Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie

Obsah talentovej skúšky - kritériá na prijatie

 

Obsah talentovej skúšky: Ucitelstvo_pre_MS_a_vychovavatelstvo_-_pomaturitne_studium_2018_19.pdf

 

Overovanie_pohybovych_zrucnosti_-_podrobné_informacie.docx  

 

 

Prihlášku na štúdium podáva úchádzač riaditeľovi strednej školy do 31. mája (1. kolo).

Uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysokú školu, môžu podať prihlášku 31. júla (2. kolo).

Riaditeľ pozve uchádzáčov na prijímacie skúšky najneskôr 10 dní pred termínom konania skúšok.

Prijímacia skúška sa koná v dvoch termínoch: 18. júna 2018 (1.kolo) 23. augusta 2018 (2. kolo).