• Odbor: vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
    • Staňte sa vychovávateľmi v školských kluboch detí alebo kvalifikovanými pracovníkmi v domovoch sociálnych služieb pre všetky vekové kategórie.
    • Odbor: animátor voľného času
    • Naučte sa projektovať a organizovať voľný čas vo výchovných, vzdelávacích a kultúrnych zariadeniach alebo v inštitúciách cestovného ruchu.
    • Školská jedáleň
     • Exkurzia v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre

      Dňa 7. 12. 2022 sa žiačky 2. B zúčastnili exkurzie v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre. Prezreli si bohatú expozíciu, ktorá bola venovaná nielen osobnosti Ľudovíta Štúra, ale aj širšiemu dobovému kontextu 19. storočia. Prehliadku múzea sme zakončili v pamätnej izbe, v ktorej Ľudovít Štúr strávil posledné týždne svojho života.Aká by to však bola exkurzia bez štipky zábavy? Žiačky mali možnosť obliecť sa do dobových dámskych šiat a vyskúšať si k tomu aj rôzne pestré klobúky.Chcem sa poďakovať pracovníkom Múzea Ľudovíta Štúra v Modre za promptné poskytnutie termínu exkurzie, pani lektorke Chobotovej za mimoriadne zaujímavý a pútavý výklad.

     • Interný inštrumentálny koncert ....

      Konečne sme sa po koronovej absencii vystúpení rozbehli....

      Po niekoľko týždňovej príprave žiačok na hodinách HHN sme 30.11.2022 zorganizovali 1.interný koncert v hre na hudobnom nástroji.

      Koncert mal svoj podtitul-„motivačný“ a mal motivovať najmä naše prváčky. Pre mnohé z nich sú totiž hodiny HHN postrachom ....takto sme im chceli ukázať, že všetko sa dá zvládnuť, ak je chuť, snaha cvičiť, pripravovať sa... a samozrejme motivácia...náš koncert. Dúfam a verím, že budúci rok mnohé z nich prispejú do programu ....

     • Ďalšie športové úspechy našich dievčat.

      V dňoch 25. a 29.11. sa v pezinskom gymnáziu uskutočnili dve okresné kolá dievčat stredných škôl a to vo florbale a basketbale. Naše dievčatá (Urbanová, Matalíková, Hricková, Javorová, Javorská, Podmajerská, Vidová, Polačeková, Danišová, Koptáková, Zvercová, Somorovská, Pribišová a Čavojská) vybojovali v obidvoch športoch krásne 2. miesto. Chceme ich pochváliť nie len za účasť a športový výkon, ale aj za vzorné správanie a hru ,,fair play“, ktorú si všimli rozhodcovia aj učitelia súťažiacich škôl. Taktiež vďaka patrí učiteľom (Held, Kosáková), ktorí dievčatá trénovali a sprevádzali celým turnajom. Babám GRATULUJEME a prajeme ešte veľa úspechov.

     • Prechádzky labyrintom histórie

      „O láske aspoň osem riadkov...“

      Spoločnosť priateľov poézie, PARS ARTEM pod vedením Ľubomíry Mihálikovej pripravilo pre žiakov našej školy (III.A a III.B triedy), modranského gymnázia a širokú verejnosť interaktívnu hodinu venovanú spomienkam na dvoch spisovateľov, básnikov, spojených s Modrou, a to MARTINA RÁZUSA a JÁNA SMREKA, ktorých výročie úmrtia si práve v roku 2022 pripomíname (8. decembra 40. výročie úmrtia Jána Smreka a 85. výročie úmrtia Martina Rázusa).

     • Deň otvorených dverí na našej škole

      V stredu 23.11.2022 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnil prvý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku a privítali sme u nás potencionálnych záujemcov o štúdium. Naše žiačky im pútavo ozrejmili náplň štúdia v obidvoch odboroch, ktoré v budúcom školskom roku otvárame a porozprávali, čo všetko môžu počas štyroch rokov zažiť. Potom nasledovala prehliadka priestorov školy, návštevníci mohli nahliadnuť do tried a odborných učební, kde prebiehal vyučovací proces. Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo viac ako 120 detí. Verím, že mnohí z nich sa stanú aj našimi žiakmi.

