Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Sečanská
I.BV Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Badinková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Belák
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Sylvia Oškerová
II.LV Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Kuznecovová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Strakošová
III.BV Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Viera Kotásková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Trojanovská
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Jurovčáková
I.A PMŠ Triedny učiteľ PaedDr. Tatiana Horká
I.B PMŠ Triedny učiteľ Mgr. Lenka Štancelová
II.A PMŠ Triedny učiteľ Ing. Mária Moravčíková
II.B PMŠ Triedny učiteľ Mgr. Juraj Tibenský

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018