• Zloženie rady školy, termín stretnutia

    •  

     Zloženie Rady školy pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Modre:

     PhDr. Viera Kotásková pedagogický zamestnanec - predsedkyňa 
     Mgr. Ján Belák pedagogický zamestnanec
     Jana Urbanovičová nepedagogický zamestnanec
     Ing. Peter Melicher rodič
     Ing. Ľubica Kostolanská rodič
     Pavol Rybárik rodič
     Miriam Dujničová žiačka
     Mgr. Peter Fitz zástupca zriaďovateľa
     Ing. Ivan Patoprstý zástupca zriaďovateľa
     Mgr. Anna Poliačiková zástupca zriaďovateľa
     Mgr. Oliver Solga zástupca zriaďovateľa

      

     Zasadnutie rady školy sa koná 6.12. 2018 o 14.00 hod. v budove SOŠPg Modra.