• Prihláška na stiahnutie:    PRIHLASKA_NA_POMATURITNÉ ŠTÚDIUM.doc

      

     K prihláške je nutné priložiť kópiu overeného maturitného vysvedčenia!

     Bez overenej kópie maturitného vysvedčenia a potvrdenia od lekára je prihláška neplatná.

      

     Prihlášky na diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium s overným maturitným vysvedčením a

     potvrdením od lekára treba posielať na adresu riaditeľstva školy najneskôr:

     do 31. mája na prvé kolo prijímacích skúšok,

     do 31. júla na druhé kolo prijímacích skúšok (tento termín je určený pre uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium na VŠ a preukážu sa kópiou rozhodnutia o neprijatí na VŠ, ktorú zašlú spolu s prihláškou na pomaturitné štúdium).