Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie
Zloženie rady školy a harmonogram stretnutí

Rada školy

Zloženie rady školy a harmonogram stretnutí

 

Zloženie Rady školy pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Modre:

PhDr. Viera Kotásková pedagogický zamestnanec - predsedkyňa 
Mgr. Ján Belák pedagogický zamestnanec
Jana Urbanovičová nepedagogický zamestnanec
Ing. Peter Melicher rodič
Ing. Ľubica Kostolanská rodič
Pavol Rybárik rodič
Miriam Dujničová žiačka
Mgr. Peter Fitz zástupca zriaďovateľa
Ing. Ivan Patoprstý zástupca zriaďovateľa
Mgr. Anna Poliačiková zástupca zriaďovateľa
Mgr. Oliver Solga zástupca zriaďovateľa