• Odbor: vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
   • Staňte sa vychovávateľmi v školských kluboch detí alebo kvalifikovanými pracovníkmi v domovoch sociálnych služieb pre všetky vekové kategórie.
   • Odbor: animátor voľného času
   • Naučte sa projektovať a organizovať voľný čas vo výchovných, vzdelávacích a kultúrnych zariadeniach alebo v inštitúciách cestovného ruchu.
   • Školská jedáleň
     • Ivana Macková tretia v komiksovej súťaži v Prahe

      Naša študentka Ivana Macková zaznamenala úspech v komiksovej súťaži v Prahe. Jej práca bola 30. 1. 2023 ocenená tretím miestom. Do súťaže sa ešte z našej školy zapojili Anna Nádašská a Pavlína Rybnikárová. Komiksy I. Mackovej a A. Nádašskej boli aj medzi vystavenými študentskými prácami v Refektáři budovy Matfyzu Univerzity Karlovej na Malej Strane. Všetky komiksy vznikli na námet audiovizuálnych nahrávok pamätníkov pokrývajúcich dejiny 20. storočia.

     • Diskusia Európsky pamätník holokaustu

      Prvou časťou tohtoročného vzdelávacieho programu pre študentov pri príležitosti Medzinárodného dňa obetí holokaustu bola 27. 1. 2023 účasť 15 prihlásených študentiek na diskusii Európsky pamätník holokaustu, ktorú organizovalo Zastúpenie Európskej komisie v SR.

      Počas nej sme hľadali odpovede na otázky „Prečo sa holokaust stal?“ či „Môže sa také niečo, ako bol holokaust, ešte zopakovať?“ Hosťami diskusie, ktorú moderoval vedúci Zastúpenia EK v SR pán V. Šucha, boli novinárka D. Mozolová, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR R. Kutaš a T. Stern, predseda Bratislavskej židovskej obce. Záznam z diskusie si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=Xt7Ilg6u0is&t=4s

     • Žena novej doby

      Pre väčšinu študentiek bolo meno Alžbeta Gwerková-Göllnerová neznáme. Všetko zmenila premietanie filmu Žena novej doby a diskusia s autorkou filmu Annou Gruskovou. Podujatie predstavilo inšpiratívny príbeh literárnej vedkyne, historičky, demokratky bojujúcej za práva žien a účastníčky SNP, rovnako ako jej vnútorný svet a rodinný život až po tragickú smrť, ktorá bola pomstou za protifašistické postoje. Okrem toho študentská diskusia s pani A. Gruskovou otvorila mnohé aktuálne témy – od postavenia ženy v spoločnosti, cez vnímanie súčasnej podoby demokracie až po umeleckú filmovú tvorbu.

     • Beseda s pánom Stanislavom Štepkom

      Dňa 2. februára 2023 sa na pôde našej školy uskutočnila beseda s pánom Stanislavom Štepkom, zakladateľom a dlhoročným umeleckým vedúcim Radošinského naivného divadla. Besedy sa zúčastnili žiaci tretieho a štvrtého ročníka a jej cieľom bolo oboznámenie žiakov s tvorbou Radošinského naivného divadla z pohľadu jeho zakladateľa. Súčasťou tohto podujatia bol aj kultúrny program, ktorý nacvičili naše žiačky pod vedením Mgr. Sylvie Oškerovej.Pre nás všetkých bolo naozaj veľkou cťou, že pán Štepka si aj napriek svojej pracovnej vyťaženosti našiel čas prísť k nám na besedu a podeliť sa s nami o svoje bohaté pracovné, ale i životné skúsenosti. Diskusia prebehla v priateľskom a vtipnom duchu, záujem zo strany žiakov bol naozaj veľký. Po skončení besedy si pán Štepka so svojím sprievodom pochutnali na dobrom obede v našej školskej jedálni.Vyslovujem veľké ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli s organizo

     • Martin Klinčúch u nás …

      Má len 20 rokov, no už stihol stáť na divadelných doskách, zabaviť publikum v tv show
      “Tvoja tvár znie povedome”, či zahrať si v populárnom seriáli “Pán profesor” a “Mama na
      prenájom”. Taký je sympatický a talentovaný Martin Klinčúch, začínajúci herec a spevák a
      brat našej Paulínky Klinčúchovej. Prekvapila nás jednoduchosť a úprimné slová obyčajného
      20 ročného chalana v mikine z Trenčianskych Stankoviec, ktorý sa prišiel podeliť o svoj
      životný príbeh k nám do školy.
      Z rozhovoru s ním sme zistili, aký je Martin mimo obrazovky, ako ho podporovala rodina a
      najmä formovala mama a život na dedine. Ako ho dnes obohacuje život herca, či aké
      pozitíva alebo negatíva sú spojené so životom vo svete showbiznisu. V rozhovore sme sa
      dozvedeli aj to, čo ho naučilo herectvo, čím chcel byť, keď bol mladý, ako sa dostal na
      konzervatórium (“výmenou za vysnívaný pobyt v tábore”), aký má vzťah k sociálnym si

