• Zloženie rady rodičov v šk. roku 2018/2019:

    • Rada rodičov pri SOŠPg:

     I.A Elena Bunčáková
     I.BV Ľubica Kostolanská

     II.A

     Lenka Jamborová

     II.BV

     Viera Kitlerová

     III.A

     Tatiana Pútecová

     III.B

     Jana Ďuržová

     III.LV

     Jaroslava Prutkayová

     IV.A

     Anna Straňáková

     IV.BV

     Anna Nahálková

      

     Príspevok do Rady rodičov pri SOŠPg vo výške 50 eur (5 eur/mesiac) možno uhradiť na číslo účtu:

     SK2909000000000019194132

     Pre identifikáciu platby je potrebné uviesť do správy pre prijímateľa: meno, priezvisko, triedu žiaka (nie rodiča),dar, napr:

     Magdaléna Pekná, I.C, dar