• Odbor: vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
   • Staňte sa vychovávateľmi v školských kluboch detí alebo kvalifikovanými pracovníkmi v domovoch sociálnych služieb pre všetky vekové kategórie.
   • Odbor: animátor voľného času
   • Naučte sa projektovať a organizovať voľný čas vo výchovných, vzdelávacích a kultúrnych zariadeniach alebo v inštitúciách cestovného ruchu.
   • Školská jedáleň
     • Projekt "Pamätáte sa ešte?"

      Spoločná práca žiačok na projekte s názvom ,,Pamätáte sa ešte?" bola rozdelená na štyri etapy. Náš tím tvorili štyri žiačky : Pavlína Rybnikárová a Anna Nádašská z 3. B, Ivana Macková z 3.CLV a Zuzana Bokesová z 2.CV. Výsledným produktom činnosti týchto žiačok bolo vytvorenie študijného materiálu vo forme leporela. Žiačky postupovali po etapách. Prvou etapou bolo vytvorenie príbehu pre samotný obsah leporela. Túto časť mala na starosť Pavlína Rybnikárová, ktorá napísala príbeh inšpirovaný skutočnou udalosťou v jej rodine. Gramatická a štylistická úprava textu bola v réžii Zuzany Bokesovej. Tretiu etapu tvorila kompozičná a ilustračná časť leporela, mala ju na starosti Anna Nádašská. Záverečná fáza spočívala v spojení celého leporela dokopy a takisto aj v rozložení ilustrácií a textu. Túto časť mala na starosť Ivana Macková.

     • "DofE pre všetkých"

      Tento rok sa naša škola úspešne zapojila do žiadosti Individuálnych dotácií z rozpočtu BSK. Naša žiadosť s názvom "Dofe pre všetkých" bola medzi úspešnými a vďaka finančnej podpore 1000€ od BSK sme mohli nakúpiť stany, samonafukovacie karimatky a plynový varič pre jeden celý expedičný tím. Aj vďaka tejto podpore sa nám podarí úspešnejšie realizovať projekt DofE a s ním spojené expedície."
      Mgr. Ján Belák

     • Mikuláš v Špeciálnej ZŠ Vajanského v Modre

      Už sa stalo tradíciou, že naši animátori opäť potešili deti zo Špeciálnej základnej školy na Vajanského ulici v Modre. Mikuláš so svojimi pomocníkmi vyčarili svojim tancom na ich tvárach nejeden úsmev. Študenti odboru AVČ z 3.CLV (Miška, Rebeka, Kika R., Mia a Šimon), 1.CL (Adam a Samuel) a Mikuláš z 3.CLV odboru VOČ (Kika J.) boli radi, že sa deti nebáli a aby si zaslúžili plyšovú hračku a sladkú odmenu, recitovali a spievali odušu 😊

     • Informatická súťaž iBobor

      Dňa 7. a 9. 11. 2023 súťažilo v informatickej súťaži iBobor na našej škole 13 študentov. 11 študentov našej školy si zmeralo sily v kategórii Junior (1. a 2. ročník SŠ) a dve študentky v kategórii Senior (3. a 4. ročník SŠ). Lenka Nogová sa v rámci celého Slovenska umiestnila v 85,09-tom percentile a predbehla tak 85,09 percent súťažiacich vo svojej kategórii. Mirka Petrášová sa v rámci celého Slovenska umiestnila v 78,02-tom percentile, predbehla tak 78,02 percent súťažiacich. K úspešným riešiteľkám im chýbali iba dva body, napriek tomu srdečne blahoželáme!

     • Mysli kriticky a zdieľaj bezpečne!

      Je nevyhnutné, aby si mladí ľudia v dnešnej dobe popri používaní informačných

      technológií uvedomovali aj hrozby, ktoré z nich pramenia. Preto dňa 22. 11. 2023 sa naši študenti prvých a tretích ročníkov zúčastnili workshopov s odborníkmi zo Cyber4kids. Zamerali sa na témy: Mysli kriticky, Mediálna gramotnosť a Zdieľaj bezpečne (kyberšikana). Neformálnym prístupom, hravou formou a diskusiou si získali našich študentov a spolu objavovali základné princípy bezpečnosti online. Neverme dezinformáciám a hoaxom okolo nás a myslime kriticky!

