• Zloženie rady rodičov v šk. roku 2019/2020

    • Rada rodičov pri SOŠPg:

     I.A  Daniela Urbanová
     I.B  Juraj Kavčiak
     I.CLV Katarína Václavová

     II.A

     Elena Bunčáková

     II.BV

     Ľubica Kostolanská

     III.A

     Lenka Jamborová

     III.BV

     Viera Kitlerová

     IV.A

     Tatiana Pútecová

     IV.B

     Jana Ďuržová

     IV.LV

     Jaroslava Prutkayová

      

     Príspevok do Rady rodičov pri SOŠPg vo výške 50 eur (5 eur/mesiac) možno uhradiť na číslo účtu:

     SK2909000000000019194132

     Pre identifikáciu platby je potrebné uviesť do správy pre prijímateľa: meno, priezvisko, triedu žiaka (nie rodiča),dar, napr:

     Magdaléna Pekná, I.C, dar