Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie
Nedeľa 18. 11. 2018

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
  Sokolská 6, 900 01 Modra
 • 033 6472567 riaditeľka: Mgr.Monika Nemcová ( paka@pakamo.sk)
  0915 753 008 riaditeľka
  033 6472577 sekretariát: Dagmar Kadlečíková (sekretariat@pakamo.sk)
  zástupkyňa: Mgr. Andrea Paluchová (zastupca@pakamo.sk)

Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na

"Deň otvorených dverí": 28.11.2018 od 8.00 do 14.00 hod.

 

Pripravujeme...

OZNAM PRE RODIČOV:

Pozývame všetkých rodičov na triedne schôdze rodičov, ktoré sa uskutočnia dňa 21.novembra 2018 (streda) o 17:00 v jednotlivých triedach. Po skončení triednych schôdzí máte možnosť informovať sa o študiných výsledkoch a prípadných problémoch svojho dieťaťa u jednotlivých vyučujúcich.

O 16:30 bude stretnutie zástupcov rodičov - členov Rady rodičov v riaditeľni školy.

 

 

 

Aktuálne je ...

 • Ako každý rok, aj túto jeseň od 28.9.2018 do 19.10.2018 sa Stredná odborná škola pedagogická zúčastnila na podujatí pre žiakov deviatych ročníkov s názvom Deň župných škôl v Avione a následne Župná škola pre teba v Pezinku, Senci a Malackách. V stánku našej školy našli záujemcovia všetky potrebné informácie o študijných odboroch a mohli sa priamo od učiteľov a žiačok dozvedieť zaujímavosti o fungovaní školy, rôznych organizovaných aktivitách, ktoré nám oživujú bežné školské dni či o pestrom školskom živote. Kto sa nehanbil prísť, čakala ho aj sladká odmena – medovníky upečené priamo v našej škole od našich žiakov. Najlepšie je však vidieť na vlastné oči, a tak niektoré naše šikovné dievčatá ukázali svoj talent v speve, hre na husle, cheer či scénickom tanci.

 • "Modranské veršobranie"

  Aj tento rok sme sa zúčastnili tradičného modranského podujatia venovaného oberaniu básní napísaných na viničových listoch - Modranského veršobrania, ktorý už desiatykrát zorganizovala pani Ľubomíra Miháliková. V rámci tohto podujatia si dopoludnia žiaci našej školy mohli pozrieť divadelné predstavenie Teatra Komika: Ja a môj brat – obrazy zo života Jána a Sama Chalupku. Príbeh dvoch slovenských spisovateľov, ktorí túžili, milovali, pochybovali, ale neprestali vo svojom živote veriť, že ich národná snaha a literárna tvorba zmenia dejiny Slovákov. Dvaja bratia, dva životy, ale jeden spoločný cieľ.Pôsobivú atmosféru celému predstaveniu dodali herecké výkony mladých umelcov Mateja Babeja a Viktórie Petrášovej.

 • Súťaž "Škultétyho rečňovanky"

  Vlastná literárna tvorba bola predmetom 27. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže „Škultétyho rečňovanky“ organizovanej Hontiansko-novohradskou knižnicou Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Zapojili sme aj my a to ešte v minulom školskom roku. Oplatilo sa počkať si na výsledky. Úspech dosiahla žiačka II.BV Monika Šebestová s jej veľmi originálnymi básňami písanými dokonca v českom jazyku. Monikina poézia oslovila porotcov natoľko, že získala 1. miesto v kategórii poézia. A aby tvorba všetkých výhercov nezostala niekde zabudnutá, usporiadatelia vydali zborník so súťažnými prácami. Ukážky z Monikinej literárnej tvorby si budete môcť prečítať v prvom vydaní školského časopisu.

 • Rozvrh pre pomaturitné štúdium bol zmenený. Zmeny sa dotkli tried I.B PMŠ a II.A PMŠ. Ďakujeme za pochopenie.

 • Oznam

  Riaditeľka SOŠ Pg v Modre oznamuje, že na deň 29.10.2018 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 05.11.2018 po jesenných prázdninách.

 • V mesiaci september a október sa tradične zapájame do dvoch dobročinných zbierok. Prvá zbierka „Biela pastelka“ sa uskutočnila 21.9.2018 organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých.

