Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.A PMŠI.B PMŠI.BV
  2. ročník   II.AII.A PMŠII.BII.B PMŠII.LV
  3. ročník   III.AIII.BV
  4. ročník   IV.AIV.B
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018