Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie
Sobota 18. 8. 2018

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
  Sokolská 6, 900 01 Modra
 • 033 6472567 riaditeľka: Mgr.Monika Nemcová ( paka@pakamo.sk)
  0915 753 008 riaditeľka
  033 6472577 sekretariát: Dagmar Kadlečíková (sekretariat@pakamo.sk)
  zástupkyňa: Mgr. Andrea Paluchová (zastupca@pakamo.sk)

POZOR!  ZMENA ORGANIZÁCIE VYUČOVANIA NA PMŠ 

V šk. roku 2018/2019 bude vyučovanie na PMŠ formou konzultácií prebiehať vždy v pondelok popoludní od 14.30 do 20.00 podľa rozvrhu.

 

Potvrdenia o návšteve školy na školský rok 2018/2019 sa budú vydávať z dôvodu čerpania dovolenky od 20.08.2018 v čase od 8:00 - 12:00 hod.

Aktuálne je ...

 • Plavecký  kurz  2018

  Záver školského roka strávili naše prváčky – ako inak – na plaveckom kurze. Vincov les nás opäť nesklamal svojimi vysokými teplotami, ktoré však dievčatá zvládli bez väčších problémov. Teší nás, že ubúda počet neplavcov a viac sa môžeme venovať technike jednotlivých plaveckých štýlov. Mladí inštruktori - angličtinár Juraj Tibenský a psychológ Ján Belák - sa osvedčili a dúfame, že sa stanú súčasťou aj ďalších povinných kurzov, ktoré sa na našej škole realizujú. Dievčatám sa asi najviac páčili skoky do vody, ale veríme, že okrem nich si odniesli z kurzu aj veľa iných pekných spomienok a stále platí „staré pakárske“: NA KURZY SA NEZABÚDA!

 • Oznámenie

  Riaditeľka SOŠ Pg v Modre oznamuje, že na deň 18.06.2018 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (talentové skúšky na PMŠ). Vyučovanie bude pokračovať v utorok 19.06.2018.

 • V piatok 18.05.2018 sme sa pred odchodom na akademický týždeň opäť rozlúčili s tohtoročnými maturantami a popriali im veľa šťastia pri ústnych maturitných skúškach. Po slávnostnom príhovore maturantiek sme - ako každý rok - odmenili 13 šikovných a aktívnych žiačok 4.ročníkov za ich štvorročnú prácu, úsilie a za účasť na školských a mimoškolských aktivitách. Cenu Ferdinanda Píseckého (diplom a finančnú odmenu) v školskom roku 2017/2018 získala žiačka 4.B triedy Karolína Ondrišáková.

 • Rovesnícke vzdelávanie „Učíme sa triediť“

  Študentky 3. ročníka si na hodinách biológie (ekológie) pripravili pre svoje spolužiačky v rámci projektu „Učíme sa správne triediť odpad“ teoretické materiály a testy o triedení odpadu. Svoje prezentácie predviedli pred spolužiačkami a preverili ich vedomosti pomocou testu. Nový spôsob získavania vedomostí sa študentkám zapáčil a svojimi zvedavými otázkami „pani učiteľky“ riadne potrápili a tie im zasa neodpustili žiadnu chybičku v teste.

  p. prof. Mária Moravčíková

 • Medzinárodná tanečná súťaž

  Dňa 13.05.2018 sa žiačka 2.B triedy Adriana Valková zúčastnila medzinárodnej tanečnej súťaže "Mia Festival za boj proti drogám". Adriana vystúpila so štyrmi choreografiami, s ktorými sa umiestnila na dvoch 2. miestach a dvoch 3. miestach. S dvomi choreografiami postúpila na medzinárodné finále do Prahy a Olomouca.

  Na súťaži vystúpila aj s gymnastickou choreografiou, ktorú jej pomohla vytvoriť p. prof.Oľa Kuznecovová v rámci projektu DofE a obsadila vďaka nej 2. miesto. Adriane sa na súťaži veľmi páčilo, mala možnosť stretnúť sa a podať si ruku s niekoľkými slávnymi tanečníkmi, ako sú napr. český 1. vicemajster sveta 2017 v streetdance show Václav Nágl, so slovenskou 2. vicemajsterkou sveta v hip-hop skupinách Ivicou Folučkovou a ďalšími.

 • Jarné účelové cvičenie

  V pondelok 30. apríla sa uskutočnilo jarné účelové cvičenie. Aj keď veľa žiakov chýbalo, tí čo prišli, si užili pekný slnečný deň. Dochádzajúci, ale aj dievčatá z Modry spoznávali počas krátkej prechádzky okolie Modry a pri záchytnej nádrži si pripomenuli záplavy spred niekoľkých rokov a inštrukcie ako sa správať, aby sme týmto živelným pohromám predchádzali.

  Na známom turistickom mieste Štúrova lavička si mohli žiaci pozrieť obrázky z minulosti tohto miesta a prečítať niekoľko informácií z histórie. Medzitým učitelia TV pripravili v členitom teréne krátky cezpoľný beh. Ten absolvovali všetci žiaci v dvojčlenných družstvách a niekoľkí si to aj dobrovoľne zopakovali. Najrýchlejšie boli prváčky.

 • Deň narcisov

  13. apríla sa konal 22. ročník finančnej zbierky „Deň narcisov“. V tento deň ulice miest zaplavili žlté kvietky - narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Aj tento rok sa do zbierky zapojila naša škola. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra boli žiačky druhých ročníkov – Simona Danišová 2.A, Lenka Hirnerová 2.A, Lucia Bernátová 2.B, Sabina Smolíčková 2.B.

  Žiačky vyzbierali sumu 445,03 Eur.

  Ďakujeme dievčatám za účasť na tejto zbierke a všetkým, ktorí prispeli na pomoc onkologickým pacientom.

 • Daniel Hevier je pre nás známy svojou literárnou tvorbou, ale to, že rád hrá na klavíri a spieva, sme sa mohli presvedčiť s triedami II.A a III.A počas podujatia s názvom Festival duchovnej poézie, ktoré sa konalo 19. apríla v Kultúrnom dome v Modre. Daniel Hevier nám predstavil svoju novú knihu „Chymeros“, na ktorej pracoval nielen on, ale aj rôzni čitatelia svojimi podnetmi, ktoré mu zasielali. Už teraz hľadá námety na pokračovanie jeho fantasy série z radov študentov. Prezradil nám, aké ťažké je niekedy spolupracovať so slovenskými hudobníkmi, pre ktorých píše texty. Škoda však, že z jeho novej knihy nám neprečítal ani slovíčko a tak zostáva pre čitateľov záhadnou, až pokým si ju neprečítajú.