  Druhá zbierka „Dni nezábudiek“ sa konala 4. októbra 2018 organizovaná Ligou za duševné zdravie.

  Dobrovoľníkmi obidvoch zbierok boli študenti 3. ročníkov (Petra Cuninková, Klára Birošíková, Dagmar Mesíčková, Vanesa Kellnerová, Lukáš Bila, Miška Prutkayová, Silvia Sedláčková, Ivana Ambrová).

  V uliciach mesta Modra, Pezinok i v našej škole oslovili ľudí, učiteľov, študentov pre podporu správnej veci, ktorej účelom je pomáhať.Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa ochotne ujali tejto činnosti. Vďaka patrí aj všetkým ľuďom, ktorí prispeli dobrovoľnou finančnou čiastkou na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím a ľuďom s duševnými ochoreniami.

 • Dejepisná exkurzia v Rakúsku

  Triedy I. A a I. BV si 18. 9. a 1. 10. mohli vyskúšať, ako sa žilo v Rímskej ríši. V archeologickom parku Carnuntum navštívili rímsky dom, vilu, obchody či kúpele. Všetko funkčné, dobovo zariadené a postavené tradičnými rímskymi postupmi, a to ako výsledok experimentálnej archeológie. Študenti si prezreli aj pracovisko archeológov. Druhou zastávkou bolo Múzeum Carnuntinum v Bad Deutsch Altenburgu, v ktorom bola interaktívna výstava o rímskej armáde a živote v nej. Záverom bola prehliadka Hainburgu, niekto dal prednosť dunajskému nábrežiu, iní uprednostnili prechádzky mestom alebo obchodmi. Exkurziu a sprevádzanie pripravil A. Herceg. Pedagogický dozor zabezpečili M. Pukančíková a B. Uhrovičová. Exkurzia sa mohla zorganizovať za 10 EUR aj vďaka autobusovej doprave p. Ježoviča a príspevku na poistenie z fondu ZRPŠ.

 • "Deň úsmevu"

  Prvý októbrový piatok patril tradične Medzinárodnému dňu úsmevu. Animátori a vočkári z III.LV triedy rozdávali úsmevy a smajlíky nielen v škole svojim spolužiakom, ale aj v uliciach Modry. Okrem venovania úsmevu komukoľvek si žiaci spolu zaspievali aj známu pesničku „Úsmev“ na našom schodišti.

  Ďakujeme všetkým za spoluprácu: Barbore Uhrovičovej za sprevádzanie, hudobníčkam Sylvii, Soničke a Betke za pomoc so spevom, pani zástupkyni za pomoc so školským rozhlasom a samozrejme žiakom III.LV triedy, ktorí zvládli prípravu a organizáciu celej akcie samostatne, i keď s malými chybičkami.

 • Modranské vinobranie

  Dňa 29.09.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili ako dobrovoľníci alegorického sprievodu modranského vinobrania. Zúčastnené dievčatá a Lukáš reprezentovali našu školu ako vždy - výborne. Ich úlohou bolo predstaviť Masarykov 1. štátny učiteľský ústav z obdobia rokov 1919 - 1939 a vystupovať ako študenti vtedajšieho ústavu. Úlohy sa zhostili vynikajúco, o čom svedčia aj priložené fotografie.

  Ďakujeme všetkým za peknú reprezentáciu našej školy...

 • Skvelý úspech našich bežkýň !

  Dňa 28. septembra 2018 sa družstvo našich dievčat zúčastnilo Okresného kola v cezpoľnom behu v Pezinku. Po vlaňajšom druhom mieste sme si robili nádeje aj tento rok na medailové umiestnenie. No stalo sa niečo nečakané. Družstvo dievčat, v zložení Michaela Valková II.A, Nikita Lužáková I.A a Zuzana Gajdošová I.BV, príkladne zabojovalo a obsadilo v jednotlivcoch tretie, štvrté a piate miesto, čo v konečnom výsledku značilo 1. miesto v družstvách a postup do krajského kola.

  Ďakujeme dievčatám za príkladnú bojovnosť a vzornú reprezentáciu školy.