného obdobia (odporúčané sú 2 školské roky). Pre podrobné rozpracovanie je potrebné si v každom certifikačnom období vybrať minimálne jednu z nasledujúcich tém: voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody.

Ak chceš vedieť viac, pozri  http://www.zelenaskola.sk

Prezentácia o Zelenej škole PaKA

Zelena_skola_Paka.pptx

Predstavenie programu Zelená škola

Zelena_skola.pptx