     • Projekt SVET PLASTELÍNY

      Tento rok sme sa zapojili do projektu od firmy Svet plastelíny, kde výzvou na rok 2022 bola "JESEŇ"

      Účelom projektu bola „Podpora inštitúcií a organizácií, ktoré považujú používanie kreatívnych hier za dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi“.

      Na základe výzvy sa nám podarilo získať 30 kg voňavej plastelíny, ktorú študenti budú využívať na hodinách spojených s kreativitou – či už výtvarná výchova, matematická gramotnosť, matematika, ale v prvom rade hlavne na odbornej praxi – kde si spolu s deťmi, alebo seniormi vyskúšajú svoje zručnosti.

     • Návšteva z DSS Hestia

      Štvrtok 10.11. bol veľmi špeciálny deň nielen pre nás, praktikantky, ale aj pre našu školu. Klienti zo sociálneho zariadenia Hestia boli plní zvedavosti, ako to na bežnej strednej škole vyzerá, a tak k nám zavítali na návštevu. Pracovníčky Hestie – Andrejka a Janka, tiež bývalé študentky našej školy, dodali stretnutiu nostalgiu a zaspomínali si na svoje študentské roky. Pre našich priateľov bola táto udalosť nezabudnuteľná. Určite to bolo neopísateľné i pre 4. CLV a p. profesora Tibenského, ktorých klienti navštívili na hodine ANJ. Vznikli nové priateľstvá, ba dokonca i láska 😊.

     • INNOVATION CAMP 2022 Banská Bystrica

      Tento rok sa naša škola zúčastnila súťaže Innovation Camp, ktorá bola pod záštitou JA Slovensko v spolupráci s Nadáciou Národnej banky Slovenska. 15. novembra sa druháčky zapojené v progame Viac ako peniaze – Katka Durcová, Daniel Kĺčová, Kristína Kováčová a Simona Burdová vybrali do Banskej Bystrice, aby reprezentovali našu školu a nadobudli nové skúsenosti a spoznali nových ľudí. Pracovali v zmiešanom tíme (každá bola v inom tíme, čiže netvorili jeden tím). Tímy boli štvorčlenné, žiaci v tíme boli z rôznych škôl z celého Slovenska. A neodišli na prázdno. Katke sa podarilo získať so svojím tímom 2. miesto.

     • BIBLIOTÉKA PEDAGOGIKA 2022 a MY

      Kolorit novembrovej Bratislavy tento rok doplnil i Medzinárodný knižný veľtrh BIBLIOTÉKA, ktorý sa opäť vrátil do bratislavskej Incheby v rozsahu, na aký boli milovníci kníh zvyknutí z čias pred pandémiou. A na tomto najväčšom podujatí svojho druhu na Slovensku sme nemohli chýbať ani MY. V počte 50 žiakov spolu s našimi pedagógmi Mgr. Ivetou Sečanskou a PaeDr. A. Hercegom a vydavateľstvami zo 6 krajín sveta.

     • Poďakovanie za darovanie 2 % z dane

      Touto cestou by som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým darcom, ktorí nám boli ochotní prispieť do nášho občianskeho združenia OZ Pakamo 2% zo svojich daní. Ako som spomenul minulý školský rok vo výzve, získané finančné prostriedky sme použili na revitalizáciu zelenej plochy pri vstupe do školy. Podarilo sa nám skrášliť zatiaľ iba jednu časť plochy, no v budúcom školskom roku by sme radi pokračovali. Rátame opäť s Vašou pomocou. Na realizácii projektu sa podieľali: firma Greenery, OZ Pakamo, Mesto Modra, učitelia a žiaci našej školy.

     • S odborníkom o cybersecurity

      Dňa 18. októbra 2022 sme pre študentov prvých a druhých ročníkov našej školy zorganizovali prednášku 20 krokov ku cybersecurity s odborníkom s bezpečnostnou previerkou NATO a súdnym znalcom v oblasti kybernetickej bezpečnosti Karolom Suchánkom.

      V online svete je dôležité vedieť sa pohybovať bezpečne a mať svoje súkromie pod kontrolou. Prednáška bola pre študentov i pre pedagógov veľmi zaujímavá, plná smiechu a dobre nálady. Zhrnuli sme si najdôležitejšie zásady a tipy pre bezpečnú prácu s digitálnymi zariadeniami na internete, zdieľali sme si skúsenosti, kde robíme chyby, a na záver sme najaktívnejšiu študentku odmenili skvelou výhrou.

