• Odbor: vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
   • Staňte sa vychovávateľmi v školských kluboch detí alebo kvalifikovanými pracovníkmi v domovoch sociálnych služieb pre všetky vekové kategórie.
   • Odbor: animátor voľného času
   • Naučte sa projektovať a organizovať voľný čas vo výchovných, vzdelávacích a kultúrnych zariadeniach alebo v inštitúciách cestovného ruchu.
   • Školská jedáleň
     • Koncoročný výlet II.CLV

      Nemusíte cestovať ďaleko, aby ste zažili úžasný deň. Stačí ísť navštíviť zrekonštruovanú Slovenskú národnú galériu v Bratislave a nechať sa uniesť výstavami od výmyslu sveta. Či máte radi súčasné umenie, fotografie, slovenský dizajn, európsku maľbu raného novoveku, secesiu, dizajn kníh, úžasnú knižnicu či dejiny umenia s profesorom Škrečkom. To všetko sme videli, zažili, užili si a nechali sa inšpirovať. Občas sme sa aj stratili, ale to vôbec nevadí, lebo samotná budova SNG je architektonický skvost. Veď pozrite sa sami. My sme tu určite neboli naposledy. Tešíme sa už teraz na ďalšiu návštevu. Ďakujeme p. učiteľovi Hercegovi za zaujímavé info o umeleckých dielach a pomoc pri organizácii.

     • II.B v stovežatej Prahe

      Triedny výlet bol niečo viac než len dvojdňová akcia mimo školských lavíc. Bola to príležitosť pre nás, aby sme sa spoznali ešte lepšie. Vytvorili sme si nové spomienky a zažili spoločné chvíle na výlete v prekrásnej Prahe.

      Pozreli sme si Staromestské námestie, Václavské námestie, areál Pražského hradu, zmokli sme pri prechádzke Karlovým mostom a pozreli sme si viac ako 30 druhov medúz v 38 akváriách. Stihli sme sa vyviezť lanovkou na Petřín obdivovať krásny ružový sad. Ako zlatý klinec výletu bolo klavírne vystúpenie dievčat pred odchodom na vlakovej stanici, kde zožali potlesk od spolucestujúcich vlaku.

     • NOC LITERATÚRY 2024 v Modre

      Dňa 15.5.2024 sa literárni nadšenci Ema Harnúšová a Dominika Šáleková zo IV.B, Barbora Niňajová z II.CLV a ich učiteľky Mgr. Iveta Sečanská a Mgr. Martina Pukančíková stretli na tradičnom podujatí Noc literatúry zameranej na čítanie súčasnej európskej literatúry známymi osobnosťami.

     • Reťazové sprevádzanie v Bratislave

      2.5.2024 sme sa my, animátori z 3.CLV, vybrali na reťazové sprevádzanie do Bratislavy spolu s pani učiteľkou Strakošovou. Vopred sme si rozdelili pamiatky, o ktorých sme si našli veľmi zaujímavé informácie. Zamerali sme sa nielen na znaky jednotlivých slohov, ale aj na udalosti a legendy, ktoré sa k nim viazali. Tie sme potom sprostredkovali našim spolužiakom. Pamiatok bolo naozaj veľa, prešli sme od hlavnej stanice cez Námestie slobody, Hodžovo námestie, Námestie SNP až k Modrému kostolíku, potom sme pokračovali cez Primaciálne a Hlavné námestie k historickej budove SNP a celý okruh sme dokončili okolo Dómu sv. Martina cez Kapitulskú a Michalskú ulicu pri Michalskej bráne. Očaril nás najmä Modrý kostolík, pri ktorom sme sa cítili ako v rozprávke. Prešli sme viacerými peknými uličkami a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o jednotlivých historických pamiatkach. Myslím, že úlohu turistických

     • Dobročinná zbierka – „Deň narcisov“

      18. apríla 2024 sa konal 28. ročník finančnej zbierky „Deň narcisov“. V tento deň ulice miest zaplavili žlté kvietky - narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

      Aj tento rok sa do zbierky zapojila naša škola. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra boli žiačky druhých ročníkov – Elena Habiňáková 2.A, Johanna Horníková 2.A, Hana Androvičová 2.B, Michaela Horňáková 2.B.

