Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie
Utorok 24. 4. 2018

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
  Sokolská 6, 900 01 Modra
 • 033 6472567 riaditeľka: Mgr.Monika Nemcová ( paka@pakamo.sk)
  0915 753 008 riaditeľka
  033 6472577 sekretariát: Dagmar Kadlečíková (sekretariat@pakamo.sk)
  zástupkyňa: Mgr. Andrea Paluchová (zastupca@pakamo.sk)

Milí rodičia

aj tento rok Vás prosíme o darovanie 2% vašich daní nášmu Občianskemu združeniu OZ PAKAMO. Darované finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na nákup učebných pomôcok, výpočtovej a didaktickej techniky. Podrobný postup  darovania nájdete v časti OZ PAKAMO. Za poskytnuté finančné prostriedky Vám ďakujeme.

TLAČIVO: Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_FO.pdf

OZNAM PRE RODIČOV: Zápis žiakov prijatých do 1. ročníka na študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo prebieha v dňoch 9.4. - 13.4.2018 v čase od 7.30 do 14.30 hod. Je potrebné priniesť so sebou zápisný lístok zo ZŠ.


Pripravujeme ...

 

Aktuálne je ...

 • Dňa 18.4.2018 sa žiačky našej školy zúčastnili speváckej súťaže stredných škôl Akord v Leviciach, kde sa súťažilo v speve medzi pedagogickými školami. Z našej školy sa súťaže zúčastnili Jana Petrusová a Nina Kurtišová z 2.B triedy, Sabína Chabadová z 1.A triedy, ktorú doprevádzala hrou na husliach Patrícia Tallová z 3.BV.

  Dievčatá súťažili v speve ľudových a moderných piesní . Aj keď si zo súťaže nedoniesli žiadne umiestnenie, boli plné pozitívnej energie. Získali neoceniteľné skúsenosti s vystupovaním pred publikom, vypočuli si množstvo talentovaných spolusúťažiacich zo 6 pedagogických škôl zo Slovenska a Čiech. K príjemnej atmosfére popri talentovaných súťažiacich prispela aj odborná porota, ktorej predsedala mladá operná na speváčka Eva Bodorová, ktorá na záver všetkých potešila áriou Giacoma Pucciniho “O mio bambino caro”.

 • Naše žiačky sa zapojili do celoslovenskej akcie v rámci "Športu pre všetkých" so zameraním na stolný tenis.

  Na hodinách TŠV odohrali dievčatá triedne miniturnaje a z každej triedy postúpili dve hráčky do celoškolského finále, ktoré sa uskutočnilo 9. apríla 2018 a zúčastnilo sa ho spolu 17 študentiek a 1 študent.

  Víťazkami turnaja sa stali:

  I. miesto: Zuzana Brocková z II.A triedy

  II. miesto: Tereza Sabolová z III. BV triedy

  III. miesto: Miriam Kučíková z II. LV triedy

  Svoj turnaj absolvovali aj niektorí naši učitelia.

 • Dňa 5.4. 2018 sa v priestoroch SPŠ elektrotechnickej K.Adlera v Bratislave uskutočnil už 40.ročník prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Našu školu reprezentovalo šesť študentiek v štyroch odboroch: Viktória Bániková a Natália Straňáková z III.A (odbor Problematika voľného času), Klára Malinková z III.BV (odbor Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba), Leona Manďáková z III.A (odbor Zdravotníctvo a farmakológia), Ester Vařáková z III.A a Sofia Lukačovičová z III.BV (odbor Pedagogika, psychológia, sociológia).

 • Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi – internetové kníhkupectvo abcknihy.sk, Bratislavským samosprávnym krajom, vydavateľstvom Ikar a vydavateľskou značkou YOLi uskutočnilo tento rok už VII. ročník súťaže Vráťme knihy do škôl, ktorá prebehla od 15.02. do 15.03.2018.

  Projekt Vráťme knihy do škôl, ktorý je celoslovenským projektom, je zameraný na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám medzi žiakmi.

  Tejto súťaže sa zúčastnilo i niekoľko čítajúc chtivých žiakov našej školy: Alexandra Gloria Prášilová (I.A trieda), Sabina Smolíčková, Natália Nedorostová, Michaela Papcunová (II. B trieda), Silvia Sedláčková, Lukáš Bila (II.LV trieda), Klára Malinková, Júlia Strechajová (III.BV trieda).

 • 26.-27.marec boli pre Karolínu Pinčekovú z 3.A triedy dni plné zážitkov a úspechov.

  Všetko sa začalo niekoľkohodinovou cestou vlakom do Košíc, stratením sa v meste až po úspešné vystúpenie v recitačnej súťaži. Karolína sa zúčastnila celoslovenského kola v recitácii poézie a prózy Ruské slovo,kde dosiahla vynikajúce výsledky. Nielenže skončila na 2.mieste, ale ako jediná zo 70 súťažiacich získala špeciálne ocenenie Ruského inštitútu pre vedu a kultúru za výrazný prednes a lásku k ruskej poézii a próze. Do tretice vystúpila na záverečnom Galakoncerte v divadelnej sále pred 200 divákmi, kde suverénne ako skúsený recitátor predviedla, že ruština je jazyk, ktorý si cez krásne verše zamilovala už na celý život

 • Rozvrh pre pomaturitné štúdium bol zmenený. Zmeny sa dotkli tried I.A PMŠ a I. B PMŠ.

 • Aj tento rok naša škola organizovala Okresné kolo vo volejbale dievčat. Dňa 21.03.2018 sa v našej telocvični stretli dievčatá so 4 stredných škôl v okrese Pezinok - SOŠVO Modra, OA Pezinok, Gymnázium Modra a Gymnázium Pezinok. Po odchode skúsených hráčok tvorili družstvo SOŠ Pg dievčatá z nižších ročníkov. Napriek "neskúsenosti" sa snažili a skončili na II. mieste. Najlepšou hráčkou turnaja sa stala naša prváčka DENISA JAMBOROVÁ. Poďakovanie patrí p. Štancelovej ako hlavnej organizátorke turnaja, ale aj našim bývalým telocvikárkam E. Holecovej a M. Benkovej, ktoré nám prišli pomôcť a zápasy nielen odpískali, ale pomohli aj s kaučovaním.

 • Riaditeľsvo školy oznamuje, že dňa 26. marca 2018 bude riaditeľské voľno z dôvodu organizácie talentovej skúšky pre denné štúdium.

 • Dňa 2.3.2018 sa študentka 3.A Karolína Pinčeková zúčastnila krajského kola súťaže v prednese ruskej poézie a prózy „Ruské slovo“ v Bratislave, kde obsadila krásne 2.miesto s postupom do celoslovenskej súťaže do Košíc.

  Svojím prednesom, suverénnosťou, výbornou výslovnosťou a prirodzeným vystupovaním zaujala nielen porotu - predsedkyňu poroty Annu Novgorodovu z ruského veľvyslanectva, ale i celé publikum, za čo bola odmenená obrovským potleskom. Sme právom hrdí na študentov, ktorí úspešne reprezentujú a zviditeľňujú našu školu. Budeme jej držať palce, aby potvrdila svoje kvality aj v celoslovenskej súťaži.