• Odbor: vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
    • Staňte sa vychovávateľmi v školských kluboch detí alebo kvalifikovanými pracovníkmi v domovoch sociálnych služieb pre všetky vekové kategórie.
    • Odbor: animátor voľného času
    • Naučte sa projektovať a organizovať voľný čas vo výchovných, vzdelávacích a kultúrnych zariadeniach alebo v inštitúciách cestovného ruchu.
    • Školská jedáleň
     • So slovenčinármi na Noci literatúry 2023 v Modre

      Každý rok v máji nedočkavo čakáme, kedy už príde deň, keď sa môžeme pohodlne usadiť a započúvať sa do čítania súčasnej európskej a slovenskej literatúry. Taká je Noc literatúry, európske podujatie, ktoré sa koná na Slovensku a aj v Modre. Tento rok 17.5.2023 sme začali našu túru po literatúre v zrekonštruovanom kaštieli, kde čítali Michal Rovňák, Roman Pomajbo, Perlmannovo mlčanie a Komnata ozvien. Potom sme počúvali Máriusa Kopcsaya s jediným slovenským dielom od S. Rakúsa: Ľútostivosť v krásnom vinohradníckom dome. Ďalšia zastávka bola Horná brána a dielo Ja a ty v podaní p. Kišoňovej. No a na záver U richtára s hercom Ondrejom Kováľom s dielom Sapiens a neandertálec. A že sme sa mali výborne si pozrite na fotkách. Podujatie organizovali Mgr. I. Sečanská, Mgr. P. Blaho, Mgr. M. Pukančíková pre žiačky: Barboru Herdovú a Rebeccu Forro z II.A, Mišku Opluštilovú a Leonu Rabčanovú z II.CL

     • Kurz prvej pomoci pre prváčky

      V rámci programu DofE a prípravy na expedíciu sa žiaci učia aj základy prvej pomoci. 16.5.2023 sa sedem našich Dofáčok z I.B. naučilo ako poskytnúť základy prvej pomoci, umelé dýchanie, masáž srdca, zafixovať zlomeninu pri úraze v lese iba dostupným materiálom a mnohé ďalšie životne dôležité zručnosti. Ako postupovať pri úrazoch, správať sa, ako poskytnúť prvú pomoc sa neučili len teoreticky, ale aj prakticky na Bradovi, modeli ľudského tela. Zistili tak, že robiť masáž srdca, dávať umelé dýchanie a robiť to správne nie je vôbec jednoduché. Človek sa pri tom poriadne unaví a vyčerpá. Ďakujeme školiteľovi prvej pomoci za kurz a užitočné rady, ktoré žiačky využijú nielen pre potreby DofE ale aj v reálnom živote.

     • Informácia k Odvolaniu voči prijatiu

      Dovoľujeme si Vás ešte raz upozorniť, že vydávanie rozhodnutí a najmä prijímanie odvolaní voči neprijatiu zo strany zákonných zástupcov sa riadi aj zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) a zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Gov“).

     • Rozlúčka so štvrtákmi

      Dňa 12. 5. 2023 sme sa pred odchodom na akademický týždeň spoločne rozlúčili s našimi štvrtáčkami a štvrtákmi. Po slávnostnom príhovore pána riaditeľa a maturantky Simony Václavovej zo 4. CLV sme odmenili žiačky Luciu Jurenkovú, Kristínu Sukupčákovú a Simonu Števíkovú zo 4. A, Bohdanu Sámekovú a Sabinu Vávrovičovú zo 4. B, Lucku Šlapkovú, Lindu Reyovú a Kláru Knurovskú zo 4. CLV za ich aktivitu, úsilie a účasť na školských a mimoškolských podujatiach. Cenu Ferdinanda Píseckého si v školskom roku 2022/2023 prevzala Tamara Hulíková zo 4. CLV.

     • Divadelné predstavenie TRI PRASIATKA v MŠ

      Boli raz tri malé prasiatka. Bračekovci - Chvostík, Kopýtko a Rypáčik... Jedno si postavilo dom zo slamy, druhé z dreva a tretie z tehál. Ktorý z týchto domov odolal vlkovi? Kto by už nepoznal tento príbeh detskej rozprávky o Troch prasiatkach?