     • Reťazové sprevádzanie historickým centrom Trnavy

      Vo štvrtok 23.11.2023 si animátori z 3.CLV triedy vyskúšali úlohu sprievodcov. Pripravili si reťazové sprevádzanie po kultúrno-historických pamiatkach Trnavy. Navzájom si predstavili známe i menej známe pamiatky, zamerali sa nielen na historické fakty, ale aj na zaujímavosti a legendy, ktoré sa k nim viažu. Na vlastné oči sa presvedčili, že Trnava je právom nazývaná Malý Rím. Obdivovali monumentálnu krásu Katedrály sv. Jána Krstiteľa a Dómu sv. Mikuláša, no zaujali ich aj zrekonštruované hradby a komplex budov pôvodnej Trnavskej univerzity. Svojej úlohy sa zhostili veľmi dobre a navzájom si pripravili pútavý a poučný program.

     • Symbióza módy a tanca.

      Takto by sa dal nazvať balet v Slovenskom národnom divadle –Fashion Ballet ´23, ktorého sme sa 21.11.2023 zúčastnili. Po dramaturgickom úvode, kde nás oboznámili so zákulisnými informáciami a príbehmi, ktoré choreografi pretavili do tanca, sme sa tešili na 4 miniatúry krásneho baletu s dokonalými kostýmami. Celé predstavenie bolo doplnené videami predstavujúcimi choreografov a dizajnérov pracujúcich na danej miniatúre. Začalo sa tanečným dielom Inside out, ktoré pripomína tragédiu zo Zochovej ulice hudbou, témou a prevedením. Pokračovalo sa dynamickou tanečnou módnou prehliadkou Chic Noir, ďalej dielom Clique s pestrofarebnými kostýmami ušitými z dizajnérskej látky a záver patril autorskému manifestu BezsLovE nabádajúcemu k tolerancii a spomienke na udalosti z bratislavskej Teplárne. Každý z návštevníkov si našiel „to svoje“ či v tanečnej, hudobnej zložke, alebo v kostýmovom preve

     • Knižný veľtrh BIBLIOTÉKA, PEDAGOGIKA 2023

      „Tak veľa kníh a tak málo času.” (Frank Zappa)

      Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka, Pedagogika tento rok priniesol do Incheby domácu aj zahraničnú literárnu tvorbu, knižné novinky, a tiež aj bohatý sprievodný program pre deti a dospelých.

      V poradí 30. ročník podujatia odprezentoval vyše 100 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Poľska, Rumunska a z Ukrajiny. Súbežná výstava vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika zasa učebné pomôcky, vďaka ktorým môže byť každá škola hrou.

     • „Deň župných škôl BSK“

      Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme prezentovali našu školu na akcii „Deň župných škôl BSK“ v Bory Mall. Hneď od rána prichádzalo do nášho stánku množstvo záujemcov o štúdium na našej škole. Poskytli sme im potrebné informácie, odniesli si informačný leták a tak isto aj upomienkové predmety. Tento rok sa naša škola prezentovala aj programom na pódiu, kde naše žiačky Justína Matalíková, Dominika Šáleková, Ema Harnúšková, Aneta Janíčková a Veronika Kaňovská zahrali a zaspievali rôzne piesne. Za prípravu ďakujeme kolegyni Mgr. Silvii Oškerovej. Tiež ďakujeme žiačkam Vanese Nivnicke, Diane Petrovej a Bibiane Hrivňákovej za pomoc pri oslovovaní potencionálnych záujemcov a reprezentovaní školy v stánku.

