Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie
Zloženie rady školy a harmonogram stretnutí

Rada školy

Zloženie rady školy a harmonogram stretnutí

Ustanovujúca schôdza Rady školy pri Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre sa konala dňa 17. marca 2016.

 

Zloženie Rady školy pri PaKA Modra:

PhDr. Viera Kotásková (pedagogický zamestnanec) - predseda 

Mgr. Ján Belák (pedagogický zamestnanec)

Jana Urbanovičová (nepedagogický zamestnanec)

Ing. Peter Melicher (rodič)

Ľuboš Tichý (rodič)

Pavol Rybárik (rodič)

Miroslava Dujničová (žiačka)

Mgr. Peter Fitz (zástupca zriaďovateľa)

Ing. Ivan Patoprstý (zástupca zriaďovateľa)

Ing. Gabriela Poliačiková (zástupca zriaďovateľa)

Mgr. Oliver Solga (zástupca zriaďovateľa)