     • Demokratka Erža v Lýceu

      Alžbeta Gwerková-Göllnerová, teda Demokratka Erža, bola hlavnou postavou interaktívneho divadelného predstavenia, ktorého sme sa zúčastnili 19.10.2022 v úžasnom a bezpečnom priestore modranského Lýcea. Priestor, ktorý dýcha históriou a kreativitou, nám odhalil životný príbeh historičky, slovakistky, hungaristky a hlavne priekopníčky demokracie pre ženy, ktorá pôsobila v Banskej Štiavnici. Predstaveniu predchádzala moderovaná diskusia s témou prečo mať alebo nemať deti. Dva trojčlenné tímy zložené z tretiačok – Karin Kohútovej, Marcely Čmehýlovej, Emy Harnúškovej a druháčok - Michaely Opluštilovej, Leony Rabčanovej a Liliany Sovičovej skvelo prezentovali svoje argumenty za a proti a ukázali sa ako skvelé diskutérky. Ostatné naše žiačky mohli sledovať diskusiu a tiež sa zapojiť so svojimi názormi. Celé podujatie sa podarilo zrealizovať p. prof. A. Hercegovi v spolupráci s o.z. Presahy a

     • NOC V ŠKOLE – OKTÓBER 2022

      Z 13. na 14. októbra naša ,,pegina“ opäť ožila vo večerných - nočných hodinách a odštartovala v poradí už 4. NOC V ŠKOLE. Tradične sa začalo registráciou našich žiakov a žiačok vo vestibule, kde sa zapisovali do blokov aktivít, ktoré si pripravili naši učitelia. Ako vždy, začiatok patril prevereniu si všeobecnej inteligencie v kvíze od p.u. Belákovcov a Tibenského, kde sme ocenili tri družstvá s najväčším počtom bodov, za čo získali peňažné poukážky do školského bufetu. Potom sme sa preniesli do ďalekej Afriky, kde nám cestu po Ugande priblížila bývala žiačka Miška Chudíková. Rozprávala o tom, ako ľudia v Ugande žijú, čo jedia, ako funguje doprava, elektrina, ako sa liečia HIV pozitívni obyvatelia, kde vyhadzujú odpadky, ako oslavujú narodeniny či ako pražia kávu. Po tomto dobrodružstve sme hlad zahasili skvelými bagetami z nášho bufetu a začal hlavný program noci – NETRADIČNÉ ŠPORTY, T

     • GALERIJNÁ ANIMÁCIA

      V stredu 19. októbra naši animátori zo 4.CLV navštívili Galériu mesta Bratislavy v Pálffyho paláci, kde absolvovali galerijnú animáciu s názvom Kaligrafia inak. Tento vzdelávací program je koncipovaný k stálej expozícii gotickej tabuľovej maľby a plastiky. Galerijný pedagóg V. Malast im priblížil, čo všetko môžeme dešifrovať z gotických malieb nielen vďaka použitému písmu, ale aj prostredníctvom zobrazených postáv, predmetov, farieb a kompozície. V tvorivej dielni si študenti vyskúšali náročnú techniku písania gotickou minuskulou. Po krátkej osviežujúcej pauze zavítali aj do Galérie Nedbalka, kde si vychutnali pôsobivú architektúru galérie a prezreli si stálu expozíciu venovanú slovenskému výtvarnému umeniu od prelomu 19. a 20. storočia až po súčasnosť.

  • Partneri

   • DofE
   • Zelená škola
   • JA SLOVENSKO
  • Staňte sa našim fanúšikom

  • Zvonenia

   Utorok 6. 6. 2023
   • Na problémy nemusíš byť sám...

   • Žijeme v ťažkej dobe . Ak potrebuješ pomôcť, môžeš sa obrátiť na odborníkov... 

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • paka@pakamo.sk, riaditel@pakamo.sk, sekretariat@pakamo.sk
   • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
   • Sokolská 6 Modra Slovakia
   • 162 787
   • 2020678693
   • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
   • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate +421 33/6472580 klapka 36
   • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk
  • Prihlásenie

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');