• 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - denné štúdium

     Overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentová skúška) sa uskutoční:

     1. 5. mája 2021 - v prvom termíne
     2. 12. mája 2021 - v druhom termíne

      

     7662 M animátor voľného času, 7670 M pedagogický asistent, 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

     Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

     1. 3. mája 2021 - v prvom termíne
     2. 10. mája 2021 - v druhom termíne