• Všeobecné informácie

    •  

     V školskom roku 2021/2022 otvárame nasledovné štúdijné odbory:

     názov odboru počet žiakov

     termín prijímacej skúšky

     7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - denné štúdium   

     62

      

     7662 M animátor voľného času 8  
     7670 M pedagogický asistent 10  
     7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 12  
     7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - pomaturitné štúdium, externá forma 60

     21.6.2021 - 1.kolo

     26.8.2021 - 2.kolo