• Poučenie o bezpečnosti-plavecký kurz

   • OUČENIE  O BEZPEČNOSTI  PRE  ÚČASTNÍKOV  PLAVECKÉHO  KURZU

    Žiak sa zaväzuje svojim podpisom, že bol poučený o Bezpečnosti....  a že pri porušení pravidiel bude znášať všetky dôsledky (disciplinárne i finančné).

     

    1. Účastník kurzu (ďalej len žiak) je povinný dodržiavať všetky pokyny inštruktorov a pedagogického dozoru.

    2. Žiak je povinný dodržiavať a riadiť sa pokynmi a pravidlami zariadenia, v ktorom sa plavecký výcvik koná – plavčíci, ubytovatelia, strážna služba.

    3. Žiak sa nesmie bez vedomia pedagogického dozoru vzdialiť z  vyhradeného priestoru zariadenia.

    4. Pri plaveckom výcviku sa žiak musí zdržiavať vo vyhradenom  priestore /bazéne/ a vo vode sa riadiť pokynmi inštruktora.

    5. V bazéne sa žiak správa ohľaduplne, aby svojou činnosťou nerušil  ostatných návštevníkov.

    6. Žiak sa aktívne zapája do všetkých činnosti, ktoré súvisia s plaveckým kurzom /prednášky, kultúrny a športový program, služby atď./

    7. Žiak dbá na svoju bezpečnosť a zdravie. V čase osobného voľná vykonáva LEN  POVOLENÉ  ČINNOSTI   -  v rozsahu a v priestore, ktorý určí vedúci kurzu (vedúci dňa).

    8. Žiakom sa ZAKAZUJE! požívať na plaveckom výcviku alkoholické

    nápoje a iné omamné látky a fajčiť !!!!!!!

    9. Žiak musí pamätať, že aj na plaveckom výcviku je žiakom školy a  platí preňho vnútorný školský poriadok.

    10. Žiak osobne zodpovedá za škody (finančne aj právne), vzniknuté jeho      

     zavinením.

    11. Žiak zodpovedá za svoje osobné veci, prípadne ich stratu.

     

    Pri nedodržaní týchto pokynov, budú voči žiakovi vyvodené disciplinárne dôsledky v súlade s vnútorným poriadkom školy.

    Žiak môže byť pokarhaný vedúcou kurzu, môže mu byť udelené podmienečné vylúčenie z kurzu. Pri závažnom porušení disciplíny môže byť žiak vylúčený z kurzu definitívne. V takomto prípade je žiak povinný absolvovať kurz v ďalšom školskom roku.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');