Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie

RADA RODIČOV

Zloženie rady rodičov v šk. roku 2018/2019:

Rada rodičov pri SOŠPg:

I.A Elena Bunčáková
I.BV Ľubica Kostolanská

II.A

Lenka Jamborová

II.BV

Viera Kitlerová

III.A

Tatiana Pútecová

III.B

Jana Ďuržová

III.LV

Jaroslava Prutkayová

IV.A

Anna Straňáková

IV.BV

Anna Nahálková

 

Príspevok do Rady rodičov pri SOŠPg vo výške 50 eur (5 eur/mesiac) možno uhradiť na číslo účtu:

SK2909000000000019194132

Pre identifikáciu platby je potrebné uviesť do správy pre prijímateľa: meno, priezvisko, triedu žiaka (nie rodiča),dar, napr:

Magdaléna Pekná, I.C, dar