Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie

RADA RODIČOV

Zloženie rady rodičov v šk. roku 2018/2019:

Rada rodičov pri SOŠPg:

I.A  
I.BV  

II.A

Lenka Jamborová

II.BV

 

III.A

Tatiana Pútecová

III.B

Jana Ďuržová

III.LV

Jaroslava Prutkayová

IV.A

Anna Straňáková

IV.BV

Anna Nahálková

 

Príspevok do Rady rodičov pri SOŠPg vo výške 50 eur (5 eur/mesiac) možno uhradiť na číslo účtu:

SK2909000000000019194132

Pre identifikáciu platby je potrebné uviesť do správy pre prijímateľa: meno, priezvisko, triedu žiaka (nie rodiča),dar, napr:

Magdaléna Pekná, I.C, dar