Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie
Streda 26. 9. 2018

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
  Sokolská 6, 900 01 Modra
 • 033 6472567 riaditeľka: Mgr.Monika Nemcová ( paka@pakamo.sk)
  0915 753 008 riaditeľka
  033 6472577 sekretariát: Dagmar Kadlečíková (sekretariat@pakamo.sk)
  zástupkyňa: Mgr. Andrea Paluchová (zastupca@pakamo.sk)

Oznam ohľadom organizácie dopravy počas vinobrania v Modre:

Doprava bude vo štvrtok 27.9. od 12:00 a v pondelok 01.10. do 12:00 obmedzená. Zrušené budú v daných hodinách zastávky Modra obchodný dom a Modra Štúrova a Modra kaplnka. Náhradné zastávky na smer Pezinok a Trnava budú dočasne premiestnené ku kinu na Kalinčiakovu ul..

Mesto Modra bude uzatvorené z dôvodu konania vinobrania 2018 od 12:00 27.9. 2018 do 12:00 01.10. 2018.

 

Pripravujeme...

Aktuálne je ...

 • Kvalifikačná expedícia "DofE"

  Na konci školského roku 2017/2018 sa uskutočnila Kvalifikačná expedícia, ktorá je vyvrcholením programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu“. Expedície sa zúčastnilo 15 žiačok, ktoré boli rozdelené do dvoch tímov. Jeden z tímov bol tiež súčasťou celoslovenskej akcie „Zelené kopce“, ktorú organizovala spoločnosť NorthFinder. Ich úlohou bola počas expedície zbierať odpadky a taktiež celú expedíciu prežiť bez-odpadkovo, čo sa im úspešne podarilo.

  Žiačky sa popasovali s výzvami expedície veľmi dobre, prežili noc v stanoch, uvarili si teplé jedlo a bezpečne zvládli návrat domov. Všetkým zúčastneným gratulujeme a tešíme sa na 9. októbra 2018, kedy im budú slávnostne odovzdané ceny.

 • Opravný termín MS sa koná 12. septembra 2018. Anglický jazyk - od 8.00 v učebni ANJ, slovenský jazyk a literatúra - od 9.00 v uč. č. 24 na 1. poschodí, TČOZ - od 10.00 v uč. č. 24. Maturantom držíme palce.

 • Začiatok školského roku 2018/2019

  Slávnostné otvorenie nového školského roku bude pre žiakov denného štúdia 3. septembra 2018 o 8.00 hod v spoločenskej miestnosti.

  Začiatok školského roku (prvé konzultácie) pre pomaturitné štúdium je 10. septembra 2019 o 14.30 hod. Podrobnejšie info v časti Pomaturitné štúdium.

 • V dňoch 16.7.-20.7. 2018 sa žiačky SOŠ pedagogickej v Modre – Laura Ščípová, Saša Pápežová, Lucia Bernátová, Nina Kurtišová a Janka Petrusová zúčastnili ako šikovné a kreatívne animátorky tábora Prázdninový mix zážitkov 2018 v SCVČ Modra. Študentky pripravili pre deti nezabudnuteľný táborový zážitok a odniesli si nové skúsenosti z voľnočasovej činnosti s deťmi.

  Mgr. Monika Lindtnerová

 • Komisionálne (opravné skúšky)

  Komisionálne (opravné) skúšky sa konajú 24. 8. 2018 od 8.00 hod. Skúška z anglického jazyka a dejepisu - v malej učebni č.24 na 1. poschodí, skúška z metodiky tvorivej dramatiky - v učebni tvorivej dramatiky na 2. poschodí.

 • Plavecký  kurz  2018

  Záver školského roka strávili naše prváčky – ako inak – na plaveckom kurze. Vincov les nás opäť nesklamal svojimi vysokými teplotami, ktoré však dievčatá zvládli bez väčších problémov. Teší nás, že ubúda počet neplavcov a viac sa môžeme venovať technike jednotlivých plaveckých štýlov. Mladí inštruktori - angličtinár Juraj Tibenský a psychológ Ján Belák - sa osvedčili a dúfame, že sa stanú súčasťou aj ďalších povinných kurzov, ktoré sa na našej škole realizujú. Dievčatám sa asi najviac páčili skoky do vody, ale veríme, že okrem nich si odniesli z kurzu aj veľa iných pekných spomienok a stále platí „staré pakárske“: NA KURZY SA NEZABÚDA!

 • Oznámenie

  Riaditeľka SOŠ Pg v Modre oznamuje, že na deň 18.06.2018 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (talentové skúšky na PMŠ). Vyučovanie bude pokračovať v utorok 19.06.2018.

 • V piatok 18.05.2018 sme sa pred odchodom na akademický týždeň opäť rozlúčili s tohtoročnými maturantami a popriali im veľa šťastia pri ústnych maturitných skúškach. Po slávnostnom príhovore maturantiek sme - ako každý rok - odmenili 13 šikovných a aktívnych žiačok 4.ročníkov za ich štvorročnú prácu, úsilie a za účasť na školských a mimoškolských aktivitách. Cenu Ferdinanda Píseckého (diplom a finančnú odmenu) v školskom roku 2017/2018 získala žiačka 4.B triedy Karolína Ondrišáková.