Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie
Piatok 22. 6. 2018

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
  Sokolská 6, 900 01 Modra
 • 033 6472567 riaditeľka: Mgr.Monika Nemcová ( paka@pakamo.sk)
  0915 753 008 riaditeľka
  033 6472577 sekretariát: Dagmar Kadlečíková (sekretariat@pakamo.sk)
  zástupkyňa: Mgr. Andrea Paluchová (zastupca@pakamo.sk)

POZOR!  ZMENA ORGANIZÁCIE VYUČOVANIA NA PMŠ 

V šk. roku 2018/2019 bude vyučovanie na PMŠ formou konzultácií prebiehať vždy v pondelok popoludní od 14.30 do 20.00 podľa rozvrhu.


Pripravujeme ...

Maturitné skúšky - ústna forma sa bude konať 28. 5. - 1. 6. 2018. Podrobný harmonogram nájdete v časti Maturita harmonogram 2018.

Prijímacie (talentové) - skúšky na pomaturitné štúdium - 1.kolo - dňa 18. 6. 2018. Upozorňujeme, že uchádzač nesmie mať nekorigovateľnú poruchu reči. V prípade, že uchádzač má poruchu reči, je potrebné v deň konania talentovej skúšky  priniesť potvrdenie od logopéda, že uchádzač je v logopedickej starostlivosti a jeho porucha reči je korigovateľná. (viac v sekcii: pomaturitné štúdium - kritériá na prijatie - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo)

Kurz letných pohybových aktivít žiakov 1. ročníkov - plavecký výcvikový kurz 18.06. - 22.06.2018

Aktuálne je ...

 • Dňa 19.06.2018 (utorok) prebiehajú prijímacie skúšky do 1. ročníka na študijný odbor vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť a animátor voľného času pre uchádzačov 9. ročníkov ZŠ - začiatok o 8.00 hod.

 • Riaditeľka SOŠ Pg v Modre oznamuje, že na deň 18.06.2018 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (talentové skúšky na PMŠ). Vyučovanie bude pokračovať v utorok 19.06.2018.

 • Študentky 3. ročníka si na hodinách biológie (ekológie) pripravili pre svoje spolužiačky v rámci projektu „Učíme sa správne triediť odpad“ teoretické materiály a testy o triedení odpadu. Svoje prezentácie predviedli pred spolužiačkami a preverili ich vedomosti pomocou testu. Nový spôsob získavania vedomostí sa študentkám zapáčil a svojimi zvedavými otázkami „pani učiteľky“ riadne potrápili a tie im zasa neodpustili žiadnu chybičku v teste.

  p. prof. Mária Moravčíková

 • Dňa 13.05.2018 sa žiačka 2.B triedy Adriana Valková zúčastnila medzinárodnej tanečnej súťaže "Mia Festival za boj proti drogám". Adriana vystúpila so štyrmi choreografiami, s ktorými sa umiestnila na dvoch 2. miestach a dvoch 3. miestach. S dvomi choreografiami postúpila na medzinárodné finále do Prahy a Olomouca.

  Na súťaži vystúpila aj s gymnastickou choreografiou, ktorú jej pomohla vytvoriť p. prof.Oľa Kuznecovová v rámci projektu DofE a obsadila vďaka nej 2. miesto. Adriane sa na súťaži veľmi páčilo, mala možnosť stretnúť sa a podať si ruku s niekoľkými slávnymi tanečníkmi, ako sú napr. český 1. vicemajster sveta 2017 v streetdance show Václav Nágl, so slovenskou 2. vicemajsterkou sveta v hip-hop skupinách Ivicou Folučkovou a ďalšími.

 • V pondelok 30. apríla sa uskutočnilo jarné účelové cvičenie. Aj keď veľa žiakov chýbalo, tí čo prišli, si užili pekný slnečný deň. Dochádzajúci, ale aj dievčatá z Modry spoznávali počas krátkej prechádzky okolie Modry a pri záchytnej nádrži si pripomenuli záplavy spred niekoľkých rokov a inštrukcie ako sa správať, aby sme týmto živelným pohromám predchádzali.

  Na známom turistickom mieste Štúrova lavička si mohli žiaci pozrieť obrázky z minulosti tohto miesta a prečítať niekoľko informácií z histórie. Medzitým učitelia TV pripravili v členitom teréne krátky cezpoľný beh. Ten absolvovali všetci žiaci v dvojčlenných družstvách a niekoľkí si to aj dobrovoľne zopakovali. Najrýchlejšie boli prváčky.

 • 13. apríla sa konal 22. ročník finančnej zbierky „Deň narcisov“. V tento deň ulice miest zaplavili žlté kvietky - narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Aj tento rok sa do zbierky zapojila naša škola. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra boli žiačky druhých ročníkov – Simona Danišová 2.A, Lenka Hirnerová 2.A, Lucia Bernátová 2.B, Sabina Smolíčková 2.B.

  Žiačky vyzbierali sumu 445,03 Eur.

  Ďakujeme dievčatám za účasť na tejto zbierke a všetkým, ktorí prispeli na pomoc onkologickým pacientom.

 • Daniel Hevier je pre nás známy svojou literárnou tvorbou, ale to, že rád hrá na klavíri a spieva, sme sa mohli presvedčiť s triedami II.A a III.A počas podujatia s názvom Festival duchovnej poézie, ktoré sa konalo 19. apríla v Kultúrnom dome v Modre. Daniel Hevier nám predstavil svoju novú knihu „Chymeros“, na ktorej pracoval nielen on, ale aj rôzni čitatelia svojimi podnetmi, ktoré mu zasielali. Už teraz hľadá námety na pokračovanie jeho fantasy série z radov študentov. Prezradil nám, aké ťažké je niekedy spolupracovať so slovenskými hudobníkmi, pre ktorých píše texty. Škoda však, že z jeho novej knihy nám neprečítal ani slovíčko a tak zostáva pre čitateľov záhadnou, až pokým si ju neprečítajú.

 • Dňa 18.4.2018 sa žiačky našej školy zúčastnili speváckej súťaže stredných škôl Akord v Leviciach, kde sa súťažilo v speve medzi pedagogickými školami. Z našej školy sa súťaže zúčastnili Jana Petrusová a Nina Kurtišová z 2.B triedy, Sabína Chabadová z 1.A triedy, ktorú doprevádzala hrou na husliach Patrícia Tallová z 3.BV.

  Dievčatá súťažili v speve ľudových a moderných piesní . Aj keď si zo súťaže nedoniesli žiadne umiestnenie, boli plné pozitívnej energie. Získali neoceniteľné skúsenosti s vystupovaním pred publikom, vypočuli si množstvo talentovaných spolusúťažiacich zo 6 pedagogických škôl zo Slovenska a Čiech. K príjemnej atmosfére popri talentovaných súťažiacich prispela aj odborná porota, ktorej predsedala mladá operná na speváčka Eva Bodorová, ktorá na záver všetkých potešila áriou Giacoma Pucciniho “O mio bambino caro”.