• Redakcia

    • "Pakárske echo"

     vychádza v rámci krúžkovej činnosti


     Redaktori:    Lukáš Bila

     Viktória Danielová

     Vivienne Józsová

     Elena Lisá

     Nikita Lužáková

     Klára Magulová

     Terézia Majzúnová

     Dominika Mojžišová

     Silvia Sedláčková

     Katarína Schwarzová

      
     Redakčná rada: Martina Pukančíková a Barbora Uhrovičová


     email:nasskolskycasopis@gmail.com