• Poučenie o bezpečnosti - kurz ochrany života a zdravia

   • POUČENIE  O BEZPEČNOSTI  Kurzu ochrany života a zdravia

    Žiak sa zaväzuje svojim podpisom, že bol poučený o Bezpečnosti....  a že pri porušení pravidiel bude znášať všetky dôsledky (disciplinárne i finančné).

    1. Účastník kurzu, ktorý je spojený s exkurziou (ďalej len žiak) je povinný dodržiavať všetky pokyny inštruktorov a pedagogického dozoru.

    2. Žiak je povinný dodržiavať a riadiť sa pokynmi a pravidlami zariadenia, v ktorom bude počas kurzu ubytovaný a pokynmi zariadení, v ktorých sa bude realizovať plánovaná exkurzia.

    3. Žiak sa nesmie bez vedomia pedagogického dozoru vzdialiť z vyhradeného priestoru zariadenia.

    4. Pri vychádzkach a túrach počas turistického kurzu sa žiak môže pohybovať len po vyznačených chodníkoch a je povinný dodržiavať všetky príkazy a zákazy vyznačené v prírode.

    5. V prírode sa žiak správa ohľaduplne, aby svojim pobytom v prírode nepoškodzoval a neplašil lesnú zver.

    6. Žiak sa aktívne zapája do všetkých činností, ktoré súvisia s kurzom OČaZ  (prednášky, kultúrny a športový program, služby a pod.).

    7. Žiak dbá na svoju bezpečnosť a zdravie.

    8. Žiakom sa ZAKAZUJE! požívať na kurze OČaZ alkoholické nápoje a iné omamné látky a fajčiť.

    9. Žiak musí pamätať, že kurz OČaZ je súčasťou vyučovania a platí tu školský poriadok.

    10. Žiak osobne zodpovedá za škody, vzniknuté jeho zavinením a potvrdzuje svojim podpisom, že si je vedomý všetky dôsledkov (právnych i finančných) pri spôsobení škody.

    11. Žiak osobne zodpovedá za svoje veci, prípadne ich stratu.

     

    PRI NEDODRŽANÍ TÝCHTO POKYNOV BUDÚ VOČI ŽIAKOVI VYVODENÉ DISCIPLINÁRNE DOSLEDKY (žiak môže byť vylúčený z kurzu a na vlastné náklady sa vráti domov, s povinnosťou absolvovať kurz opakovane)

     

                                                     vedúca kurzu: PaedDr. Tatiana Horká

     

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');