• Dnes je
  Pondelok 30. 11. 2020
  • marec 2021
    • 29
    • Po
    • Prijímacie skúšky (talentové) 7649 m pre denné štúdium
    • 29. 3.
     1
    • Iná udalosť
    • 17
    • St
    • Externá časť maturitnej skúšky z ANJ
    • 17. 3.
     1
    • Iná udalosť
    • 16
    • Ut
    • Externá časť maturitnej skúšky zo SJL
    • 16. 3.
    • Iná udalosť
    • 01
    • Po
    • Jarné prázdniny
    • 1.-5. 3.
    • Iná udalosť
  • február 2021
    • 03
    • St
    • Deň Otvorených dverí
    • 3. 2.
    • Iná udalosť
    • 01
    • Po
    • Polročné prázdniny
    • 1. 2.
    • Iná udalosť
  • január 2021
    • 31
    • Ne
    • Koniec prvého polroka
    • 31. 1.
    • Iná udalosť
    • 31
    • Ne
    • Polročné vysvedčenie
    • 31. 1.
    • Modul: Kalendár