• Odbor: vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
   • Staňte sa vychovávateľmi v školských kluboch detí alebo kvalifikovanými pracovníkmi v domovoch sociálnych služieb pre všetky vekové kategórie.
   • Odbor: animátor voľného času
   • Naučte sa projektovať a organizovať voľný čas vo výchovných, vzdelávacích a kultúrnych zariadeniach alebo v inštitúciách cestovného ruchu.
   • Školská jedáleň
     • Rozlúčka so štvrtákmi

      Dňa 12. 5. 2023 sme sa pred odchodom na akademický týždeň spoločne rozlúčili s našimi štvrtáčkami a štvrtákmi. Po slávnostnom príhovore pána riaditeľa a maturantky Simony Václavovej zo 4. CLV sme odmenili žiačky Luciu Jurenkovú, Kristínu Sukupčákovú a Simonu Števíkovú zo 4. A, Bohdanu Sámekovú a Sabinu Vávrovičovú zo 4. B, Lucku Šlapkovú, Lindu Reyovú a Kláru Knurovskú zo 4. CLV za ich aktivitu, úsilie a účasť na školských a mimoškolských podujatiach. Cenu Ferdinanda Píseckého si v školskom roku 2022/2023 prevzala Tamara Hulíková zo 4. CLV.

     • Divadelné predstavenie TRI PRASIATKA v MŠ

      Boli raz tri malé prasiatka. Bračekovci - Chvostík, Kopýtko a Rypáčik... Jedno si postavilo dom zo slamy, druhé z dreva a tretie z tehál. Ktorý z týchto domov odolal vlkovi? Kto by už nepoznal tento príbeh detskej rozprávky o Troch prasiatkach?

      Naše deti z MŠ SNP a MŠ Vajanského ho mohli vidieť vďaka kúzlu divadelného predstavenia, ktoré si trieda III.B pre deti z týchto MŠ nacvičila a zahrala ako bodku za ukončením svojej odbornej praxe v MŠ, ale aj ako prekvapenie pre samotné deti dňa 04.05.2023.

     • Dobročinná zbierka – „Deň narcisov“

      20. apríla 2023 sa konal 27. ročník finančnej zbierky „Deň narcisov“. V tento deň ulice miest zaplavili žlté kvietky - narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

      Aj tento rok sa do zbierky zapojila naša škola. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra boli žiačky druhých a tretích ročníkov – Ema Zvercová 2.B, Michaela Koptáková 2.B, Šarlota Šarvaicová 3.A, Alexandra Žáčiková 3.A.

     • Beseda s Vladimírom Strmeňom

      Tichá noc, tmavá noc krásna je. Partizán na horách bojuje. Mesiačik, ten celú noc nejde spať, s parizánom musí stráž držať.(Partizánska hymna - autor neznámy)

      Dňa 13. apríla 2023 sa v Dome kultúry v Pezinku konala beseda s pánom Vladimírom Strmeňom, jedným z posledných priamych účastníkov Slovenského národného povstania. Beseda bola spojená aj s premietaním filmu Mlčanie a zúčastnili sa na nej žiaci našej školy. Sála bola zaplnená do posledného miesta a všetci sme so zatajeným dychom počúvali autentické svedectvá a príbehy tohto výnimočného človeka, ktorý v mimoriadne mladom veku na vlastnej koži okúsil vojnové útrapy, ktoré si my len ťažko dokážeme predstaviť. Svoje pútavé rozprávanie však pán Strmeň dokázal okoreniť aj štipkou humoru, čím uvoľnil atmosféru a odľahčil túto náročnú tému.

     • Oceňovanie učiteľov

      Pri príležitosti „Dňa učiteľov“ sa v stredu 29. marca v modranskom kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné popoludnie pre pedagógov škôl pôsobiacich na pôde mesta Modry. V rámci každoročného udeľovania ocenení si z rúk primátora Modry, zástupcov komisie školstva a mestského zastupiteľstva prevzali ocenenia učitelia nominovaní riaditeľmi jednotlivých škôl. Za našu školu to boli v tomto roku pani PhDr. Viera Kotásková a pani Mgr. Barbora Uhrovičová. Obom srdečne blahoželáme.

     • Projekt EKO45

      Dňa 12.4. 2023 sa na našej škole uskutočnila interaktívna prednáška z oblasti environmentálnej výchovy v rámci projektu EKO45´.

