Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Monika Nemcová Ne Rozvrh
Riaditeľka
paka@pakamo.sk
 
 
Mgr. Andrea Paluchová Pa Rozvrh
Zástupkyňa
zastupca@pakamo.sk
 
 
Mgr. Katarína Badinková Bd Rozvrh
Triedna učiteľka: II.BV
katarinabadinkova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Ján Belák Bk Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: III.LV
janbelak1@gmail.com
 
 
PaedDr. Adam Herceg He Rozvrh
Učiteľ
paka.kniznica@gmail.com
 
 
PaedDr. Tatiana Horká Hr Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A PMŠ
tatiana.horka@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Jurovčáková JJ Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A PMŠ
janka.jurovcakova@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Klimovská Kl Rozvrh
Učiteľka
klimovskam@yahoo.es
 
 
PhDr. Viera Kotásková Kt Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.BV
vierakotaskova@centrum.sk
 
 
Mgr. Oľga Kuznecovová Ku Rozvrh
Triedna učiteľka: III.LV
Zástupca v triede: IV.BV
olakuznecova@gmail.com
 
 
Bc. Monika Lindtnerová Li Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Mária Moravčíková Mo Rozvrh
Učiteľka
maja.moravcikova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Okapalová Ok Rozvrh
Učiteľka
janaokapalova@yahoo.fr
 
 
Mgr. Sylvia Oškerová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
sylviaoskerova400@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Pukančíková Pu Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
martina.pukancikova@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Repčíková Re Rozvrh
Učiteľka
evarepcikova@centrum.sk
 
 
Mgr. Iveta Sečanská Se Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Zástupca v triede: III.A
ivetkaxx@gmail.com
 
 
Mgr. Alžbeta Strakošová Sr Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
alzbetastrakosova@gmail.com
 
 
Mgr. Pavol Šima-Juriček ŠJ Rozvrh
Učiteľ
pavolsimajuricek@gmail.com
 
 
Mgr. Lenka Štancelová Šc Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B PMŠ
ltancelova@gmail.com
 
 
Mgr. Juraj Tibenský Ti Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.B
juraj.tibensky@gmail.com
 
 
Mgr. Renáta Tomčíková To Rozvrh
Učiteľka
renitko@gmail.com
Foto Mgr. Soňa Trojanovská Tr Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B PMŠ
Zástupca v triede: IV.A
sonatroja@gmail.com
 
 
Mgr. Barbora Uhrovičová Uh Rozvrh
Triedna učiteľka: I.BV
barbora.uhrovic@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.11.2018

Voľné miesta na našej škole