     • Active English Week

      Počas jedného týždňa od 18.4.-22.4. 2024 sme na našej škole privítali britského lektora Toma Moona, ktorý prišiel prezentovať britskú kultúru a sprostredkovať intenzívny jazykový kurz pre naše tretiačky z III.B a III.CLV. Zvyčajný rozvrh nahradili výlučne hodiny angličtiny zamerané na komunikáciu. Okrem toho sa študentky hlbšie oboznámili s geografiou a históriou Spojeného kráľovstva pútavou a kreatívnou formou. Ak ste zvedavé a zvedaví ako ho Miška Opluštilová, redaktorka Pakárskeho echa, vyspovedala, prečítajte si rozhovor v najbližšom čísle školského časopisu.

     • (Ne) povinná literatúra s Lukášom Latinákom.

      Deň 19. február 2024 bol pre našu školu výnimočným dňom. Svojou prítomnosťou nás totiž poctil známy slovenský herec a komik Lukáš Latinák, ktorý odohral predstavenie s názvom (Ne) povinná literatúra s Lukášom Latinákom.Predstavenie malo náučno-výchovný chararakter a takisto bolo mimoriadne vtipné a pútavé. Vtipné recitácie diel, ako napríklad : Slávy dcéra, Žltá ľalija či rôzne Smrekove a Hollého básne, sa prepájali s rôznymi ponaučeniami do života a alúziami na dnešnú dobu.Pána Latináka ocenili naše žiačky obrovským dlhotrvajúcim potleskom a domov si odniesli okrem skvelého kultúrneho zážitku aj autogram či spoločnú fotografiu s pánom Latinákom.

     • Beseda s Hanou Lasicovou

      Dňa 6. februára 2024 k nám zavítala na besedu známa slovenská spisovateľka a scenáristka Hana Lasicová. Besedy sa zúčastnili študentky tretieho a štvrtého ročníka. Pani Lasicová nám najprv porozprávala niečo o sebe, akým spôsobom sa dostala k literárnej a scenáristickej práci a aký vplyv mal na jej život a detstvo fakt, že obaja jej rodičia sú známi umelci. Dôležitou súčasťou besedy bolo aj rozprávanie o jej otcovi, ktorým bol slávny slovenský herec, humorista, spevák a moderátor Milan Lasica. Mimoriadne pútavým a vtipným spôsobom porozprávala študentkám, ako vznikla dvojica Lasica - Satinský, aké boli začiatky ich umeleckého pôsobenia, ktoré umelecké smery inšpirovali ich známe humoristické dialógy. Dvojica L + S je totižto súčasťou maturitných zadaní zo slovenského jazyka a literatúry, takže beseda mala aj didaktický charakter. Počas besedy študentky kládli zaujímavé, podnetné a miesta

     • Séria workshopov z informatiky od Aj Ty v IT

      Ako sa zorientovať vo svete hoaxov a dezinformácii si vyskúšali niektoré dievčatá z II.CLV triedy dňa 30.1.2024 pod dohľadom lektorov z občianskeho združenia Aj Ty v IT.

      Naučili sa hodnotiť informačné zdroje, rozlišovať hoax a nepravdivé informácie od tých overených a spoľahlivých. Druhá časť workshopu sa konala dňa 13.2.2024 s témou Ako sa naučiť efektívne vyhľadávať informácie a pracovať s elektronickými zdrojmi.

     • Workshop v Národnej banke Slovenska

      Neformálne vzdelávanie na tému „Príjem a práca“ absolvovali študentky z II.B triedy v stredu 7.2.2024 v Bratislave. Jeho cieľom bolo priblížiť svet práce a peňazí zážitkovým a interaktívnym spôsobom.

