• Vyhodnotenie auditu

    •  

     Vyhodnotenie auditu pre roky 2011 - 2013

     Téma VODA

     -škola je pripojená na kanalizáciu

     -spotreba vody sa zisťuje z faktúry

     -voda je z mestskej vodovodnej siete - spotreba v školskom roku 2010/2011: 814 m

     -robí sa kontrola a opravy kohútikov

     -máme úsporné splachovače, nemáme perlátory, nemáme studňu

     Téma ODPAD

     -odpad sa netriedi

     -bioodpad sa netriedi ani nevyužíva

     - kompostovisko nemáme (bývalé je znehodnotené)

     -náklady za vývoz odpadu v roku 2011: 1089 eur

     - nerobíme akcie zamerané na opätovné využívanie materiálov

     - naplnenie kontajnerov na separovaný zber 20-40 %, naplnenie kontajneru na zvyšný komunálny odpad max. 75 %

     -papier používame z oboch strán, 1x za rok máme jednorazový zber papiera

     Téma ENERGIA

     - máme zavedený čiastočný monitoring spotreby energie

     - spotreba elektrickej energie v školskom roku 2010/2011: 8900 kWh, spotreba plynu: 1650 m

     - pre zníženie spotreby je potrebné: zaviesť pravidlá pre využívanie energií, vetranie, svietenie, triedenie odpadov

     Téma DOPRAVA a OVZDUŠIE

     - dopravu do školy nevieme ovplyvniť - žiaci dochádzajú z okolia prímestskou dopravou alebo bývajú v internáte 

     Téma ZELENÉ OBSTARÁVANIE A ÚRADOVANIE

     - škola nenakupuje potraviny

     - papier používame z oboch strán, snažíme sa využívať recyklovaný papier

     Téma ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY

     - v interiéri aj exteriéri školy máme veľa zelene, o zeleň sa pravidelne staráme

     - v areáli sa nachádza zdevastované kompostovisko

     - máme učebňu v prírode

     - škola nezlepšuje podmienky pre voľne žijúce živočíchy, ani nevysádza stromy

     - niektoré stromy v areáli školy sú veľmi staré

      

     Vyhodnotenie auditu pre roky 2013-2015

     Výsledky auditu vychádzajú z environmentálneho auditu v školskom roku 2011-2012. 

     Zmeny, ktoré nastali: 

     Od školského roku 2011-2012 triedime v škole odpad. Množstvo vytriedeného odpadu dosahuje viac ako 20 %.

     Na základe auditu sme si v ďalšom certifikačnom období zvolili prioritnú tému VODA. Na základe prioritnej témy sme zostavili EAP so zameraním aktivít na šetrenie vody.

     Vyhodnotenie auditu pre roky 2015-2017

     Výsledky auditu vychádzajú z environmentálnych auditov z rokov 2011-2015.

     Zmeny:

     Pre obdobie 2015-2017 sme si zvolili prioritnú tému ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY. Niektoré stromy v areáli školy museli byť vzhľadom k ich veku z bezpečnostných dôvodov spílené. Plánujeme vysadiť ďalšie rastliny - skalka, bylinky, kvety.

     Zrevitalizovali sme pôvodné kompostovisko.

     Implementovali sme environmentálne aktivity do ŠkVP. Do práce v projekte Zelená škola sa zapájajú prakticky všetci žiaci školy. Kladieme dôraz na zameranie školy - výchovu detí a mladých ľudí. 

     Výsledky auditu sú zhrnuté v tabuľke - viď súbor nižšie.

     Audit_tabulka.docx

      

     Vyhodnotenie auditu pre roky 2017-2019

     Výsledky auditu vychádzajú z environmentálnych auditov z rokov 2011-2017.

     Pre obdobie 2017 - 2019 sme si zvolili prioritnú tému Zelené obstarávanie a úradovanie.

     Implementovali sme environmentálne aktivity do ŠkVP. Do práce v projekte Zelená škola sa zapájajú prakticky všetci žiaci školy. Kladieme dôraz na zameranie školy - výchova detí a mladých ľudí. 

     Výsledky auditu sú zhrnuté v tabuľke - viď súbor nižšie.

     Audit_tabulka_2017-2019(2).docx

      

      

      

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');