• Všeobecné informácie

    •  

     V školskom roku 2019/2020 otvárame nasledovné štúdijné odbory:

     názov odboru počet žiakov

     termín prijímacej skúšky

     7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - denné štúdium   

     58

     25. marec 2019

     7662 M animátor voľného času 6 13. a 16. mája 2019
     7670 M pedagogický asistent 10 13. a 16. mája 2019
     7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 10 13. a 16. mája 2019
     7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - pomaturitné štúdium, externá forma 60

     24.6.2019 - 1.kolo

     23.8.2019 - 2.kolo