      Prednášky po celom Slovensku organizuje Slovenský olympijský a športový výbor, ktorý spolupracuje s organizáciou Planet Lover .

      Lektorka organizácie Planet Lover, Alexandra Madrová, veľmi pútavým spôsobom prezentovala aktuálne environmentálne problémy sveta. Študenti 3. ročníkov sa aktívne zapájali do diskusie, odpovedali na rôzne otázky pomocou aplikácie a v krátkom čase sa dozvedeli množstvo nových vecí. Prednáška ich nadchla a pani lektorka si vyslúžila na záver veľký potlesk. Takýto interaktívny štýl prezentovania danej témy je pre študentov veľmi prínosný a zároveň aj zábavný, preto pani lektorku Alexandru Madrovú veľmi radi opäť oslovíme.

     • Univerzita Mateja Bela u nás...

      Dňa 30.03.2023 do našej školy zavítali profesorky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Mgr. Karina Zošáková, PhD., Mgr. Soňa Kollárová a Mgr. Annamária Šimšíková. Ich cieľom bolo realizovanie workshopov s triedami III. A a II.A na tému: (NE)populárna pravda o sociálnych médiách a Rizikové správanie na sociálnych sieťach.

     • Krajské kolo SOČ

      Dňa 29. 3. 2023 sa naše žiačky zúčastnili na Krajskom kole SOČ (stredoškolská odborná činnosť) , ktoré sa konalo na Strednej priemyselnej elektrotechnickej škole Karola Adlera v Dúbravke. Svoju odvahu si pred trojčlennými komisiami vyskúšali žiačky : Marcela Čmehýlová a Barbora Krausová z 3. B , Nina Oborová a Vanessa Mikulášková zo 4. A a Tereza Špičková zo 4. CV. Dievčatá vynikajúco zvládli obhajobu svojich prác a takisto ich nezaskočila žiadna otázka zo strany hodnotiacej komisie.

      V odbore 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba sa na treťom mieste umiestnila Nina Oborová zo 4. A, ktorá odprezentovala svoju prácu o folklóre. Na prvom mieste sa umiestnila Marcela Čmehýlová z 3. B , ktorá predviedla aj excelentnú ukážku vlastnej odevnej tvorby - šaty podľa Diora.

      V odbore 13 - História, filozofia, právne vedy sa na treťom mieste umiestnila Barbora Krausová.

      Výherkyniam s

     • Divadelné predstavenia v marci

      Divadlo Ludus opäť nesklamalo. Mohli sme sa o tom presvedčiť počas dvoch predstavení, ktoré prišli zahrať aj mimo ich domovskej scény. Prvé úžasné predstavenie, ktorého sme sa zúčastnili s I.CLV a I.B bolo 14.3. 2023 v Pezinku. Pozreli sme si zdramatizovaný román Na západe nič nové od Remarquea z prostredia prvej svetovej vojny v podaní štyroch hercov. Aj napriek tomu, že príbeh nás zarmútil, verne zobrazil vojnové prostredie a prežívanie mladých ľudí. Scéna sa nám menila pred očami akoby zázračne a my sme s napätím čakali, ako to celé skončí. Okrem tých, ktorí sme už knihu čítali. O týždeň, 23.3.2023 sme zase boli očarení iným predstavením. Tento raz sa hralo v Modre predstavenie Máj, pôvodne od K.H. Máchu. Romantizmus na pódiu sme zažili viacerými zmyslami. Hudba, tanec, hovorené slovo, vizuálne efekty a maľovanie pieskom dotvorili výborný kultúrny zážitok pre našich druhákov. Tešíme

     • LYŽIARSKY KURZ 2023

      V dňoch od 5. do 10. marca 2023 sa konal lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz, ktorého sa zúčastnilo 78 žiakov 2. ročníka. Dlhé roky na Makove vystriedali Nízke Tatry a lyžiarske stredisko SKI centrum Bačova Roveň vo Vyšnej Boci, kde sa naše dievčatá a chlapci každým dňom zdokonaľovali. V pondelok boli žiaci rozdelení do skupín podľa ich schopností a začali prvé hodiny výuky na svahu, kde naši inštruktori prostredníctvom rôznych cvičení pomáhali deťom v získaní nových lyžiarskych a pohybových zručností. Každým dňom sa naši študenti zdokonaľovali, prekonávali svoj strach a odstraňovali nedokonalosti, čo bolo vidno aj na ich výkone. Mnohí sa počas týždňa posunuli o niekoľko skupiniek vyššie a aj tí, ktorí na lyžiach stáli po prvýkrát, nabrali odvahu a po niekoľkých hodinách a cvičeniach dokázali svah zdolať. Lyžovanie v podvečerných hodinách vystriedal oddych, spoločenské hry a voľný program,

