Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie
Všeobecné informácie Kritériá a podmienky prijatia na štúdium v šk. roku 2018/2019 Vzorové úlohy na prijímacie konanie

Prijímacie skúšky

Všeobecné informácie

 

V školskom roku 2018/2019 otvárame nasledovné štúdijné odbory:

názov odboru počet tried (počet žiakov)

termín prijímacej skúšky

7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo denné štúdium

2 (62)

26. marec 2018

7662 M animátor voľného času 0,5 (15) 14. a 17. mája 2018
7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 0,5 (16) 14. a 17. mája 2018
7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - pomaturitné štúdium, externá forma 2 (62)

18.6.2018 - 1.kolo

23.8.2018 - 2.kolo