• Dnes je
  Utorok 16. 7. 2019
  • september 2019
    • 10
    • Uto
    • Opravné maturitné skúšky
    • 10. 9.
    • Iná udalosť
    • 09
    • Pon
    • Začiatok šk. roku 2019/2020 pre pomaturitné štúdium
    • 9. 9.
    • Iná udalosť
    • 02
    • Pon
    • Zahájenie školského roku 2019/2020 pre denné štúdium
    • 2. 9.
    • Školská udalosť
  • august 2019
    • 26
    • Pon
    • Komisionálne skúšky
    • 26. 8.
    • Iná udalosť