• Zloženie rady školy, termín stretnutia

    •  

     Zloženie Rady školy pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Modre:

     PhDr. Viera Kotásková pedagogický zamestnanec - predsedkyňa 
     Mgr. Ján Belák pedagogický zamestnanec
     Jana Urbanovičová nepedagogický zamestnanec
     Ing. Ľubica Kostolanská
     rodič
     Andrea Šoková
     rodič 
     Mgr. Daniela Urbanová
     rodič  
     Dominika Tóthová žiačka
     Mgr. Peter Fitz zástupca zriaďovateľa
     Ing. Ivan Patoprstý zástupca zriaďovateľa
     Mgr. Anna Poliačiková zástupca zriaďovateľa
     Mgr. Oliver Solga zástupca zriaďovateľa

      

     Zasadnutie rady školy sa koná 3.11.2020 o 13.00 hod.