• Odbor: vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
    • Staňte sa vychovávateľmi v školských kluboch detí alebo kvalifikovanými pracovníkmi v domovoch sociálnych služieb pre všetky vekové kategórie.
    • Odbor: animátor voľného času
    • Naučte sa projektovať a organizovať voľný čas vo výchovných, vzdelávacích a kultúrnych zariadeniach alebo v inštitúciách cestovného ruchu.
    • Školská jedáleň
     • Luskáčik

      Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa..., ale takmer 60 žiakov z peginy do hľadiska usádza sa a necháva sa uniesť príbehom Luskáčika. Priamo 6. decembra si prišli nahodené dámy a jeden džentlmen vychutnať, mnohí po prvýkrát vôbec, večerný balet v SND. Predstavenie plné nádherných kostýmov, skvelých tanečných výkonov za sprievodu Čajkovského hudby nás všetkých príjemne naladilo a nenechalo nikoho na pochybách, že Vianoce sú za rohom.

     • Koledovanie v DSS....

      „ Na Vianoce a v roku novom vinšujem vám nastokrát

      teplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým slovom,

      zdravia, šťastia akurát, aby vás mal každý rád.....“

      .....v tomto sviatočnom duchu zazneli koledy u našich starkých v DSS na Súkeníckej ulici.

      Tak ako pominulé roky, aj v tomto roku, v spolupráci s p. riaditeľkou Jankou Machalovou, priniesli naše dievčatá pozdrav starkým v podobe krásnych kolied a vinšov. Nechýbali ani flauty, husle, čo krásne doplnilo a umocnilo sviatočnú náladu. To, že koledy potešili srdcia starkých bolo zrejmé, slzička v oku, milý úsmev a spev, ktorým sa k nám neisto pridávali, hovorili za všetko.

     • 17. ročník - Otvor srdce, daruj knihu 2022

      Sme radi, že od r. 2015 spolupracuje naša škola na predvianočnej charitatívnej zbierke Komunitnej nadácie REVIA - Otvor srdce, daruj knihu. Za vyzbierané peniaze vždy kúpime zopár kníh pre deti zo sociálne slabých pomerov a pomáhame ich tiež baliť v modranskom kníhkupectve FOLLY za milej spolupráce s pani Helenou Horváthovou. Tento rok 12. 12. 2022 v škole Kristína Sukupčáková, Simona Števíková, Leona Rabčanová, Rebeka Vidová a Michaela Opluštilová vyzbierali 92,10 eur. Ďakujeme.

     • Mikulášske dopoludnie v Hestii

      8.decembra zavítal Mikuláš s Anjelom a Čertami do DSS Hestia v Pezinku. Priniesol veľa úsmevu, radosti nielen na tváre klientov, ale aj pracovníkov zariadenia.

      Ďakujeme K.Javorovej, L.Rabčanovej, E.Sepešiovej a R.Sečanskému za ochotu a zodpovedný prístup nahradiť žiačky 3.CLV triedy, ktoré pre chorobu očakávanú mikulášsku návštevu zrealizovať nemohli.

     • Seniorom sme darovali krabice plné lásky

      Bolo nám potešením byť oficiálnou súčasťou 5. ročníka celoslovenskej vianočnej charitatívnej zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Naše darčeky urobia radosť v čase Vianoc osamelým seniorom a klientom zariadení pre seniorov. Opäť sme ukázali, že v našej škole máme veľké srdce, zmysel pre dobročinnosť a že najlepšími vyučovacími hodinami dobrovoľníctva sú charitatívne zbierky, do ktorých sa zapájame počas celého roka. Celkovo sme vyzbierali 16 krabíc plných darčekov pre neznámych seniorov a odovzdali ich 5. 12. 2022 miestnemu koordinačnému centru zbierky v KD Modra.

     • Exkurzia v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre

      Dňa 7. 12. 2022 sa žiačky 2. B zúčastnili exkurzie v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre. Prezreli si bohatú expozíciu, ktorá bola venovaná nielen osobnosti Ľudovíta Štúra, ale aj širšiemu dobovému kontextu 19. storočia. Prehliadku múzea sme zakončili v pamätnej izbe, v ktorej Ľudovít Štúr strávil posledné týždne svojho života.Aká by to však bola exkurzia bez štipky zábavy? Žiačky mali možnosť obliecť sa do dobových dámskych šiat a vyskúšať si k tomu aj rôzne pestré klobúky.Chcem sa poďakovať pracovníkom Múzea Ľudovíta Štúra v Modre za promptné poskytnutie termínu exkurzie, pani lektorke Chobotovej za mimoriadne zaujímavý a pútavý výklad.

     • Interný inštrumentálny koncert ....

      Konečne sme sa po koronovej absencii vystúpení rozbehli....

      Po niekoľko týždňovej príprave žiačok na hodinách HHN sme 30.11.2022 zorganizovali 1.interný koncert v hre na hudobnom nástroji.

      Koncert mal svoj podtitul-„motivačný“ a mal motivovať najmä naše prváčky. Pre mnohé z nich sú totiž hodiny HHN postrachom ....takto sme im chceli ukázať, že všetko sa dá zvládnuť, ak je chuť, snaha cvičiť, pripravovať sa... a samozrejme motivácia...náš koncert. Dúfam a verím, že budúci rok mnohé z nich prispejú do programu ....

     • Ďalšie športové úspechy našich dievčat.