     • Beseda s Adrianou Krištofíkovou

      Na našej škole sa uskutočnila beseda s názvom Súčasná literárna tvorba očami autorky Adriany Krištofíkovej. Adriana Krištofíková je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v odbore slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Gymnáziu Karola Štúra v Modre a je mimoriadne plodnou spisovateľkou. Na svojom konte má 13 románov, ktoré písal sám život a sú skôr určené ženským citateľkám. Našim žiačkam porozprávala o svojej tvorbe, kde čerpá námety a inšpiráciu, tiež im aj rozdala cenné a praktické rady o tom, ako postupovať pri publikovaní vlastnej tvorby.

      Chcem sa poďakovať vedeniu za umožnenie organizácie tejto akcie, ďakujem aj pani Adriane Krištofíkovej za pútavú besedu a v neposlednom rade vyslovujem poďakovanie aj žiačkam 3. CV za navodenie priateľskej atmosféry, úprimný záujem a podnetné otázky do diskusie.

      Mgr. Pavol Blaho

     • Máme tu nové číslo Pakárskeho echa!

      Minulý týždeň vyšlo nové, krásne a voňavé číslo školského časopisu. Môžete sa v ňom dočítať o podujatiach, na ktorých sme sa zúčastnili, nájsť svoju odpoveď z dotazníka o Demokratke Erži, dozvedieť sa o pedagogickom zbore, potešiť sa našou a vašou umeleckou tvorbou – textami aj výtvarnými prácami a na poslednej strane vás čaká...no, veď pohľadajte sami J. Každá trieda dostala výtlačky Pakárskeho echa od našich skvelých redaktoriek a jeden kus na vás čaká aj na chodbe. Rozhliadnite sa. Príjemné čítanie vám praje redakcia.

     • So slovenčinármi v divadle – Cyrano z predmestia

      Pred pár rokmi bol po 42 rokoch v Divadle Nová scéna znovu uvedený kultový slovenský muzikál Cyrano z Predmestia. Dve tretiacke triedy – 3.B a 3.A – si boli 14. 2. 2023 pozrieť znovu uvedené predstavenie so svojimi slovenčinármi A. Hercegom a P. Blahom. Keď sme zasadli do hľadiska, boli sme zvedaví, ako nás osloví libreto Alty Vášovej, texty J. Štrassera a K. Peteraja či hudba M. Vargu a P. Hammela. Predsalen, muzikál vznikal pred takmer polstoročím...

     • So slovenčinármi na diskusii s Veronikou Šikulovou

      Štvrtkový večer (9. 2. 2023) sme strávili v útulnom priestore modranského KC Lýceum pri diskusii Literárny kabinet so spisovateľkou Veronikou Šikulovou. Reč bola o spisovateľských začiatkoch a aj o knihách, ktoré autorke vyšli v poslednom čase. V debate sme sa dozvedeli o vzťahu k Francúzsku a M. Proustovi. V. Šikulová premýšľala tiež o slove v umeleckej tvorbe, a to aj v kontexte diela maďarského spisovateľa P. Esterházyho. Hostka rozprávala aj o literatúre pre deti, kritizovala najmä súčasnú obsahovú a jazykovú kvalitu textov pre najmenších a zdôrazňovala, že pri práci s detským čitateľom sú dôležité fantázia, hravosť a štylistická kvalita. V závere sa otázkami do diskusie zapojili aj naše študentky.

  • Partneri

   • DofE
   • Zelená škola
   • JA SLOVENSKO
  • Staňte sa našim fanúšikom

  • Zvonenia

   Štvrtok 18. 7. 2024
  • KALENDÁR

   • Na problémy nemusíš byť sám...

   • Žijeme v ťažkej dobe . Ak potrebuješ pomôcť, môžeš sa obrátiť na odborníkov... 

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
   • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
   • Sokolská 6
    900 01 Modra
    Slovakia
   • 162 787
   • 2020678693
   • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
   • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej.
    https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate
    +421 33/6472580 klapka 36
   • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej.
    +421 33/6472580 klapka 13
    E-mail:
    jozefizof@svosmo.sk
  • Prihlásenie

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');