• Učebný plán pre študijný odbor 7646 M vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť
     Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
     Názov ŠkVP Starostlivosť o človeka
     Kód a názov  ŠVP 76 Učiteľstvo
     Kód a názov študijného odboru 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
     Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie
     Dĺžka štúdia 4 roky
     Forma štúdia denná
     Druh školy štátna
     Vyučovací jazyk slovenský jazyk
     PLATNÉ od 1. 9. 2020 I II III IV spolu disp.hod.
     Všeobecné vzdelávanie  16 13 11 13 53 3
     Slovenský jazyk a literatúra a) 3 3 3 4 13 1
     Prvý cudzí jazyk b) 3 3 3 5 14 2
     Etická/náboženská výchova c) 1 1     2  
     Občianska náuka 1 1     2  
     Dejepis 2 1     3  
     Biológia d) 2   1   3  
     Matematika e) 2 2 2 2 8  
     Telesná a športová výchova g) 2 2 2 2 8  
     Odborné vzdelávanie 17 20 20 20 77 9
     Teoretické vyučovanie 11 12 9 12 44 8
     Pedagogika 2 2 2 2 8  
     Špeciálna pedagogika   2 1   3  
     Psychológia 2 2 2 2 8  
     Sociológia        1 1  
     Patopsychológia       2 2  
     Zdravotné náuky 2 2 2 1 7  
     Teória hudobnej výchovy 1     1 2  
     Teória telesnej výchovy 1       1  
     Teória výtvarnej výchovy 1       1  
     Odborný seminár       1 1  
     Literárny seminár       2 2  
     Komunikácia v cudzom jazyku 2 2 2 0 6 6
     Viac ako financie   2     2 2
     Praktické vyučovanie 6 8 11 8 33 1
     Opatrovateľská činnosť 2 2 2 1 7  
     Metodika hudobnej výchovy   1 1   2  
     Metodika telesnej výchovy   1   2 3  
     Metodika výtvarnej výchovy   2     2  
     Metodika pracovného vyučovania 2 1     3  
     Metodika literárnej a jazykovej výchovy     1 1 2  
     Aplikovaná informatika 2 1 1   4  
     Odborná prax     6 4 10  
     Voliteľné predmety     2 0 2 2
     Kreatívna hudobná výchova            
     Pohybová kultúra            
     Tvorivá dramatika            
     Výtvarné techniky            
     spolu 33 33 33 33 132 14
!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');