Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie

Zoznamy žiakov

Názov
      I.A PMŠI.B PMŠ
  1. ročník   I.AI.BV
  2. ročník   II.AII.A PMŠII.B PMŠII.BV
  3. ročník   III.AIII.BIII.LV
  4. ročník   IV.AIV.BV
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2018