• Škola (názov, adresa)

     Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

     Názov ŠkVP

     Výchovná, animačná a sociálna činnosť

     Kód a názov  ŠVP

     76 Učiteľstvo

     Kód a názov študijného odboru

     7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     denná

     Druh školy

     štátna

     Platnosť od: 1.9. 2017

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet týždenných hodín v ročníku

     disponibilné hodiny

      

     I

     II

     III

     IV

     spolu

      

     Všeobecné vzdelávanie (48)

     17

     12

     10

     12

     51

     3

     Slovenský jazyk a literatúra a)

     3

     3

     3

     4

     13

     1

     Cudzí jazyk a), l)

     3

     3

     3

     5

     14

     2

     Etická/náboženská výchova a) b)

     1

     1

      

      

     2

      

     Občianska náuka

     1

     1

      

      

     2

      

     Dejepis

     2

     1

      

      

     3

      

     Biológia

     2

      

     1

      

     3

      

     Matematika a)

     1

     1

     1

     1

     4

      

     Informatika a)

     2

      

      

      

     2

      

     Telesná a športová výchova a) c) d)

     2

     2

     2

     2

     8

      

     Odborné vzdelávanie (56)

     16

     21

     19

     21

     77

     21

     Teoretické vzdelávanie (30)

     12

     12

     10

     11

     45

     15

     Pedagogika

     2

     2

     2

     2

     8

      

     Špeciálna pedagogika

      

     1

     1

     1

     3

      

     Psychológia

     2

     2

     2

     2

     8

      

     Sociológia

      

      

      

     1

     1

      

     Biológia a starostlivosť o zdravie

     2

     1

      

      

     3

      

     Teória hudobnej výchovy

     1

      

      

      

     1

      

     Teória telesnej výchovy

     1

      

      

      

     1

      

     Teória výtvarnej výchovy

     1

      

      

      

     1

      

     Metodika literárnej a jazykovej výchovy a) e)

      

      

     1

     1

     2

      1

     Metodika matematickej gramotnosti e)

      

     1

      

      

     1

      

     Metodika tvorivej dramatiky a) d) e)

      

     2

     2

      

     4

      2

     Seminár z pedagogiky

      

      

      

     1

     1

      1

     Seminár zo psychológie

      

      

      

     1

     1

      1

     Literárny seminár

      

      

      

     2

     2

     2

     Komunikácia v cudzom jazyku a), m)

     2

     2

     2

      

     6

     6

     Viac ako financie

     1

     1

      

     0

     2

      2

     Praktická príprava(26)

     4

     9

     9

     10

     32

     6

     Sociálno-psychologický výcvik a) i)

      

      

      

     1

     1

      

     Metodika hudobnej výchovy

      

     2

     1

     1

     4

      

     Metodika telesnej výchovy a) e)

      

     1

     1

     2

     4

      

     Metodika výtvarnej výchovy a) d) e)

     2

     2

      

     2

     6

     1

     Hra na hudobný nástroj a)

     2

     2

     2

      

     6

      

     Aplikovaná informatika a)

      

     2

      

      

     2

      

     Odborná prax a), d), f)

      

      

     5

     4

     9

      

     Voliteľné predmety a) c) d) g)

      

      

     4

      

     4

     4

     Informatika v odbore

      

      

      

      

      

      

     Kreatívna hudobná výchova

      

      

      

      

      

      

     Pohybová kultúra

      

      

      

      

      

      

     Výtvarné techniky

      

      

      

      

      

      

     Tvorivá dramatika

      

      

      

      

      

      

     spolu

     33

     33

     33

     33

     132

     28

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');