• Srdečne pozývame všetkých žiakov a ich rodičov na Deň otvorených dverí. Príďte si pozrieť naše učebne, zoznámte sa s našimi žiakmi a vyučujúcimi, pozrite si ukážky talentových skúšok. Vedenie školy bude podrobne informovať o štúdiu o 8.00, 9.30, 11.00 a 12.30.
     Tešíme sa na vás v čase od 8.00 do 13.30 hod.
    • NOVINKA - 3D prehliadka školy!
    • foto: M. Zachar
    • Odbor: vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
    • Staňte sa vychovávateľmi v školských kluboch detí alebo kvalifikovanými pracovníkmi v domovoch sociálnych služieb pre všetky vekové kategórie.
    • Odbor: animátor voľného času
    • Naučte sa projektovať a organizovať voľný čas vo výchovných, vzdelávacích a kultúrnych zariadeniach alebo v inštitúciách cestovného ruchu.
    • Školská jedáleň
     • Exkurzia "Vianočná Viedeň"

      Prvý decembrový týždeň už tradične patrí exkurzii po Viedni spojenou s návštevou vianočných trhov pred krásne vysvietenou radnicou. Takúto možnosť 4.12.2018 využili prevažne žiaci I.A a I.BV triedy. Okrem toho sa zúčastnili aj staršie žiačky z druhého a tretieho ročníka. Naša exkurzia začala návštevou Umelecko-historického múzea, kde sa bolo naozaj na čo pozerať. Od pamiatok starovekého Egypta po poklady Habsburgovcov. Ďalej sme sa prešli historickým jadrom mesta. Pani sprievodkyňa nám priblížila históriu významných budov z čias monarchie a pridala sem-tam nejakú zaujímavosť. Nasledoval voľný program, kde buď žiaci obdivovali pamiatky centra pri Dóme sv. Štefana alebo sa rozpŕchli po obchodoch hľadať inšpirácie na vianočné darčeky. A na záver očakávané viedenské vianočné trhy s príjemnou atmosférou, ku ktorej prispeli všade navôkol sviečkami ozdobené stromy. Stihli sme toho veľmi veľa

    • Volejbalový turnaj ku Dňu študentstva
     • Volejbalový turnaj ku Dňu študentstva

      Aj tento rok naša škola zorganizovala volejbalový turnaj ku Dňu študentstva. Turnaj sa uskutočnil dňa 20.11.2018 a zúčastnili sa ho dievčatá z OA Pezinok, Gymnázium Modra, Gymnázium Pezinok a naša škola SOŠPg Modra. Základ družstva tvorili skúsené štvrtáčky, ale nestratili sa a bojovnosť preukázali aj druháčky a prváčky. Dievčatá zabojovali a v tvrdej konkurencii obsadili 2. miesto. Poďakovanie patrí aj našim bývalým kolegyniam E. Holecovej a M. Benkovej, ktoré pomohli s rozhodovaním aj kaučovaním.

    • Na 17. november ´89 nezabúdame...
     • Na 17. november ´89 nezabúdame...

      V utorok 13. 11. sme si v škole pripomenuli udalosti z novembra 1989 v Československu a Deň boja za slobodu a demokraciu.

      Bol "mŕtvy študent" spravodajská hra, ktorá sa vymkla ŠtB z rúk? Bol generál Lorenc strojcom prevratu? Ako to bolo s Ludvíkom Zifčákom, ktorý bol príslušník ŠtB a v spravodajskej hre medzi demonštrantmi predstieral "mŕtveho študenta"? "Nuž spravodajská hra, ktorá mala dostať do väzenia za šírenie poplašnej správy disidenta Petra Uhla sa so svojou primitívnou štbáckou logikou obrátila proti svojim zosnovateľom. Prebudila sa mlčiaca väčšina a ľudia v novembri 1989 si vydobili slobodu." povedal počas prednášky a diskusie Dr. Ľ. Morbacher z OZ Living memory.

    • Prezentácia SOŠ pedagogickej počas jesene
     • Prezentácia SOŠ pedagogickej počas jesene

      Ako každý rok, aj túto jeseň od 28.9.2018 do 19.10.2018 sa Stredná odborná škola pedagogická zúčastnila na podujatí pre žiakov deviatych ročníkov s názvom Deň župných škôl v Avione a následne Župná škola pre teba v Pezinku, Senci a Malackách. V stánku našej školy našli záujemcovia všetky potrebné informácie o študijných odboroch a mohli sa priamo od učiteľov a žiačok dozvedieť zaujímavosti o fungovaní školy, rôznych organizovaných aktivitách, ktoré nám oživujú bežné školské dni či o pestrom školskom živote. Kto sa nehanbil prísť, čakala ho aj sladká odmena – medovníky upečené priamo v našej škole od našich žiakov. Najlepšie je však vidieť na vlastné oči, a tak niektoré naše šikovné dievčatá ukázali svoj talent v speve, hre na husle, cheer či scénickom tanci.

