• Mgr. Katarína Badinková
   • Mgr. Katarína BadinkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.BV
   • PaedDr. Adam Herceg
   • PaedDr. Adam HercegUčiteľ
   • Mgr. Jana Jurovčáková
   • Mgr. Jana JurovčákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.B PMŠ
   • PhDr. Viera Kotásková
   • PhDr. Viera KotáskováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.CLV
   • Mgr. Oľga Kuznecovová
   • Mgr. Oľga KuznecovováUčiteľka
   • Ing. Mária Moravčíková
   • Ing. Mária MoravčíkováUčiteľka
   • Mgr. Sylvia Oškerová
   • Mgr. Sylvia OškerováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II. A PMŠ
   • Mgr. Andrea Paluchová
   • Mgr. Andrea PaluchováZástupkyňa
   • Mgr. Iveta Sečanská
   • Mgr. Iveta SečanskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.A
   • Mgr. Alžbeta Strakošová
   • Mgr. Alžbeta StrakošováUčiteľka
   • Mgr. Pavol Šima-Juriček
   • Mgr. Pavol Šima-JuričekUčiteľ
   • Mgr. Juraj Tibenský
   • Mgr. Juraj TibenskýUčiteľ
    Triedny učiteľ: II.B
   • Mgr. Soňa Trojanovská
   • Mgr. Soňa TrojanovskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.CV
   • Mgr. Ján Belák
   • Mgr. Ján BelákUčiteľ
    Triedny učiteľ: I.A
   • Mgr. Barbora Beláková
   • Mgr. Barbora BelákováUčiteľka
   • Mgr. Pavol Blaho
   • Mgr. Pavol BlahoUčiteľ
   • Mgr. Alexander Held
   • Mgr. Alexander HeldUčiteľ
   • PaedDr. Tatiana Horká
   • PaedDr. Tatiana HorkáUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.A PMŠ
   • Mgr. Maroš Jakim
   • Mgr. Maroš JakimRiaditeľ
   • Mgr. Monika Klimovská
   • Mgr. Monika KlimovskáUčiteľka
   • Mgr. Alexandra Kosáková
   • Mgr. Alexandra KosákováUčiteľka
   • Mgr. Eva Oslíková, PhD.
   • Mgr. Eva Oslíková, PhD.Učiteľka
   • Mgr. Silvia Paulusová
   • Mgr. Silvia PaulusováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.A
   • Mgr.Art. Katarína Pokojná
   • Mgr.Art. Katarína PokojnáUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.B
   • Mgr. Martina Pukančíková
   • Mgr. Martina PukančíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.A
   • Mgr. Eva Repčíková
   • Mgr. Eva RepčíkováUčiteľka
   • Mgr. Lenka Štancelová
   • Mgr. Lenka ŠtancelováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.B PMŠ
   • Mgr. Barbora Uhrovičová
   • Mgr. Barbora UhrovičováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.BV