• Stredná odborná škola pedagogická

   • SOŠ pedagogická v Modre je škola so 150-ročnou tradíciou. V súčasnosti má 338 žiakov a  25 učiteľov. Vzdeláva budúcich učiteľov, animátorov, vychovávateľov, opatrovateľov a zároveň pripravuje na vysokoškolské štúdium. Vyučujeme anglický, ruský, nemecký a španielsky jazyk.

    Dochádzajúci žiaci môžu byť ubytovaní v školskom internáte, ktorý sa nachádza 10 minút chôdzou od školy. Bližšie informácie o ubytovaní nájdete tu.

    Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

    Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

    Overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentová skúška)  na odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - denné štúdium sa uskutoční 5. mája 2021 v prvom termíne a 12. mája 2021 - v druhom termíne

    Prijímacie skúšky na odbory animátor voľného času, pedagogický asistent vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť sa uskutočnia 3. mája 2021 - v prvom termíne a 10. mája 2021 - v druhom termíne.

     

 • Študijné odbory

   • učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
   • Absolventi nájdu uplatnenie v štátnych aj súkromných materských školách, v školských kluboch detí a v iných školských zariadeniach u nás aj v zahraničí. Počas štúdia sa žiaci oboznámia so základmi pedagogiky, psychológie a metodík hudobnej, telesnej,výtvarnej a dramatickej výchovy. Súčasťou vzdelávania je prax v školských a predškolských zariadeniach. Kritériá na prijatie nájdete tu.

   • vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
   • Prijímacia skúška je zo slovenského jazyka a literatúry a z biológie. Absolventi sa uplatnia v domovoch sociálnych služieb, ale aj v školských kluboch detí, detských domovoch či centrách voľného času. Počas štúdia sa žiaci oboznámia so základmi psychológie, pedagogiky, sociálnej pedagogiky, základmi opatrovateľských činností a zdravovedy. Súčasťou vzdelávania je prax v školských kluboch detí a v domovoch sociálnych služieb. Kritériá na prijatie nájdete tu.

   • animátor voľného času
   • Prijímacia skúška je zo slovenského jazyka a literatúry a dejepisu. Absolventi projektujú a organizujú voľný čas v centrách voľného času, v inštitúciách cestovného ruchu, v múzeách, galériách a i. K odborným predmetom patria teória a metodika animačných činností, teoria a dejiny kultúry, administratíva a korešpodencia. Súčasťou vzdelávania je príprava rôznych (mimo)školských kultúrnych a športových akcií. Kritériá na prijatie nájdete tu.

   • pedagogický asistent
   • Prijímacia skúška je zo slovenského jazyka a literatúry a biológie. Absolventi sa uplatnia ako asistenti učiteľov základných škôl, materských škôl pri práci so zdravotne znevýhodnenými alebo mimoriadne nadanými deťmi. Počas štúdia sa žiaci oboznámia so základmi pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, psychológie a metodík hudobnej, telesnej,výtvarnej a dramatickej výchovy. Kritériá na prijatie nájdete tu.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');