     • Výtvarná súťaž ku Dňu jazykov

      Určite ste si všetci všimli, že nám pribudol veľký obraz na 1. poschodí. Je to spoločné dielo Kvet jazykov žiačok 1. a 2. ročníka, ktoré svojimi výtvarnými spracovaniami znázornili päticu cudzích jazykov, ktoré sa vyučujú na našej škole–angličtina, nemčina, španielčina, francúzština a ruština. Každá zo zapojených žiačok spracovala typické pamiatky, prvky národnej kultúry či rozprávok konkrétnej krajiny podľa svojho uváženia. Výsledok si môžete prezrieť a skúsiť identifikovať aj zaujímavé detaily. Angličtinu maľovala Natália Fránerová, II.CLV, nemčinu Stella Keseg, II.B, španielčinu Michaela Horňáková, II.B, francúzštinu Tamara Mináriková a Tamara Lukačovičová z I.B, ruštinu Simona Gajdošová, Melánia Nižňanová a Viktória Mózsiová z II.B. Ďakujeme pani profesorkám: Kaššovicovej za pomoc pri doladení finálnej podoby, Oškerovej za originálny nápad, Okapalovej za výber študentiek, Pukančík

     • Školský literárny festival a Cena René 2023

      Nadšenci literatúry, čítania, slovenských autorov a ich príbehov si prišli na svoje 23.10.2023 počas podujatia Školský literárny festival. V 1. a 2. hodinových blokoch pre všetky žiačky a žiakov predstavili skúsené recitátorky svojim spolužiakom päticu diel nominovaných na Cenu René 2023. Siedmy ročník v poradí priniesol nasledujúce diela, za ktoré žiaci hlasovali a určili tak svojho víťaza alebo víťazku za našu školu: Katarína Fedorová: Vyššia moc, Anna Grusková: Tichý pobyt, Marek Hudec: Uzol. Vojnový príbeh Nových Zámkov, Dušo Martinčok: Niekto sa nájde, Dušan Taragel: Mafiánske balady. To však nebolo všetko. Štvrtáci mali dokonca možnosť zúčastniť sa skvelej diskusie s dvomi nominovanými autormi – s Dušanom Taragelom a Katarínou Fedorovou. Pán profesor Herceg sa parádne zhostil moderovania diskusie a my sme so zatajeným dychom sledovali ich odpovede. Oplatilo sa. Počúvali by sme a

     • Divadelné predstavenie

      Trinásty október bol pre našu školu výnimočným dňom. Umelecký súbor Radošinského naivného divadla prišiel špeciálne pre žiakov a pedagógov našej školy zahrať divadelné predstavenie Madona s dieťaťom. Divadelné predstavenie sa konalo v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre. Išlo o najnovšiu komediálnu hru pána Stanislava Štepku, ktorá v duchu typického humoru radošincov opisuje zložité rodinné a medziľudské vzťahy. Herci podali ako vždy skvelý výkon a predstavenie sa veľmi páčilo ako žiakom, tak aj kolegom. Toto divadelné predstavenie malo tak trochu aj edukatívny charakter, keďže Radošinské naivné divadlo je súčasťou maturitného zadania.

      Ďakujem vedeniu školy a všetkým kolegom za pomoc pri organizácii tejto skvelej akcie. Takisto ďakujem aj pracovníkom Kultúrneho domu Ľudovíta Štúra v Modre.

     • KOŽAZ 2023

      V týždni od 25. do 29. septembra sa uskutočnil kurz ochrany života a zdravia pre žiačky a žiakov 3. ročníka. Po dlhých rokoch vystriedala Ostrý Gruň Liptovská Osada - Škutovky, kde sme v krásnej prírode na úpätí Veľkej Fatry s výhľadom na Nízke Tatry strávali parádnych 5 dní. Dievčatá a chlapci plnili počas týždňa množstvo úloh ako stavanie lesných príbytkov, kreslenie máp, divadelné scénky, či ako zachrániť zraneného kamoša. Naše "decká" predviedli aj perfektné športové výkony. V úlohe ,,Družstvo baví družstvo”, kde vedúci skupiniek kreativitou nešetrili a pripravili si pre svojich spolužiakov súťaže plné zábavy. Záver kurzu patril opekačke pod nočnou oblohou plnou hviezd . Ďakujeme každému účastníkovi za aktívny prístup, skvelú atmosféru a kreatívne nápady. Poďakovanie patrí aj našim učiteľom (Mgr. A. Heldovi, Mgr. F. Solárovej, Mgr. J. Tibenskému, Mgr. A. Kosákovej) za organizác

