• Naša škola
    • foto: M. Zachar
    • Milí rodičia, aj tento rok Vás prosíme o darovanie 2% vašich daní nášmu Občianskemu združeniu OZ PAKAMO. Darované finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na nákup učebných pomôcok, výpočtovej a didaktickej techniky. ĎAKUJEME!
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Učebňa pre vychovávateľsko-opatrovateľskú činnosť
    • Školská jedáleň
     • Okresné kolo volejbal dievčat SŠ

      V stredu 4. 3. 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Pezinok vo volejbale dievčat SŠ, ktorého usporiadateľom bola naša škola. Turnaju sa zúčastnili 4 družstvá, hralo sa systémom každý s každým. Víťaz okresného kola postupuje na krajské kolo. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Hrutková, Bernátová, Gajdošechová Veronika, Bariná, Noskovičová, Rybárová, Tóthová a Snovická. Naše diavčatá sa umiestnili na 3. mieste.

     • Voľba členov Rady školy pri SOŠPg Modra

      Vážení rodičia,

      v zmysle zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky 291/2004 Z.Z. riaditeľ školy vyhlasuje voľby členov Rady školy za rodičov žiakov SOŠ pedagogickej v Modre. Voľby sa uskutočnia v utorok 7. 4. 2020 počas triednych schôdzí rodičov školy, preto prosíme o čo najvyššiu účasť.

     • Hviezdoslavov Kubín 2020

      Aj tento rok sme mali zastúpenie v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2020. Dňa 4. 3. 2020 sa v priestoroch bratislavského V - klubu s umeleckým prednesom predstavila študentka 2. BV Karolína Vašinová. Karolína svoj prednes zvládla veľmi dobre a po peknom výkone obsadila 3. miesto, pričom prvé ani druhé miesto porota neobsadila.

     • Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi

      Od roku 2016, teda od vzniku múzea v Seredi, organizuje naša škola exkurzie pre 2. ročník do SNM - Múzeum holokaustu Sereď. Exkurzie sú súčasťou výučby dejepisu. Okrem štandardnej prehliadky expozície s lektorom sme 13. 2. 2020, tak ako každoročne absolvovali s našimi študentmi vzdelávací program s historikom, zameraný na tému deti a hendikepovaní ľudia počas holokaustu. Túto tému akcentujeme na exkurzii kvôli obsahu vzdelávania jednotlivých odborov.

  • Partneri

   • DofE
   • Zelená škola
   • JA SLOVENSKO
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Zvonenia

   Nedeľa 29. 3. 2020