•  

     Prihláška na stiahnutie:    PRIHLASKA_NA_POMATURITNÉ ŠTÚDIUM.doc

      

     Kritériá na prijatie sa vzhľadom na súčasnú situáciu menia a budú  zverejnené najneskôr 12. mája 2020.

     Prihláška v tomto školskom roku  nemusí byť overená a nie je potrebné potvrenie od lekára.

      

     Prihlášku je potrebné poslať na adresu riaditeľstva školy najneskôr:

     do 31. mája na prvé kolo prijímacích skúšok,

     do 31. júla na druhé kolo prijímacích skúšok (tento termín je určený pre uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium na VŠ a preukážu sa kópiou rozhodnutia o neprijatí na VŠ, ktorú zašlú spolu s prihláškou na pomaturitné štúdium).