• Plavecký kurz

   •   PLAVECKÝ KURZ

    Kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy je súčasťou Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) našej školy.

    Naša škola už tradične organizuje plavecký kurz, ktorý je svojim obsahom najbližší profilom absolventov jednotlivých študijných odborov.

    V praxi to znamená, že plavecký kurz je POVINNÝ  pre všetkých žiakov školy, bez ohľadu na prípadne „oslobodenie od TV“.

    Ak žiak nemôže absolvovať kurz v stanovenom termíne, môže ho absolvovať v druhom ročníku.

    V prípade opakovania ročníka žiak nie je povinný opakovať aj plavecký kurz (započítava sa mu do opakovaného ročníka).

    Vo výnimočných prípadoch, na základe ODPORÚČANIA od odborného lekára môže byť plavecký kurz nahradený inou činnosťou, ktorú určí vedenie školy.

      OBSAH  KURZU

    ŠkVP sa riadi záväznými obsahovými a výkonovými štandardami, ktoré určuje Štátny vzdelávacím program ISCED 3A (sú to vlastne predpísané osnovy).

    Obsah je rozdelený do 5 vyučovacích dní. V každom dni žiaci absolvujú 6 vyučovacích hodín, z toho sú 4 vyučovacie hodiny praktické2 hodiny teoretické.

    Obsah výučby sa prispôsobuje aktuálnym podmienkam kurzu (počasie, výkonnosť a telesná zdatnosť žiakov).

    Praktická časť 

    Žiaci sú rozdelení podľa výkonnosti do družstiev.

    Neplavci si osvojujú základnú techniku minimálne dvoch plaveckých štýlov.

    Plavci si precvičujú a zdokonaľujú plaveckú techniku minimálne troch plaveckých štýlov.

    Nácvik, precvičovanie a zdokonaľovanie skokov do vody.

    Vyskúšanie si záchrany topiaceho.

    Príprava a realizácia hier vo vode.

    Plavecké preteky (50m, 20m)

    Voľné kúpanie, animačné aktivity

     

    Teoretická časť 

    Základné zásady poskytovania prvej pomoci pri poraneniach a úrazoch v letnej prírode a pri pobyte pri vode.

    Základná metodika výučby plávania.

    Projektovanie, príprava, organizácia a realizácia plaveckého kurzu.

    Činnosti pre voľný čas, spojené s pobytom pri vode.

     

    MIESTO, UBYTOVANIE, CENA  www.vincovles.sk  -  pozri stránku

    Plavecký kurz sa realizuje v rekreačnom stredisku Vincov Les, blízko Sládkovičova.

    K dispozícií sú tri bazény s termálnou vodou a kľudový bazén s horúcou vodou.

    Ubytovanie je zabezpečené v štvorposteľových chatkách, so sociálnym zariadením (WC, sprcha, umývadlo) a malou kuchynkou.

    Strava je zabezpečená priamo v areály a podáva sa v súlade s príslušnými predpismi trikrát denne.

    Doprava autobusom z Modry.

    Cena kurzu sa pohybuje okolo 150 eur, podľa aktuálnych cien na trhu. V cene sú zahrnuté všetky náklady (poistenie, poplatky za bazény, doprava, strava, ubytovanie).

    Na kurz prispieva aj Rada rodičov vo výške, ktorá je odsúhlasená pre daný školský rok.

    Vyúčtovanie kurzu je k dispozícií rodičom vždy po skončení kurzu u vedúcej kurzu a prípadný zvyšok zálohy je vrátený žiakom oproti podpisu.

    Kurz je možné zaplatiť vo viacerých splátkach. S podrobnými informáciami budú žiaci včas oboznámení.

    Vedúcou kurzu je PaedDr. Tatiana Horká

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');