      Počas vzdelávania si študentky vyskúšali rolu svojho preferovaného povolania, za ktorú získali mzdu. Naučili sa orientovať v pojmoch superhrubá, hrubá a čistá mzda a dozvedeli sa o základoch daňovo-odvodového systému na konkrétnych príkladoch zo Slovenska i zo zahraničia.Vzdelávací program v trvaní 180 minút ponúkol lepšie pochopiť súvislosti medzi svojimi záujmami a silnými stránkami v kontexte výberu budúceho povolania.

     • DEŇ SPOLOČENSKÝCH HIER

      V rámci projektu "Hrdá škola" sa zapojíme dňa 31. 1. 2024, presne v deň polročného vysvedčenia k ostatným školám a strávime prvé dve hodiny vyučovania hraním spoločenských hier. Prosíme všetky triedy, aby sa zapojili! Prineste si v tento deň vhodné spoločenské hry, ktoré sú určené pre viacej hráčov a zažite vyučko hravo, zábavne a súťaživo. Výber hier je na každej triede.

     • Vianočné workshopy – SANTOVE DIELNIČKY

      Tesne predtým, ako sme sa pobrali do svojich domovov na vianočné prázdniny, sa škola vo štvrtok 21. 12. 2023 ponorila do predvianočnej pracovnej atmosféry „Santových dielničiek“. Ochotní animátori a animátorky, členovia školského parlamentu a dobrovoľníci sa stali v tento deň koordinátormi v jednotlivých dielničkách a v spolupráci s učiteľmi, zmenili triedy na pracovné dielničky, priniesli vopred pripravené materiálne pomôcky a svojim slovom prispeli ku „škriatkovskej“ práci.

     • Besiedky v modranských MŠ

      Súčasťou pedagogickej praxe v MŠ nie sú len výstupy žiačok s deťmi, ale aj prezentácia umeleckých zručností ( recitačných, speváckych, pohybových) získaných v škole. V predvianočnom období je zvykom potešiť najmenších v MŠ mikulášskou či vianočnou besiedkou, ktorú pre deti pripravujú naše študentky praxe počas hodín tvorivej dramatiky a to nacvičovaním detských rozprávok, ktoré sú u detí veľmi obľúbené. Rozprávkové príbehy sú aj častokrát študentkami vymyslené. Je milé pozorovať detského diváka ako reaguje na rozprávkový príbeh – smeje sa, chce pomôcť, tlieska, spieva si.... A verte, že aj tento rok tomu nebolo inak. Reakcia detí je vždy úprimná a pravdivá. Potešiť nejedno detské srdiečko v tomto predvianočnom čase je vždy kúzelné. Verím, že tradícia rozprávok, príbehov bude pokračovať i naďalej, pretože najväčšou odmenou pre naše študentky a zároveň i budúc

     • Návšteva vianočných trhov vo Viedni.

      Adventný čas sme si v pondelok 11.12.2023 spríjemnili návštevou vianočných trhov vo Viedni. Zastavili sme sa pri najznámejších pamiatkach ako Katedrála svätého Štefana, Hofburg, Rakúske národné divadlo či Rakúsky parlament. Samozrejme, že sme neobišli ani trhy pri starej radnici. Vo viac ako 100 stánkoch si tu môžte nakúpiť suveníry, čokoládové pochúťky nevšedných tvarov, drevené hračky, vianočné ozdoby, prírodnú kozmetiku a samozrejme aj vychýrený punč či tradičné rakúske dobroty. Domov sme sa vrátili plní zážitkov a dobrej nálady.

  • Partneri

   • DofE
   • Zelená škola
   • JA SLOVENSKO
  • Staňte sa našim fanúšikom

  • Zvonenia

   Štvrtok 18. 7. 2024
  • KALENDÁR

   • Na problémy nemusíš byť sám...

   • Žijeme v ťažkej dobe . Ak potrebuješ pomôcť, môžeš sa obrátiť na odborníkov... 

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
   • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
   • Sokolská 6
    900 01 Modra
    Slovakia
   • 162 787
   • 2020678693
   • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
   • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej.
    https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate
    +421 33/6472580 klapka 36
   • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej.
    +421 33/6472580 klapka 13
    E-mail:
    jozefizof@svosmo.sk
  • Prihlásenie

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');