Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie
Všeobecné informácie Kritériá a podmienky prijatia na štúdium Vzorové úlohy na prijímacie konanie

Prijímacie skúšky

Všeobecné informácie

 

V školskom roku 2019/2020 otvárame nasledovné štúdijné odbory:

názov odboru počet žiakov

termín prijímacej skúšky

7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - denné štúdium   

60

25. marec 2019

7662 M animátor voľného času 8 13. a 16. mája 2019
7670 M pedagogický asistent 10 13. a 16. mája 2019
7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 12 13. a 16. mája 2019
7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - pomaturitné štúdium, externá forma 62

24.6.2019 - 1.kolo

23.8.2019 - 2.kolo