Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie
Nedeľa 25. 2. 2018

Ďakujeme

Ďakujeme všetkým podporovateľom, ktorí darovali 2% dane v prospech Občianskeho združenia OZ PAKAMO. Takto získané finančné prostriedky budú použité na nákup didaktickej techniky a zlepšenie vybavenia tried. 

Pripravujeme ...

 

Aktuálne je ...

 • Z rúk predsedu BSK Juraja Drobu a riaditeľa úradu BSK Mariána Viskupiča si v piatok

  16. 02. 2018 prevzala ocenenie pre najlepšiu žiačku školy študentka I. A triedy Alexandra Süttöová.

  Dôvodom jej ocenenia boli nielen Alexandrine študijné výsledky, ale aj získanie 3. miesta pod vedením PaeDr. Adama Hercega v medzinárodnej komiksovej súťaži organizovanej CVH Malach pri Univerzite Karlovej v Prahe a 2. miesta pod vedením Mgr. Pavla Šimu – Jurička v celoslovenskej súťaži Petrohrad očami detí.

 • Dňa 23.2. budú mať žičky I.B PMŠ metodiku výtvarnej výchovy namiesto metodiky telesnej výchovy.

 • Dňa 12.februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti, ktorého sa zúčastnilo 10 žiačok z 3. ročníka. Víťazmi a postupujúcimi do krajského kola sú:

  Problematika voľného času

  1.miesto Viktória Bániková, 3.A

  Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

  1.miesto Klára Malinková, 3.BV

  2.miesto Natália Straňáková. 3.A

  Zdravotníctvo a farmakológia

  2.miesto Leona Manďáková, 3.A

  Pedagogika, psychológia, sociológia

  1.miesto Ester Vařáková, 3.A

  2.miesto Sofia Lukačovičová, 3.BV

 • V rozvrhu pre pomaturitné štúdium sú z organizačných dôvodov nové zmeny.

 • Rozvrh na pomaturitnom štúdiu bol z organizačných dôvodov zmenený. Ide o zmenu predmetov v dňoch 9. a 16. februára 2018.

 • Do projektu Educate Slovakia sa naša škola zapojila tento rok už po druhýkrát. Privítali sme milú návštevu lektorky a lektora a to Serly Feryani z Indonézie a Diega Menu z Mexika. Celý týždeň od 15.1. do 19.1.2018 sa študentky 3. a 4. ročníkov oboznamovali so zaujímavosťami o ich krajinách a kultúre v anglickom jazyku. Zároveň pekne prezentovali aj Slovensko spevom či ľudovými tancami. Naši hostia boli v Modre veľmi spokojní a študentky sa tiež potešili návštevou z exotických krajín.

  Mgr. Martina Pukančíková

 • Dňa 19.01.2018 sa naša škola zúčastnila každoročnej prezentácie stredných škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v rámci akcie "Deň župných škôl" v Bratislave v OC Avion. Prezentácie školy sa zúčastnili pod vedením Mgr. M. Nemcovej a Mgr. I. Sečanskej Bianka Schwarzová a Lucia Rečná zo 4.A. Našu školu veľmi pekne reprezentovali žiačky 4.A triedy - Katarína Kakašová - spev, Sandra Konečná a Janka Pišková - hra na saxofóne a priečnej flaute a žiačky 4.B triedy - Romana Žemberyová a Karolína Ondrišáková, ktoré vystúpili s ľudovou piesňou. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiačkám za výbornú reprezentáciu školy.

 • „Nech prichádzajúci nový rok naplní vaše srdcia nádejou, otvorí vám nové možnosti a prinesie vám veľa prísľubov pre lepšiu budúcnosť. Želáme Vám všetkým krásny nový rok, v ktorom zahodíte za hlavu všetky vaše starosti.“

  Maturantom želáme veľa šťastia, trpezlivosti a energie pre úspešné zvládnutie maturitných skúšok ...

 • Dňa 20.12.2017 sa po kratšej prestávke opäť uskutočnila na našej škole Vianočná akadémia žiakov s názvom "Trieda baví triedu". Všetky triedy mali možnosť hudobnými, dramatickými, tanečnými a speváckymi vystúpeniami ukázať svoju šikovnosť a talent. Každá trieda si svoj program pripravila sama a túto úlohu zvládli na jednotku. Programom nás sprevádzali žiačky III.A - Roberta Šmotláková a Anička Ďuráková. Jednotlivé vystúpenia boli hodnotené porotou v zložení našich učiteľov: p.Tibenský, p. Okapalová, p. Pukančíková, p. Šima-Juriček. Porota mala ťažkú úlohu - cenu víťazstva v podobe torty si odniesla trieda II.B.

 • Dňa 18.12.2017 sa uskutočnil na našej škole 3. ročník Vianočného bazáru, na ktorom sa jednotlivé triedy prezentovali svojimi výtvormi a výrobkami s vianočnou tematikou, ako i chutnými domácimi koláčikmi, oblátkami a iným chutným jedlom. Atmosféru bazára nám spríjemnili vianočné melódie a slovný doprovod p. profesora Šimu - Jurička. Každý, kto mal záujem, mohol ochutnať sladkosti alebo nakúpiť si malé darčeky. Môžeme povedať, že každým rokom je náš vianočný bazár vydarenejší. Tešíme sa na ďalší úspešný ročník ...