     • Santove dielničky

      V stredu 1. decembra sa naša škola ponorila do úžasnej a kreatívnej atmosféry Santových dielničiek. 12 rôznych kreatívnych workshopov, počas ktorých sme vyrábali ikebany, vianočné gule, papierových anjelov, pohľadnice, záložky, svietniky, ponožkových snehuliakov a mnoho iných krásnych vianočných ozdôb. Užili sme si spoločne strávený predvianočný čas a potešili sa ručne robenými výrobkami, ktoré nám budú zdobiť domovy. Podujatie organizovali animátori zo IV. CLV v rámci odbornej praxe a škriatkovia školského parlamentu s p. učiteľkou B. Uhrovičovou a ochotnými kolegovcami. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za spoločne strávený čas.

     • Toto sú zvončeky

      Najlepšie nápady sú spontánne. Ten náš vznikol v druhom vagóne počas cesty domov. Premenili sme nápad na skutočnosť. Tadááá - vianočný rozhlas Zvončeky .

      Chceli sme vytvoriť vianočnú atmosféru, a tak sme rozprávali o vianočných tradíciách v cudzine i na Slovensku, o horúcich novinkách vo svete. Tiež sme spoločne odpočítavali dni do Vianoc a obohatili chodby školy o vianočné melódie.

     • Muzikálová Paka show

      V utorok 21.12.2022 sme mali tú česť privítať celú našu školu v modranskom kultúrnom dome.

      Bolo to pri príležitosti konania sa veľkolepej MUZIKÁLOVEJ PAKA SHOW, ktorú sa našej triede pod vedením Karin Bučekovej a Simonky Števíkovej podarilo zorganizovať.

      Pri organizácií a plánovaní tejto akcie sme sa inšpirovali The Greatest Paka Show, ktorú v decembri 2019 iniciovala a zrealizovala vtedajšia 2.A spolu s pani profesorkou Oškerovou. Boli by sme veľmi rady, ak by sa tradícia vianočných akadémií na tejto škole udržala, preto sme sa danej úlohy tento rok zhostili my. Zamerali sme sa na Disney muzikály, ktoré našu generáciu sprevádzali detstvom a dospievaním. Našu show sme pojali ako súťaž, každá trieda si vylosovala jednu pieseň z konkrétneho filmu a ich úlohou bolo ju čo najvierohodnejšie napodobniť. Zapojili sme samozrejme aj štvrtácke triedy, ktoré predviedli tance z ich stužkových sláv

     • „Vianočná rozprávková chvíľa v MŠ“

      Dňa 15.12. 2022 dievčatá z 3.B triedy počas pedagogickej praxe uskutočnili vianočné besiedky pre deti v MŠ SNP a v MŠ Vajanského. Rozprávkovým príbehom pod názvom „Vianočná hádka“ deťom spríjemnili dopoludnie a vdýchli tak vianočnú atmosféru do tried.

      Deti so záujmom a nadšením vnímali dej rozprávky, ktorý bol obohatený o spev aj tanec. Príbeh a jeho predvedenie sa páčil nielen deťom, ale aj pani učiteľkám, začo naše dievčatá odmenili potleskom a žiarivým úsmevom. Za nácvik a odborné usmernenie patrí poďakovanie kolegyni Mgr. I. Sečanskej.

     • Luskáčik

      Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa..., ale takmer 60 žiakov z peginy do hľadiska usádza sa a necháva sa uniesť príbehom Luskáčika. Priamo 6. decembra si prišli nahodené dámy a jeden džentlmen vychutnať, mnohí po prvýkrát vôbec, večerný balet v SND. Predstavenie plné nádherných kostýmov, skvelých tanečných výkonov za sprievodu Čajkovského hudby nás všetkých príjemne naladilo a nenechalo nikoho na pochybách, že Vianoce sú za rohom.

     • Koledovanie v DSS....

      „ Na Vianoce a v roku novom vinšujem vám nastokrát

      teplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým slovom,

      zdravia, šťastia akurát, aby vás mal každý rád.....“

      .....v tomto sviatočnom duchu zazneli koledy u našich starkých v DSS na Súkeníckej ulici.

      Tak ako pominulé roky, aj v tomto roku, v spolupráci s p. riaditeľkou Jankou Machalovou, priniesli naše dievčatá pozdrav starkým v podobe krásnych kolied a vinšov. Nechýbali ani flauty, husle, čo krásne doplnilo a umocnilo sviatočnú náladu. To, že koledy potešili srdcia starkých bolo zrejmé, slzička v oku, milý úsmev a spev, ktorým sa k nám neisto pridávali, hovorili za všetko.