     • Monodráma SK _Roll

      Kopec užitočných informácií, pútavé prevedenie a smiech. Takto by sme mohli vystihnúť podstatu monodrámy s názvom SK_ROLL, ktorej sme sa zúčastnili 9.10.2023 v budove modranského lýcea. Naši druháci sa počas hodinového intermediálneho workshopu naučili ako si zvoliť silné heslo, nenechať sa okabátiť podvodmi na internete či v sms-kách. Na vlastnej koži si vyskúšali, ako sa rýchlo šíria falošné správy a jeden hoax aj spoločne, aj keď len cvične, vyrábali. Odniesli si množstvo podnetov a užitočných rád potrebných v dnešnej dobe. Organizáciu predstavenia zabezpečil PaedDr. A. Herceg a návštevu predstavenia Mgr. I. Sečanská, Mgr. M. Pukančíková, Mgr. F. Solárová.

     • Gaudeamus 2023

      Dňa 11.10.2023 sa žiaci štvrtých ročníkov Strednej odbornej školy pedagogickej zúčastnili veľtrhu vysokých škôl Gaudeamus. Mali možnosť zoznámiť sa so študijnými programami a odbormi jednotlivých fakúlt vysokých škôl nielen v rámci Slovenska, ale aj Českej republiky a vysokoškolského štúdia v zahraničí. Mnohí si vyjasnili, kam ich kroky budú ďalej smerovať v rámci vysokoškolského štúdia. Žiaci mali možnosť vypočuť si jednotlivé prezentácie fakúlt, ale aj vyskúšať si interaktívne aktivity a testy. Nechýbali malé darčeky či prospekty o štúdiu.

     • „Dni nezábudiek 2023“

      Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizuje Liga za duševné zdravie SR pravidelne celoslovenskú zbierku „Dni nezábudiek“.

      Cieľom Ligy za duševné zdravie SR je aktívna podpora duševného zdravia, prevencia duševných porúch a snaha o zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami vo všetkých sférach.

     • Svetový deň úsmevu

      Viete, čím je zaujímavý prvý októbrový piatok? Už od roku 1999 patrí Svetovému dňu úsmevu. Za jeho zapísaním do kalendára nestál nik iný, ako tvorca prvého smajlíka – Harvey Ball.

      Práve tento pán v roku 1963 započal éru populárnych smajlíkov, alebo ak chcete, emotikonov. Smajlík mal úspech a nikto netušil, aký fenomén sa z toho vytvorí.

     • (Ne)chcem tu zostať

      13.9.2023 sa všetci žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili besedy s názvom (Ne)chcem tu zostať zameranej na propagáciu septembrových volieb. Besedu viedli Jakub Gulík, Dana Frey a stranu študentov reprezentoval gymnazista Matúš. Z ich rozprávania sme sa dozvedeli, ako si spomínajú na svoje prvé voľby, ako im rodičia pomohli alebo či ich prvú voľbu ovplyvnili. Študenti mali možnosť vstupovať do diskusie, klásť otázky a dozvedieť sa všetky potrebné informácie k voľbám a aj zdieľať svoje očakávania či obavy pred ich prvou veľkou občianskou povinnosťou. Dúfame, že diskusia bola podnetná a našich prvovoličov motivovala prezentovať ich hlas a možnosť ovplyvniť budúcnosť Slovenska, krajiny, v ktorej budú chcieť zostať. Diskusiu pre našich študentov organizoval PaedDr. Adam Herceg, koordinátor pre ľudské práva.

  • Partneri

   • DofE
   • Zelená škola
   • JA SLOVENSKO
  • Staňte sa našim fanúšikom

  • Zvonenia

   Štvrtok 18. 7. 2024
  • KALENDÁR

   • Na problémy nemusíš byť sám...

   • Žijeme v ťažkej dobe . Ak potrebuješ pomôcť, môžeš sa obrátiť na odborníkov... 

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
   • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
   • Sokolská 6
    900 01 Modra
    Slovakia
   • 162 787
   • 2020678693
   • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
   • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej.
    https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate
    +421 33/6472580 klapka 36
   • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej.
    +421 33/6472580 klapka 13
    E-mail:
    jozefizof@svosmo.sk
  • Prihlásenie

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');