Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie
Streda 21. 3. 2018

Milí rodičia

aj tento rok Vás prosíme o darovanie 2% vašich daní nášmu Občianskemu združeniu OZ PAKAMO. Darované finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na nákup učebných pomôcok, výpočtovej a didaktickej techniky. Podrobný postup  darovania nájdete v časti OZ PAKAMO. Za poskytnuté finančné prostriedky Vám ďakujeme.


Pripravujeme ...

Talentové skúšky (denné štúdium) - v pondelok 26. marca 2018

Upozorňujeme, že podľa štátneho vzdelávacieho programu pre odbor učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo na štúdium nemôže byť prijatý uchádzač, ktorý má nekorigovateľné poruchy reči. V prípade, že uchádzač má poruchu reči, je potrebné priniesť potvrdenie od logopéda, že uchádzač je v logopedickej starostlivosti a jeho porucha reči je korigovateľná. Bez tohto potvrdenia uchádzač s poruchou reči nebude prijatý.

Aktuálne je ...

 • Dňa 2.3.2018 sa študentka 3.A Karolína Pinčeková zúčastnila krajského kola súťaže v prednese ruskej poézie a prózy „Ruské slovo“ v Bratislave, kde obsadila krásne 2.miesto s postupom do celoslovenskej súťaže do Košíc.

  Svojím prednesom, suverénnosťou, výbornou výslovnosťou a prirodzeným vystupovaním zaujala nielen porotu - predsedkyňu poroty Annu Novgorodovu z ruského veľvyslanectva, ale i celé publikum, za čo bola odmenená obrovským potleskom. Sme právom hrdí na študentov, ktorí úspešne reprezentujú a zviditeľňujú našu školu. Budeme jej držať palce, aby potvrdila svoje kvality aj v celoslovenskej súťaži.

 • Posledný februárový deň tohto roku sa v priestoroch V – klubu v Bratislave uskutočnil už 64. ročník okresného kola v umeleckom prednese poézie a prózy v rámci celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

  Opäť ožilo slovo i pôsobivé recitačné výkony v dvoch kategóriách: poézia a próza. Ani naša škola nemohla na ňom chýbať. Nasadili sme doň tri ohnivká v kategórii próza.

  Dve, už ostrieľané recitátorky NINU KURTIŠOVÚ a ERIKU KRÁLLOVÚ z II. B triedy, ale aj naše jediné chlapčenské zlatíčko na škole LUKÁŠA BILU z II. LV triedy (čo o ňom ani mnohí netušia - Lukáš je výborný recitátor).

 • CVČ v Pezinku hľadá opäť šikovné dobrovoľníčky na festival Deň slovanských tradícií dňa 28.04.2018 (sobota) od 10.00 do 17.00. Dievčatá by pomáhali deťom v detskom kútiku. V prípade záujmu je potrebné sa prihlásiť mailom na: epicentrum.pezinok@gmail.com

  Kontakt: 0948 222 117

 • Z rúk predsedu BSK Juraja Drobu a riaditeľa úradu BSK Mariána Viskupiča si v piatok

  16. 02. 2018 prevzala ocenenie pre najlepšiu žiačku školy študentka I. A triedy Alexandra Süttöová.

  Dôvodom jej ocenenia boli nielen Alexandrine študijné výsledky, ale aj získanie 3. miesta pod vedením PaeDr. Adama Hercega v medzinárodnej komiksovej súťaži organizovanej CVH Malach pri Univerzite Karlovej v Prahe a 2. miesta pod vedením Mgr. Pavla Šimu – Jurička v celoslovenskej súťaži Petrohrad očami detí.

 • Dňa 23.2. budú mať žiačky I.B PMŠ metodiku výtvarnej výchovy namiesto metodiky telesnej výchovy.

 • Dňa 12.februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti, ktorého sa zúčastnilo 10 žiačok z 3. ročníka. Víťazmi a postupujúcimi do krajského kola sú:

  Problematika voľného času

  1.miesto Viktória Bániková, 3.A

  Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

  1.miesto Klára Malinková, 3.BV

  2.miesto Natália Straňáková. 3.A

  Zdravotníctvo a farmakológia

  2.miesto Leona Manďáková, 3.A

  Pedagogika, psychológia, sociológia

  1.miesto Ester Vařáková, 3.A

  2.miesto Sofia Lukačovičová, 3.BV

 • V rozvrhu pre pomaturitné štúdium sú z organizačných dôvodov nové zmeny.

 • Rozvrh na pomaturitnom štúdiu bol z organizačných dôvodov zmenený. Ide o zmenu predmetov v dňoch 9. a 16. februára 2018.

 • Do projektu Educate Slovakia sa naša škola zapojila tento rok už po druhýkrát. Privítali sme milú návštevu lektorky a lektora a to Serly Feryani z Indonézie a Diega Menu z Mexika. Celý týždeň od 15.1. do 19.1.2018 sa študentky 3. a 4. ročníkov oboznamovali so zaujímavosťami o ich krajinách a kultúre v anglickom jazyku. Zároveň pekne prezentovali aj Slovensko spevom či ľudovými tancami. Naši hostia boli v Modre veľmi spokojní a študentky sa tiež potešili návštevou z exotických krajín.

  Mgr. Martina Pukančíková

 • Dňa 19.01.2018 sa naša škola zúčastnila každoročnej prezentácie stredných škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v rámci akcie "Deň župných škôl" v Bratislave v OC Avion. Prezentácie školy sa zúčastnili pod vedením Mgr. M. Nemcovej a Mgr. I. Sečanskej Bianka Schwarzová a Lucia Rečná zo 4.A. Našu školu veľmi pekne reprezentovali žiačky 4.A triedy - Katarína Kakašová - spev, Sandra Konečná a Janka Pišková - hra na saxofóne a priečnej flaute a žiačky 4.B triedy - Romana Žemberyová a Karolína Ondrišáková, ktoré vystúpili s ľudovou piesňou. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiačkám za výbornú reprezentáciu školy.