     • 17. ročník - Otvor srdce, daruj knihu 2022

      Sme radi, že od r. 2015 spolupracuje naša škola na predvianočnej charitatívnej zbierke Komunitnej nadácie REVIA - Otvor srdce, daruj knihu. Za vyzbierané peniaze vždy kúpime zopár kníh pre deti zo sociálne slabých pomerov a pomáhame ich tiež baliť v modranskom kníhkupectve FOLLY za milej spolupráce s pani Helenou Horváthovou. Tento rok 12. 12. 2022 v škole Kristína Sukupčáková, Simona Števíková, Leona Rabčanová, Rebeka Vidová a Michaela Opluštilová vyzbierali 92,10 eur. Ďakujeme.

     • Mikulášske dopoludnie v Hestii

      8.decembra zavítal Mikuláš s Anjelom a Čertami do DSS Hestia v Pezinku. Priniesol veľa úsmevu, radosti nielen na tváre klientov, ale aj pracovníkov zariadenia.

      Ďakujeme K.Javorovej, L.Rabčanovej, E.Sepešiovej a R.Sečanskému za ochotu a zodpovedný prístup nahradiť žiačky 3.CLV triedy, ktoré pre chorobu očakávanú mikulášsku návštevu zrealizovať nemohli.

     • Seniorom sme darovali krabice plné lásky

      Bolo nám potešením byť oficiálnou súčasťou 5. ročníka celoslovenskej vianočnej charitatívnej zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Naše darčeky urobia radosť v čase Vianoc osamelým seniorom a klientom zariadení pre seniorov. Opäť sme ukázali, že v našej škole máme veľké srdce, zmysel pre dobročinnosť a že najlepšími vyučovacími hodinami dobrovoľníctva sú charitatívne zbierky, do ktorých sa zapájame počas celého roka. Celkovo sme vyzbierali 16 krabíc plných darčekov pre neznámych seniorov a odovzdali ich 5. 12. 2022 miestnemu koordinačnému centru zbierky v KD Modra.

     • Exkurzia v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre

      Dňa 7. 12. 2022 sa žiačky 2. B zúčastnili exkurzie v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre. Prezreli si bohatú expozíciu, ktorá bola venovaná nielen osobnosti Ľudovíta Štúra, ale aj širšiemu dobovému kontextu 19. storočia. Prehliadku múzea sme zakončili v pamätnej izbe, v ktorej Ľudovít Štúr strávil posledné týždne svojho života.Aká by to však bola exkurzia bez štipky zábavy? Žiačky mali možnosť obliecť sa do dobových dámskych šiat a vyskúšať si k tomu aj rôzne pestré klobúky.Chcem sa poďakovať pracovníkom Múzea Ľudovíta Štúra v Modre za promptné poskytnutie termínu exkurzie, pani lektorke Chobotovej za mimoriadne zaujímavý a pútavý výklad.

     • Interný inštrumentálny koncert ....

      Konečne sme sa po koronovej absencii vystúpení rozbehli....

      Po niekoľko týždňovej príprave žiačok na hodinách HHN sme 30.11.2022 zorganizovali 1.interný koncert v hre na hudobnom nástroji.

      Koncert mal svoj podtitul-„motivačný“ a mal motivovať najmä naše prváčky. Pre mnohé z nich sú totiž hodiny HHN postrachom ....takto sme im chceli ukázať, že všetko sa dá zvládnuť, ak je chuť, snaha cvičiť, pripravovať sa... a samozrejme motivácia...náš koncert. Dúfam a verím, že budúci rok mnohé z nich prispejú do programu ....

     • Ďalšie športové úspechy našich dievčat.

      V dňoch 25. a 29.11. sa v pezinskom gymnáziu uskutočnili dve okresné kolá dievčat stredných škôl a to vo florbale a basketbale. Naše dievčatá (Urbanová, Matalíková, Hricková, Javorová, Javorská, Podmajerská, Vidová, Polačeková, Danišová, Koptáková, Zvercová, Somorovská, Pribišová a Čavojská) vybojovali v obidvoch športoch krásne 2. miesto. Chceme ich pochváliť nie len za účasť a športový výkon, ale aj za vzorné správanie a hru ,,fair play“, ktorú si všimli rozhodcovia aj učitelia súťažiacich škôl. Taktiež vďaka patrí učiteľom (Held, Kosáková), ktorí dievčatá trénovali a sprevádzali celým turnajom. Babám GRATULUJEME a prajeme ešte veľa úspechov.

  • Partneri

   • DofE
   • Zelená škola
   • JA SLOVENSKO
  • Staňte sa našim fanúšikom

  • Zvonenia

   Štvrtok 18. 7. 2024
  • KALENDÁR

   • Na problémy nemusíš byť sám...

   • Žijeme v ťažkej dobe . Ak potrebuješ pomôcť, môžeš sa obrátiť na odborníkov... 

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
   • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
   • Sokolská 6
    900 01 Modra
    Slovakia
   • 162 787
   • 2020678693
   • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
   • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej.
    https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate
    +421 33/6472580 klapka 36
   • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej.
    +421 33/6472580 klapka 13
    E-mail:
    jozefizof@svosmo.sk
  • Prihlásenie

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');