      Naše deti z MŠ SNP a MŠ Vajanského ho mohli vidieť vďaka kúzlu divadelného predstavenia, ktoré si trieda III.B pre deti z týchto MŠ nacvičila a zahrala ako bodku za ukončením svojej odbornej praxe v MŠ, ale aj ako prekvapenie pre samotné deti dňa 04.05.2023.

     • Dobročinná zbierka – „Deň narcisov“

      20. apríla 2023 sa konal 27. ročník finančnej zbierky „Deň narcisov“. V tento deň ulice miest zaplavili žlté kvietky - narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

      Aj tento rok sa do zbierky zapojila naša škola. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra boli žiačky druhých a tretích ročníkov – Ema Zvercová 2.B, Michaela Koptáková 2.B, Šarlota Šarvaicová 3.A, Alexandra Žáčiková 3.A.

     • Beseda s Vladimírom Strmeňom

      Tichá noc, tmavá noc krásna je. Partizán na horách bojuje. Mesiačik, ten celú noc nejde spať, s parizánom musí stráž držať.(Partizánska hymna - autor neznámy)

      Dňa 13. apríla 2023 sa v Dome kultúry v Pezinku konala beseda s pánom Vladimírom Strmeňom, jedným z posledných priamych účastníkov Slovenského národného povstania. Beseda bola spojená aj s premietaním filmu Mlčanie a zúčastnili sa na nej žiaci našej školy. Sála bola zaplnená do posledného miesta a všetci sme so zatajeným dychom počúvali autentické svedectvá a príbehy tohto výnimočného človeka, ktorý v mimoriadne mladom veku na vlastnej koži okúsil vojnové útrapy, ktoré si my len ťažko dokážeme predstaviť. Svoje pútavé rozprávanie však pán Strmeň dokázal okoreniť aj štipkou humoru, čím uvoľnil atmosféru a odľahčil túto náročnú tému.

     • Oceňovanie učiteľov

      Pri príležitosti „Dňa učiteľov“ sa v stredu 29. marca v modranskom kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné popoludnie pre pedagógov škôl pôsobiacich na pôde mesta Modry. V rámci každoročného udeľovania ocenení si z rúk primátora Modry, zástupcov komisie školstva a mestského zastupiteľstva prevzali ocenenia učitelia nominovaní riaditeľmi jednotlivých škôl. Za našu školu to boli v tomto roku pani PhDr. Viera Kotásková a pani Mgr. Barbora Uhrovičová. Obom srdečne blahoželáme.

     • Projekt EKO45

      Dňa 12.4. 2023 sa na našej škole uskutočnila interaktívna prednáška z oblasti environmentálnej výchovy v rámci projektu EKO45´.

      Prednášky po celom Slovensku organizuje Slovenský olympijský a športový výbor, ktorý spolupracuje s organizáciou Planet Lover .

      Lektorka organizácie Planet Lover, Alexandra Madrová, veľmi pútavým spôsobom prezentovala aktuálne environmentálne problémy sveta. Študenti 3. ročníkov sa aktívne zapájali do diskusie, odpovedali na rôzne otázky pomocou aplikácie a v krátkom čase sa dozvedeli množstvo nových vecí. Prednáška ich nadchla a pani lektorka si vyslúžila na záver veľký potlesk. Takýto interaktívny štýl prezentovania danej témy je pre študentov veľmi prínosný a zároveň aj zábavný, preto pani lektorku Alexandru Madrovú veľmi radi opäť oslovíme.

     • Univerzita Mateja Bela u nás...

      Dňa 30.03.2023 do našej školy zavítali profesorky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Mgr. Karina Zošáková, PhD., Mgr. Soňa Kollárová a Mgr. Annamária Šimšíková. Ich cieľom bolo realizovanie workshopov s triedami III. A a II.A na tému: (NE)populárna pravda o sociálnych médiách a Rizikové správanie na sociálnych sieťach.