    • "Modranské veršobranie"
     • "Modranské veršobranie"

      Aj tento rok sme sa zúčastnili tradičného modranského podujatia venovaného oberaniu básní napísaných na viničových listoch - Modranského veršobrania, ktorý už desiatykrát zorganizovala pani Ľubomíra Miháliková. V rámci tohto podujatia si dopoludnia žiaci našej školy mohli pozrieť divadelné predstavenie Teatra Komika: Ja a môj brat – obrazy zo života Jána a Sama Chalupku. Príbeh dvoch slovenských spisovateľov, ktorí túžili, milovali, pochybovali, ale neprestali vo svojom živote veriť, že ich národná snaha a literárna tvorba zmenia dejiny Slovákov. Dvaja bratia, dva životy, ale jeden spoločný cieľ.Pôsobivú atmosféru celému predstaveniu dodali herecké výkony mladých umelcov Mateja Babeja a Viktórie Petrášovej.

    • Súťaž "Škultétyho rečňovanky"
     • Súťaž "Škultétyho rečňovanky"

      Vlastná literárna tvorba bola predmetom 27. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže „Škultétyho rečňovanky“ organizovanej Hontiansko-novohradskou knižnicou Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Zapojili sme aj my a to ešte v minulom školskom roku. Oplatilo sa počkať si na výsledky. Úspech dosiahla žiačka II.BV Monika Šebestová s jej veľmi originálnymi básňami písanými dokonca v českom jazyku. Monikina poézia oslovila porotcov natoľko, že získala 1. miesto v kategórii poézia. A aby tvorba všetkých výhercov nezostala niekde zabudnutá, usporiadatelia vydali zborník so súťažnými prácami. Ukážky z Monikinej literárnej tvorby si budete môcť prečítať v prvom vydaní školského časopisu.

    • Oznam
     • Oznam

      Riaditeľka SOŠ Pg v Modre oznamuje, že na deň 29.10.2018 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 05.11.2018 po jesenných prázdninách.

     • „Dobročinné zbierky“

      V mesiaci september a október sa tradične zapájame do dvoch dobročinných zbierok. Prvá zbierka „Biela pastelka“ sa uskutočnila 21.9.2018 organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých.

      Druhá zbierka „Dni nezábudiek“ sa konala 4. októbra 2018 organizovaná Ligou za duševné zdravie.

      Dobrovoľníkmi obidvoch zbierok boli študenti 3. ročníkov (Petra Cuninková, Klára Birošíková, Dagmar Mesíčková, Vanesa Kellnerová, Lukáš Bila, Miška Prutkayová, Silvia Sedláčková, Ivana Ambrová).

    • Dejepisná exkurzia v Rakúsku
     • Dejepisná exkurzia v Rakúsku

      Triedy I. A a I. BV si 18. 9. a 1. 10. mohli vyskúšať, ako sa žilo v Rímskej ríši. V archeologickom parku Carnuntum navštívili rímsky dom, vilu, obchody či kúpele. Všetko funkčné, dobovo zariadené a postavené tradičnými rímskymi postupmi, a to ako výsledok experimentálnej archeológie. Študenti si prezreli aj pracovisko archeológov. Druhou zastávkou bolo Múzeum Carnuntinum v Bad Deutsch Altenburgu, v ktorom bola interaktívna výstava o rímskej armáde a živote v nej. Záverom bola prehliadka Hainburgu, niekto dal prednosť dunajskému nábrežiu, iní uprednostnili prechádzky mestom alebo obchodmi. Exkurziu a sprevádzanie pripravil A. Herceg. Pedagogický dozor zabezpečili M. Pukančíková a B. Uhrovičová. Exkurzia sa mohla zorganizovať za 10 EUR aj vďaka autobusovej doprave p. Ježoviča a príspevku na poistenie z fondu ZRPŠ.

    • "Deň úsmevu"
     • "Deň úsmevu"

      Prvý októbrový piatok patril tradične Medzinárodnému dňu úsmevu. Animátori a vočkári z III.LV triedy rozdávali úsmevy a smajlíky nielen v škole svojim spolužiakom, ale aj v uliciach Modry. Okrem venovania úsmevu komukoľvek si žiaci spolu zaspievali aj známu pesničku „Úsmev“ na našom schodišti.

      Ďakujeme všetkým za spoluprácu: Barbore Uhrovičovej za sprevádzanie, hudobníčkam Sylvii, Soničke a Betke za pomoc so spevom, pani zástupkyni za pomoc so školským rozhlasom a samozrejme žiakom III.LV triedy, ktorí zvládli prípravu a organizáciu celej akcie samostatne, i keď s malými chybičkami.