      V dňoch 25. a 29.11. sa v pezinskom gymnáziu uskutočnili dve okresné kolá dievčat stredných škôl a to vo florbale a basketbale. Naše dievčatá (Urbanová, Matalíková, Hricková, Javorová, Javorská, Podmajerská, Vidová, Polačeková, Danišová, Koptáková, Zvercová, Somorovská, Pribišová a Čavojská) vybojovali v obidvoch športoch krásne 2. miesto. Chceme ich pochváliť nie len za účasť a športový výkon, ale aj za vzorné správanie a hru ,,fair play“, ktorú si všimli rozhodcovia aj učitelia súťažiacich škôl. Taktiež vďaka patrí učiteľom (Held, Kosáková), ktorí dievčatá trénovali a sprevádzali celým turnajom. Babám GRATULUJEME a prajeme ešte veľa úspechov.

     • Prechádzky labyrintom histórie

      „O láske aspoň osem riadkov...“

      Spoločnosť priateľov poézie, PARS ARTEM pod vedením Ľubomíry Mihálikovej pripravilo pre žiakov našej školy (III.A a III.B triedy), modranského gymnázia a širokú verejnosť interaktívnu hodinu venovanú spomienkam na dvoch spisovateľov, básnikov, spojených s Modrou, a to MARTINA RÁZUSA a JÁNA SMREKA, ktorých výročie úmrtia si práve v roku 2022 pripomíname (8. decembra 40. výročie úmrtia Jána Smreka a 85. výročie úmrtia Martina Rázusa).

     • Deň otvorených dverí na našej škole

      V stredu 23.11.2022 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnil prvý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku a privítali sme u nás potencionálnych záujemcov o štúdium. Naše žiačky im pútavo ozrejmili náplň štúdia v obidvoch odboroch, ktoré v budúcom školskom roku otvárame a porozprávali, čo všetko môžu počas štyroch rokov zažiť. Potom nasledovala prehliadka priestorov školy, návštevníci mohli nahliadnuť do tried a odborných učební, kde prebiehal vyučovací proces. Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo viac ako 120 detí. Verím, že mnohí z nich sa stanú aj našimi žiakmi.

     • Projekt SVET PLASTELÍNY

      Tento rok sme sa zapojili do projektu od firmy Svet plastelíny, kde výzvou na rok 2022 bola "JESEŇ"

      Účelom projektu bola „Podpora inštitúcií a organizácií, ktoré považujú používanie kreatívnych hier za dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi“.

      Na základe výzvy sa nám podarilo získať 30 kg voňavej plastelíny, ktorú študenti budú využívať na hodinách spojených s kreativitou – či už výtvarná výchova, matematická gramotnosť, matematika, ale v prvom rade hlavne na odbornej praxi – kde si spolu s deťmi, alebo seniormi vyskúšajú svoje zručnosti.

     • Návšteva z DSS Hestia

      Štvrtok 10.11. bol veľmi špeciálny deň nielen pre nás, praktikantky, ale aj pre našu školu. Klienti zo sociálneho zariadenia Hestia boli plní zvedavosti, ako to na bežnej strednej škole vyzerá, a tak k nám zavítali na návštevu. Pracovníčky Hestie – Andrejka a Janka, tiež bývalé študentky našej školy, dodali stretnutiu nostalgiu a zaspomínali si na svoje študentské roky. Pre našich priateľov bola táto udalosť nezabudnuteľná. Určite to bolo neopísateľné i pre 4. CLV a p. profesora Tibenského, ktorých klienti navštívili na hodine ANJ. Vznikli nové priateľstvá, ba dokonca i láska 😊.

     • INNOVATION CAMP 2022 Banská Bystrica

      Tento rok sa naša škola zúčastnila súťaže Innovation Camp, ktorá bola pod záštitou JA Slovensko v spolupráci s Nadáciou Národnej banky Slovenska. 15. novembra sa druháčky zapojené v progame Viac ako peniaze – Katka Durcová, Daniel Kĺčová, Kristína Kováčová a Simona Burdová vybrali do Banskej Bystrice, aby reprezentovali našu školu a nadobudli nové skúsenosti a spoznali nových ľudí. Pracovali v zmiešanom tíme (každá bola v inom tíme, čiže netvorili jeden tím). Tímy boli štvorčlenné, žiaci v tíme boli z rôznych škôl z celého Slovenska. A neodišli na prázdno. Katke sa podarilo získať so svojím tímom 2. miesto.

     • BIBLIOTÉKA PEDAGOGIKA 2022 a MY

      Kolorit novembrovej Bratislavy tento rok doplnil i Medzinárodný knižný veľtrh BIBLIOTÉKA, ktorý sa opäť vrátil do bratislavskej Incheby v rozsahu, na aký boli milovníci kníh zvyknutí z čias pred pandémiou. A na tomto najväčšom podujatí svojho druhu na Slovensku sme nemohli chýbať ani MY. V počte 50 žiakov spolu s našimi pedagógmi Mgr. Ivetou Sečanskou a PaeDr. A. Hercegom a vydavateľstvami zo 6 krajín sveta.

  • Partneri

   • DofE
   • Zelená škola
   • JA SLOVENSKO
  • Staňte sa našim fanúšikom

  • Zvonenia

   Nedeľa 2. 4. 2023
   • Na problémy nemusíš byť sám...

   • Žijeme v ťažkej dobe . Ak potrebuješ pomôcť, môžeš sa obrátiť na odborníkov... 

     

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');