     • Krajské kolo SOČ

      Dňa 29. 3. 2023 sa naše žiačky zúčastnili na Krajskom kole SOČ (stredoškolská odborná činnosť) , ktoré sa konalo na Strednej priemyselnej elektrotechnickej škole Karola Adlera v Dúbravke. Svoju odvahu si pred trojčlennými komisiami vyskúšali žiačky : Marcela Čmehýlová a Barbora Krausová z 3. B , Nina Oborová a Vanessa Mikulášková zo 4. A a Tereza Špičková zo 4. CV. Dievčatá vynikajúco zvládli obhajobu svojich prác a takisto ich nezaskočila žiadna otázka zo strany hodnotiacej komisie.

      V odbore 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba sa na treťom mieste umiestnila Nina Oborová zo 4. A, ktorá odprezentovala svoju prácu o folklóre. Na prvom mieste sa umiestnila Marcela Čmehýlová z 3. B , ktorá predviedla aj excelentnú ukážku vlastnej odevnej tvorby - šaty podľa Diora.

      V odbore 13 - História, filozofia, právne vedy sa na treťom mieste umiestnila Barbora Krausová.

      Výherkyniam s

     • Divadelné predstavenia v marci

      Divadlo Ludus opäť nesklamalo. Mohli sme sa o tom presvedčiť počas dvoch predstavení, ktoré prišli zahrať aj mimo ich domovskej scény. Prvé úžasné predstavenie, ktorého sme sa zúčastnili s I.CLV a I.B bolo 14.3. 2023 v Pezinku. Pozreli sme si zdramatizovaný román Na západe nič nové od Remarquea z prostredia prvej svetovej vojny v podaní štyroch hercov. Aj napriek tomu, že príbeh nás zarmútil, verne zobrazil vojnové prostredie a prežívanie mladých ľudí. Scéna sa nám menila pred očami akoby zázračne a my sme s napätím čakali, ako to celé skončí. Okrem tých, ktorí sme už knihu čítali. O týždeň, 23.3.2023 sme zase boli očarení iným predstavením. Tento raz sa hralo v Modre predstavenie Máj, pôvodne od K.H. Máchu. Romantizmus na pódiu sme zažili viacerými zmyslami. Hudba, tanec, hovorené slovo, vizuálne efekty a maľovanie pieskom dotvorili výborný kultúrny zážitok pre našich druhákov. Tešíme

     • LYŽIARSKY KURZ 2023

      V dňoch od 5. do 10. marca 2023 sa konal lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz, ktorého sa zúčastnilo 78 žiakov 2. ročníka. Dlhé roky na Makove vystriedali Nízke Tatry a lyžiarske stredisko SKI centrum Bačova Roveň vo Vyšnej Boci, kde sa naše dievčatá a chlapci každým dňom zdokonaľovali. V pondelok boli žiaci rozdelení do skupín podľa ich schopností a začali prvé hodiny výuky na svahu, kde naši inštruktori prostredníctvom rôznych cvičení pomáhali deťom v získaní nových lyžiarskych a pohybových zručností. Každým dňom sa naši študenti zdokonaľovali, prekonávali svoj strach a odstraňovali nedokonalosti, čo bolo vidno aj na ich výkone. Mnohí sa počas týždňa posunuli o niekoľko skupiniek vyššie a aj tí, ktorí na lyžiach stáli po prvýkrát, nabrali odvahu a po niekoľkých hodinách a cvičeniach dokázali svah zdolať. Lyžovanie v podvečerných hodinách vystriedal oddych, spoločenské hry a voľný program,

  • Partneri

   • DofE
   • Zelená škola
   • JA SLOVENSKO
  • Staňte sa našim fanúšikom

  • Zvonenia

   Utorok 6. 6. 2023
   • Na problémy nemusíš byť sám...

   • Žijeme v ťažkej dobe . Ak potrebuješ pomôcť, môžeš sa obrátiť na odborníkov... 

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • paka@pakamo.sk, riaditel@pakamo.sk, sekretariat@pakamo.sk
   • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
   • Sokolská 6 Modra Slovakia
   • 162 787
   • 2020678693
   • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
   • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate +421 33/6472580 klapka 36
   • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk
  • Prihlásenie

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');