    • Modranské vinobranie
     • Modranské vinobranie

      Dňa 29.09.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili ako dobrovoľníci alegorického sprievodu modranského vinobrania. Zúčastnené dievčatá a Lukáš reprezentovali našu školu ako vždy - výborne. Ich úlohou bolo predstaviť Masarykov 1. štátny učiteľský ústav z obdobia rokov 1919 - 1939 a vystupovať ako študenti vtedajšieho ústavu. Úlohy sa zhostili vynikajúco, o čom svedčia aj priložené fotografie.

    • Skvelý úspech našich bežkýň !
     • Skvelý úspech našich bežkýň !

      Dňa 28. septembra 2018 sa družstvo našich dievčat zúčastnilo Okresného kola v cezpoľnom behu v Pezinku. Po vlaňajšom druhom mieste sme si robili nádeje aj tento rok na medailové umiestnenie. No stalo sa niečo nečakané. Družstvo dievčat, v zložení Michaela Valková II.A, Nikita Lužáková I.A a Zuzana Gajdošová I.BV, príkladne zabojovalo a obsadilo v jednotlivcoch tretie, štvrté a piate miesto, čo v konečnom výsledku značilo 1. miesto v družstvách a postup do krajského kola.

    • "PaKABRANIE"
     • "PaKABRANIE"

      V piatok 21. septembra boli do našich radov prijatí prváci. Imatrikulácie už tradične zorganizovali žiaci tretích ročníkov. V tomto roku sa témou stalo vinobranie v Modre a tretiaci si aj pomenovaním akcie pripomenuli starý, medzi žiakmi obľúbený, názov školy. V krátkom programe sa predstavili tretiaci aj prváci, ktorí sa museli „popasovať“ so strapcami hrozna. Po zložení slávnostného sľubu dostal každý z nich certifikát. Za jeho návrh a spracovanie ďakujeme Zuzke Brockovej z III. B triedy. Ďakujeme aj IV.A za ich trojhlasný Gaudeamus a všetkým tretiakom za ich nápady a iniciatívu.

    • Kurz ochrany života a zdravia
     • Kurz ochrany života a zdravia

      K začiatku školského roka /10.09. - 14.09./ patrí aj posledný z povinných kurzov nášho vzdelávacieho programu. Po dvoch daždivých rokoch sme mali krásne počasie a dievčatá + Lukáš mohli stráviť celé dni v prírode. Okrem návštevy bane a didaktickej hry v B. Štiavnici sme si spolu užili aj množstvo aktivít. Osvedčilo sa rozdelenie do družstiev podľa znamení zverokruhu a žiaci pracovali nie ako jednotlivé triedy, ale ako kolektív tretieho ročníka. Podarila sa aj nočná hra i keď niektorí blúdili v lese dve hodiny. V diskusiách sme sa rozprávali nielen o terorizme a agresivite, ale sumarizovali sme zážitky a poznatky zo všetkých kurzov. Napriek dodržaniu všetkých bezpečnostných predpisov sme sa nevyhli úrazu, ktorý vznikol pri banálnej detskej hre, v čase osobného voľna. To nás znova utvrdilo v skutočnosti, že poučovaní o bezpečnosti a vedenie k premyslenej organizácii každej činnosti nie je

    • Kvalifikačná expedícia "DofE"
     • Kvalifikačná expedícia "DofE"

      Na konci školského roku 2017/2018 sa uskutočnila Kvalifikačná expedícia, ktorá je vyvrcholením programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu“. Expedície sa zúčastnilo 15 žiačok, ktoré boli rozdelené do dvoch tímov. Jeden z tímov bol tiež súčasťou celoslovenskej akcie „Zelené kopce“, ktorú organizovala spoločnosť NorthFinder. Ich úlohou bola počas expedície zbierať odpadky a taktiež celú expedíciu prežiť bez-odpadkovo, čo sa im úspešne podarilo.

     • Prázdninový mix zážitkov

      V dňoch 16.7.-20.7. 2018 sa žiačky SOŠ pedagogickej v Modre – Laura Ščípová, Saša Pápežová, Lucia Bernátová, Nina Kurtišová a Janka Petrusová zúčastnili ako šikovné a kreatívne animátorky tábora Prázdninový mix zážitkov 2018 v SCVČ Modra. Študentky pripravili pre deti nezabudnuteľný táborový zážitok a odniesli si nové skúsenosti z voľnočasovej činnosti s deťmi.

  • Partneri

   • DofE
   • Zelená škola
   • JA SLOVENSKO
  • Staňte sa našim fanúšikom

  • Zvonenia

   Štvrtok 1. 12. 2022
   • Na problémy nemusíš byť sám...

   • Žijeme v ťažkej dobe . Ak potrebuješ pomôcť, môžeš sa obrátiť na odborníkov... 

     

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');